Thursday, July 17, 2008

Kal

¹kall (adj) -t, -a [
som har låg temperatura {om personer "hård, okänslig} (motosats # varm] frio (m.), {fria (f.), [sobre uma pessoa, insensível, (# quente)]
- det är kallt ute (
lá fora está frio)
- kallt vatten (agua fria)
- bli kall (esfriar)
²kall (s) kallet, kall, kallen [livsuppgift] sina (s.f)
kalla (v) -r, ade, at, kalla! [uppmana att komma] chamar
- kalla på polis (chamar a policia)
- kalla till sammanträde (convocar para uma reunião)
ge namn, benämna [ dar o nome .....]
- han kallas (för) Pelle (ele é chamado por Pelle)
kall/dusch (s) -duschen, -duschar ducha fria
kallelse (s) -en, -er [uppmaning att komma] convocação (para uma reunião ex.)
kallna (v) -r, -ade, at [bli kall, svalna] esfriar
- maten kallnar (a comida esfriou)
kall/svett (s) -svetten [svett som framkallas av stark oro] suar frio
kalops (s) kalopsen [maträtt med köttbitar i sås] guisado de carne
kalori (s) kalori(e)n, kalorier [mått på energimängd i mat] caloria
- kalori/behov -et (necessidade de caloria)
- kalori/fattig (pobre em calorias)
- kalori/rik (rica por caloria)
kalsonger (s) [plural underbyxor (för män)] cuecas
- långkalsonger (ceroulas)
kalv (s) -en, -ar bezerro, novilha
- kalv/kött -et (carne de vitela)
kam (s) kammen, kammar pente (para cabelo)
kamel (s) -en, -er camelo(-s)
kameleont (s) -en, -er cameleão (animal)
kamera (s) -n, -or câmara fotográfica, máquina fotográfica
- filmkamera (filmadora)
kamin (s) -en, -er estufa (tipo lareira com porta para fechar)
kamma (v) -r, -ade, -at, kamma! pentear(-se)
kammare (s) kammar(e)n, kamrar (el. kammare), kamrarna [litet rum] quarto pequeno (para roupa ou crianças)
kammar/rätt (s) -rätten [allmän förvaltningsdomstol där man kan överklaga dom i länsrätten] tribunal de apelação
kamouflage el. camouflage (s) kamouflaget camuflagem (s.f), (-ens (plural))
kamp (s) -en, -er luta, combate
- kampen för tillvaron (a luta pela vida)
kampanj (s) -en, er campanha
- annonskampanj (campanha publicitária)
- valkampanj (campanha politica)
kamrat (s) -en, -er [vän, kompis] camarada, companheiro, colega, amigo
- arbetskamrat (colega de trabalho)
- klasskamrat (colega de classe (escola))
kamratskap (s) kamratskapet [det att vara kamrater] camaradagemLink - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário