Thursday, March 29, 2007

FJ

fjol el. fjor (s) [ i fjol {=förra året}] no ano passado

fjolla (s) -n, -or [ dum kvinnlig person] tola, pateta, bobo

fjord (s) -en, -ar [lång, smal vik särskilt på Sverige västkust] fiorde

fjorton (räkn) 14 catorze

fjortonde (räkn) [på plats nummer 14] décimo quarto {lugar}

fjäder (s) fjädern, fjädrar pena (ex: passaro), pluma

- stötdämpare {fjädrar} (mola, ex: p/ carro)

fjäll (s) ett, fjället, fjäll, fällen [1 berg som när över trädgränsen särskilt om berg i norra Sverige] montanha alta {coberta de neve e sem vegetação} no norte da Suécia

2 liten hudflik {på fiskars skinn} (escama de peixe)

fjärd (s) -en, -ar [öppet vattenparti {i en skärgård}] baía, golfo

fjärde (räkn) [på plats nummer 4] quarto 4.o {lugar}

fjäril (s) -en, -ar borboleta, mariposa

fjärran (adv) [långt borta] longe

fladder/mus (s) -musen, möss, -mössen morcego

flagga (s) en, -n, -or bandeira

flagga (v) -r, -ade, -at, flagga! [ha flaggan hissad] içar a bandeira

flambera (v) -r, -ade, -at flambar { pôr conhaque sobre aleimneto e atear fogo em seguida}

flanell (s) -en, {el. -et}, -er flanela (tecido)

flaska (s) -n, -or garrafa {frasco (p/ perfume}

flat (adj) flata [en flat tallrik] prato raso

fler el. flera (adj) superlativ: flest a maior parte, a maioria

komparativ större antal, ytterligare

flera (pron) [mer än en, åtskilliga, många] mais, em maior número

flerfamiljs/hus (s) -huset, -hus, -husen [hyreshus] prédio pequeno com apts

flertal (s) flertalet [1 majoritet; många, åtskilliga] vários, muitos

2 plural form

flexibel (adj) flexibelt, flexibla flexível

flex/tid (s) -tiden [ flexibel arbetstid] horário de trabalho flexível

flicka (s) -n, -or menina, garota, moça

flick/namn (s) [kvinnligt förnamn; en kvinnas efternamn före äktenskap] sobrenome de solteira antes de casar

flick/vän (s) -vännen, -vänner namorada

flint/skallig (adj) -skalligt, -skalliga calvo, careca

flitig (adj) -t, -a aplicado, assídio, trabalhador

Wednesday, March 28, 2007

FIM

fimp (s) -en, -ar ponta de cigarro

fimpa (v) -r, -ade, -at [släcka en cigarret {sluta röka}] apagar um cigarro { largar de fumar, não fumar mais}

fin (adj) -t, -a [1 snygg, vacker # ful] bonito/a, lindo/a # feio/a

2 bra, utmärkt # dålig (bom, excelente # ruim)

3 tunn, smal # tjock, kraftig (fino, magro # gordo)

4 som är i små korn el. bitar # grov ( fino # grosso)

final (s) -en, -er final

finans (s) -en, -er [mest i plural och sms ekonomi] finanças

finansiera (v) -r, -ade, -at [betala, bekosta, förse med pengar] financiar

finess (s) -en, -er [finhet, elegans] requinte

finger (s) fingret, fingrar, fingrarna dedo (da mão) [en tå, tån, tår (dedo/s do pé)]

finish (s) finishen [1 slutspurt {i idrott} "chegada"

2 ytbehandling ( acabamento)

finito (adj) [ slut! italienska; vardagligt] acabou!

finka (s) -n, -or [fängelse, häkte, arrest] prisão, cadeia

finlands/svensk (adj) -svenskt, -svenska [som avser den svenskspråkiga befolkningen i Finland] sueco-finlandês que fala sueco e vive na Finlândia

finländare (s) finländar(e)n, finländare, finländarna finlandês

finländsk (adj) -t, -a finlandês, {kvinna/mulher (finlandesa)}

finne (s) -en, -ar [1 mest i plural acne, hudutslag] acne, espinha

2 person från Finland som har finska som förstspråk] pessoa da Finlândia {finlandês}

finna (v) finner, fann, funnit, finn! [ hitta, upptäcka; märka] achar, encontrar

- finna lösningar på ett problem (achar uma solução de um problema)

- finna sig i (v) [acceptera, tåla, stå ut med] aceitar-se, suportar (tolerar)

- finna sig i sitt öde (comformar-se com a sua sorte{com seu destino})

finnas (v) finns, fanns, funnits [vara, existera, förekomma] existir, estar, haver

finska (s) finskan [språk i Finland] idioma finlandês

fiol (s) -en, -er violino

fira (v) -r, -ade, -at, fira! celebrar, festejar, comemorar

firma (s) -n, -or [företag, bolag] firma, sociedade, empresa

fisa (v) fiser, fes, fisit, fis! [släpa gaser ur ändtarmen] peidar [soltar vento]

fisk (s) -en, -ar peixe

fiska (s) -r, -ade, -at pescar

fiskare (s) fiskar(e)n, fiskare, fiskarna pescador

fitta (s) -n, -or [kvinnans könsorgan] parte intima da mulher

Monday, March 26, 2007

FEN

fenomen (s) ett, fenomenet, fenomen, fenomenen fenónemo

fenomenal (adj) -t, -a fenomenal, extraordinário

ferie (s) -en, -er férias

fernissa (s) -en, -or verniz, laca

fernissa (v) -r, -ade, -at envernizar

fest (s) -en, -er festa

festival (s) -en, -er festival

festlig (adj) -t, -a festivo

fet (adj) fett , feta [1 tjock, omfångsrik, knubbigfett] gordo, obeso

fetma (s) fetman obesidade

fett (s) fettet, fetter gordura

- mattfett (comida gordurosa)

- fett/fri -tt (sem gordura)

fiasko (s) ett, fiaskot, fiaskon, fiaskona [misslyckande] fiasco, fracasso

fiber (s) fibern, fibrer [växt el. muskeltråd] fibra; filamento

ficka (s) -n, -r bolso

fick/lampa (s) -lampan, -lampor lanterna

fiende (s) -n, -er inimigo

fientlig (adj) -t, -a inimigo, hostil, inimizade

fiffel (s) fifflet fraude, trapaçaria, trapaça

fiffig (adj) -t, -a [påhittig, knepig, listig, klipsk] habilidoso, espertalhão

fiffla (v) -r, -ade, -at, fiffla! trapacear

fifty-fyfty (adj) [ hälften var engelska] dividir em duas parte

figur (s) -en, -er figura, tipo

fika (s) fikan {el. fikat} [kaffe]

- fika/paus -en (pause p/ tomar café)

fika (v) -r, -ade, -at, fika! [ dricka kaffe] tomar café

fikon (s) ett, fikonet, fikon, fikonen [ frukt av fikonträdet Ficus carica {latin namn}] figo

fiktion (s) -en, -er [inbillning, påhitt] ficção

fiktiv (adj) -t, -a fictício, imaginário

fil (s) filen [ett slags surmjölk, filmjölk] coalhada (leite coalhado)

- lättfil (coalhada light)

filé (s) filén, filéer filé

film (s) -e, -er filme, película, fita

filma (v) -r, -ade, -at, filma! filmar

filosof (s) -en, -er filósofo

filosofi (s) filosofi(e)n, filosofier filosofia

filt (s) -en ,-ar cobertor

filter (s) ett, filtret, filter, filtren {el. filterna} filtro

filtrera (v) -r, -ade, -at filtrar, coar

Friday, March 23, 2007

FE

feber (s) -n, febrar febre

febrig (adj) -t, -a febril

febril (adj) -t, -a febril, exaltado, agitado

februari (s) fevereiro

federal (adj) -t, -a federal

federation (s) -en, -er federação

feedback (s) feedbacken [återkoppling, respons engelska] resposta

feg (adj) -t, -a covarde, medroso

feghet (s) fegheten covardia

fejka (v) -r, -ade, -at [förfalska] fraudar, falsificar

fel(1) (adj) [inte rätt, felaktig # rätt] erro, engano

fel(2) (adv) [verbpartikel; anger misstag; i fraser] enganar-se

fel(3) (s) ett, felet, fel, feleån [1 handling som inte är korrekt, misstag]

- göra ett fel (fazer um erro, engano)

- fel/parkering -en ( estacionar o carro em lugar errado)

- fel/bedömning (julgar errado)

2 ansvar för ett misstag, skuld ( culpa)

- det var inte mitt fel (o erro não foi meu / a culpa não foi minha)

3 skada, brist (falta, engano, erro)

felaktig (adj) -t, -a errado, errôneo

fem (räkn) [5 ] cinco

feminin (adj) -t, -a [kvinnlig] feminino

feminism (s) feminismen feminismo

femma (s) -n, -or [1 siffran 5; nummer 5 i ordningen] cinco {quinto}

2 sedel {el. mynt} som har värdet fem kronor (nota de cinco coroas)

fem/rummare (s) -rummar(e)n, -rummare, -rummarna apartamento c/ 5 salas/quartos e cozinha

femte (räkn) [på plats nummer 5] quinto (5) lugar

femti/lapp (s) -lappen, -lappar [femtiokronorssedel] nota de cinqüenta coroas (50 kr)

femtio el. femti (räkn) 50 cinqüenta (50)

femtionde (räkn) [på plats nummer 50] qüinquagésimo (50) lugar

femti/öring (s) -öringen, -öringar [femtioöresmynt] 0,50 cinqüenta "centavos"

femton (räkn) [15] quinze

femtonde (räkn) [på plats nummer 15] décimo quinto (15) lugar

Thursday, March 22, 2007

FAS

fasa (s) -n, -or [skräck, fruktan] horror,espanto, terror
fasad (s) -en, -er
fachada, frente (casa, predio)
fasan (s) -en, -er faisão
fasans/full (adj) -fullt, -fulla horrivél, horrendo, horroroso, medonho
fascinerad (adj) fascinerat, fascinerade fascinante
fascinera (v) -r, -ade, -at fascinar
fascismo (s) fascismen fascismo
fascist (s) -en, -er facista
¹fast (adj) fast, fasta [1 hård, massiv] firme, sólido
2 som har stabilt läge {permanent}
(fixo, permanente)
- fast anställning
(emprego permanente)
²fast (konj) [trots att, fastän] ainda que, embora, se bem que, apesar de que

¹fasta (s)
- ta fasta på {något} [=hålla {något} i minnet, lita på vad någon säger]
(tomar nota de; conservar na memória)
²fasta (s) -en, -or [ det att fasta; tid då man fastar särskilt tiden före påsk]
(jejum {Quaresma} antes da Pascôa)
fasta (v) -r, -ade, -at jejuar
faster (s) fastern, fastrar [pappas syster eller pappas bros fru] tia {paterna]
fastighet (s) -en, -er [fast egendom] imóvel, propriedade
fast/land (s) -landet terra firme; continente
fastna (v) -r, -ade, -at prender-se
fast/ställa (v) -ställer, -ställde, ställt, -ställ! [bestämma, föreskriva; konstarera] constatar, comprovar, determinar
fat (s) ett, fatet, fat, faten [1 tallrik] travessa

- tefat (pires)
2 tunna (barril, ex: cerveja, vinho)

fatal (adj) -t, -a [ödesdiger, förarglig, olycklig] fatal, desastroso
¹fatt (adv)
- Hur är det fatt? {=hur står det till?} Como vai as coisas? Como vai indo? Como vai você?

²fatt (s)
- få fatt i eller på {=få tag på} agarrar

fatta (v) -r, -ade, -at [1 ta, gripa] prender, tomar, agarrar, segurar
2 förstå, begripa (compreender, perceber, entender)
3 reflexivt
- fatta sig kort {=uttrycka sig kort} (ser breve)
fattas (v) fattas, fattades, fattats [saknas] faltar, fazer falta
- det fattas tre kronor (falta treis coroas)
fattig (adj) -t, -a pobre
fattigdom (s) fattigdomen pobreza
fauna (s) -n, -or fauna
favorisera (v) -r, -ade, -at favorecer
favorit (s) -en, -er favorito/aWednesday, March 21, 2007

FA

familj (s) -en, -er família

familjär (adj) -t -a famíliar

famn (s) -en, -ar colo (abraçar)

- hålla ett barn i famnen (pegar uma criança no colo)

¹fan (s) [djävulen svordom] Diabo

- Fy fan! (Que diabo!)

²fan el. fans [engelsk uttal] fansen [beundrare]

fanatiker (s) fanatikern, fanatiker, fanatikerna fanático/a

fanatism (s) fanatismen fanatismo

fantasi (s) fantasi(e)n, fantasier [1 påhitt, inbillning] fantasia, imaginação

fantastisk (adj) -t, -a fantástico, fabuloso, estupendo

fantastiskt (adv) [oerhört, väldigt] fantástico, fabuloso, estupendo

fantisera (v) -r, -ade, -at [inbilla sig, drömma] fantasiar, sonhar

¹far el. fader (s) fadern, fäder [manlig förälder, pappa] pai

¹fara (v) ²far, for, farit, far! [förflyta sig] ir, viajar

- fara till Stockholm (viajar para Stockholm)

²fara (s) -n, -r perigo, risco

- vara i fara (estar em perigo)

- löpa vara att (correr risco de)

far/bror el. farbroder (s) -brodern, -bröder [1 pappas bror eller pappas systers man] tio {paterno}

- far/far (avô {paterno})

- far/föräldrar (avós)

farlig (adj) -t, -a perigoso, arriscado

farm (s) farmen, farmar {el. farmer} fazenda, chácara

farmaceut (s) -en, -er farmacêutico

far/mor el. farmoder (s) -modern, mödrar [pappas mamma] avó [paterno], vovó

faro/zon (s) -zonen zona de perigo

farsa (s) -n, -r [ far] papai

fart (s) -en, -er [ hastighet, snabbhet] velocidade, rapidez

fartyg (s) ett, fartyget, fartyg, fartygen [båt, skepp] navio, barco, embarcação

farväl (interj) [adjö högtidligt] adeus! (despedida)

Monday, March 19, 2007

F f

f d el. f. d. (förk) [före detta] ex

f m el. f.m (förk) [förmiddag(en)] {parte} da manhã, de manhã

fabricera (v) -r, -ade, -at [tillverka {i fabrik}] fabricar, construir, produzir

fabrik (s) -en, -er [industri, verstad] fábrica

fabrikant (s) -en, -er fabricante

fabrikat (s) ett, fabrikatet, fabrikat, fabrikaten produto, artigo

facit (s) facit (el. faciten) gabarito

fack (s) ett, facket, fack, facken [1 förvaringsutrymme] compartimento, caixa postal, cofre

- bankfack (cofre de banco)

- frysfack (compartimento do congelador)

2 verksamhetsområde, ämne, yrke (ramo, especialidade, profissão, ofício)

3 fackförening; fackförbund; fackklubb (sindicato dos trabalhadores, (metarlugicos, etc)

fack/litteratur (s) -litteraturen literatura especializada (técnica)

fadder (s) -n, -ar padrinho, (madrinha somente em português), batismo

faderskap (s) faderskapet paternidade

fajtas (v) fajtas, fajtades, fajtats, fajtas! lutar

faktisk (adj) -t, -a real, efetivo

faktiskt (adv) [verklig] realmente, de fato, na realidade

faktor (s) -n, -er fator

faktum (s) faktumet {el. faktum}, faktum {el. fakta}, faktumen { el. fakta} [något som är sant] fato, acontecimento; evento

faktura (s) -n, -or fatura

fakultet (s) -en, -er [huvudavdelning av ett universitet] faculdade (sentido de { "universidade de Letras, Economia, etc")

- medicinska fakulteten ( universidade de medicina)

fall (s) ett, fallet, fall, fallen [1 störtning, ramlande {nedgång; undergång] queda

- prisfall (baixa dos preços)

2 fors; tup

- vattenfall (cachoeira, caída da água)

3 händelse, tillfälle; exempel ( ocorrência, caso)

- i alla fall (em todo o caso)

- i varje fall (em todo caso)

- i så fall ( nesse caso, em tal caso, então)

falla (v) faller, föll, fallit, fall! [ ramla {ner}. trilla} cair, tombar

fall/skärm (s) -skärmen, -skärmar pára-quedas

falsk (adj) -t, -a [1 inte sann, oriktig] falso, mentiroso

- falsk/deklaration -en (falsa declaração do imposto de renda)

2 inte ärlig, opålitlig (falso, mentiroso)

- en falsk människa (uma pessoa falsa)

3 inte äkta, förfalskad (falsificada)

- falska sedlar (dinheiro falsificado)

falu/korv (s) -korven, -korvar salchichão (tipico da Suécia)

Friday, March 16, 2007

EX

ex (förk) [exempel, exemplar] exemplo, exemplar

ex- (förled) [före detta]

- ex/make -n (ex marido)

exakt (adv) [noga, precis, noggrant] exato, preciso, certo

exalterad (adj) exalterat, exalterade exaltado

examen (s) examen, examina, examina [prov, förhör; avslutning i skolan; godkänd högre utbildning] exame {qdo termina universidade ou faculdade}

excellens (s) -en, -er Excelência

excentrisk (adj) -t, -a [originell] excêntrico, (original, esquisito)

exceptionell (adj) -t, -a excepcional, extraordinário

exkution (s) -en, -er execução

exekutiv (adj) -t, -a

- huset sålds på executiv auktion (a casa foi vendida em um leilão judicial)

exempel (s) ett, exemplet, exempel, exemplen exemplo/s

exempelvis (adv) [till exempel] por exemplo

exemplar (s) ett, exemplaret, exemplar, exemplaren exemplar, cópia

exemplifiera (v) -r, -ade, -at exemplificar

existens (s) -en, -er existência

existera (v) -r, -ade, -at [leva, finnas] existir

exkl el. exkl. (förk) [exklusive] excepção de

exklusiv (adj) -t, -a exclusivo

exotisk (adj) -t, -a exótico

expandera (v) -r, -ade, -at expandir

expansion (s) expansionen expansão

expansiv (adj) -t, -a expansivo, expansível

expediera (v) -r, -ade, -at expedir, despachar

expedit (s) en, -er [butiksbiträde, försäljare i affär] empregado/a de loja, vendedor/a

expedition (s) -en, -er expedição

experiment (s) ett, experimentet, experiment, experimenten experimento

experimentera (v) -r, -ade, -at experimentar

expert (s) -en, -er peito, esperto

explodera (v) -r, -ade, -at explodir

explosion (s) -e, -er explosão

explosiv (adj) -t, -a explosivo

export (s) -en, -er exportação

exportera (v) -r, -ade, -at exportar

¹extra (adj) [oböjligt särskild, tilläggs] extra, especial

²extra (adv)

- köttet är extra billigt idag ( a carne hoje esta com preço bem baixo)

extrem (adj) -t, -a extremo

extremist (s) -en, -er extremista

ERS

ersättare (s) en, ersättar(e)n, ersättare, ersättarna substituto/a

ersätta (v) ersätter, ersatte, ersatt, ersätt! [1 betala] indenizar, compensar

2 vara istället för, vikariera för ( substituir (alguém), ficar no lugar de alguém)

ersättning (s) en, -en, -ar [1 betala] indenização, compensação, reembolso

2 något som ersätter något, reserv (substituição, substituto)

erövra (v) -r, -ade, -at, erövra! [ta med våld, inta] conquistar, tomar

eskimå (s) en, -n, -er [person som tillhör ett polarfolk på bl a Grönland] esquimó

eskort (s) en, -en, -er [sällskap {som skydd}] escolta

espresso (s) espresson café forte italiano

ess (s) ett, esset, ess, essen ás (carta de baralho)

estetik (adj) -t, -a estética

etablerad (adj) etablerat, etablerade estabelecido

etablera (v) -r, -ade, -at [inrätta, upprätta, grunda] estabelecer, montar, fundar

etapp (s) -en, -er etapa

etc el. etc. (förk) [etcetera, och så vidare] etc.

eter (s) etern éter

etik (s) etiken [moralregler] ética, moral

etikett (s) -en, -er [1 ett slags lapp med text] etiqueta

etisk (adj) -t, -a ético

etta (s) ettan, ettor [1 suffran 1; nummer 1 i ordningen] numero 1, primeiro/a

- hon kom etta i tävlingen (Ela foi a primeira da competição)

2 enrumslägenhet (apt de um quarto e sala)

- hon ville byta sin etta mot en större lägenhet (ela quer trocar seu apt de quarto e sala por um maior)

ett/årig (adj) -årigt, -åriga [som är el. varar ett år] de uma ano de idade

- en ettårig kurs (curso de um ano)

europé (s) -n, -er europeu

europeisk (adj) -t, -a europeu(-eia)

ev (förk) eventuell(t) eventualidade

evakuera (v) -r, -ade, -at evacuar

evakuering (s) -en, -ar evacuação

evangelist (adj) -t, -a evangélico/a

evenemang (s) ett, evenemanget, evenemang, evenemangen acontecimento

eventualitet (s) -en, -er [ möjlighet, möjlige inträffande fall] eventualidade

eventuell (adj) -t, -a eventual, possível

evig (adj) -t, -a eterno, perpétuo

evighet (s) -en, -er eternidade

evolution (s) -en, -er evolução

Wednesday, March 14, 2007

ENS

ensamhet (s) ensamheten solidão

ensam/stående (adj) [som bor utan annan vuxen] só, solitário (que mora sozinho/a)

en/skild (adj) -skilt, -skilda [privat; enstaka] privado, particular, pessoal

- enskilt samtal (conversa particular)

enstaka (adj) [oböjligt ensam, enda, enskild, för sig] esporádico, às vezes, esporadicamente

entré (s) entré, entréer [ 1 ingång] entrada

2 avgift {för inträde}, inträde (bilhete de entrada)

- fri entré ( entrada franca)

entreprenad (s) en, -en, -er empreitada

entreprenör (s) en, -en, -er empreiteiro

entusiasm (s) entusiasmen entusiasmo

envar (pron) [var och en, alla] cada um, cada qual, todo mundo

envis (adj) -t, -a teimoso, obstinado

envishet (s) envisheten teimosia, obstinação

enzym (s) enzymet, enzym, enzymen {el. enzymer}, enzymerna enzima

epidemi (s) epidemi(e)n, epidemier epidemia

epilepsi (s) epilepsi(e)n epilepsia

epileptiker (s) epileptikern, epileptiker, epileptikerna elpilético

episod (s) en, -en, -er episódio

epok (s) -en, -er época

er (pron) [1 objektsform till ni] vós, você(s)

2 possessiv form till ni (o/s seu/s, a/ sua/a)

erbjudade (s) erbjudandet, erbjudanden, erbjudandena oferta, oferecimento, proposta

erbjuda (v) erbjuder, erbjöd, erbjudit, erbjud! oferecer, propor, convidar

erektion (s) -en, -er ereção

erfarenhet (s) -en, -er experiência

erfordra (v) -r, -ade, -at [kräva] exigir, requerer

ergonomi (s) ergonomi(e)n ergonomia

erhålla (v) erhåller, erhöll, erhållit, erhåll! [få, ta emot] receber, ter

erkännande (s) erkännandet, erkännanden, erkännadena reconhecimento, confirmação, confissão

erkänna (v) erkänner, erkände, erkänt, erkänn! reconhecer, admitir, confessar

erotik (s) erotiken erotismo

Tuesday, March 13, 2007

EN

enastående (adj) [som är utan like, unik] único, excepcional

enbart (adv) [bara] puramente, somente, unicamente

encyklopedi (s) encyklopedi(e)n, encyklopedier enciclopédia

enda (adj) ende só, único

endast (adv) [bara, enbart] só, apenas, somente

energi (s) energi(e)n [1 en persons arbetsförmåga] energia (sentir energia)

2 kraft {som driver maskiner} energia eletrica

enformig (adj) -t, -a monótono, enfadonho, monotonia

enfärgad (adj) -t, enfärgade [som har {bara} en färg] que tem apenas uma cor

engagemang (s) ett, engagemanget, engagemang, engagemangen engajamento

- intresse (empenho)

engagera (v) -r, -ade, -at engajar

engelsk (adj) -t, -a [som är från el. avser England] inglês (m), inglesa (f), pessoa da Inglaterra

engelska (s) engelskan [språk som talas i England {m fl länder}] inglês (idioma que fala em vários países)

engels/man (s) -mannen, -män, -männen (pessoa) da Inglaterra, homem inglês

engångs- (förled) [ som sker el. används etc bara en gång] descartável {coisas que se usa "apenas uma vez", ex: garrafa, talheres, etc}

- engångs/flaska (garrafa descartável)

enhet (s) en, -en, -er unidade

enhällig (adj) -t, -a unânime, ( de comum acordo)

enig (adj) -t, -a [överens, sams] unânime

enkel (adj) enkelt, enkla simples, fácil

enlighet (s) de acordo com

enligt (prep) conforme, segundo, de acordo com

enorm (adj) -t, -a enorme, imenso

en/rum (s) [tala i enrum] {falar} a sós, em particular

ens (adv) nem sequer, nem mesmo, nem ao menos

en/sak (s) [det är min ensak {=det angår bara mig}] isso diz respeito só a mim

ensam (adj) ensamt, ensamma só, sozinho, isolado

Monday, March 12, 2007

ELE

elektricitet (s) elektriciten [ett slags energi, ström] eletricidade

elektriker (s) en, elektrikern, elektriker, elektrikerna eletricista

elektronik (s) elektroniken eletrónico

element (s) ett, elementet, element, elementen elemento

1 ämne; omgivning

- de fyra elementen {jord, vatten, luft, eld} ( os quatro elementos terra, agua, ar, fogo)

2 apparat för uppvärmning

elementär (adj) -t, -a elementar, primário

elev (s) en, -en, -er aluno

elfte (räkn) 11 décimo primeiro

eliminera (v) -r, -ade, -at [ta bort, avlägsna] eliminar

elit (s) -en, -er élite

eller (konj) [anger alternativ] ou

- Vill du ha te eller kaffe? (Você quer chá ou café?)

el/ljus (s) -ljuset [elektriskt ljus] luz eletríca

elva (räkn) 11 onze

elände (s) eländet miséria

eländig (adj) -t, -a miserável, mísero, desgraçado

emalj (s) -en, -er esmalte

emancipation (s) emancipationen emancipação

emballage (s) ett, emballaget, emballage, emballagen [omslag, förpackning] embalage

embargo (s) ett, embargot, embargon embargo

embryo (s) ett, embryot, embryon embrião

emellan (prep) entre, no meio de

- oss emellan sagt ( aqui para nós, cá entre nós)

emellanåt (adv) [ibland, då och då] ocasionalmente, às vezes

emellertid (adv) [dock] no entanto, todavia, contudo, porém

emigrant (s) en, -en, -er [utvandrare] emigrante

emigration (s) emigrationen [utvandring] emigração

emigrera (v) -r, -ade, -at [utvandra] emigrar

emot (adv) [ofta som verbartikel mot]

- mitt emot {=på motsatta sidan} (em frente, em face, defronte)

- vara emot ngn (ser contra alguém)

emotionell (adj) -t, -a [känslomässig] emocional

Thursday, March 08, 2007

EG

egen (adj) eget, egna próprio, particular, pessoal

egendom (s) en, -en, -ar propriedade, bens

egendomlig (adj) [konstig, underlig] estranho, esquisito

egenhet (s) -en, -er [avvikande egenskap] coisa estranha, excentricidade

egen/namn (s) ett, -namnet, -namn, -namnen [någons el. någots namn, ex: Anita, Kiruna, SAAB] nome proprio

egenskap (s) -en, -er [1 beskaffenhet, kännetecke; sätt att vara] qualidade, propriedade

egentlig (adj) -t, -a [riktig, verklig] próprio, verdadeiro

ego (s) [jag] ego (eu)

egocentrisk (adj) -t, -a [självupptagen] egocêntrico

egoism (s) egoismen [själviskhet] egoísmo

egoist (s) -en, -er [självisk person] egoísta

egyptier (s) egyptiern, egyptier [person från Egypten] egípcio pessoa do Egito

ej (adv) [inte, icke] não

ek (s) en, -en, -ar carvalho (arvore)

eko (s) ett, ekot, ekon eco

eko- (förled)

- ekologisk (ecologico)

- eko/system (ecosistema)

- ekonomisk (económico)

ekologi (s) ekologi(e)n ecologia

ekonom (s) en, -en, -er economista

ekonomi (s) ekonomi(e)n economia

ekorre (s) en, -en, -ar esquilo

eksem (s) ett, eksemet, eksem, ekemsen eczema

ekvation (s) en, -en, -er equação (matematica)

ekvator (s) ekvatorn equador

el (förk) [elektricitet] elitricidade

- el/ransonering

- el/chock (choque elétrico)

- el/gitarr (gitarra elétrica)

- el/kraft (usina elétrica)

elak (adj) -t, -a mau, malvado

elakhet (s) -en, -er [det att vara elak, ondska; elak kommentar] maldade, malicia, malvadeza

elastisk (adj) -t, -a elástico

eld (s) -en, -ar fogo

elda (v) -r, -ade, -at por fogo, acender-se

eldorado (s) ett, eldoradot, eldoradon, eldoradona eldorado

elefant (s) en, -en, -er elefante

elegans (s) elegansen elegância

elegant (adj) -t, -a elegante

Wednesday, March 07, 2007

E

effekt (s) en, -en, -er [verkan, intryck; kraft] efeito, impacto

effektiv (adj) -t, -a [som ger bra resultat, verkningsfull] impressivo, que produz efeito

effektivera (v) -r, -ade, -at [göra {mer} effektiv] efeituar, levar a efeito, realizar

¹efter (adv) [mest som verbpartikel efter prep.] depois

- han dök upp dagen efter och bad om ursäkt (ele apareceu um dia depois e pediu desculpa)

²efter (konj) [sedan] depois que

- efter jag hade gått började festen (depois que eu já tinha ido começou a festa])

³efter (prep) [1 senare än; bakom] depois de, após, a seguir a

- efter kriget (depois da guerra)

- han kom tillbaka efter en timme ( ele voltou depois de uma hora)

- år efter år (ano após ano)

2 för att finna; med avseende på

- söka efter {någon} (procurar {alguma coisa}

- ringa efter polisen ( ligar para policia)

efter hand el. efterhand (adv) [ så småningom] sucessivamente, pouco a pouco; mais tarde, depois

efterfrågan (s) en, -en, -ar procura, demanda

efterföljande (ad) [ som kommer senare] seguinte, que se segue

efterlevande (s) [närmast anhörig till en person som dött] sobrevivente

efterlysa (v) -er, -te, -t, efterlyst! [ offentligt söka efter; fråga efter] anunciar publicamente (procura) por pessoa (ou coisa)

efterlämna (v) -r, -ade, -at [lämna kvar, lämna i arv] deixar, (deixar herança ou obras póstumas)

eftermiddag (s) en, -en, -ar [tiden från klockan tolv till kvällen] tarde, (parte da tarde)

efternamn (s) ett, efternamnet, efternamn, efternamnen [släktnamn] sobrenome

efterrrätt (s) en, -en, -er [ rätt som avslutar måltiden, dessert] sobremesa

efterskott (s) [efterhand motsats förskott] (pagar) atrasado {contrario de (pagar adiantado)}, em atraso

erftersom (konj) [ därför att, emedan] como, porque, dado que, já que, visto que, uma vez que

- allt eftersom{=i tak med att} ( à medida que, à proporção que, segundo o caso)

eftterspel (s) efterspelet [efterräkning, fortsättning] consequência, continuaçao

eftersträva (v) -r, -ade, -at ambicionar, procurar atingir, esforçar-se por

eftersända (v) -er, -de, -t, eftersänd! [ skicka vidare {till annan adress} om post ] remeter para o novo endereço

eftertanke (s) eftertanken consideração

eftertrakta (v) -r, -ade, -at cobiçado

efterträdare (s) en, efterträdar(e)n, efterträdare, efterträdarna sucessor

efterträda (v) -er, efterträdde, efterträtt. efterträd! suceder

eftertänksam (adj) eftertänksamt, eftertänksamma pensativo

eftervärld (s) eftervärlden posteridade

efteråt (adv) [senare, efter den tiden] depois, mas tarde, em seguida

Tuesday, March 06, 2007

DU

duplicera (v) -r, -ade, -at duplicar

dusch (s) en, -en, -ar ducha, chuveiro

duscha (v) -r, -ade, -at tomar banho de chuveiro

duva (s) en, -n, -or pombo/a

dvärg (s) en, -ar anão

dygn (s) ett, dygnet, dygn, dygnen vinte e quatro horas, dia e noite

dykare (s) en, dykar(e)n, dykare, dykarna mergulhador/a

dyka (v) dyker, dök {el. dykte}, dykt, dyk! mergulhar

- dyker upp (v) [visa sig, komma fram] emergir, aparecer, surgir

dylik (en-ord) (pron) dylikt (ett-ord), dylika (plural) igual, tal, semelhante, similar, parecido

dyna (s) en, -n, -or almofada

dynamisk (adj) -t, -a dinâmica

dynamit (s) dynamiten dinamite

dynasti (s) dynasti(e)n, dynastier dinastia

dyr (adj) -t, -a caro

dyrbar (adj) -t, -a caro

dysenteri (s) dysenteri(e)n disenteria

dyster (adj), dystert, dystra sombrio, triste

¹då (adv) [1 den gången, vid det tillfället] então, naquela época, naquele tempo

- då och då {=ibland} (de vez em quando)

2 i så fall, alltså (às vezes, neste caso, sendo assim)

- ja då {= visst, javisst} ( neste caso, sendo assim)

- hej då (tchau, adeus)

²då (konj) [när, sedan] já que, visto que, porquanto, uma vez que

dålig (adj) -t, -a komp: sämre, sämst [1 sjuk, svag] doente, mal

- känna sig dålig (sentir mal)

2 oduglig, usel (mau, ruim)

- en dålig lärare (um/a professor/a ruim)

- vara på dåligt humör (estar de mal humor)

- dåligt väder (tempo ruim)

- dåligt andedräkt (ter mal hálito)

dåre (s) en, -n, -ar tolo, louco, doido, maluco

dåsa (v) -r, -ade, -at [alvsova] cochilar

dåsig (adj) -t, -a sonolento

däck (s) ett, däcket, däck, däcken cobertura, convés (navio)

dägg/djur (s) -djuret, -djur, -djuren mamífero

dämpa (v) -r, -ade, -at [minska, göra svagare] moderar, amortecer, (som) abaixar a voz ou som

där (adv) [1 på det stället] aí, ali, lá

- där borta (ali adiante, acolá, naquele lugar)

därefter (adv) depois, em seguida, a seguir

däremot (adv) por outro lado

därför (adv) [av den orsaken, på grund av detta] por isto (isso), portanto, por causa, por este motivo

därifrån (adv) [ från det stället] dali

därigenom (adv) [på det sättet] desta maneira, assim

därmed (adv) [med detta] com isso

därpå (adv) [ efter detta, efteråt, sedan] depois, em seguida

därtill (adv) [till detta, dessutom] para isso

därunder (adv) entretanto, ao mesmo tempo

(v) dör, dog, dött dö! morrer, falecer

död (adj) dött, döda morto, falecido

död (s) döden morte, falecimento

döda (v) -r, -ade, -at, döda! matar, provocar a morte de....

dölja (v) -er, -de, -t [gömma, täcka {över}] esconder, ocultar, encobrir

döma (v) -er, -de, -t, döm! [fälla dom {över}, vara domare {vid}] julgar, sentenciar, condenar

döpa (v) -er, -te, -t, döp! batizar

dörr (s) en, -en, -ar porta

döv (adj) dövt, döva surdo

döv/stum (adj) -stumt, -stumma surdo-mudo

Monday, March 05, 2007

DRÅ

dråp (s) ett, dråpet, dråp, dråpen [{oavsiktlig} dödande av en människa] homicídio

dråplig (adj) -t, -a extremamente cómico (engraçado)

dräkt (s) en, -en, -er traje; conjunto de saia e blase

dräng (s) en, -en, -ar [manlig person anställd i jordbruk] {antigamente na Suécia} peão

dränka (v) -er, -te, -t afogar

- dränka sorgen (afogar as tristezas)

dröja (v) -er, -de, -t [1 avvakta, vänta] demora-se

- han dröjde med svaret (ele hesitou em responder )

- Var god och dröj ett ögonblick! (espero um momento por favor!)

2 dra ut på tiden, ta tid (estar demorado)

dröjs/mål (s) -målet, -mål, -målen [försening, väntan] demora

- utan dröjsmål ( sem demora, sem perda de tempo)

dröm (s) en, drömmen, drömmar sonho/s

- mardröm (pesadelo)

drömmare (s) en, drömmar(e)n, drömmare, drömmarna sonhador

drömma (v) drömmer, drömde, drömt, dromm! sonhar

du (pron) dig {pronuncia dej [dei] } você, (tu)

- jag hör dig inte (eu não escuto você)

dubbar (v) -r, -ade, -at, dubba! dublar (filme)

dubbel (adj) -t, -a duplo

dubble/gångare (s) en, -gångar(e)n, -gångare, -gångarna sósia

dubbel/moral (s) - moralen falso puritanismo

dubbelt (adv) [två gånger räknat] duplamente, duas vezes

dubblera (v) -r, -ade, -at, dublera! dobrar, duplicar

dubbelt (s) en, -en, -er duplicado/s

duell (s) en, -en, -er duelo

duett (s) en, -en, -er [musikstycke för två] dueto [ dois musicos/cantores]

duga (v) duger, dög {el. dugde}, dugt [vara lämplig, passa] servir, prestar

dugg (s) inte ett dugg {=inte alls} (absolutamente nada)

dugg/regn (s) -regnet [fint regn, småregn] garoa, (chuvisco) [chuviscar]

duglig (adj) -t, -a capaz, hábil, competente

duk (s) en, -en, -ar tolha de mesa

duka (v) -r, -ade, -at, duka! pôr a mesa

- duka fram (pôr na mesa, servir)

- duka av (tirar a mesa)

duktig (adj) -t, -a capaz, hábil, esperto

dum (adj) dumt, dumma tolo, estúpido, idiota, imbecil

dumbom (s) en, dumbommen, dumbommar [dum person] pateta, bobo

dum/burk (s) -burken, -burkar [TV-apparat vardagligt skämtsamt] tv

dumhet (s) -en, -en ,-er estupidez, tolice, bobagem

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário