Friday, August 28, 2009

Ly

lya (s) -n, -or [bo för vilda djur (liten bostad)] cova, toca, (um apartamento pequeno)
lycka (s) lyckan
[ känsla av djup glädje] felicidade
tur, framgång (sorte, sucesso)
- Lycka till! {=jag hoppas att du lyckas!} (Boa sorte!)
lyckad (adj) lyckat, lyckade [som har lyckats bra] bem sucedido/a
lyckas (v) lyckas, lyckades, lyckats [ha lycka el. framgång; klara av] sair bem, ter bom resultado
- han lyckas med allt ( ele sai bem em tudo)
- ha lycka med sig (ter êxito, ter sucesso)
lycklig (adj) -t, -a [ full av lycka, glad] feliz, afortunado/a, alegre, sorte, que proporciona, traz ou transmite felicidade
- ett lyckligt leende (um sorriso feliz)
lyckligtvis (adv) [ som väl är, dessbättre] felizmente, afortunadamente
lyckta (adj) [ bakom lyckta dörrar {=utan tillträde för allmänheten}] à porta fechada
lyck/träff (s) -träffen, -träffar [tursamt bra resultat] por uma questão de sorte
lyck/önskan (s) -önskan, -önskningar [gratulation] felicitar, dar os parabéns, congratular
lyck/önskning (s) -önskningen, -önskningar [gratulation] felicitações (pl.), congratulações
(pl.)
lyda (v) lyder, lydde {el. löd}, lytt, lyd! [göra som någon annan vill] obedecer
- lyda order (acatar ordens)
lydig (adj) -t, -a obediente, submisso/a
lydnad (s) lydnaden [det att lyda] obediência, submissão
lyft (s) ett, lyftet, lyft, lyften [det att lyfta {en tyngd}, (framgång, lyckad handling)] levantar peso, erguer
lyfta (v) lyter, lyfte, lyft, lyft! [höja till en högre nivå, föra uppåt] levantar, erguer
- lyfta pengar (levantar dinheiro)
- lyfta upp (elevar)
- lyfta en väska (levantar a bolsa)
börja flyga (decolar, levantar vôo)
lyft/kran (s) -kranen, -kranar [maskin som {i en vajer}] guindaste (s.m)

Thursday, August 20, 2009

Lu

lumpen (s) [militärtjänsten] servir no exército
lunch (s) -en, -er [måltid mitt på dagen] almoço (s.m)
- lunch/rast -en [hora do almoço]
lunga (s) -en, -or [andningsorgan hos människan] pulmão (s.m)
- lung/cancer -n (câncer pulmonar)
lung/inflammation (s) -inflammationen [inflammation i lungorna] pneumonia (s.f)
lur (s) -en, -ar [den del av en telefon som man håller mot örat] aparelho de telefone (s.m)
lura (v) -r, -ade, -at, lura! [använda lögn för att vinna fördel] mentir
lurig (adj) -t, -a  engando/a [enganar alguém]
lus (s) lusen, löss, lössen [(mest i plural) insekt som lever i människors el. djurs skinn, el. år] piolho (s.m), chato (s.m)
lussa (v) -r, -ade, -at, lussa! [uppvakta med lucia] festejar no dia de "sta Lucia no dia 13 de dezembro na Suécia"
lusse/katt (s) -katten, katter [en slags vetebulle som äts på luciadagen] um paõzinho doce que se come no dia de Sta Lucia
lust (s) lusten [önskan att pröva {något intressant}] desejo, vontade; (desejo, prazer)
- Har du lust att följa med och bada? (Você tem vontade de ir comigo até o rio tomar banho?)
- jag har inte lust att städa (eu não estou vontade nenhuma de fazer faxina)
lust/gas (s) -gasen [narkosmedl {vid förlossning}] gás {usa para "parto normal"}
lust/gård (s) -gården, -gårdar [paradis; vacker trädgård] Jadim do Éden, paraíso
lust/hus (s) -huset, -hus, -husen [litet hus för avkoppling i trädgård el. park] coreto (s.m) [que existem em praças ou parque
lustig (adj) -t, -a [rolig, komisk] engraçado, divertido
lust/spel (s) -ett, -spelet, -spel, -spelen [komedi {med enkelt innehåll}] comédia (s.f)
luta (v) -r, -ade, -at, luta! [stå snett] inclinar
- tornet lutar (a torre inclina)
lut/fisk (s) -fisken [torkado fisk {Traditionell julrätt}] peixe seco {tipo bacalhau} (come-se no Natal)
lutning (S) -en, -ar [det att luta; sluttning] inclinação (pl. -ções)
luva (s) -n, -or [en slags stickad mössa] gorro (s.m)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário