Wednesday, February 28, 2007

DRI

dribblar (v) -r, -ade, -at diblar (futebol)

dricka (s) en, -n, -or bebida ( ex: café, agua, refrigerante, etc)

dricka (v) dricker, drack, druckit, drick! beber

dricks (s) driksen gorjeta

dricks/vatten (s) -vattnet água potável

drift (s) -en, -er instinto, impulso

drink (s) en, -en, -ar bebida alcoólica

driva (v) driver, drev, drivit, driv! [1 jaga, fösa, tvinga] mover, fazer andar, empurrar, levar, estimular

- driva korna till lagården ( empurrar as vacas no curral)

- driva något till vansinne ( levar alguém ao extremo)

- driva fram (v) driver fram, drev f..., drivit f....[skynda på, pressa fram] impulsar

- driva igenom (v) driver igenom, drev [tvinga fram, genomföra] impor a sua vontade

drog (s) en, -en, -er [narkotisk medel] droga

dropp (s) ett, droppet [stänk, droppande] gotejamento, pingos, gotera (ex: chuva)

droppa (v) -r, -ade, -at droppa! [1 falla i droppar] gotejar, pingar, cair gota a gota

droppe (s) en, -en, -ar gota, pingo

drottning (s) en, -en, -ar rainha

- bidrottning (abelha rainha)

- dam i schack (rainha (jogo)

drottning/sylt (s) -sylten [sylt av hallon och blåbär] geléa (doce) com framboesa e "blåbär (blå (=azul) bär (=frutinha silvestre que tem nas florestas da Suécia) {blueberry (inglês)}

drucken (adj) -t, -a [berusad {av alkohol}] embriagado, bêbado

drunkna (v) -r, -ade, -at afogar-se, morrer afogado

drunkning (s) en, -en, -ar afogamento

druva (s) en, -n, -or uva

druvsocker (s) druvsockret glicose

dryck (s) en, -en, -er bebida

drypa (v) dryper, dröp, drupit [droppa, vara genomvåt] pingar

Monday, February 26, 2007

DRA

drabba (v) -r, -ade, -at [träffa, slå] atingir, cair sobre, afetar

drag (s) ett, draget, drag, dragen traço, risco (desenho)

drag/kedja (s) en, -kedjan, -kedjor ziper

dragning (s) en, -en, -ar [lottning] extração, sorteio (loteria)

drag/spel (s) ett, -spelet, spel, spelen acordeão (instrumento musical)

drama (s) ett, dramat, dramer drama

dramatik (s) dramatiken arte dramática

dramatisera (v) -r, -ade, -at dramatizar

dramatisk (adj) -t, -a dramático

draperi (s) draperi(e)t, draperier tipo de cortina

dra(ga) (v) drar, drog, dragit, dra(ga)! puxar, tirar; arrastar

1 föra till sig {med handen}

- dra i handbromsen (puxar o freio de mão)

2 släpa, bogsera (arrastar)

- gå och dra {benen efter sig} (arrastar as pernas)

3 förflytta {sig} (afastar)

- Dra åt helvete! {=ge dig iväg!} (vai para o inverno! some daqui!)

4 utvinna, extrahera i fraser

- dra lärdom {av något} (aprender uma lição [da vida])

5 rita, teckna (traçar, riscar (desenhar))

- dra ett streck över {=låta något falla i glömska} (esquecer para sempre / colocar uma pedra em cima disso)

6 blåsa, fläkta (deixar entrar corrente de ar)

7 förbruka, behöva (usar, necessitar)

- bilen dar mycket bensin (o carro gasta muita gasolina)

- dra av (v) drar av, drog av, drogit av [göra avdrag { i deklaration}] descontar, deduzir (do imposto de renda)

- drar igång (v) [starta] iniciar, começar

- drar in (v) [1 återta, avskaffa] tomar, prender

- myndigheterna drog in körkortet (repartiçao (Detran) "prendeu" a carteira de motorista)

[2 minska (diminuir)]

- drar sig [1 gå för sakta om klockor] ( ir devagar (relogio))

- drar ut [ dröja, ta lång tid] (demorar, levar muito tempo)

- drar åt [spänna, sträcka] (economizar)

drastik (adj) -t, -a drástico

dregla (v) -r, -ade, -at, dregla! babar-se

dreja (v) -r, -ade, -at, dreja! modelar objetos de ceramica num torno

dress (s) en, -er, -er (el. dressar) roupa feminina

dressing (s) -en, -ar [ sås till sallader] (molho de salada)

Friday, February 23, 2007

DJ

djungel (s) djungeln, djungler selva

¹djup (adj) -t, -a [1 som har stort avstånd till botten] fundo

- en djup brunn ( um poço fundo)

- sjön är tio meter djup (o lago tem 10 metros de profundidade)

- djupa tallrikar ( pratos fundos)

2 höggradig, kraftig, stark profundo

- djup sömn (sono profundo (pesado))

²djup (s) ett, djupet, djup, djupen profunidade

- på tre meters djup ( treis metros de profundidade)

- dras ner i djupet ( ir até o fundo)

djup/fryser (v) -friser, -fryste, -fryst, -frys! congelar

djupt (adv) profundamente, fundo

djur (s) ett, djuret, djur, djuren animal

djärv (adj) -t, -a [ orädd, modig] carajoso, valente, ousado

djävel el. jävel (s) djäveln, djälvrar [nedsättande om person] diabo

- Stick, din djävel! (Cai fora, diabo!)

djävla el. jävla (adv) [ svordom] maldito ...dos diabos

docente (s) en, -en, er professor universitário

docka (s) en, -n, -or [1 leksak] boneca/o

2 anordning för att lyfta fartyg ur vattnet vid reparation (fazer um navio entrar em doca para reparação)

doft (s) en, -en, -er [{behaglig} lukt] perfume, aroma

dofta (v) -r, -ade, -at [ lukta gott] cheirar (perfume)

doktor (s) doktorn, doktorer [1 läkare] médico

- gå till doktorn (ir ao médico)

2 en som tagit den högsta examen vid ett universitet (doutorado)

dokument (s) ett, dokumentet, dokument, dokumenten [skrift, handling] documento

dokumentera (v) -r, -ade, -at documentar

dokumentär (adj) -t, -a documental, documentário

dollar (s) dollarn, dollar, dollarna [sedel eller mynt i USA {och andra länder}] dóllar

¹dom (s) en, -en, -ar [rättens beslut efter rättegång] sentença

²dom (s) en, -en, -er [domkyrka, katedral] catedral

domare (s) en, domar(e)n, domare, domarna juiz

domedag (s) domedagen dia do Juízo Final

dominera (v) -r, -ade, -at dominar, predominar

domino (s) dominot jogo de dominó

dom/kraft (s) en, -kraften, -krafter [verktyg som man använder för att lyfta ex: en bil] macaco {para levantar carro}

dom/slut (s) ett, -slutet, -slut, -sluten [ en domstols beslut] sentença, veredito

dom/stol (s) en, -stolen, -stolar [ myndighet som dömer i rättsfall] tribunal

donation (s) en, -en, -er doação

donera (v) -r, -ade, -at doar, fazer uma doação

dop (s) ett, dopet, dop, dopen batismo

dopp (s) ett, doppet, dopp, doppen banho rápido (mergulho)

doppa (v) -r, -ade, -at, doppa! mergulhar

dos (s) en, -en, -er [en viss mängd, sats] dose, porção

dossier el. dossié (s) dossier(e)n, dossierer "dossier", pasta de documentos

dotter (s) en, dottern, döttrar filha

dotter/bolag (s) empresa filial

dov (adj) -t, -a [dämpad; tryckande] {om ljud} surdo, abafado (som)

Thursday, February 22, 2007

DIM

dimension (s) en, -en, -er [ storlek, mått] dimensão

dimma (s) –en, -n, -or névoa, neblina, nevoeiro

din (pron) (en-ord), ditt (ett-ord), dina (plural){ (o) seu, (a) sua, (s), (teu, tua)}

- Är det här din bok? (Esse livro e seu?)

- Din stachare! (Pobre de ti!)

diplom (s) ett, diplomet, diplom, diplomen diploma

diplomat (s) en, -en, -er diplomata

1direkt (ad) –t, -a [som går utan omväg, rak, omedelbar] direto, direito, reto

²direkt (adv) [utan omvägar, omedelbart, uppenbart ] imediato, diretamente

-Han kom direkt från London (Ele veio direto de Londres)

direktör (s) en, -en, -er direção, gerência, chefe, diretor

dirigent (s) en, -er maestro, regente

dirigera (v) –r, -ade, -at [leda, anföra {kör, orkester, trafik etc}] dirigir, reger

dis (s) diset [{lätt} dimma] neblina, névoa pouco densa

disciplin (s) disciplinen disciplina

disig (adj) –t, -a [dimmig, suddig] nevoento

disk (s) en, -en, -ar 1 balcão (loja, banco etc)

2 som behöver diskas (lavagen de louça)

3 magnetisk skiva på vilken man lagrar data [datateknik]

- hårddisk (dico rigído {computador})

4 broskplatta mellan ryggranden kotor ( nas costa (coluna) de uma pessoa)

- disk/bråck (s) ett, –bråket, -bråck, -bråcken (disco da hernia)

diska (v) –r, -ade, -at 1 lavar a louça

- disk/medel (detergente para lavar a louça)

2 diskvalificera (desqualificar)

diskare (s) diskar(e)n, diskare, diskarna lavador de pratos (louça)

disk/bänk (s) en, –bänken, -bänkar pia (cozinha) de lavar louça)

diskett (s) en, -en, -er [liten magnetisk skiva till dator] disquete (de computdor)

diskjockey (s) en, -er DJ de discoteca

disk/maskin (s) en, -maskinen, -maskiner maquina de lavar louça (lava-louça)

diskonto (s) ett, diskontot, diskonton, diskontona desconto

diskotek (s) ett, diskoteket, diskotek, diskoteken discoteka

diskret (adj) –t, -a discreto

discretion (s) diskretionen discrição

diskriminera (v) –r, -ade, -at discriminar

diskriminering (s) en, -en, -ar dicriminação

diskussion (s) en, -en, -er discussão

diskutera (v) –r, -ade, -at discutir, debater

diskvalificera (v) -r, -ade, -at desqualificar

dispens (s) en, -en, -er dispensa

dispyt (s) en, -en, -er disputa

distans (s) en, -en, -er [avstånd, sträcka] distância

distrahera (v) -r, -ade, -at distrair

distribuera (v) -r, -ade, -at [deta ut, sprida] distribuir

distribution (s) en, -en, -er [utdelning, spridning] distribuição

distributör (s) en, -en, -er distribuidor

distrikt (s) ett, distriktet, distrikt, distrikten distrito, região, comarca

dit (adv) (ate) ali, (para) la

ditå (adv) {åt det hållet} desse lado

diva (s) en, -n, -or diva

diverse (adj) {många} olika, växlande] varios, diversos

dividera (v) -r, -ade, -at dividir

division (s) en, -en, -er { 1 delning (av tal)} divisão (matematica)Tuesday, February 20, 2007

DES

destillation (s) en, -en, -er destilação
destellera (v) -r, -ade, -at destilar
destination (s) -en, -er destinação
destruktiv (adj) -t, -a destritivo
detalj (s) en, -en, -er detalhe
detaljerad (adj) -t, -a detalhado, minucioso
detalj/handel (s) -handeln varejista
detektiv (s) en, -en, -er detetive
detonera (v) -r, -ade, -at detonar
detsamma (pron) [samma sak mest i fraser] a mesma coisa
devalvera (v) -r, -ade, -at desvalorizar
diabetes (s) diabete
diabetiker (s) en, -n, -er, -na diabético
diagnos (s) -en, -er diagnóstico
diagnostisera (v) -r, -ade, -at diagnosticar
dialekt (s) en, -en, -er dialeto
dialog (s) en, -en, -er diálogo
diamant (s) en, -en, -er diamante
diameter (s) en, -n, -ar diâmetro
diarium (s) ett, diariet, diarier diário
diarré (s) diarrén, diarréer diarreia
diesel (s) -n, -ar diesel
diet (s) dieten dieta regime
differens (s) en, -en, -er [ skillnad, olikhet] diferença
difteri (s) difteri(e)n difteria
dig (pron) [dej: pronuncia {dei:}] te {ti} [ med dig (contigo)]
digital [förled] digital
dignitet (s) -en, -er [värdigheter, värde] dignidade
dike (s), ett, diket, dike, dikena vala, valeta (que faz ao lado da estrada)
dikt (s) en, -en -er [poema; saga, påhit] poema
diktamen (s) en, diktamen, diktamina {el. diktamen} ditado (que faz na escola)
diktator (s) en, -n, -er ditador
diktatur (s) en, -en, -er ditadura
dilemma (s) ett, dilemmat, dilemman, dilemmana dilema
dill (s) dillen coentro (tempero)

DEM

dementera (v) -r, -ade, -at desmentir
demokrat (s) en, -en, -er democrata
demmokrati (s) en, demokrati(e)n, demokratier democracia
demon (s) en, -en, -er demónio
demonstrant (s) en, -en, -er manifestante
demonstration (s) en, -en, -er demonstração
demonstrera (v) -r, -ade, -at demonstrar
¹den (pron) det, de {dom} [bestämd artikel] {vid adjektiv [+substantiv]} a, o, os, as, ele/a/s, aquele, quem
- den röda bilen (o carro vermelho)
- de små barnen (as crianças pequenas)
²den (pron) det, dess, de {dom}, deras [1 anger något tidigare omtalat (falar alguma coisa q ja tinha falado antes)
- Var är boken? ----- Den är här ( Cadê o livro? ---- O livro está aqui)
2 utpekande och ibland betonat
- den boken har jag inte läst ( esse livro eu ainda não li)
- den här {boken} (esse /este {livro})
- de där {skorna} ( esses {sapatos})
denim (s) [jeanstyg] jeans tecido
denna (pron) denne, detta, dessa [den här] este, esta, esse, essa, aquele, aquela
- denna dag (en-ord) (esse dia)
- detta hus (ett-ord) (aquela casa)
- dessa böcker (plural) (esses livros)
deodorant (s) en, -en, -er deodorante
departement (s) ett, departementet, departement, departementen departamento
deportera (v) -r, -ade, -at deportar
depression (s) en, -en, -er depressão, desânimo
deprimerad (adj) -t, -a depremido, desanimado
dermatologisk (adj) -t, -a dermatologista, dermatologia
desertera (v) -r, -ade, -at desertar
design (s) designen desenho, forma
desinficera (v) -r, -ade, -at desinfectar
desperat (adj) desperat, desperata desesperado, furioso
dess (adv) [endast i frase den tiden] antes, desde então, a partir daí
- sedan dess har jag inte träffat honom (depois disso eu nunca mais encontrei com ele)
- vi ses nog innan dess ( nós encontraremos antes de.....)
dessert (s) en, -en, -er sobremesa
dessförinnan (adv) [ tidigare] antes (disso), primeiro, primeramente
dessutom (adv) além disso, fora disso, ainda, também, demais
dessvärre (adv) infelizmente

Friday, February 16, 2007

DEK

dekadent (adj) dekadent, dekanta decadência

deklation (s) en, -en, -er declaração de imposto de renda

deklarera (v) -r, -ade, -at declarar, fazer a sua declaração

deklination (s) en, -en, -er [substantivs och adjektivs böjningsgrupp; böjning] declinação

dekoration (s) en, -en, -er decoração, ornamento

dekorativ (adj) -t, -a decorativo

del (s) en, -en, -ar [mindre del av helhet] parte, porção

- motorns delar ( partes do motor)

- en del {=vissa} människor (a maior parte das pessoas)

- för min del ( por mim, a maoir parte, a maioria)

- en hel del {=många} (a maioria, muitos}

- stadsdel (parte da cidade)

delaktig (adj) -t, -a cumplicidade, ser cúmplice de, ser implicado em....

dela (v) -r, -ade, -at, dela! [avskilja i delar] dividir, repartir

- dela ett äpple i fyra delar ( dividir uma maçã em quatro partes)

- dela ett arv (repartir/dividir uma herança)

2 ha gemensamt (compartilhar)

- dela rum ( compartilhar o mesmo quarto)

3 dividera (fazer divisão (matematica))

- nio delat med tre är tre {9:3=3} (dividir 9 por 3 = 3)

delegat (s) en, -en, -er delegado

delfin (s) en, -er [ett slags val] delfim, golfinho

delikat (adj) -t, -a [1 läcker, välsmakande] delicioso, saboroso

2 ömtålig, känslig ( delicado)

delikatess (s) en, -en, -er [delikat matavara, läckerhet] petisco, guloseima

delirium (s) deliriet delírio

dels (konj) [ endast tillsammans med dels både .... {och} ] em parte, tanto.....como

del/tagare (s) -tagar(e)n, -tagare, -tagarna participante

del/ta(ga) (v) -tar, -tog, -tagit, -ta(ga)! participar de, tomar parte, partilhar de, associar-se

del/tid (s) -tiden tempo parcial, meio periodo

delvis (adv) [till en del] parcialmente, em parte

del/ägare (s) -ägar(e)n, -ägare, -ägarna sócio, associado

Thursday, February 15, 2007

DE

debatt(s) en, -en, -er [diskussion] debate, discussão

debatttera (v), -r, -ade, -at debater, discutir

debet (s) débito

debitera (v), -r, -ade, -at cobrar uma conta

debut (s) en, -en, -er [ första framträdande, börja] estreia

debutera (v), -r, -ade, -at estrear-se, debutar

december (s) dezembro

decennium (s) ett, decenniet, decennier decénio

decentralisera (v), -r, -ade ,-at descentralizar

deci/liter (s) en, -litern (el. -litrar), -literna decilitro

decimal (s) en, -en, -er {ex: 3,1} (numero) decimal

deckare (s) en, deckar(e)n, deckare romance policial

dedicera (v) -r, -ade, -at [tillägna] dedicar

dedikation (s) en, -en, -er dedicatória, dedicação

¹defekt (adj) -t, -a defeito, feficiência, imperfeição

²defekt (s) en, -en, -er [fel, brist] defeituoso, imperfeito

¹defensiv (adj) -t, -a defensiva

²defensiv (s) defensiven [ försvar i fras; motsats offensiv (ofensivo)] defensivo

definiera (v) -r, -ade, -at definir

definition (s) en, -en, -er deninição

definitiv (adj) -t, -a definitivo

definitivt (adv) [absolut] definitivamente

deformera (v) -r, -ade, -at deformar, desfigurar

deg (s) -en, -ar massa (fazer pão, bolo, etc), pasta

degradera (v) -r, -ade, -at [flyta ner {militär} till lägre grad] degenerar (militar)

déjà vu (s) franska (francês)

Monday, February 12, 2007

DA

¹damm (s) en, -en, -ar represa, baragem, açude

²damm (s) dammet pó, poeira

damma (v) -r, -ade, -at fazer poeira / limpar o pó, tirar a poeira

dammig (adj) -t, -a cheio de pó, empoeirado

damm/sugare (s) en, -sugar(e)n, -sugare, -sugarna aspirado de pó

damm/suga (v) -suger, -sög, -sugit, -sug! limpar com um aspirador de pó, passar o aspirador de pó

dans (s) en, -er dança

dansa (v) -r, -ade, -at, dansa! dançar

¹dansk (adj) -t, -a [som är från Danmark] dinamarquês

²dansk (s) en, -en, -ar [person från Danmark] dinamarquês pessoa da Dinamarca

danska (s) en, -n, -or [1 kvinna från Danmark] dinamarquesa "mulher da Dinamarca"

2 endast singular språk i Dinamark danska (língua/idioma dinamarquês)

dansör (s) -en, -er [dansare] bailarino

dass (s) ett, dasset, dass, dassen [ (torr) toalett] privada (antigo q ainda existe no interior do Brasil e na Suécia)

¹data (s) [plural fakta, uppgifter] dados, fatos

- data/bank (banco de dados)

²data (s) datan [dator, datamaskin] computador

- data/spel (jogo para computador)

- data/språk (língua de programação de computador)

data/behandling (s) behandlingen [bearbetning i dator] processamento de dados, computarização

dataskärm (s) -en, -skärmen, -skärmar [bildskärm] monitor (computador)

dator (s) en, -n, -er computador

datum (s) ett, datumet {el. datum}, datum {el. data], datumen {el. data) data (ex: 2007-02-12 na Suécia usa escrever ano-mês-dia EUA mês-dia-ano)

Davids/stjärna (s) en, -stjärnan, -stjärnor [sexuddig stjärna {judisk symbol] estrela-de-davi (simbolo judeu)

Friday, February 09, 2007

D

dag (s) dagen (vard.även dan), dagar [1 ljus del av ett dygn; dagljus] dia

- natt och dag (noite e dia)

- God dag! (bom dia!)

- en vacker dag (um belo dia)

- sommardag ( dia de verão)

- dags/tidning -en (jornal diário)

2 datum, veckodag; dygn (data, dia da semana, dia (vinte e quatro horas)

- i dag {idag} (hoje)

- för några dagar sedan ( a poucos dias atraz)

dag/bok (s) en, -boken, -böcker diário

dagg (s) daggen orvalho

dagg/mask (s) en, -masken, -ar minhoca

dag/hem (s) ett, -hemmet, -hem, -hemmen creche

daglig (adj) -t, -a diário, cotidiano

dagligen (adv) [varje dag] diariamente, todos os dias

dags (s) [tid {på dagen}

- Hur dags? (a que horas?)

- det är dags att gå hem (está na hora de ir para casa)

- matdags ( hora de comer)

- läggdags (hora de ir deitar-se /dormir)

dags/bot (s) -en, -boten, -böter [mest i plural böter som har fastställts som en viss summa pengar per dag] multa

- betala dagsböter (pagar multa por dia)

dags/ljus (s) -ljuset luz do dia

dags/press (s) -pressen imprensa diária

dag/tid (s) durante o dia

- studera på dagtid (estudar durante o dia)

dal (s) en, -en, -ar vale

Dalarna (namn) [ett landskap i Svealand] nome de provincia/região no norte da Suécia

dam (s) en, -en, -er [1 kvinna] senhora, dama

- en äldre dam (uma senha de idade)

- dam/lag -et (time feminino)

2 drottning i korspel och schack (dama do baralho e rainha schack)

3 ett spel med brickor på schackbräde (jogo de damas)

Thursday, February 08, 2007

CI

cider (s) cidern [ jäst dryck av äpple e. päron] sidra (bebida de frutas, maça ou pera)

cigarett el. cigarrett (s) en, -en, -er cigarro

cigarr (s) en, -en, -er charuto

cirka (adv) cerca de, aproximadamente, ao redor de

cirkel (s) en, cirkeln, cirklar círculo

cirkulation (s) en, -en, -er circulação

cirkulera (v) -r, -ade, -at circular, passar de mão em mão

cirkus (s) en, -en, -ar circo

citat (s) ett, citatet, citat, citaten citação

citations/tecken (s) ett, -tecknet, -tecken, -tecknen (" ") aspas

citera (v) -r, -ade, -at, citera! citar, mencionar

citron (s) en, -en, -er limão

citrus/frukt (s), en, -frukten, -frukter fruto cítrico

civil (adj) -t, -a civil

civil/ekonom (s) en, -ekonomen, -ekonomer formando em economia pela universidade

civil/ingenjör (s) en, -ingenjör(e)n, -ingenjörer [ ingenjör med exame från teknisk högskola] engenheiro

civilisation (s) en, -en, -er civilização

clown (s) en, -en, -er palhaço

cm (förk) [centimeter] centimetro

cockpit (s) en, -en, -ar cabina do piloto

cocktail (s) en, -en, -ar coquetel

container (s) en, containern, containrar container

copyright (s) copyrighten (engelska) direitos do autor

crêpe (s) crêpen, crêpes (franska) crêpes (palavra francesa /nome de comida)

croissant (s) en, -en, -er (franska) massa folheada (palavra francesa /um pão doce frances)

curry (s) curryn caril

cykel (s) en, cykeln, cyklar bicicleta

cykel (S) en, cykeln, cykler (el. cyklar) [följd, kretslopp] ciclo

cykla (v) -r, -ade, -at [åka cykel] andar de bicicleta

cyklist (s) en, -en, -er ciclista

cylinder (s)en, cylinder, cylindrar cilindro

cyniker (s) en, -er cínico

cynisk (adj) -t, -a cínico, cara dura/de pau

cynism (s) en, -en, -er cinismo

cysta (s) en, -n, -or quisto, cisto

Tuesday, February 06, 2007

CE

certifikat (s) ett, certifikatet, certifikat, certifikaten certificado, certidão, atestado

champagne (s) champagnen champanha

champinjon (s) en, -en, -er champignon, (cogumelo)

champion (s) championen campeão/ã

chans (s) en, -en, -er [möljlighet att lyckas, tillfälle] oportunidade, ocasião

chansa (v) -r, -ade, -at, chansa! arriscar-se, tentar a sorte

charad (s) en, -en, -er charada

charlatan (s) en, -er [bedragare, bluffmakare] charlatão, impostor

charm (s) charmen encanto, graça, graciosidade

- charmig (adj) -t, -a cativante, encantador

- charm/full cativante, encantador

- charmör galante, galanteador

charter- (förled) fretado (avião)

- charter/resa -n, -or viagem fretada

- charter/flyg avião "chater" (fretado)

chassi (s) ett, chassi(e)t, chassier chassi (de carro)

chaufför (s) en, -en, -er motorista, chofer

check (s) en, -en, -ar (el. -er) cheque

checka (v) -r, -ade, -at, checka! controlar, verificar
checka in (v) -r, -ade, -at
entregar a bagagen e mostra o bilhete (aeroporto)
chef (s) en, -en, -er
chefe
chic el. chick (adj) chict, chica
chique, elegante
chilen (s) -en, -er
chileno
chilensk (adj) -t, -a chileno
(1)chips (s) ett, chipset, chips, chipsen [elektronisk kretsplatta i datorer (engelska)]
chips uma peça que tem nos computadores (palavra em inglês)
(
2)chips (s) chipsen
batata frita
chock (s) en, -en, -er
choque
chocka (v) -r, -ade, -at abalar

chockera (v) -r, -ade, -at escandalizar
choklad (s) chokladen
chocolate

Monday, February 05, 2007

C

c/o (förk) [care of [= på samma postadress (engelska)] mandar correspondencia "aos cuidados" para outra pessoa no mesmo endereço

ca (förk) [cirka, ungefär] abreviatura "mais o menos"

- bordet var ca två meter långt ( a mesa era "mais o menos" uns dois metros longa (de comprimento))

cabriolet (s) en, -en, -er [ bil med tak som kan fällas ner] (carro) conversível

cafeteria el. kafeteria [s] en, -n, -or [ servering, kafé] lugar onde vende café

campa (v) -r, -ade, -at [ ägna sig åt camping] acampar

cancer (s) -en, cancern, cancrar câncer

- bröstcancer (câncer no seios/ da mama)

cash (s) [kontant; kontanter (engelska)] cash (dinheiro (inglês))

celeber (adj) celebert, celebra célebre, nótavel, famoso

celebritet (s) en, -en, -er celebridade, pessoa célebre

celibat (s) ett, cilibatet celibato

cell (s) en, -en, -er célula

- litet isolerat rum (cela de cadeia)

cellist (s) en, -en, -er [person som spelar cello] violocelista

cellofan (s) cellofanen, [el. cellofanet] papel celofane

cellosa (s) cellulosan celulose

cement (s) cementen cimento

censur (s) censuren censura

censura (v) -r, -ade, -at censurar, submeter a censura

¹center (s) centern [1 politisk mittparti i bestämd form "Centerpartiet"] partido do centro

²center (s)centret, centrer [affärscentrum el. dyl]

- köpcenter (galeria com lojas)

- shoppingcenter (shopping)

centi/meter (s) -metern, -menter (el. -metrar), -meterna [hundradel meter] centímetro

central (adj) centralt, centrala [1 som hör till el. centralt läge] central

- bostaden har centralt läge ( a residencia fica no centro)

2 viktig, ledande, huvud (essencial)

- en central fråga (uma pergunta essencial)

- central/bank (banco nacional)

central/värme (s) -värmen (aquecimento central)

centrifug (s) en, -en, -er [apparat med en behållare {t ex i en tvätmaskin} som kan snurras runt så snabbt att innehållet pressas ut mot sidorna] centrifugador (ex: maquina de lavar roupa)

centrifugera (v) -r, -ade, -at centrifugar

centrum (s) centrumet {el. centret, el. centrum}, centrum {el. centrer el. centra}, centrumen {el. centrerna el. centra} [mitt punkt] centro

- Stockholms centrum (centro de Stockholm)

ceremoni (s) en, ceremoni(e)n, ceremonier cerimónia

Sunday, February 04, 2007

bög (s) en, -en, -ar [homosexuell man] gay

böja (v) -er, -de, -t, böj! dobrar

böjlig (adj) -t, -a [ elastisk] elastico

böjning (s) en, -en, -ar [1 krökning, rundning] flexão, curva, dobra, curvatura

2 de olika former som "ett ord" eller en ordklass kan uppträda i

- böjnings/mönster (desinência, terminação, (in)flexão, declinação, conjugação { usa na gramatica}

bön (s) en, -en, -er [begäran, önskan; anropande av Gud, tillbedjan] oração, prece, reza

böna (s) en, -n, -or [grönsak] grão em geral, (ex: feijão, grão de café]

böra (v) bör, borde, bort [anger vad som är lämpligt för någon] dever, ter que...

börda (s) en, -n, -or carga

bördig (adj) -t, -a [bördig jord] terra fértil

början (s) början [start, inledning] começo, inicio, princípio

börja (v) -r, -ade, -at [starta, inleda] começar, iniciar

- han började äta (ele começou a comer)

- till att börja med (para começar)

- börja om (recomeçar, começar de novo)

¹börs (s) en, -en, -er [portmonnä] bolsa, porta-moedas

²börs (s) en, -en, -er [mest i bestämd form /institution för handel med värpapper] Bolsa de valores

- börs/lista (lista das cotações na Bolsa)

- börs/mäklare (corretor da Bolsa)

bössa (s) en, -n, -or espingarda

böta (v) -r, -ade, -at, böta! [betala pengar som straff, plikta] pagar multa

- han fick böta hundra kronor ( ele foi multado em 100 kr (cem coroas)

bötfälla (v) -er, -ade, -t, bötfäll! [döma till böter] multar

Friday, February 02, 2007

BY

by
(s) en, byn, byar [1 en liten grupp med hus, samhälle] cidade pequena do interior
bygd (s) en, -en, -er [område i landsorten där folk bor, trak] região, no campo (onde existe poucas casas)
bygga (v) -er, -de, -t [uppföra {en byggnad}, grundas] construir, edificar
bygg/lov (s) ett, -lovet, -lov, -loven [tillstånd {från byggnadsnämnd i kommunen}] som krävs att man t ex ska få bygga ett hus (licença da prefeitura para construir casas, garagens, etc)
bygg/mästare (s) en, -mästar(e)n, -mästare, -mästarna mestre de obras
byggnad (s) en, -en, -er [hus] edifício, prédio, construção
¹byrå (s) en, byrån, byråar [en möbel] cómoda
²byrå (s) en, byrån, byåer [midre kontor] escritório, agência
- resebyrå (agência de viagem)
byråkrati (s) en, byråkrati(e)n, byråkratier burocracia
byråkratisk (adj) -t, -a burocrático
byta (v) byter, bytte, bytt, byt! trocar, substituir, mudar
¹byte (s) ett, bytet, byten troca, substituição, permuta
- han blev ett lätt byte för deras övertallning (tornar-se vítima de alguém (presa facil)
²byte[bajt](s) bytet byten [8 bitar engelska] (8 byte (memoria de computador)
byxa (s) en, -n, -or [mest i plural ett klädesplag] calça/s
båda (pron) ambos, os dois, um e outro
både (konj] tanto....como, não só....mas também
bål (s) ett, bålet, bål, bålen [eld, brasa] fogueira
bår (s) en, båren, bårar [ett slags säng att bära en sjuk] maca (para levar pessoas doente, ou ferida)
bår/hus (s) -huset necrotério
båt (s) en, -en, -ar barco fartyg, shepp (= navio)
bäck (s) en, -en, -ar riacho
- "många små bäckar kan göra en stor å" {muitos riachos pequenos pode fazer em stor rio}

bädd (s) en, -en, -ar [säng, viloplats] cama, leito
bädda (v) -r, -ade, -at, bädda! fazer a cama, arrumar a cama
bägge (pron) [båda] ambos, os dois, um e outro
- de kom bägge två (ambos/ os dois chegarão)
bälte (s) ett, bältet, bälten, beltena cinto, cinturão, faixa
-
bilbälte (s) (cinto de segurança) [bil =carro]
bänk (s)en, -en, -er banco, assento
¹bär (s) ett, bäret, bär, bären (fruta silvestre que existe nas floresta da Suécia)
bära (v) bär, bar, burit, bär! [gå med en börda: ha på sig] levar, trazer, carregar
- bära vatten (carregar agua)
- hon bar en blommig klänning ( ela está vestida com um vestido espamdo de flores)
-
bär sig åt (v) comportar-se, portar-se, proceder
bärare (s) en, bärar(e)n, bärare, bärarna [person som bär något speciellt] pessoa que carrega alguma coisa especial, (carregador)
- brevbärare (carteiro)
bäst (adj) superlativ mest bra, mest god (o) melhor
- min bästa vän ( meu melhor amigo / minha melhor amiga)
- det är bäst att du går nu ( e melhor você ir agora)
bästis (s) en, -en, -ar [bästa vän] melhor amigo/a
bäst/säljare (s) en, -säljar(e)n, -säljare, -säljarna [bestseller] bestseller (que vende mais)
bättra sig (v) -r sig, -ade, -at, bättra! melhorar; mudar para a melhor
bättre (adj) [mera bra el. god] melhor
-
bättre och bättre {=allt bättre} (cada vez melhor)
bättring (s) en, -en, -ar melhoriaLink - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário