Wednesday, August 29, 2007

HO

hobby (s) -n, -er passatempo predileto

hockey --> ishockey [sport] hóquei

hoj (s) -en, -ar [cykel] motocicleta

holländare (s) holländar(e)n, holländare, holländarna [person från Holland] holandês {pessoa da Holanda}

holländsk (adj) -t, -a holandês

homo/gen (adj) -gent, -gena [alltigenom likartad, enhetlig {motsats# heterogen}] homogêneo

homo/sexuell (adj) -sexuellt, -sexuella [manlig {kvinnlig - lesbisk}] homossexual

hon (pron) henne [böjd form avänds som objekt och efter preposition; kvinnlig individ] ela

- hon har en blå kjol (ela está com uma saia azul)

- jag såg henne (eu vi ela)

- detta är hennes bok (este livro é dela)

hona (s) -n, -or [ djur av kvinnligt kön] fêmea; sexo feminino (animal)

honnör (s) -en, -er [militar hälsning] saudação militar; fazer continência

honom ->han (pron) o, ele, lhe

honorar (s) ett, honoraret, honorar, honoraren [arvode] honorário(-s) {pagamento}

honung (s) honungen mel

hop- (förled) [ihop, samman] montão, pilha

hopfällbar (adj) -t, -a dobrável

hopp (s) ett, hoppet, hopp, hoppen salto, pulo

- hopp (esperança)

hoppa (v) -r, -ade, -at, hoppa! [göra ett hopp] saltar, pular

hoppa av (v) -r av, -ade av, -at av [lämna ett land, ett parti e dyl] fugir a, retirar-se

hoppa över (v) -r av, -ade av, -at av [utelämna] saltar por cima; não fazer caso de, passar por alto

- hoppa över en sida i boken (pular a pagina de um livro)

hoppas (v) hoppas, hoppades, hoppats, hoppas! [önska att ngt skall gå bra] esperar, ter esperança em, contar com

- hoppas det går bra (espero que tudo de certo)

- hoppas på det bästa (esperar o melhor)

hopp/lös (adj) -löst, -lösa sem esperança, desesperado/a(-s)

Wednesday, August 22, 2007

HJ

hjälm (s) [jel:m]* -en, -ar capacete

hjälp (s) [jelp:p]* hjälpen ajuda, auxílio; socorro; assistência;

- ropa på hjälp (gritar por socorro)

- första hjälpen {= första sjukvård efter olycka etc} (primeiros socorros)

hjälpa (v) [jel:per] -er, -te, -t, hjälp! ajudar, prestar ajuda a; auxiliar, socorrer; assistir

- Vill du hjälpa mig med disken? (Você quer me ajudar a lavar a louça?)

- det hjälper inte att gråta (não adianta chorar)

hjälpa till (v) [jel:pertil:] -er till, -te till, -t till, hjälp till ! {dela någons arbete, assistera} ser útil

- min fru hjälper inte till med disken (minha esposa ñ me ajuda lavar a louça)

hjälplös (adj) [jel:plö:s] -t, -a desamparado/a

hjälp/medel (s) [jel:pme:del] -ett, -medlet, -medel, -medlen auxílio, ajuda

hjälpsam (adj) [jel:psam:] hjälpsamt, hjälpsamma prestável, complacente, prestativa

- hjälpsamhet -en (cortesia, complacência)

hjälte (s) [jel:te] -en, -ar herói

hjärna (s) [jä:rna] -n, -ar cérebro

hjärn/död¹ [jä:rndö:d] (adj) -dött, -döda morte cerebral

hjärn/död² (s) [jä:rndö:d] -döden quando o cérebro para de funcionar

hjärn/skakning [ (s) -skakning, -skakningar comoção cerebral

hjärter (s)[järt:er] hjärtern, hjärter, hjärterna copas (carta de baralho)

hjärta (s) [järt:a] ett, hjärtat, hjärtan coração

hjärt/infarkt [järt:infar:kt] (s) -infarkten, -infarkter enfarte

- hjärt/attack -en, -er (ataque cardíaco)

hjärtlig (adj) [järt:lig] -t, -a cordial, afetuoso

hjärt/lös (adj) [järt:lö:s] -löst, -lösa sem coração

P.S* {palavras que inicia com "hj" o "h" não pronuncia [=~ (j {a pronuncia do "j" tem o som do "i" em português)[iellm]}

=~ (mais ou menos)

Friday, August 17, 2007

HI

hingst (s) -en, -ar [hane av hästdjur] garanhão (cavalo)

hink (s) -en, -ar balde

hinna¹ (s) -n, -or membrana; película

hinna² (v) hinner, hann, hunnit, hinn! [komma i tid, nå fram] chegar a tempo, { atingir, alcança}

- hinner med (ter tempo para)

- hinna med tåget ( ter tempo de pegar o trem)

- hinna fatt (alcançar)

- hinna undan (escapar)

hipp (interj)

- Hipp hipp hurra! (exclamação!)

hiss (s) -en, -ar elevador

hissa (v) -r, -ade, at, hissa! levantar, içar

- hissa flaggan (içar/hastear a bandeira)

historia¹ (s) historien [skolämne; vetenskapen om det som hänt i världen] história, {matéria na escola}

- få bra betyg i historia (ter boa nota em história (escola))

- Sveriges historia (história da Suécia)

- historie/bok -en (livro de história)

- historiker -n (historiador)

historia² (s) historien el. historian, historier [berättelse, skildring] história, conto, novela, narrativa

- roliga historier (histórias engraçadas)

- kärlekshistoria (história de amor)

historisk (adj) -t, -a histórico

hit¹ (adv) [till denna plats] cá, aqui

- kom hit ! (vem cá!)

- hon tittar hit (ela olha para cá)

- ända hit (até aqui)

hit² (s) hiten, hits [sång som säljer mycket engelska] parada (musica que vende muito)

- hit/lista (lista das musicas mais vendidas)

hitta (v) -r, -ade, -at, hitta! [finna, upptäcka, påträffa] achar, encontrar

- hitta på (v) -r, -ade, -at på [uppfinna, tänka ut] inventar, imaginar

- hitta på en rolig lek (inventar uma brincadeira engraçada)

hittills (adv) [fram till denna tidpunkt, tills nu] até agora

hitåt (adv) [ i riktning mot denna plats] para cá

HIV [AIDS]

hjort (s) -en, -ar [Cervus (ett hovdjur)] cervo, veado (animal)

hjortron (s) ett, hjortronet, hjortron, hjortronen [bär] espécie de amora silvestre do norte da Suécia

hjul (s) ett, hjulet, hjul, hjulen roda

- hjul/axel -n (eixo de roda)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário