Monday, March 23, 2009

Ll

lar
larv¹ (s) -en, -er [insekt som inte är färdigutvecklad] larva (s.f) {inseto (s.m)}
larv² (s) larvet [dumhet, fånighet] asneiras (pl.), bobagem (pl. bobagens), disparates (pl.)
larvig (adj) -t, -a [dum, fånig] tolo/a, ridículo/a
lasagne (s) lasagnen [gratäng av pastaplattor med köttfärssås och ostsås (italienska)] lasanha (s.f)[massa italiana]
lasarett (s) ett, lasarettet, lasarett, lasaretten [sjukhus] hospital (pl. hospitais)
laser (s) lasern, lasrar laser (s.m)
- laser/stråle (raio (s.m) laser)
lass (s) ett, lasset, lass, lassen [last (på en kärra etc); stor mängd] carga (s.f)
lasso (s) -n, -or laço (s.m)
last (s) -en, -er [det som bärs el. fraktas, börda] carregamento (s.m), carga
- ligga {någon} till last {=vara en tung börda [för någon] (importunar, incomodar alguém
last/bil (s) -bilen, -bilar caminhão (pl. -ões)
- med skåp (camioneta (s.f))
lat (adj) lata [neutrum saknas ovillig att arbeta, bekväm {av sig}, slö] preguiçoso/a
lata sig (v) latar sig, latade, latat, lata! ser preguiçoso/a
latent (adj) latent, latenta latente
lathund (s) -en, -ar
- lat person (vardagligt) {preguiçoso/a}
- hjälpmedel vid översättning, räkning e dyl {tabela de ajuda}
latin (s) latinet [språket i romarriket och senare inom katolska kyrkan och vetenskapen] latim
lat/mask (s) -masken, -maskar [lat person] pregriçoso/a
lava (s) -n, -or [smält massa från vulkan] lava (ou cinzas de vulcão (pl. -ões)
lavin (s) -en, -er avalancha (de neve)
lax (s) -en, -ar [fisken Salmo salar] salmão (pl. ões)
laxer/medel (s) -ett, -medlet, -medel, -medlen laxante (s.m), purgante (s.m)

Monday, March 16, 2009

Ll

Lan

lands/lag (s) -laget, -lag, -lagen [idrottslag som representerar ett land] seleção de futebol ou outro esporte (s.m) que representa uma nação/país]

lands/man (s) -mannen, -män, -männen conterrâneo/a (s.m. e f.)

lands/ort (s) -orten província (s.f), distrito (s.m)

lands/sorg (s) -sorgen luto (s.m) nacional

land/stiga (v) -stiga, -steg, -stigit, -stig! [gå i land {från fartyg}] desembarcar {de um navio}

lands/ting (s) -ett, -tinget, -ting, -tingen governo que administrar os distritos/província

lands/väg (s) -vägen, -vägar [allmän väg {på landsbygden}] estrada (s.f) que liga o interior (campo)

langare (s) langar(e)n, langare, langarna [person som langar {sprit el. narkotika}] traficante (s.m. e f.)

lansera (v) -r, -ade, -at, lansera! [hitta på, införa på marknaden]

lant- (förled) [på el. från landet] prefixo

- lant/brevbärare (carteiro (s.m) do interior/campo

- lant/handel (armazém do interior/campo)

lant/arbetare (s) arbetar(e)n, -arbetare, -arbetarna trabalhador (s.m) agrícola/rural

lant/bruk (s) -ett, -bruket, -bruk, bruken agricultura (s.f), lavoura (s.f)

lant/brukare (s) -brukar(e)n, brukare, -brukarna [bonde, jordbrukare] agricultor (pl. -es), lavrador (pl. -es)

lant/gård (s) -gården, -gårdar [ mindre jordegendom] uma fazenda pequena ou uma lavoura pequena

lapa (v) -r, -ade ,-at, lapa! [slicka isig {mjölk) ex katter och hundar] lamber (leite ex gato e cão)

lapp (s) -en, -ar [litet stycke av tyg] um pedaço de tecido

litet stycke papper (pedaço de papel)

- femtilapp (=50 coroa {em dinheiro})

- hundralapp (=100 coroa {em dinheiro}

same (lapão (pl. -ões), {lapoa (kvinna) (pl. -s)}

lappa (v) -r, -ade, -at, lappa! [sätta lappar {på något}; laga, reparera] remendar, consertar, arrumar

Lappland (namn) [landskap i nordligaste Norrland] Lapónia {região (pl. -ões) no norte da Suécia

lapplisa (s) -n, -or [kvinnlig parkeringsvakt] guarda (s.m. e f.) de transito (s.m) que cuida de estacionamento (s.m) (mulher)

lapsus (s) -en, -ar [{litet} fel som man gör omedvetet] lapso, erro

larm (s) ett, larmet, larm, larmen [störande ljud, oväsen] barulho (s.m), ruído (s.m)

{anordning som ger} varningssignal; alarm (alarme (s.m))

- slå larm (dar o alarme)

- larmsignal (sinal de alarme)

larma (v) -r, -ade, -at, larma! alamar (tocar o alarme)

Thursday, March 12, 2009

Ll

Lag
lagning¹ --> matlagning [
cozinhar, fazer comida]
lagning² (s) -en, -ar [reparation]conserto (s.m), reparação (pl. -ões), remendo (.m)
lagom (adv) [inte för mycket och inte för lite, passande, lämpligt] na medida certa, nem muito/a, nem pouco/a
- lagom är bäst (na medida certa é melhor)
lagra (v) -r, -ade, -at, lagra! [lägga på lager, förvara] armazenar, acumular, reservar
lag/stifta (v) -stiftar, -stiftade, -stiftat, -stifta! [bestämma i lag] legislar {estabelecer (regras, leis, normas, etc)}
lag/stfitning (s) -stiftningen [det att göra lagar] legislação (pl. -ões)
lakan (s) ett, lakanet, lakan, lakanen [tygstycke som används som sängkläder] lençol (pl. lençóis)
lakrits (s) lakritsen [extrakt av lakritsväxtens rot] alcaçuz {arbusto (s.m) das leguminosas, de raiz (pl. -zes) doce]
lamm (s) ett, lammet, lamm, lammen [fårets unge] cordeiro (s.m) {filhote da ovelha}
lamm/kött (s) -köttet [kött av lamm] carne de cordeiro
lampa (s) -n, -or [glödlampa] abajur (s.m); lãmpada (s.f)
land¹ (s) [(oböjligt) fastland] terra (s.f)
- gå i land (desembarcar)
- gå i land med {=klara av} en uppgift (conseguir fazer uma tarefa, (levar a cabo))
land² (s) landet [landsbygd] campo (s.m) (interior (pl. -res); cidade pequena)
- bo på landet (viver/morar no campo)
- åka till landet (ir para o campo)
land³ (s) ett, landet, länder [stat, rike] país (pl. -ses), nação (pl. -ões)
- över hela landet (no apaís inteiro)
- främmande länder (país estrangeiro)
- grannland (país vizinho (s.m)
land⁴ (s) landet, land, länden [odlat jordstycke] horta (s.f), canteiro (s.m)
- grönsaksland (horta de hortaliças (pl.), verdura (s.f))
landa (v) -r, -ade, -at, land! [ ta mark, gå ner (om flygplan, fåglar etc)] desembarcar, aterrisar, pousar
- landning (desembarque, aterrisagem (pl. -gens)
land/gång [lös brygga från fartyg] prancha (s.f) de desembarque de navio (s.m)
land/bygd (s) -bygden campo, região (pl. -ões), rural
lands/flykt (s) -flykten exílio (s.m)
lands/kamp (s) -kampen, -kamper campeonato (s.m) internacional
landskap (s) ett, landskapet, landskap, landskapen [del av landet {Halland, Skåne, etc] provincia (s.f), região,
- natur (natureza (paisagem (pl. -gens)

Tuesday, March 03, 2009

Ll

labb (s) ett, labbet, labb, labben [laboratorium (vardaglit)g] laboratório (s.m)
labil (adj) -t, -a [ostadig, obalanserad motsats (=#) stabil] instável, incerto
laborant (s) -en, -er ajudante (s.m. e f.) de laboratório, trabalhar em laboratório
laboratorium (s) laboratoriet, laboratorier laboratório (s.m)
laborera (v) -r, -ade, -at, laborera! fazer trabalho laboratorial, experimentar; pesquisar
labyrint (s) -en, -er labirinto (s.m)
lack (s) lacket, lack, lacken {el. laken, lacker} [ett slags målarfärg med slitstark yta] verniz; laca
- nagellack (esmalte (para unhas))
lacka (v) -r, -ade, -at, lacka! [behandla med {färglös} lack] envernizar
- lacka golvet (envernizar o piso (s.m) (de madeita))
lackara (v) -r, -ade, -at, lackera! [färdigbehandla {maskinellt} med lackfärg] envernizar
lacknafta (s) lacknaftan [spädningsmedel {för bl a oljefärg}] thinner [usa para dissolver ou limpar "tinta a óleo"]
lada (s) -n, -or [byggnad där man förvarar hö och halm etc] celeiro (s.m), paiol (s.m)
laddad (adj) laddat, laddde [fyld av förväntan och dramatik] carregada
- atmosfären är laddad (a atmosfera está carregada)
ladda (s) -r, -ade, -at, ladda! [förse {ett vapen} med ammunition] carregar uma arma com munição (pl. -ões)
tillföra elektricitet [carregar (com eletricidade)
- ladda ett batteri (carregar uma (pilha/bateria etc))
ladda upp (v) laddar upp, laddade upp, laddat upp, ladda upp! [fylla på förråden {av varor, krafter etc}] preparar-se (para um compentição)
laddning (s) -en, -ar [en sats sprängmedel {för en projektil etc}] pavio (carga para explosão)
ladu/gård el. lagård (s) -gården, -gårdar [byggnad för kor {på en lantgård}] curral (pl. -ais) (para vaca (s.f))
lag¹ (s) -en, -ar [almän rättsregel i ett land] lei (s.f)
- lag/brott -et (delito (s.m), violação da lei
lag² (s) ett, laget, lag, lagen [grupp av personer som samarbetar {i arbete, idrott etc}]grupo (s.m); turno de trabalhadores
- arbetslag (turno (s.m) de trabalhadores (pl))
- fotbollslag (equipe, turma, seleção (esporte))
- lag/arbete -t (trabalho de turno, trabalho de equipe)
lag³ (s) lagen [spad, marinad] melado (s.m), caldo/a (s.m. e f.)
- socker/lag (calda de açúcar)
laga (adj) [endast som attribut som stämmer med lagen] legal, de lei
- domen har vunnit laga kraft {=domen kan inte överklagas} a sentença entrou em vigor {não pode ter mais apelação da sentença
laga (v) -r, -ade, -at, laga! [tillreda, anrätta] preparar
- laga mat (cozinhar, fazer comida)
reparera [consertar]
- laga cykeln (consertar a bicicleta)
lager¹ (s) ett, lagret, lager, lagren [förråd, magasin] estoque (s.m), depósito (s.m), armazém (pl. -ns)
- lager/arbetare -n ( axiliar de estoque/depósito/armazém)
skit [jordlager] camada (s.f) (de terra)
maskinelement som bär upp en roterande axel [rolamento (s.m) de esferas)
lager² (s) lagern, lagrar [trädet Laurus nobolis] louro (tempero)
-lager/blad -bladet, -blad, -bladen (folha (-s) de louro (-s))
lagfart (s) -en, -ar [inregistrering {vid tingsrätten} att någon blivit ägare till fast egendom, t e en tomt] inscrição (pl. -ões) de uma escritura de propriedade (s.f), {en tomt (= um terreno/lote)}
laglig (adj) -t , -a [fastställd el. godkänd i lagen] legal
- lag/lös (que não tem lei, ilegal)
lagman (s) -mannen, -än, -männen [chefsdomare vid tingsrätt] juiz/a do Tribunal (s.m), desembargador/a, juiz/a da comarca (s.f)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário