Friday, August 28, 2009

Ly

lya (s) -n, -or [bo för vilda djur (liten bostad)] cova, toca, (um apartamento pequeno)
lycka (s) lyckan
[ känsla av djup glädje] felicidade
tur, framgång (sorte, sucesso)
- Lycka till! {=jag hoppas att du lyckas!} (Boa sorte!)
lyckad (adj) lyckat, lyckade [som har lyckats bra] bem sucedido/a
lyckas (v) lyckas, lyckades, lyckats [ha lycka el. framgång; klara av] sair bem, ter bom resultado
- han lyckas med allt ( ele sai bem em tudo)
- ha lycka med sig (ter êxito, ter sucesso)
lycklig (adj) -t, -a [ full av lycka, glad] feliz, afortunado/a, alegre, sorte, que proporciona, traz ou transmite felicidade
- ett lyckligt leende (um sorriso feliz)
lyckligtvis (adv) [ som väl är, dessbättre] felizmente, afortunadamente
lyckta (adj) [ bakom lyckta dörrar {=utan tillträde för allmänheten}] à porta fechada
lyck/träff (s) -träffen, -träffar [tursamt bra resultat] por uma questão de sorte
lyck/önskan (s) -önskan, -önskningar [gratulation] felicitar, dar os parabéns, congratular
lyck/önskning (s) -önskningen, -önskningar [gratulation] felicitações (pl.), congratulações
(pl.)
lyda (v) lyder, lydde {el. löd}, lytt, lyd! [göra som någon annan vill] obedecer
- lyda order (acatar ordens)
lydig (adj) -t, -a obediente, submisso/a
lydnad (s) lydnaden [det att lyda] obediência, submissão
lyft (s) ett, lyftet, lyft, lyften [det att lyfta {en tyngd}, (framgång, lyckad handling)] levantar peso, erguer
lyfta (v) lyter, lyfte, lyft, lyft! [höja till en högre nivå, föra uppåt] levantar, erguer
- lyfta pengar (levantar dinheiro)
- lyfta upp (elevar)
- lyfta en väska (levantar a bolsa)
börja flyga (decolar, levantar vôo)
lyft/kran (s) -kranen, -kranar [maskin som {i en vajer}] guindaste (s.m)

Thursday, August 20, 2009

Lu

lumpen (s) [militärtjänsten] servir no exército
lunch (s) -en, -er [måltid mitt på dagen] almoço (s.m)
- lunch/rast -en [hora do almoço]
lunga (s) -en, -or [andningsorgan hos människan] pulmão (s.m)
- lung/cancer -n (câncer pulmonar)
lung/inflammation (s) -inflammationen [inflammation i lungorna] pneumonia (s.f)
lur (s) -en, -ar [den del av en telefon som man håller mot örat] aparelho de telefone (s.m)
lura (v) -r, -ade, -at, lura! [använda lögn för att vinna fördel] mentir
lurig (adj) -t, -a  engando/a [enganar alguém]
lus (s) lusen, löss, lössen [(mest i plural) insekt som lever i människors el. djurs skinn, el. år] piolho (s.m), chato (s.m)
lussa (v) -r, -ade, -at, lussa! [uppvakta med lucia] festejar no dia de "sta Lucia no dia 13 de dezembro na Suécia"
lusse/katt (s) -katten, katter [en slags vetebulle som äts på luciadagen] um paõzinho doce que se come no dia de Sta Lucia
lust (s) lusten [önskan att pröva {något intressant}] desejo, vontade; (desejo, prazer)
- Har du lust att följa med och bada? (Você tem vontade de ir comigo até o rio tomar banho?)
- jag har inte lust att städa (eu não estou vontade nenhuma de fazer faxina)
lust/gas (s) -gasen [narkosmedl {vid förlossning}] gás {usa para "parto normal"}
lust/gård (s) -gården, -gårdar [paradis; vacker trädgård] Jadim do Éden, paraíso
lust/hus (s) -huset, -hus, -husen [litet hus för avkoppling i trädgård el. park] coreto (s.m) [que existem em praças ou parque
lustig (adj) -t, -a [rolig, komisk] engraçado, divertido
lust/spel (s) -ett, -spelet, -spel, -spelen [komedi {med enkelt innehåll}] comédia (s.f)
luta (v) -r, -ade, -at, luta! [stå snett] inclinar
- tornet lutar (a torre inclina)
lut/fisk (s) -fisken [torkado fisk {Traditionell julrätt}] peixe seco {tipo bacalhau} (come-se no Natal)
lutning (S) -en, -ar [det att luta; sluttning] inclinação (pl. -ções)
luva (s) -n, -or [en slags stickad mössa] gorro (s.m)

Thursday, June 18, 2009

Lu


Lucia
el. lucia (namn) Santa Lúcia ou Santa Luzia [na Suécia comemora 13 de dezembro]
- luciadagen den 13 december
lucia (s) lucian, lucior [flicka (klädd i vita kläder och med ljus i håret) som uppträder på luciadagen] {meninas e moças que vestem de branco no dia 13 de dez p/ comemorar "luciadagen"}
lucka (s) -n, -or [öppning] abertura, buraco
- biljettlucka (guiché)
mindre dörr (porta pequena)
- taklucka (abertura no teto {carro etc})
[oönskat] mellanrum, tomrum (lacuna, espaço livre)
ludd (s) luddet (penugem)
luffare (s) luffar(e)n, luffare, luffarna [person som ständigt är på vandring lösdrivare] pessoa que viaja de carona
lufsa (v) -r, -ade, -at, lufsa! [gå klumpigt {som en björn}] andar pesadamente
luft (s) luften [det man andas] ar
- vara ute i friska luften [tomar um ar fresco]
lufta (v) -r, -ade,-at, lufta! [vädra] arejar
luft/förorening (s) -föroreningen, -föroreningar poluição do ar
luftig (adj) -t, -a [som har mycket rymd]
espaçoso, amplo, largo, extenso
luft/madrass (s) -madrassen, -madrasser colchão (pl. -ões) de ar
luft/rör (s) -rören [bronker] brônquio (s.m)
luft/strupe (s) -strupen traqueia (s.f)
lugg (s) -en, -ar [hår {som hänger ner i pannan}] franja
lugn¹ (adj) -t, -a [som rör sig mycket lite (om atmosfär etc) ostörd, fridfull] calmo, sossegado, tranquilo, descansado
- en lugn gata (uma rua sossegada)
behärskad [calma]
- Ta det lugnt! {=hetsa inte upp dig} [Tenha calma! Vai devagar! (uma expressão muito usada na Suécia)]
lugn² (s) lugnet sossego, tranquilidade
- i lugn och ro (com calma)
lugna (v) -r, -ade, -at, lugna! [dämpa oro] sossegar, acalmar, tranquilizar
- Lugna dig! {=vänta lite, ta det lugnt} [Tenha calma!, Acalma-se!]
lukrativ (adj) -t, a [mycket lönande] lucrativo, proveitoso, rendoso
lukt (s) lukten [förmågan att uppfatta lukt, luktsinne] cheiro, odor
- känna lukten (sentir o cheiro de)
upplevelse av lukt, doft (sentir cheiro, doft)
- lukten av vitlök (cheiro de alho)
- röklukt (cheiro de queimado/cigarro)
lukta (v) -r, -ade, -at, lukta! [ge ifrån sig lukt, dofta] cheirar
- fisken lukta illa (o peixe cheira mal)
- du luktar rök (você cheira cigarro)
känna lukt, vädra (cheira)
- Lukta på blomman! [Cheira a flor!]

Tuesday, June 02, 2009

Lo


lock¹ (s) locket
-
med lock och pock (a bem ou a mal {uttryck (=expressão)})
lock² (s) -en, -ar [hårslinga] cacheado ( cabelo)
- hårlock (cabelo encaracolado, cacheado)
lock³ (s) ett, locket, lock, locken [på kärl, låda, etc, (lucka)] tampa (s.f)
lockande (adj) [som lockar, attraktiv] cativante, atraente
locka (v) -r, -ade, -at, locka! atrair; seduzir
- locka turister till staden [atrair turista para uma cidade]
göra el. vara lockig
- locka håret (fazer cachos no cabelo)
lock/bete (s) -ett, -betet, -beten, -betena [något som man lockar med] isca (s.f)
lockig (adj) lockigt, lockiga [som har {mycket} lockar] encaracolado, cacheado
- lockigt hår (cabelo cacheado/encaracolado)
lo/djur (s) -ett, djuret, -djur, -djuren [kattdjuret Lynx lynx] lince [família dos felinos], muito comum no norte na Suécia
lod/rät (adj) -rätt, -räta [vertikal motsats vägrät] vertical, perpendicular
loft (s) ett, loftet, loft, loften [vind] sótão (s.m)
logg/bok (s) -boken, böcker diário de bordo (ex: navio)
logi (s) ett, logi(e)t, logier {el. login}, logina [tillfällig bostad, husrum] alojamento (s.m), hospedagem (s.f)
logik (s) logiken [{läran om} konsekvent tänkande] lógica (s.f)
logisk (adj) -t, -a [som bygger på logik, följdriktig] lógico
logoped (s) -en, -er [person med utbildning inom röst- och talvård] fonologo/a [fonologia]
logo/typ (s) -typen, -typer logotipo (s.m)
lojal (adj) -t, -a [solidarisk, pålitlig] leal
lojalitet (s) -en, -er [solidaritet, pålitlighet] lealdade
lok (s) ett, loket, lok, loken [motorvagn som drar tåg, lokomotiv] locomotiva (que puxa o trem)
lokal¹ (adj) -t, -a local (s.m) [som är begränsad till en viss plats {motsats allmän; central}]
lokal² (s) -en, -er [utrymme som används för kollektiv verksamhet] local (s.m)
- vallokal (local de eleição)
lokal/bedövning (s) -bedövningen, -bedövningar anestesia local
lokalisera (v) -r, -ae, -at, lokalisera! [ange platsen för] localizar
lokal/radio (s) -radion (local radio)
lokal/samtal (s) -ett, -samtalet, -samtal, -samtalen [samtal inom ett begränsat område {motsats rikssamtal}]ligação telefonica local
lokal/vårdare (s) -vårdar(e)n, -vårdare, -vårdarna [person som städar, städare] faxineira/o
lopp (s) ett, loppet, lopp, loppen [löpning] corrida (s.f); curso (s.m), carreira (s.f)
- tävlingslopp (corrida)
{tidens} gång, förlopp (tempo {duração})
- under dagens lopp (durante o dia)
- under loppet av (durante, ao longo de, no espaço de)
- under årens lopp (com o decorrer dos anos)
loppa (s) -n, -or [en liten insekt {Pulex irritans}] pulga (s.f)
lopp/marknad (s) -marknaden, -marknader feira da pulga {feira de objetos usados}
loss (adv) [verbpartikel fri, lös] solto/a
- släppa loss fångar (libertar/soltar os prisioneiros/as)
lossa (v) -r, -ade, -at, lossa! [lösa, lösgöra] desfazer, desatar, soltar
- lossa på slipsen (soltar/desatar a gravata)
- lossa ett skott (disparar um tiro)
lossna (v) -r, -ade, -at [sluta att sitta fast, bli lös (börja fungera)] soltar-se, desatar-se, desprender-se
lossning (s) -en, -ar [det att lossa eller lossna] descarga (s.f)
lott (s) -en, -er bilhete de loteria
lottad (adj) lottat, lottade [som har det på ett visst sätt i livet] sortuda/o
- lyckligt lottad (sortuda/o)
lotta (v) -r, -ade, -at, lotta! sortear, tirar à sorte
lotteri (s) lotteri(e)t, lotterier loteria (s.f)
lott/sedel (s) -sedeln, -sedlar bilhete (s.m) de loteria
lov (s) ett, lovet, lov, loven [ledighet från skolan] ferias
- sommarlov [ferias de verão]
tillstånd, löfte (mest i fraser)
- be om lov {=fråga om man får} [pedir licença, permissão]
- Vad får det lov att vara? {=vad önskas?} [o que deseja?]
- Får jag lov? {=ska vi dansa?} [vamos dançar?]
- byggnadslov [licença para construir casa, etc]
lovande (adj) esperançoso/a, prometedor(-ra)
lova (v) -t, -ade, -at, lova! [ge löfte om, försäkra] prometer
- jag lovar att komma [eu promento que vou]
prisa, berömma (i religiöst språk) louvar
- lova Gud [louvar a Deus]
lov/orda (v) -ordar, -ordade, -ordat, -orda! [berömma] louvar

Tuesday, May 19, 2009

Lj


ljud (s) ett, ljudet, ljud, ljuden [
det som hörs] barulho, ruído
ljud/band (s) -ett, -bandet, -band, -banden fita cassete {P.S.: "a palavra "FITTA"{é orgão genital da mulher "no idioma sueco"} por isso não se deve "falar" "fita" c/ sueco/a ou na Suécia}
ljuda (v) ljuder, ljöd, ljudit [höras, låta] soar
ljud/lös (adj) -löst, -lösa [som inte hörs, tyst] silencioso
- utan buller (sem ruído)
ljuga (v) ljuger, ljög, ljugit, ljug! [inte tala sanning, luras] mentir
ljum (adj) ljumt, ljumma [halvvarm] morno/a
- ljumt vatten (água morna)
- ljumma vindar (vento brando)
ljumske (s) -en, -ar virilha (s.f)
ljung (s) ljungen [växten] uma planta "silvestre da floresta", de inverno, existem em varias cores
ljus¹ (adj) -t, -a [som är upplyst; som ger ifrån mycket ljus {bildligt hoppfull (motsats mörk)}] claridade; luz
- ljusa färger (cores claras)
ljus² (s) ett, ljuset, ljus, ljusen [det som gör att man kan se, sken] luz
- ljus och mörker (luz e claridade)
- dagsljus (claridade do dia)
- ljus/signal -en (sinal de luz)
ljuskälla, belysning (lâmpada)
- Tänd ljuset! (Acenda a luz!)
- stearinljus (vela)
ljusna (v) -r, -ade, -at, ljusna! [bli ljusare, klarna] clarear
- det ljusnar ute (clarea lá fora)
- en ljusnande framtid (um futuro claro)
ljus/stake (s) -staken, -stakar [hållare för ljus] castiçal (s.m), candelabro (s.m)
- adventsljusstake (um castiçal que coloca nas janelas antes do Natal (4 semanas))
ljus/år (s) -ett, -året, -år, -åren ano luz
ljuv (adj) ljuvt, ljuva [behaglig för kropp och själ] suave; doce
- leva ljuva livet (viver uma vida suave)
ljuvlig (adj) -t, -a [mycket behaglig för sinnena] delicioso
- ett ljuvlig sommarväder (um verão delicioso (tempo))

Monday, May 11, 2009

Lil

lila (adj) [violett] lilás/roxo (cor)
lilja (s) -n, -or [en växt av släktet Lilium] lírio (uma planta)
lill/finger (s) -fingret, -fingrar [handens minst finger] o quinto dedo da mão {mindinho}
lim (s) limmet [klister] cola (s.f), grude (s.m)
limma (v) limmar, limmade, limmat, limma! [klistra] colar, grudar
limpa (s) -n, -or [avlångt mjuk bröd (även föremol med liknande form)] tipo pão de forma (formato)
- en limpa cigaretter [um pacote/maço (c/ 10 carteira de cigarro)
lin (s) linet [växt av släktet Lineum] linho (s.m) (planta)
lina (s) -n, -or [{långt} rep] corda {=rep}; fio; cabo; linha
- tvättlina (varal {onde se coloca as roupas para secar}
- livlina (linha da vida)
linda (s) -n, -or [bred tygremsa, binda] faixa de tecido (s.f)
lindra (v) -r, -ade, -at, lindra! [göra lättare el. mindre kännbar] aliviar
- lindra smärtan (aliviar a dor)
- lindring -en (alivio)
lindrig (adj) -t, -a [inte allvarlig; obetydlig, lätt] leve
lingon (s) ett, lingonet, lingon, lingonen [{bär av} växten Vaccinium vitis idoa] uma "frutinha silvestre" que tem na Suécia nas floresta/bosque,
{pt. Portugal (arando, uva dos bosques)}
lingvist (s) -en, -er [språkforskare] linguista (s.f)
- lingvistik (linguística)
linjal (s) -en, -er régua (s.f)
linje (s) -en, -er linha (s.f)
- en rak linje (uma linha reta)
sträcka som trafikeras med allmänna kommunikationer [linha de ônibus, etc]
- linje/flyg -et (linha de avião)
- linje/trafik (roteiros regulares de (ônibus, avião, barco etc)
linje/domare (s) -domar(e)n, -domare, -domarna [domare {i fotboll} som bevakar planens sidlinjer] bandeirinha (fotebol)
linjera (v) -r, -ade, -at, linjera! [dra raka linjer på] pautar, riscar (fazer pauta no papel)
linne (s) linnet [tyg framställt av lin; lakan och handdukar etc] tecido de linho
lins (s) -en, -er [ljusbrytande föremol {med konvexa ytor}] lente (s.f)
- kameralins (lente de camara)
- kontaktlins (lente de contato (para os olhos))
lins (frön från) en artväxt [lentinha (s.f), tipo de grão]
lista (s) -n, -or [förteckning] lista (s.f)
- ordlista (dicionário; vocabulário)
- väntelista (lista de espera)
lista ut (v) listar ut, listade ut, listat ut, lista ut! [komma underfund med, lura ut] descobrir (com manhas)
listig (adj) -t, -a [som använder list, slug, knepig] astuto/a, manhoso/a, espetalhão/
na
lita på (v) litar på, litade på, litat på, lita på! [ha förtroende för, tro på] confiar, ter confiança em
- Lita på mig! (Confia em mim!)
lite el. litet (adv) [en aning, något] um pouco
- lite rädd (um pouco de medo)
- lite mer ost (mais um pouco de queijo)
- lite grann {=något litet} um pouquinho/bocadinho
liten (adj) litet, lilla [komp: mindre, minst {obetetydlig i fråga om storlek, ålder etc, (# stor)] pequeno/a, miudo/a; minúsclo/a, pouco/a
- en liten summa (uma soma pequena (dinheiro))
- ett litet antal (alguns)
- en liten flicka (uma criancinha/um bebé)
- i liten scala (em escla pequena)
- en liten bit (um bocadinho)
- en liten stund (um momentinho)
liter (s) litern, liter {el. litrar}, literna [ett rymdmått] litro (s.m)
- en liter mjölk (um litro de leite)
litteratur (s) -en, -er literatura (s.f)
litterär (adj) -t, -a literário
liv (s) ett, livet, liv, liven [t att leva, levand] vida (s.f); existência (s.f)
- ett långt liv (uma vida longa)
- Aldrig i livet! {= inte under några omständigheter} (Nunca na minha vida!)
- vara vid liv {vara levande} (estar vivo)
-  ta livet av sig (suicidar-se)
live (adj) [som sker el. sänds direkt {skivinspelning TV-program el. dyl} engelska] direto; ao vivo
liv/försäkring (s) -försäkringen, -försäkringar seguro (s.m) de vida
livlig (adj) -t, -a [full av liv; intensiv] animado/a, vivo/a, cheio/a de vida
liv/moder (s) -modern [organ hos kvinnan där fostret utveklas] útero (s.m)
liv/rem (s) -remmen, -remmar [bälte kring midjan] cinto (s.m)
liv/ränta (s) -räntan renda vitalícia
livs (s) [{butik som säljer} livsmedel mercearia (s.f)
livs/fara (s) -faran perigo de morte
livs/farlig (adj) -farligt, -farliga muito perigoso
livs/kvalitet (s) -kvaliteten qualidade de vida
livs/medel (s) -ett, -medlet, -medel, -medlen [mat, föda] géneros alimentícios (pl.), mantimentos (pl.)
livs/åskådning (s) -åskådningen, -åskådningar [uppfattning om livets mening] conceito de vida
liv/vakt (s) -vakten, -vakter guarda costas

Monday, May 04, 2009

Lik


likartad (adj) likartat, likartade [av samma art, liknande] similar {da mesma espécie}
likaså (adv) [på samma sätt] também, igualmente
lik/formig (adj) -formigt, -formiga [som är lika] uniforme {igual}
lik/giltig (adj) -giltigt, -giltiga [ointresserad, oengagerad] indiferente, desinteressado/a
likhet (s) -en, -er [överensstämmelse] semelhança
likhets/tecken (s) -ett, -tecknet, -tecken, -tecknen [tecknet =] sinal de igualdade =
liknande (adj) [(nästan) likadan, likartad] (quase) igual, parecido/a
likna (v) -r, -ande, -at [vara lik, påminna om] pararecer-se, com (a), ser parecido com
liknelse (s) -en, -er [jämförelse (i form av berättelse) för att förklara något] semelhança, comparação de coisas semelhantes {análogo, semelhante}
liknöjd (adj) liknöjt, liknöjda [ointresserad, likgiltig] indiferente
liksom¹ (adv) [nästan, på något sätt] quase (em português não tem "adv")
liksom² (konj) [i likhet med, på samma sätt som] como, bem como, assim com
liktorn (s) -en -ar [ömmande förtjockning på tårna] calo (s.m) {no pé}
liktydig (adj) -t, -a [som innebär samma sak] sinónimo (s.m), equivalente (s.m)
likvidera (v) -r, -ade, -at, likvidera! [betala, ge likvid {för något}] liquidar (ex: contas)
likväl (adv) [ändå, trots det] no entanto, contudo, não obstante, todavia
likvärdig (adj) -t, -a [som har liknande värde, jämngod] equivalente, de igual valor
- vara likvärdig (equivaler a)
likör (adj) [en söt spritdryck] licor (pl. -res)

Tuesday, April 28, 2009

Li

libanes (s) -en, -er [person från Libanon] libanês {pessoa do Líbano}
liberal (adj) liberalt, liberala liberal s.m. e s.f)
liberalism (s) liberalismen liberalismo (s.m)
libyer (s) libyern, libyer, libyerna [person från Libyen] líbio {pessoa da Líbia}
licens (s) -en, -er [tillstånd utfärdat av myndighet] licença (s.f)
- TV-licens (na Suécia você paga "licença para assistir tv e rádio"]
- licens/avgift -en (taxa (valor) pagamento da licença)
lidande (s) ett, lidandet, lidanden, lidandena [plåga] sofrimento (s.m), dor (s.f)
lida (v) lider, led, lidit, lid! [ha smärtor, plågas {bära följderna (av), vara drabbad (av)}] sofrer {sofrer, sentir dor}
- lida av allergi (sofrer com alergia)
- lida brist {=sakna} (carecer de)
lie (s) lien, liar foice (s.f)
lift (s) liften, liftar {el. lifter} [hiss, linbana] teleférico (s.m) {para esquiadores}
- gratisåkning, skjuts (carona (s.f), pegar carona)
lifta (v) liftar, liftade, liftat, lifta! [{be att få} åka med gratis] pegar carona
liga (s) -n, -or [kriminell grupp, förbrytargäng] liga (s.f), bando (s.m), quadrilha (s.f) {ex: bandidos}
- liga/fotboll -en [liga de fotebol]
ligg¹ (s) ett, ligget, ligg, liggen [samlag (vardagligt)] dormir com alguém (fazer sexo)
ligga (v) ligger, låg, legat, ²ligg! [vätt läge, vila; vara placerad] estar deitado
- ligga i sängen (estar deitado/a na cama)
- boken ligger på bordet [o livro está em cima da mesa]
- ligga med någon {=ha smlag med någon} (dormir com alguém {fazer sexo})
ligga i (v) ligger i, låg i, legat i, ligg i! [anstränga sig, arbeta hårt] trabalhar sem descanso
ligga över (v) ligger över, låg, legat, ligg! [stanna kvar hos någon över natten, sova över] passar a noite (na casa de alguém), pernoitar
ligg/vagn (s) -vagnen, -vagnar [tågvagn med enklare sovplatser] vagão de trem para dormir
lik¹ (adj) likt, lika [som har samma utseende som el. påminner om något] ser parecido com alguém, parecer com ...
- du är lik din far (você é parecido com seu pai/você é cara do seu pai)
lik² (s) ett, liket, lik, liken [död (människo} kropp] cadáver (s.m), defunto (s.m)
lika (adv) igualmente, {(adj) igual, semelhante}
- han är lika gammal som jag [eu e ele temos a mesma idade]
- hans chanser är lika med noll (as chances dele é igual a zero)
lika/berättigad (adj) -berättigat, -berättigade [som har samma rätt(igheter)] ter o mesmo direito que
likadan (pron) likadant, likadana [av samma slag] {(adj) igual, semelhante} {Pt. é um adjetivo, (sueco {pronome})

Wednesday, April 22, 2009

Ll

lej

lejd (s) lejden [garanti] salvo conduto

- fri lejd {=garanti (för någon) att passera fritt genom fientligt område} (licença escrita para alguém viajar ou transitar livremente)

lejon (s) ett, lejonet, lejon, lejonen [Felis leo] leão (pl. -ões)

lek (s) -en, -ar jogo (s.m), brincadeira (s.f)

- kortlek (jogo de cartas {baralho (s.m)})

leka (v) leker, lekte, lekt, lek! brincar, jogar

lekis (s) ett, lekiset, lekis, lekisen [ lekskola vardagligt] jardim (escola)

lek/kamrat (s) -kamraten, -kamrater campanheiro/a de brincadeiras

lek/man (s) -mannen, -män, -männen leigo (s.m)

lek/plats (s) -platsen, -platser parque infantil

lektion (s) -en, -er [undervisningstimme {i skolan}] lição (pl. -ões), aula (s.f)

lektor (s) lektorn, lektorer [titel för högre lärare vid gymnasieskolan el. högskolan] professor/a

lem (s) lemmen, lemmar [arm el. ben, extremitet] membro (s.m), extremidades (plural)
len (adj) lent, lena [mjuk och skön] macio, liso, suave
le (v) ler, log, lett, le! [se road el. se glad ut] sorrir (-se)
lera (s) leran, leror barro (s.m), argila (s.f)
-ler/kruka (vaso de barro)
ler/gods (s) -goset [keramik {t ex tegel, kakel] ceramica, barro {ex telha (s.f), azulejo (s.m)}
lesbisk (adj) -t, -a [homosexuell (kvinnor)] lésbica (s.f) {homossexualismo feminino}
leta (v) -r, -ade, -at, leta! [försöka hitta, söka] procurar, buscar
lett¹ -> leder (v)
lett² -> ler (v)
lett³ (s) -en, -er [person från Lettland] letão, leto ou letoniano {pessoa da Letônia}
leva (v) lever¹, levde, levt, lev! [vara vid liv, existera] viver, existir, estar vivo
- Lever dia föräldrar? (Seus pais estão vivos?)
- levande ljus {=stearinljus etc} (vela (acesa))
leve (s) levet, leven [hurrarop] viva!, hurra!
- leve konungen! (viva o rei!)
leve/bröd (s) -brödet [förutsättning för att leva] ganha pão, sustento
lever² (s) levern, levrar [ett inre organ i kroppen] fígado (s.m)
leva ut (v) lever ut, leved ut, levt ut, lev ut! [ge fritt utlopp åt]
leverans (s) -en, -er entrega (s.f), fornecimento (s.m), abastecimento (s.m)
- leverans/tid -en ( prazo (s.m) de entrega (s.f))
leverantör (s) -en, -er fornecedor/a, abastecedor/a
leverera (v) -r, -ade, -at, leverera! fornecer, abastecer, entregar
levnad (s) levnaden [livstid] vida, existência
- levnads/kostnad -en (custo de vida)
- levnads/standard -en (padrão de vida)
lexikon (s) ett, lexikonet, lexikon {el. lexika}, lexikonen [ordbok, ordlista] dicionário, vocabulário

Monday, April 06, 2009

Ll

le
leasa (v) -r, -ade, -at, leasa! [
hyra genom leasing (engelskt uttryck)] "leasing"; arrendar; alugar
leasing (s) -en, -ar [(ut)hyrning {särskilt av maskiner etc} under en viss period (engelskt uttryck)] arrendamento (s.m)
led¹ (adj) lett leda [trött, uttråkad] entediado, estar farto; tédio
- jag är led på mitt jobb [eu estou entediado pelo meu trabalho]
led² (s) -en, -er [ sträcka där man kan färdas] caminho (s.m), via (s.f), rota (s.f), sentido (s.m)
- rörlig förbindelse mellan ben i kroppen [articulação]
led³ (s) ett, ledet, led, leden [rad av (personer)] fila (s.f), fileira (s.f)
- del i ett förlopp [fazer parte]
leda¹ (s) ledan [känsla av att vara uttråkad] tédio (s.m)
ledamot (s) ledamoten, ledamöter {medlem (av en styrelse etc)] membro (s.m)
- riksdagsledamot (membro do congresso {deputado federal})
ledare (s) ledar(e)n, ledare, ledarna [person som leder något, chef] chefe (s.m), gerente (s.m) etc
- partiledare (chefe de um partido político)
- ledarskap -et (direção, chefia, gerência, liderança)
tidningsartikel som framför tidnings egna åsikter (chefe editor de jornal; editorial)
ledd (s) ledden ledder [riktning] direção (pl. -ões)
leda² (v) leder, ledde, lett, led!⁴ [föra {till ett mål} om el etc överföra] dirigir, levar, guiar; conduzir
- leda en person över gatan (conduzir uma pessoa para atravessar uma rua)
vara ledare el. chef för; sköta, styra ( chefiar, gerir, administrar)
ligga främst ( estar à frente)
- ledning -en
ledig (adj) ledigt, lediga [inte upptagen, fri motsats (#) upptagen] livre, disponível, sem ocupação (pl. -ões)
- en ledig stol (uma cadeira livre)
- lediga jobb (trabalho disponível)
- ta ledigt fån jobbet (tirar folga (s.f) do trabalho)
obesvärad, otvungen motsats (#) besvärad [krystad] vago, desocupado, livre
- ledig klädsel (vestuário livre)
ledighet (s) ledigheten [ det att vara ledig från arbetet] folga (do trabalho)
ledning (s)  -en, -ar [styrelse] administração (pl. -ões), direção (pl. -ões), chefia, gerência, gestão (pl. -ões), liderança)
- under ledning av (sob a direção de, chefiado por, liderado por)
ledsam (adj) ledsamt, ledsamma triste, lamentável
- det var ledsamt att höra (foi triste ouvir isso)
ledsen (s) ledset, ledsna [nedstämd, bedrövad motsats (#) glad] triste, desolado
- hon såg trött och ledsen ut [ ela parece cansada e triste]
led/tråd (s) -tråden, -trådar [vägledning {när man löser ett problem}] pista (s.f)
leende (s) ett, leendet, leenden, leendena sorriso (s.m)
leg (s) leget, leg, legen [legitimation] identidade (s.f) (ID)
legal (adj) legalt, legala [laglig, lagenlig motsats (#) illegal] legal
legation (s) -en, -er [diplomatisk representation] delegaçäo diplomática
legend (s) -en, -er [helgonberättelse, myt] lenda, legenda
- legendarisk (adj) [legendário]
legitim (adj) legitimt, legitima [lagligt berättigad] legítimo/a
legitimation (s) -en, -er legitimação (pl. -ões) {identidade}
legitimerad (adj) legitimerat, legitimerade [som är behörig att utöva ett viss yrke] diplomado/a pessoa ex. médico/a
- legitimerad läkare [médico/a diplomada]
legitimera sig (v) -r, -ade, -at, legitimera! [visa legitimation] legitimar, identificar-se, provar a sua identidade
lego (s) jogo ou figurar de plástico para montar (brinquedo para crianças)
lego/soldat (s) -en, -er mercenário (s.m)

Monday, March 23, 2009

Ll

lar
larv¹ (s) -en, -er [insekt som inte är färdigutvecklad] larva (s.f) {inseto (s.m)}
larv² (s) larvet [dumhet, fånighet] asneiras (pl.), bobagem (pl. bobagens), disparates (pl.)
larvig (adj) -t, -a [dum, fånig] tolo/a, ridículo/a
lasagne (s) lasagnen [gratäng av pastaplattor med köttfärssås och ostsås (italienska)] lasanha (s.f)[massa italiana]
lasarett (s) ett, lasarettet, lasarett, lasaretten [sjukhus] hospital (pl. hospitais)
laser (s) lasern, lasrar laser (s.m)
- laser/stråle (raio (s.m) laser)
lass (s) ett, lasset, lass, lassen [last (på en kärra etc); stor mängd] carga (s.f)
lasso (s) -n, -or laço (s.m)
last (s) -en, -er [det som bärs el. fraktas, börda] carregamento (s.m), carga
- ligga {någon} till last {=vara en tung börda [för någon] (importunar, incomodar alguém
last/bil (s) -bilen, -bilar caminhão (pl. -ões)
- med skåp (camioneta (s.f))
lat (adj) lata [neutrum saknas ovillig att arbeta, bekväm {av sig}, slö] preguiçoso/a
lata sig (v) latar sig, latade, latat, lata! ser preguiçoso/a
latent (adj) latent, latenta latente
lathund (s) -en, -ar
- lat person (vardagligt) {preguiçoso/a}
- hjälpmedel vid översättning, räkning e dyl {tabela de ajuda}
latin (s) latinet [språket i romarriket och senare inom katolska kyrkan och vetenskapen] latim
lat/mask (s) -masken, -maskar [lat person] pregriçoso/a
lava (s) -n, -or [smält massa från vulkan] lava (ou cinzas de vulcão (pl. -ões)
lavin (s) -en, -er avalancha (de neve)
lax (s) -en, -ar [fisken Salmo salar] salmão (pl. ões)
laxer/medel (s) -ett, -medlet, -medel, -medlen laxante (s.m), purgante (s.m)

Monday, March 16, 2009

Ll

Lan

lands/lag (s) -laget, -lag, -lagen [idrottslag som representerar ett land] seleção de futebol ou outro esporte (s.m) que representa uma nação/país]

lands/man (s) -mannen, -män, -männen conterrâneo/a (s.m. e f.)

lands/ort (s) -orten província (s.f), distrito (s.m)

lands/sorg (s) -sorgen luto (s.m) nacional

land/stiga (v) -stiga, -steg, -stigit, -stig! [gå i land {från fartyg}] desembarcar {de um navio}

lands/ting (s) -ett, -tinget, -ting, -tingen governo que administrar os distritos/província

lands/väg (s) -vägen, -vägar [allmän väg {på landsbygden}] estrada (s.f) que liga o interior (campo)

langare (s) langar(e)n, langare, langarna [person som langar {sprit el. narkotika}] traficante (s.m. e f.)

lansera (v) -r, -ade, -at, lansera! [hitta på, införa på marknaden]

lant- (förled) [på el. från landet] prefixo

- lant/brevbärare (carteiro (s.m) do interior/campo

- lant/handel (armazém do interior/campo)

lant/arbetare (s) arbetar(e)n, -arbetare, -arbetarna trabalhador (s.m) agrícola/rural

lant/bruk (s) -ett, -bruket, -bruk, bruken agricultura (s.f), lavoura (s.f)

lant/brukare (s) -brukar(e)n, brukare, -brukarna [bonde, jordbrukare] agricultor (pl. -es), lavrador (pl. -es)

lant/gård (s) -gården, -gårdar [ mindre jordegendom] uma fazenda pequena ou uma lavoura pequena

lapa (v) -r, -ade ,-at, lapa! [slicka isig {mjölk) ex katter och hundar] lamber (leite ex gato e cão)

lapp (s) -en, -ar [litet stycke av tyg] um pedaço de tecido

litet stycke papper (pedaço de papel)

- femtilapp (=50 coroa {em dinheiro})

- hundralapp (=100 coroa {em dinheiro}

same (lapão (pl. -ões), {lapoa (kvinna) (pl. -s)}

lappa (v) -r, -ade, -at, lappa! [sätta lappar {på något}; laga, reparera] remendar, consertar, arrumar

Lappland (namn) [landskap i nordligaste Norrland] Lapónia {região (pl. -ões) no norte da Suécia

lapplisa (s) -n, -or [kvinnlig parkeringsvakt] guarda (s.m. e f.) de transito (s.m) que cuida de estacionamento (s.m) (mulher)

lapsus (s) -en, -ar [{litet} fel som man gör omedvetet] lapso, erro

larm (s) ett, larmet, larm, larmen [störande ljud, oväsen] barulho (s.m), ruído (s.m)

{anordning som ger} varningssignal; alarm (alarme (s.m))

- slå larm (dar o alarme)

- larmsignal (sinal de alarme)

larma (v) -r, -ade, -at, larma! alamar (tocar o alarme)

Thursday, March 12, 2009

Ll

Lag
lagning¹ --> matlagning [
cozinhar, fazer comida]
lagning² (s) -en, -ar [reparation]conserto (s.m), reparação (pl. -ões), remendo (.m)
lagom (adv) [inte för mycket och inte för lite, passande, lämpligt] na medida certa, nem muito/a, nem pouco/a
- lagom är bäst (na medida certa é melhor)
lagra (v) -r, -ade, -at, lagra! [lägga på lager, förvara] armazenar, acumular, reservar
lag/stifta (v) -stiftar, -stiftade, -stiftat, -stifta! [bestämma i lag] legislar {estabelecer (regras, leis, normas, etc)}
lag/stfitning (s) -stiftningen [det att göra lagar] legislação (pl. -ões)
lakan (s) ett, lakanet, lakan, lakanen [tygstycke som används som sängkläder] lençol (pl. lençóis)
lakrits (s) lakritsen [extrakt av lakritsväxtens rot] alcaçuz {arbusto (s.m) das leguminosas, de raiz (pl. -zes) doce]
lamm (s) ett, lammet, lamm, lammen [fårets unge] cordeiro (s.m) {filhote da ovelha}
lamm/kött (s) -köttet [kött av lamm] carne de cordeiro
lampa (s) -n, -or [glödlampa] abajur (s.m); lãmpada (s.f)
land¹ (s) [(oböjligt) fastland] terra (s.f)
- gå i land (desembarcar)
- gå i land med {=klara av} en uppgift (conseguir fazer uma tarefa, (levar a cabo))
land² (s) landet [landsbygd] campo (s.m) (interior (pl. -res); cidade pequena)
- bo på landet (viver/morar no campo)
- åka till landet (ir para o campo)
land³ (s) ett, landet, länder [stat, rike] país (pl. -ses), nação (pl. -ões)
- över hela landet (no apaís inteiro)
- främmande länder (país estrangeiro)
- grannland (país vizinho (s.m)
land⁴ (s) landet, land, länden [odlat jordstycke] horta (s.f), canteiro (s.m)
- grönsaksland (horta de hortaliças (pl.), verdura (s.f))
landa (v) -r, -ade, -at, land! [ ta mark, gå ner (om flygplan, fåglar etc)] desembarcar, aterrisar, pousar
- landning (desembarque, aterrisagem (pl. -gens)
land/gång [lös brygga från fartyg] prancha (s.f) de desembarque de navio (s.m)
land/bygd (s) -bygden campo, região (pl. -ões), rural
lands/flykt (s) -flykten exílio (s.m)
lands/kamp (s) -kampen, -kamper campeonato (s.m) internacional
landskap (s) ett, landskapet, landskap, landskapen [del av landet {Halland, Skåne, etc] provincia (s.f), região,
- natur (natureza (paisagem (pl. -gens)

Tuesday, March 03, 2009

Ll

labb (s) ett, labbet, labb, labben [laboratorium (vardaglit)g] laboratório (s.m)
labil (adj) -t, -a [ostadig, obalanserad motsats (=#) stabil] instável, incerto
laborant (s) -en, -er ajudante (s.m. e f.) de laboratório, trabalhar em laboratório
laboratorium (s) laboratoriet, laboratorier laboratório (s.m)
laborera (v) -r, -ade, -at, laborera! fazer trabalho laboratorial, experimentar; pesquisar
labyrint (s) -en, -er labirinto (s.m)
lack (s) lacket, lack, lacken {el. laken, lacker} [ett slags målarfärg med slitstark yta] verniz; laca
- nagellack (esmalte (para unhas))
lacka (v) -r, -ade, -at, lacka! [behandla med {färglös} lack] envernizar
- lacka golvet (envernizar o piso (s.m) (de madeita))
lackara (v) -r, -ade, -at, lackera! [färdigbehandla {maskinellt} med lackfärg] envernizar
lacknafta (s) lacknaftan [spädningsmedel {för bl a oljefärg}] thinner [usa para dissolver ou limpar "tinta a óleo"]
lada (s) -n, -or [byggnad där man förvarar hö och halm etc] celeiro (s.m), paiol (s.m)
laddad (adj) laddat, laddde [fyld av förväntan och dramatik] carregada
- atmosfären är laddad (a atmosfera está carregada)
ladda (s) -r, -ade, -at, ladda! [förse {ett vapen} med ammunition] carregar uma arma com munição (pl. -ões)
tillföra elektricitet [carregar (com eletricidade)
- ladda ett batteri (carregar uma (pilha/bateria etc))
ladda upp (v) laddar upp, laddade upp, laddat upp, ladda upp! [fylla på förråden {av varor, krafter etc}] preparar-se (para um compentição)
laddning (s) -en, -ar [en sats sprängmedel {för en projektil etc}] pavio (carga para explosão)
ladu/gård el. lagård (s) -gården, -gårdar [byggnad för kor {på en lantgård}] curral (pl. -ais) (para vaca (s.f))
lag¹ (s) -en, -ar [almän rättsregel i ett land] lei (s.f)
- lag/brott -et (delito (s.m), violação da lei
lag² (s) ett, laget, lag, lagen [grupp av personer som samarbetar {i arbete, idrott etc}]grupo (s.m); turno de trabalhadores
- arbetslag (turno (s.m) de trabalhadores (pl))
- fotbollslag (equipe, turma, seleção (esporte))
- lag/arbete -t (trabalho de turno, trabalho de equipe)
lag³ (s) lagen [spad, marinad] melado (s.m), caldo/a (s.m. e f.)
- socker/lag (calda de açúcar)
laga (adj) [endast som attribut som stämmer med lagen] legal, de lei
- domen har vunnit laga kraft {=domen kan inte överklagas} a sentença entrou em vigor {não pode ter mais apelação da sentença
laga (v) -r, -ade, -at, laga! [tillreda, anrätta] preparar
- laga mat (cozinhar, fazer comida)
reparera [consertar]
- laga cykeln (consertar a bicicleta)
lager¹ (s) ett, lagret, lager, lagren [förråd, magasin] estoque (s.m), depósito (s.m), armazém (pl. -ns)
- lager/arbetare -n ( axiliar de estoque/depósito/armazém)
skit [jordlager] camada (s.f) (de terra)
maskinelement som bär upp en roterande axel [rolamento (s.m) de esferas)
lager² (s) lagern, lagrar [trädet Laurus nobolis] louro (tempero)
-lager/blad -bladet, -blad, -bladen (folha (-s) de louro (-s))
lagfart (s) -en, -ar [inregistrering {vid tingsrätten} att någon blivit ägare till fast egendom, t e en tomt] inscrição (pl. -ões) de uma escritura de propriedade (s.f), {en tomt (= um terreno/lote)}
laglig (adj) -t , -a [fastställd el. godkänd i lagen] legal
- lag/lös (que não tem lei, ilegal)
lagman (s) -mannen, -än, -männen [chefsdomare vid tingsrätt] juiz/a do Tribunal (s.m), desembargador/a, juiz/a da comarca (s.f)

Thursday, February 26, 2009

Kär

kärl (s) ett, kärlet, kärl, kärlen vasilha (s.f), pote (s.m)
kärlek (s) kärleken amor (pl. -res); afeição
- kärleks/affär (caso (s.m) amoroso, aventura (s.f) amorosa)
kärl/kramp (s) -krampen espasmo (s.m) vascular
kärn- (förled)  {prefixo}
- kärn/vapen (arma nuclear)
- kärn/kraft (energia nuclear)
- kärn/avfall (lixo nuclear)
- kärn/kraftverk (usina nuclear)
- kärn/reaktor (reator nuclear)
kärna (s) -n, -or [frö inuti en frukt, (det innersta, det centrala)] caroço (s.m), semente (s.f) { de frutas}; núcleo
kärn/familj (s) -familjen, -familjer [man, hustru och barn] núcleo da familia (marido, esposa e os filhos)
kärn/mjölk (s) -mjölken [det som återstår av gradden sedan man kärnat smör av den] soro de manteiga [o que sobrou]
käromål (s) ett, käromålet, käromålet, käromål demanda (s.f.), ação (pl. -ões) judicial (pl. -ais)
kärra (s) -n, -or carreta (s.f)
käx el. kex (s) ett, käxet, käx, käxen biscoito (s.m), bolacha (s.f)
kö (s) kön, köer [rad av väntande] fila (s.f) [*Português de Portugal {bicha*} [português do Brasil (*bicha (=bög))]
- bilkö (fila de carro {pt.BR}, bicha de carro {pt. PT}
köa (v) köar, köade, köat, köa! [stå i kö] formar fila {pt. BR}, fazer bicha {pt. PT}
kök (s) ett, köket, kök, köken cozinha (s.f)
köld (s) kölden [låg temperatur {i luften}, kyla] frio, frieza
kön (s) ett, könet, kön, könen sexo (s.m. e f.)
köns/organ (s) -ett, -organet, -organ, -organen órgão (pl. -ões) sexual (pl. -ais)
köns/sjukdom (s) -sjukdomen, -sjukdomar [doença venérea]
köp (s) ett, köpet, köp, köpen [det att köpa, inköp] compra (s.f)
köpare (s) köpar(e)n, köpare, köparna comprador (s.m) (pl. -es), compradora (s.f)
köpa (v) köper, köpte, köpt, köp! [skaffa sig något genom att betala för det, handla] comprar, adquirir
köp/man (s) -mannen, -män, -männen [person som säljer, affärsman, handlande] comerciante (s.m. e f.), negociante (s.m e f.)
kör¹ (s) -en, -er coro (de musica) (s.m)
köra (v) kör², körde, kört, kör! dirigir, guiar, conduzir
- köra bil (dirigir um carro)
- köra om {=köra förbi} (ultrapasar um carro)
- köra upp {=avlägga körkortsprov} (fazer teste pratico para tirar carteira de motorista)
kör/kort (s) -kortet, -ort, -korten carteira (s.m) de motorista (s.m.f)
körsbär (s) körsbäret, körsbär, körsbären cereja (s.f)
- körsbärs/träd (cerejeira (s.f))
kör/skola (s) -skolan, -skolor auto escola
körtel (s) körteln, körtlar glândula (s.f)
kött (s) köttet carne (s.f)
- kött och blod (carne e sangue)
- kött och potatis (carne e batata)
kött/bullar [plural maträtt av steka bollar av köttfärs] almôndega(-s) (s.f) {na Suécia frita as almôndegas}
kött/färs (s) -färsen [malet kött] carne moída

Monday, February 23, 2009

kåda (s) kådan resina (s.f)
kåk (s) -en, -ar casebre (s.f), favela (BR) (s.f)
- kåk/stad -en (bairro (s.m) de favela)
kål¹ (s)
-
ta kål på {=döda} (dar cabo, acabar com, matar alguém)
kål² (s) kålen [grönsaken Brassica oleracea] (legumes) couve (s.f); repolho (s.m)
- blomkål (repolho)
kål/rot (s) -roten, -rötter [rotfrukten Brassica napus rapifera] nabo sueco
kåpa (s) -n, -or [skyddshölje] cobertura (de chaminé, ex: fogão (pl. -ões))
kår (s) -en, -er  [sammanslutning {av personer med samma intressen el. sysselsättning}] associação (pl. -ões),
grupo (s.m)
- studentkår (associação de estudantes)
- lärarkår (associação de professores)
kåt (adj) kåt, kåta [sexuellt upptänd] excitado/a, desejo sexual
kåta (s) -n, -or [samernas traditionella tältliknande bygnade] tenda (s.f) dos Lapões (nativos do norte da Suécia)
käft (s) -en, -ar [käke (hos ett djur), gap; (människor) mun] maxilar, (mun =boca (s.f)]
käfta (v) -r, -ade, -at, käfta! [säga emot; smågräla] responder, resmungar
- håll käften! (cala boca! ou cala o bico! (s.m))
käk (s) käket [mat (vardagligt)] comida (s.f)
käka (v) -r, -ade, -at, käka! [äta (vardagligt)] comer, papar
käke (s) -en, -ar [del av ansiksskelettet där tändernar sitter] maxila (onde fica os dentes na boca)
- käkben (osso (s.m) maxilar)
källa (s) -n, -or [ställe där vatten el. olja el. gas tränger fram] fonte (s.f), nascente (s.f) (água)
- värmakällor (termas (s.f))
utsaga som vis infromation kan ledas tillbaka till
- från säker källa (de fonte segura)
källare (s) källar(e)n, källare, källarna [del av ett hus som ligger lägre än markytan] porão (pl. ões)
- källar/våning -en (subsolo (s.m))
käll/skatt (s) -skatten [den preliminära skatt som arbetsgivaren drar av från inkomsten] imposto (s.m) na fonte do redimento (s.m)
kämpa (v) -r, -ade, -at, kämpa! [använda våld för att hävda sig mot en motståndare] lutar, combater
kämpe (s) -en, -ar [krigare] combatente (s.m.f), guerreiro/a
kämpig (adj) -t, -a [besvärlig] difícil
- en kämpig tid (um tempo difícil)
känd (adj) -t, -a [som många känner, bekante, berömd] conhecido/a, famoso/a
kändis (s) -en, -ar [känd person] famoso/a
känga (s) -n, -or [en sorts sko med skaft] bota (s.f) (tipo de sapato (s.m)
känguru (s) kängurun, kängurur canguru (s.m) {animal (pl. -ais)}
kännare (s) kännar(e)n, kännare, kännarna [expert] perito (s.m)
kännbar (adj) -t, -a [som känns mycket, påtalig] evidente
kännedom (s) kännedomen [kunskap, vetskap; insikt] conhecimento (s.m)
- få kännedom om något (ter conhecimento de alguma coisa, ser informado de alguma coisa)
känna (v) känner, kände, känt, känn! [uppfatta med sinnena, märka] conhecer, sentir
- känna en lukt [sentir um cheiro (s.m)]
- känna medlidande [sentir compaixão/misericórdia]
- känna sig missnöjd [sentir-se descontente /aborrecido/a]
- känna på sig {=ana} [ter um pressentimento (s.m)]
ha kunskap om, vara bekat el. förtrogen med [conhecer, saber]
- jag känner henne (eu a conheço)
- känna till {=ha ytlig kunskap om} [conhecer, saber, ter conhecimento]
-ta (på. röra (vid) [sentir; experimentar; pegar]
känna igen (v) känner igen, kände igen, känt igen, känn! [se vad något är, identifiera] reconhecer
känne/tecken (s) -tecknet, -tecken, -tecknen marca (s.f), sinal (s.m)
känne/teckna (v) -tecknar, -teckande, -tecknat [utmärka, karakterisera] caracterizar, distinguir
kännas (v) känns, kändes, känts [(deponens verb), upplevas med känseln el. liknande sinnen] sentir-se
känsel (s) känseln [förmåga att känna beröring, kyla etc] (sentido do) tato {ou tacto}, sensação (pl.-ções)
känsla (s)-n, -or [upplevelse med sinnena även förnimmelse] av något förestående] sentimento (s.m); emoção (pl. -ções), sensação (pl. -ções), impressão (pl. -ões), sentido (s.m)
- en känsla av obehag [uma sensação de mal-estar]
- jag har en stark känsla av att något kommer att hända [ eu tenha a impressão que alguma coisa vai acontecer]
- skuldkänsla (sensação de culpa)
ofta i plural attityd gentemot andra {särskilt förmåga att kenna kärlek]
- han är rädd för att visa känslor [ele tem medo de demostrar seus sentimentos]
känslig (adj) -t, -a sensível
känslomässig (adj) -t, -a [som har med känslor att göra] emocional, emotivo/a
kär (adj) kärt, kära [förälskad] apaixonado/a
- bli kär [apaixonar-se por]
käring el kärring (s) -en, -ar [(gammal) kvinna {nedsättande}] velha (s.f) {mulher velha (chata)}

Monday, February 16, 2009

Kv

kvick/silver (s) -silvret [ett flytande grundämne] mercúrio
kvida (v) kvider, kved {el. kvidde}, kvidit, kvid! [gnälla, jämra sig] gemer, choramingar
kviga (s) -n, -or [ko som ännu inte har kalvat] novilha (s.f) {vaca (s.f) que ainda não teve bezerro (s.m)}
kvinna (s) -n, -or mulher (s.f) {pl. mulheres}
kvinnlig (adj) [som hör samman med kvinnligt kön] feminino/a

kvist (s) -en, -ar [liten gren {på träd och buskar}]
kvitt (adj) [fri från, befriad från]
- nu är vi kvitt (agora estamos quites)
kvitta (s) -r, -ade, -at, kvitta! [sakna betydelse] ver-se livre de, livrar-se de
{det kvittar}
- det kvittar vem som vinner (não importa quem ganha) (não faz diferença)
kvittera (v) -r, -ade, -at, kvittera! dar recibo de, {recibo, pago}
kvitto (s) ett, kvittot, kvitton, kvittona recibo (s.m)
kvm (förk) [kvadratmeter] metro quadrado (abreviatura)
kvot (s) -en, -er quota (s.f) {quociente (em uma divisão)}
kvotera (v) -r, -ade, -at, kvotera! [fördela i kvoter] distribuir/dividir por quota
kväll (s) -en, -ar noite (s.f)
- i kväll (esta noite, hoje à noite)
- God kväll! (boa noite!)
kväve (s) kvävet [ett gasformigt grundämne {N}] nitrogénio {N}
kyckling (s) -en, -ar pinto (s.m), pintinho (s.m); frango (s.m)
kyckling/mamma (s) -mamman, -mammor [mor som överbeskyddar sina barn] mãe coruja (s.f)
kyl (s) -en, -ar [kylskåp] geladeira (s.f)
kyla (s) kylan [låg temperatur, köld] frio
- kyla av (esfriar)
- känslokyla (frieza (s.f))
kylare (s) kylar(e)n, kylare, kylarna [kylanordning på bil; framdel på bil] radiador (s.m)
kylig (adj) kyligt, kyliga [förhållandevis kall, sval] frio/a
kyl/skåp (s) -ett, -skåpet, -skåp, -skåpen geladeira (s.f)
kypare (s) kypar(e)n, kypare, kyparna garçom (pl. garçons) ou garção (pl. --ções), {garçonete (kvinnlig
)}
kyrka (s) -n, -or
igreja (s.f)
- gå i kyrkan (ir à igreja)
- domkyrka (catedral (s.f)
kyrklig (adj) -t, -a [som har med kyrkan att göra]
- kyrklig vigsel (casamento (s.m) religioso)
kyrko/gård (s) -gården, -gårdar [begravningsplats] cemitério (s.m)
kyrko/herder (s) -herden, -herdar [präst som är chef för ett pastorat] pastor (s.m) {protestante}, católico/a (padre (s.m), pároco (s.m))
kyss (s) -en, -ar [puss] beijo (s.m)
kyssa (v) -er, -te, -t, kyss! beijar

Technorati Tags: Kk, kv

Friday, February 13, 2009

Kum

Kummin (s) kumminen {el. kumminet} [en krydda] cominho (s.m) (tempero (s.m))
kumpan (s) -en, -er [medbrottsling] cúmplice (s.m e s.f)
kund (s) -en, -er freguês (s.m) {freguêsa} (s.f), cliente (s.m e s.f)
- kund/krets -en (clientela (s.f), freguesia (s.f))

kung (s) -en, -ar
rei (s.m)
kunna (v)
kan, kunde, kunnat [hjälpverb] poder
kunnande (s) kunnandet [kunskap; förmåga] saber, conhecimento]
kunnig (adj) [som kan mycket, kunskapsrik] competente, capaz, conhecedor
kunskap (s) -en, -er [vetande, lärdom] conhecimentos (pl.), saber
- har kunskaper i (ter conhecimentos de)
- ordkunskap (vocabulário (s.m)
kupa (s) -n, -or  redoma (s.f)
- bikupa (casa de abelhas)
kupé (s) kupén, kupéer [avdelning i en järnvägsvagn] compartimento (s.m) (no trem)
kupol (s) -en, -er [tak format om ett halvklot] cúpola (s.f)
kupong (s) -en, -er cupão (s.m)
- rabattkupong (cupão de desconto)
kupp (s) -en, -er [överraskande handling för att ta makten] golpe (s.m)
- militärkupp (golpe de estado/militar)
kur (s) en, -er [sjukdomsbehandling] cura (s.f), tratamento (s.m) de saúde
kurage (s) kuraget [mod] coragem (s.f)
kurator (s) kuratorn, kuratorer assistente social (s.f e s.m)
- skolkurator (assistente social para "escola")
kurera (v) -r, -ade, -at, kurera! [bota, läka] curar
kuriositet (s) -en, -er [något sällsynt och märkvärdigt] curiosidade (s.f), coisa fora do comum
kurir (s) -en, -er [sändebud mellan en regering och dess beskickning i främmande land] correio (diplomático)
kuriös (adj) -t, -a [märkvärdig; underlig] curioso/a, esquisito/a, estranho/a
kurra/gömma (s) [lek där en letar efter några som gömt sig] esconde-esconde [jogo (s.m) infantil em que uma criança deve procurar as outras, que se esconderam]
kurra (v) -r, -ade, -at [bullra svagt] quando o estómago (faz um barulho, ex: quando vc está com fome ou nervoso/a)
kurs (s) -en, -er [rikning; riktlinje] direção, rumo, rota
- hålla en rak kurs (seguir um rumo reto)
gällande pris, värd [tratando de preços e valores]
- aktierkurs [curso da bolsa de valores]
- kurs/fall [o curso caiu ou o preço caiu]
viss del av längre utbildning; kortare utbildningsserie [curso em geral escola, universidade etc]
- kvällskurs (curso noturno)
kurva (s) -n, -or curva (s.f)
kusin (s) -en, -er [barn till ens mammas el. papas syskon] primo/a
kuslig (adj) -t, -a [som känns skrämmande] terrível, horrível
kust (s) -en, -er [gräns mot hav; strand] costa (mar), litoral
kuvert (s) ett, kuverter, kurvert, kuverten envelope (s.m)
kuvös (s) -en, -er [skyddande apparat för alltför tidigt födda barn] incubardora
kvadrat (s) -en, -er quadrado (s.m)
kvadrat/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna metro (s.m) quadrado
kval (s) kvalet, kval, kvalen [starkt själsligt lidande] tormento (s.m), sofrimento (s.m)
- kvalificerings(spel) till högre serie {i t ex fotoboll} [quarta final no futebol]
kavalificerad (adj) kvalificerat, kvalificerade [tillräckligt kunnig, kompetent] competente, qualificado/a
kvalificera sig (v) -r, -ade, -at, kvalificera sig! qualificar (-se), habilitar (-se)
kvalifikation (s) -en, -er [(mest i plural) förmåga som gör en kompetent till något] habilitações (pl.), qualificações (pl.)
kvalitativ (adj) -t, -a [som avser kvalitet # kvantitativ] qualitativo/a
kvalitet (s) -en ,-er qualidade
- vara av god kvalitet (ser de categoria)
kvantitativ (adj) -t, -a [som har med kvantitet att göra # kvalitativ] quantitativo
kvantitet (s) -en, -er [mängd # kvalitet] quantidade
kvar (adv) [på samma ställe som förut] ficar; (de sobra, restante)
- stanna kvar i Malmö (ficar em Malmö)
i behåll, över (ainda ter, de sobra, restante)
- jag har inga pengar kvar (eu não tenho nenhum dinheiro de sobra)
kvar/leva (s) -levan, -levor [rest] restos (pl.), sobras (pl.)
kvarn (s) -en, -ar moinho (s.m), moedor (s.m)
kvar/skatt (s) -skatten parte (s.f) do imposto (s.m) para pagar
kvar/stå (v) -står, -stod, -stått [finnas kvar, återstå] ficar, estar
- problemet kvarstår (o problema continua/ficou)
kvart¹ (s) kvarten, kvart el. kvartar [fjärdedel (= 15 minuter)] um quarto de horas {quinze (15 minutos)}
kvart² (s) kvarten, kvartar [logi, rum] quarto (s.m) {pensão (s.f)}
kvartal (S) ett, kvartalet, kvartal, kvartalen [ett fjärdedels år, tre månader] trimestre (três mêses)
kvarter (s) ett, kvarteret, kvarter, kvarteren quarterão (pl. -ões), quadra (s.f)
kvartett (s) -en, -er [grupp på fyra musiker] quarteto (s.m) musical
kvast (s) -en, -ar vassoura (s.f)
kvav (adj) -t, -a [som är svår att andas i {och varm}] abafado, sufucante
- luften är kvav (ar/tempo abafado)

Monday, February 02, 2009

KU

kub (s)-en, -er cubo (s.m)
kuban (s) -en, -er [person från Kuba] cubano/a [pessoa de Cuba (país)]
kubansk (adj) -t, -a cubano/a
kubik/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna [rymdmått på 1 gånger 1 gånger 1 meter; tusen liter] metro cúbico (m³)
kudde (s) -en, -ar travesseiro (s.m), almofada (s.f)
kugg/fråga (s) -frågan, -frågor [fråga med en fälla i] pergunta (charada)
kuk (s) -en, -ar [penis (kan uppfattas som stötande)] pênis (s.m) (órgão masculino)
kul (ad) [oböjligt rolig(t)] (sem declinação) engraçado/a, legal, contente
- en kul grej (uma coisa legal)
- Hade du kul på festen? (A festa foi legal/boa?)
kula (s) -n, -or [litet klot (särkilt om projektil till eldvapen)] bola (m.f) (pequena, bolita), bala (s.f) {para arma de fogo}
- spela kula (jogar bolita)
- gevärskula (bala para arma de fogo)
- börja på ny kula {=börja på nytt} (começar de novo (expressão))
kuling (s) -en, -ar [mycket hård vind] vento (s.m) forte
kuliss (s) -en, -er
[ flyttbar dekor på teater] bastidor (s.m)
kull (-en, -ar [alla ungar som fötts på samma gång (bildligt) årgång)] todas as "crianças que nascem no mesmo ano
kul/lager (s) -lagret, -lager, -lagren rolamento (s.m) de esferas (pl.) (s.f)
kulle (s) -en, -ar colina (s.f), morro (s.m)
kulmen (s) [
oböjligt höjdpunkt] (sem declinação) ponto (s.m) culminante, apogeu (s.m), auge
kulminera (v) -r, -ade, -at [nå sin kulmen] culminar, atingir o seu auge

kulspets/penna (s) -pennan, -pennor
caneta (s.f)
kul/spruta (s) -sprutan, -sprutor metralhadora (s.f)
- kulsprute/pistol -en (pistola (s.f) automática/o
kult (s) -en, -er [dyrkan] culto (s.m)
kultiverad (adj) kultiverat, kultiverade [bildade, förfinad] culto/a, instruído/a
kultur (s) -en, -er cultura (s.m)
kulturminnes/märke (s) -ett, -märket, -märken, -märkena monumento (s.m) histórico (s.m)
kulör (s) -en, -er [färg] cor (a/uma cor(-es pl.)
kulört (adj) kulört, kulörta [färgad] colorido/a, a cores, de cores vivas

Friday, January 30, 2009

Krop

kropp (s) -en, -ar corpo (s.m)

- kropp och själ (corpo e alma (s.f))

- kropps/del - en (parte (s.f) do corpo)

kropp/kaka (s) -kakan, -kakor [kokt bulle av riven potatis fylld med fläsktärningar] um salgado feito com batatas recheado com carne de porco moída

kroppslig (adj) -t, -a físico corpo

krossa (v) -r, -ade, -at, krossa! [slå sönder (i småbitar)] esmagar partir, quebrar

krucifix (s) ett, krucifixet, krucifix, krucifixen crucifixo (s.m)

kruka (s) -n, -or vaso (s.m) (de flores {plural))

- blomkruka (vaso de flores)

kruk/växt (s) -växten, -växter [inomhusväxt odlad i kruka] planta (s.f) de vaso (dentro de casa)

krullig (adj) -t, -a [smålockig] ondulado (cabelo {s.m})

- krulligt hår (cabelo ondulado, crespo)

kropp (s) kruppen [inflammation i luftstrupen med andnöd] crupe (doença {s.f})

krusbär (s) ett, krusbäret, krusbär, krusbären groselha (verde) {fruta}

krut (s) krutet [ett sprängämne] pólvora

kry (adj) krytt, krya [frisk] bem de saúde, sadio, saudável

krya på dig (v) -r, -ade, -at, krya! [bli frisk] recuperar a saúde

- Krya på dig! (Desejo melhoras na sua saúde)

krycka (s) -n, -or [käpp med armstöd] muleta (s.f)

krydda¹ (s) -n, -or especiaria, codimento, tempero

krydda² (v) -r, -ade, -at, krydda! [smaksätta med kryddor] temperar
krympa  (v) krymper, krympte, krympt [minska, dra ihop sig] encolher
- tröjan krympte i tvätten [a camisa encolheu na lavagem]
krymp/fri (adj) -fritt, -fria [som inte krymper] que não encolhe
krympling (s) -en, -ar [röselsehindrad person] alejado/a
kryp (s) ett, krypet, kryp, krypen [litet krypande djur] insekt (s.m), bicho (s.m)
krypa (v) kryper, kröp, krupit, kryp! [gå på händer och knän] arrastar (-se), rastejar
- om småbarn (engatinhar)
- barnet har börjat krypa (o bebe começou a engatinha)
- krypa ner i sängen (ir para a cama (s.f))
kryp/hål (s) -ett, -hålet, -hålet, -hål, -hålen [möjlighet att smita undan] escapatória, saída
kryss (s) ett, krysset, kryss, kryssen [kors] cruz (s.f)
kryssa (v) -r, -ade, -at, kryssa! [segla] viajar em cruzeiro
(navio (s.m)
kryssa för (v) -r, -ade, -at, kryssa! [sätta kryss framför] marcar com cruz (ex: teste, prova)
kryssning (s) -en, -ar viagem de cruzeiro (navio (s.m)
kråka (s) -n, -or [fågeln Corvus cornix] corvo (pássaro)
- sätta en kråka {=ett märke {i marginalen}] fazer um sinal, marca (em uma pagina)
krångel (s) krånglet [massaord procedur som tar tid i onödan] dificuldades (plural), complicações (plural), empecilhos (plural)
krångla (v) -r, -ade, -at, krångla! [göra något onödigt besvärligt] dificultar, criar dificuldade (s), criar complicações (pl.)
fungera dåligt [bilen krånglar] o carro encrencou
krånglig (adj) -t, -a [som orsakar krångel] complicado/a
kräfta (s) -n, -or [kräftdjuret Potambius astacus] lagostim (pl. -tins)
kräft/skiva (s) -skivan, -skivor [fest då man äter kokta kräftor] festa da lagostins [em agosto na Suécia]
kräk (s) ett, kräket, kräk, kräken [svag människa, stackare, ynkrygg] mau caráter
kräkas (v) kräkts, kräktes, kräkts, kräks! vomitar
kräm (s) -en, -er creme (s.m)
kränka (v) -er, -te, -t, kränk! [behandlaa {någon} nedsättande] ofender, humilhar
- en kränkande behandling ( um tratemento humilhante)
kräva (v) -er, -de, -t, kräv! [framföra som krav] exgir, reclamar, requerer
krögare (s) krögar(e)n, krögare, krögarna dono/a de restaurante (s.m)
krök (s) -en, -ar [sväng, kurva] curva (s.f)
krön (s) et, krönet, krön, krönen [högsta punkt eller del] top, cume
kröna (v) -er, -te, -t , krön! [sätta krona på] coroar
- kronas till kung (ser coroado rei)
krönika (s) -n, -or crónica (s.f), artigo (s.m)


 

 Saturday, January 10, 2009

KRI

 

krig (s) ett, kriget, krig, krigen guerra (s.f)

- vara i krig (estar em guerra)

- inbördeskrig (guerra civil)

kriga (v) -r, -ade, -at, kriga! fazer guerra, guerrear

krigare (s) kriga(e)n, krigare, krigarna gueireiro (s.m), soldado (s.m),combatente (s.m)

krigs/markt (s) -markten [ett lands stridskrafter] as forças armadas (plural)

kriminal- (förled) [brotts-, brottmåls-]

- kriminal-/assistent -en (assistente criminal)

kriminalisera (v) -r, -ade, -at, kriminalisera! cometer (v) crime (s.m)
kriminalitet (s) kriminaliteten criminalidade (s.f)
kriminell (adj) kriminellt, kriminella [brottslig] criminoso/a
kring (prep) [runt (om)] à volta de, em torno de, ao redor de
- i trakterna kring Göteborg (em torno (da cidade de) Göteborg
- en lön kring 35 kronor i timmen (um salário em torno de 35 coras por hora)
kringla (s) -n, -or [ett bakverk med viss form] rosca (s.f), rosquinha (tipo pão doce)
kris (s) -en, -er [svår eller kritisk situation] crise (s.f)
- en ekonomisk kris (a crise econômica)
- människa i kris (pessoa em crise)
kristall (s) kristallen cristal (s.m)
- kristall/glas (vidro de cristal)
- kristall/krona (lustre de cristal)
kristen (adj) kristet, kristna cristão (-ões)(s.m), cristã (s.f)
kristendom (s) kristendomen cristianismo (s.m)
Kristi Himmelsfärdag [helgdag 40 dagar efter påsk] dia da Ascenção
krita (s) -n, -or giz (s.m)
kriterium (s) ett, kriteriet, kriterier critério (s.m)
kritik (s) kritiken crítica (s.f)
kritiker (s) kritikern, kritiker crítico (s.m)
kritisera (v) -r, -ade, -at, kritisera! [rikta kritik mot (någon)] criticar, censurar
kritisk (adj) -t, -a crítico
kroat (s) -en, -er [person från Kroatien {i Jugoslavien}] croata {pessoa do país da Croácia}
krock (s) -en, -ar [sammanstötning, kollision] choque (s.m), colisão (pl. -ões)(s.f)
krocka (v)-r, -ade, -at, krocka! [stöta ihop, kollidera] colidir, chocar (ex. dois carros)
krog (s) -n, -ar [restaurang {med spritservering}] restaurante (.m) com bar (s.m)
krok (s) -en, -ar gancho (s.m)
krokig (adj) -t, -a [krokiga vägar] estrada com curvas
krokodil (-en, -er crocodilo (s.m)
krokodil/tårar (s) -tårarna [falska tårar] lágrimas (plural) de crocodilo
krokus (s) -en, -ar uma planta da (primavera na Suécia)
krom (s) kromen {el. kromet} [ett blankt metalliskt grundämne] cromo (s.m), {metálico, Cr}
kromosom (s) -en, -er cromossomo (s.m)
krona (s) -n, -or [ett mynt {100 öre} i bl a Sverige, Norge, Dammark och Island; ena sidan av {svenskt} mynt] coroa (moeda)

- krona o. klave (cara ou coroa)
kronisk (adj) -t, -a crónico (doença crónica)
krono/fogde (s) -fogden, -fogdar [person som företräder en statlig myndighet {kronofogdemygheter}] SPC
kronologisk (adj) -t, -a  cronológico (s.m)
kron/pris (s) -prinsen, -prinsar príncipe (s.m) herdeiro (s.m) {kron/prinsessa (princesa herdeira)}

Tuesday, January 06, 2009

KRA

krage (s) -en, -ar gola (s.f), colarinho (s.m)

kram (s) -en, -ar abraço (s.m)

krama (v) -r, -ade, -at, krama! abraçar

- pressa ihop (apertar (v))

kramp (s) -en, -ar cãibra (s.f)

kran (s) -en, -ar [vattenkran {= torneira (s.f)}]

- lyftkran (guindaste (s.m))

kranium (s) kraniet, kranier [huvudskål, skalle] crânio (s.m)

krans (s) -en, -ar [ring av sammanflätade blommor] grinalda (s.f) {de flores}

kras (s) [gå i kras {=gå sönder}] partir-se, quebrar-se

krasch (s) -en, -er [våldsam olycka med fordon (även om ekonomiskt)] fracasso (s.m); quebra (economia), catástrofe financeira

- flygplanskrasch (acidente (s.m) de avião (s.m))

krascha (v) -r, -ade, -at, krascha! [kollidera i en krasch] acidente com avião

krasse (s) krasse [krydd] agrião (pl. -ões)

krasslig (adj) -t, -a [lite sjuk] adoentado/a

kratta¹ (s) -n, -or [ett redskap med kort tänder för att rensa och jämna ut jord etc] tipo de vassora de ferro que usa no jardim

kratta² (v) -r, -ade, -at, kratta! [behandla (jord el. grus etc) med kratta] trabalhar a terra com a "kratta"

krav (s) ett, kravet, krav, kraven [önskemål som man ställer som villkor för något] exigência (s.f)

kravaller (s) [plural (gatu)upplopp, tumult] tumultos (plural), arruaças (plural)

kreativ (adj) kreativt, kreativa [skapande; idérik] criativo/a

kreatur (s) ett, kreaturet, kreatur, kreaturen [större husdjur (t ex kor), boskap] gado (s.m), reses (.f)

kredit¹ (s) -en, -er [(möjlighet att få) lån] crédito (s.m)

- köpa på kredit (comprar a crédito (s.m) {fiado})

kredit² (s) [inkomstdelen i bokföring motsats* # debet] saldo (s.m) {#* débito}

kredit/köp (s) -ett, -köpet, -köt, -köpen [avbetalningsköp] comprar a crédito

krematorium (s) ett, krematoriet, krematorier [bygnad för kremering] crematório (s.m)

kremering (s) -en, -ar [bränning av dödas kroppar] cremação (pl. -ões) {de cadáver}

krets (s) -en, -ar círculo (s.m), esfera (s.f), roda (.f)

grupp människor [i politiska kretsar] grupos de pessoas (ex políticos (plural))

kretsa (v) -r, -ade, -at, kretsa! [röra sig runt (något)] rodar, girar, dar voltas

- månen kretsar runt jorden (a lua gira em torno da terra)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário