Friday, January 30, 2009

Krop

kropp (s) -en, -ar corpo (s.m)

- kropp och själ (corpo e alma (s.f))

- kropps/del - en (parte (s.f) do corpo)

kropp/kaka (s) -kakan, -kakor [kokt bulle av riven potatis fylld med fläsktärningar] um salgado feito com batatas recheado com carne de porco moída

kroppslig (adj) -t, -a físico corpo

krossa (v) -r, -ade, -at, krossa! [slå sönder (i småbitar)] esmagar partir, quebrar

krucifix (s) ett, krucifixet, krucifix, krucifixen crucifixo (s.m)

kruka (s) -n, -or vaso (s.m) (de flores {plural))

- blomkruka (vaso de flores)

kruk/växt (s) -växten, -växter [inomhusväxt odlad i kruka] planta (s.f) de vaso (dentro de casa)

krullig (adj) -t, -a [smålockig] ondulado (cabelo {s.m})

- krulligt hår (cabelo ondulado, crespo)

kropp (s) kruppen [inflammation i luftstrupen med andnöd] crupe (doença {s.f})

krusbär (s) ett, krusbäret, krusbär, krusbären groselha (verde) {fruta}

krut (s) krutet [ett sprängämne] pólvora

kry (adj) krytt, krya [frisk] bem de saúde, sadio, saudável

krya på dig (v) -r, -ade, -at, krya! [bli frisk] recuperar a saúde

- Krya på dig! (Desejo melhoras na sua saúde)

krycka (s) -n, -or [käpp med armstöd] muleta (s.f)

krydda¹ (s) -n, -or especiaria, codimento, tempero

krydda² (v) -r, -ade, -at, krydda! [smaksätta med kryddor] temperar
krympa  (v) krymper, krympte, krympt [minska, dra ihop sig] encolher
- tröjan krympte i tvätten [a camisa encolheu na lavagem]
krymp/fri (adj) -fritt, -fria [som inte krymper] que não encolhe
krympling (s) -en, -ar [röselsehindrad person] alejado/a
kryp (s) ett, krypet, kryp, krypen [litet krypande djur] insekt (s.m), bicho (s.m)
krypa (v) kryper, kröp, krupit, kryp! [gå på händer och knän] arrastar (-se), rastejar
- om småbarn (engatinhar)
- barnet har börjat krypa (o bebe começou a engatinha)
- krypa ner i sängen (ir para a cama (s.f))
kryp/hål (s) -ett, -hålet, -hålet, -hål, -hålen [möjlighet att smita undan] escapatória, saída
kryss (s) ett, krysset, kryss, kryssen [kors] cruz (s.f)
kryssa (v) -r, -ade, -at, kryssa! [segla] viajar em cruzeiro
(navio (s.m)
kryssa för (v) -r, -ade, -at, kryssa! [sätta kryss framför] marcar com cruz (ex: teste, prova)
kryssning (s) -en, -ar viagem de cruzeiro (navio (s.m)
kråka (s) -n, -or [fågeln Corvus cornix] corvo (pássaro)
- sätta en kråka {=ett märke {i marginalen}] fazer um sinal, marca (em uma pagina)
krångel (s) krånglet [massaord procedur som tar tid i onödan] dificuldades (plural), complicações (plural), empecilhos (plural)
krångla (v) -r, -ade, -at, krångla! [göra något onödigt besvärligt] dificultar, criar dificuldade (s), criar complicações (pl.)
fungera dåligt [bilen krånglar] o carro encrencou
krånglig (adj) -t, -a [som orsakar krångel] complicado/a
kräfta (s) -n, -or [kräftdjuret Potambius astacus] lagostim (pl. -tins)
kräft/skiva (s) -skivan, -skivor [fest då man äter kokta kräftor] festa da lagostins [em agosto na Suécia]
kräk (s) ett, kräket, kräk, kräken [svag människa, stackare, ynkrygg] mau caráter
kräkas (v) kräkts, kräktes, kräkts, kräks! vomitar
kräm (s) -en, -er creme (s.m)
kränka (v) -er, -te, -t, kränk! [behandlaa {någon} nedsättande] ofender, humilhar
- en kränkande behandling ( um tratemento humilhante)
kräva (v) -er, -de, -t, kräv! [framföra som krav] exgir, reclamar, requerer
krögare (s) krögar(e)n, krögare, krögarna dono/a de restaurante (s.m)
krök (s) -en, -ar [sväng, kurva] curva (s.f)
krön (s) et, krönet, krön, krönen [högsta punkt eller del] top, cume
kröna (v) -er, -te, -t , krön! [sätta krona på] coroar
- kronas till kung (ser coroado rei)
krönika (s) -n, -or crónica (s.f), artigo (s.m)


 

 Saturday, January 10, 2009

KRI

 

krig (s) ett, kriget, krig, krigen guerra (s.f)

- vara i krig (estar em guerra)

- inbördeskrig (guerra civil)

kriga (v) -r, -ade, -at, kriga! fazer guerra, guerrear

krigare (s) kriga(e)n, krigare, krigarna gueireiro (s.m), soldado (s.m),combatente (s.m)

krigs/markt (s) -markten [ett lands stridskrafter] as forças armadas (plural)

kriminal- (förled) [brotts-, brottmåls-]

- kriminal-/assistent -en (assistente criminal)

kriminalisera (v) -r, -ade, -at, kriminalisera! cometer (v) crime (s.m)
kriminalitet (s) kriminaliteten criminalidade (s.f)
kriminell (adj) kriminellt, kriminella [brottslig] criminoso/a
kring (prep) [runt (om)] à volta de, em torno de, ao redor de
- i trakterna kring Göteborg (em torno (da cidade de) Göteborg
- en lön kring 35 kronor i timmen (um salário em torno de 35 coras por hora)
kringla (s) -n, -or [ett bakverk med viss form] rosca (s.f), rosquinha (tipo pão doce)
kris (s) -en, -er [svår eller kritisk situation] crise (s.f)
- en ekonomisk kris (a crise econômica)
- människa i kris (pessoa em crise)
kristall (s) kristallen cristal (s.m)
- kristall/glas (vidro de cristal)
- kristall/krona (lustre de cristal)
kristen (adj) kristet, kristna cristão (-ões)(s.m), cristã (s.f)
kristendom (s) kristendomen cristianismo (s.m)
Kristi Himmelsfärdag [helgdag 40 dagar efter påsk] dia da Ascenção
krita (s) -n, -or giz (s.m)
kriterium (s) ett, kriteriet, kriterier critério (s.m)
kritik (s) kritiken crítica (s.f)
kritiker (s) kritikern, kritiker crítico (s.m)
kritisera (v) -r, -ade, -at, kritisera! [rikta kritik mot (någon)] criticar, censurar
kritisk (adj) -t, -a crítico
kroat (s) -en, -er [person från Kroatien {i Jugoslavien}] croata {pessoa do país da Croácia}
krock (s) -en, -ar [sammanstötning, kollision] choque (s.m), colisão (pl. -ões)(s.f)
krocka (v)-r, -ade, -at, krocka! [stöta ihop, kollidera] colidir, chocar (ex. dois carros)
krog (s) -n, -ar [restaurang {med spritservering}] restaurante (.m) com bar (s.m)
krok (s) -en, -ar gancho (s.m)
krokig (adj) -t, -a [krokiga vägar] estrada com curvas
krokodil (-en, -er crocodilo (s.m)
krokodil/tårar (s) -tårarna [falska tårar] lágrimas (plural) de crocodilo
krokus (s) -en, -ar uma planta da (primavera na Suécia)
krom (s) kromen {el. kromet} [ett blankt metalliskt grundämne] cromo (s.m), {metálico, Cr}
kromosom (s) -en, -er cromossomo (s.m)
krona (s) -n, -or [ett mynt {100 öre} i bl a Sverige, Norge, Dammark och Island; ena sidan av {svenskt} mynt] coroa (moeda)

- krona o. klave (cara ou coroa)
kronisk (adj) -t, -a crónico (doença crónica)
krono/fogde (s) -fogden, -fogdar [person som företräder en statlig myndighet {kronofogdemygheter}] SPC
kronologisk (adj) -t, -a  cronológico (s.m)
kron/pris (s) -prinsen, -prinsar príncipe (s.m) herdeiro (s.m) {kron/prinsessa (princesa herdeira)}

Tuesday, January 06, 2009

KRA

krage (s) -en, -ar gola (s.f), colarinho (s.m)

kram (s) -en, -ar abraço (s.m)

krama (v) -r, -ade, -at, krama! abraçar

- pressa ihop (apertar (v))

kramp (s) -en, -ar cãibra (s.f)

kran (s) -en, -ar [vattenkran {= torneira (s.f)}]

- lyftkran (guindaste (s.m))

kranium (s) kraniet, kranier [huvudskål, skalle] crânio (s.m)

krans (s) -en, -ar [ring av sammanflätade blommor] grinalda (s.f) {de flores}

kras (s) [gå i kras {=gå sönder}] partir-se, quebrar-se

krasch (s) -en, -er [våldsam olycka med fordon (även om ekonomiskt)] fracasso (s.m); quebra (economia), catástrofe financeira

- flygplanskrasch (acidente (s.m) de avião (s.m))

krascha (v) -r, -ade, -at, krascha! [kollidera i en krasch] acidente com avião

krasse (s) krasse [krydd] agrião (pl. -ões)

krasslig (adj) -t, -a [lite sjuk] adoentado/a

kratta¹ (s) -n, -or [ett redskap med kort tänder för att rensa och jämna ut jord etc] tipo de vassora de ferro que usa no jardim

kratta² (v) -r, -ade, -at, kratta! [behandla (jord el. grus etc) med kratta] trabalhar a terra com a "kratta"

krav (s) ett, kravet, krav, kraven [önskemål som man ställer som villkor för något] exigência (s.f)

kravaller (s) [plural (gatu)upplopp, tumult] tumultos (plural), arruaças (plural)

kreativ (adj) kreativt, kreativa [skapande; idérik] criativo/a

kreatur (s) ett, kreaturet, kreatur, kreaturen [större husdjur (t ex kor), boskap] gado (s.m), reses (.f)

kredit¹ (s) -en, -er [(möjlighet att få) lån] crédito (s.m)

- köpa på kredit (comprar a crédito (s.m) {fiado})

kredit² (s) [inkomstdelen i bokföring motsats* # debet] saldo (s.m) {#* débito}

kredit/köp (s) -ett, -köpet, -köt, -köpen [avbetalningsköp] comprar a crédito

krematorium (s) ett, krematoriet, krematorier [bygnad för kremering] crematório (s.m)

kremering (s) -en, -ar [bränning av dödas kroppar] cremação (pl. -ões) {de cadáver}

krets (s) -en, -ar círculo (s.m), esfera (s.f), roda (.f)

grupp människor [i politiska kretsar] grupos de pessoas (ex políticos (plural))

kretsa (v) -r, -ade, -at, kretsa! [röra sig runt (något)] rodar, girar, dar voltas

- månen kretsar runt jorden (a lua gira em torno da terra)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário