Wednesday, January 31, 2007

BU

bua (v) buar, buade, buat, bua! vaiar

bubbel/pool (s) en, -poolen, -pooler hindromassage, (jacuzi)

bud (s) ett, budet, bud, buden [1 befallning] mandamento

2 medelande, buskap; erbjudande (oferta, lance, mensagen)

buddismo (s) buddismen budismo (religião)

budget (s) en, -en, -er (el.-ar) orçamento

budskap (s) ett, budskapet, buskap, budskapen [meddelande, underrättelse] mensagem, recado

buffé el. byffé (s) en, buffén, bufféer [ (bord med) drycker och smårätter] mesa com bebidas e canapés

buk (s) en, -en, -ar abdómen, ventre

bukett (s) en, -en, -er buquete [de flores, rosas, etc]

bula (s) en, -n, -or inchaço, inchação

bulgarisk (adj) -t, -a [som är från Bulgarien] búlgaro, da Bulgária

buljong (s) en, -en, -er caldo (knorr)

bulle (s) en, -n, -ar pãozinho doce ( muito popular na Suécia)

buller (s) ett, bullret, buller, bullren (el. bullrena) [störande ljud, oväsen] barulho, ruído

bulletin (s) en, -en, -er boletim

bullra (v) -r, -ade, -at, bullra! [skapa buller, väsnas] fazer barulho

bullrig (adj) -t, -a [bullersam, skrällig] barulhento, ruidoso

bulvan (s) en, -en, -er testa-de-ferro

bur (s) en, -en, -ar jaula; gaiola

burk (s) en, -en, -ar lata, pote, vasilha de plástico com tampa

buske (s) en, -en, -ar arbusto, cerrado

buss (s) en, -en, -ar ônibus

bussig (adj) -t, -a amável, gentil

butik (s) en, -en, -er [affär] loja, butique

bura in (v) burar in, -ade in, -at in, bura! [sätta i fängelse] encarcerar, (preso em pentenciaria)

Monday, January 29, 2007

BRY

brygga (s) en, -n, -or ponte

bryggare (s) en, bryggar(e)n, bryggare, bryggarna cafeteira

brygga (v) -er, -de, -t, brygg! [{om vissa drycker:} framställa, göra] fazer, fabricar

- brygga kaffe (fazer café)

- brygga öl (fabricar cerveja)

bryna (v) -er, -te, -t, bryn! [göra brun genom stekning] passar (comida ex: passar bife)

- Bryn löken! (passar a cebola)

bry sig (v) bryr sig, brydde, brytt, bry! [bry sig om] dar importância, importar-se por alguém, alguma coisa

bryr sig om (v) -dde, -tt, bry! [mest med negation {bekymra sig om, intressera sig for}]

- det är inget att bry sig om (não de importância, não se preocupa com isso)

- jag bryr mig inte om vad folk tänker (eu não importo com que as pessoas pensam)

bryta (s) bryter, bröt, brutit, bryt! [1 komma i konflikt med { lagar etc}, inte uppfylla, kränka quebrar, partir, romper; violar, infringir (uma lei)

- bryta mot lagen (violar uma lei, infringir uma lei)

- bryta ett löfte ( quebrar uma promessa)

2 om språk {tala med accent; brytning} falar com acento um idioma (ex: sueco, inglês)

3 bringa ur kontakt; stänga av; skiljas, bli oense (faltar à palavra, romper com alguém, cortar as relações, romper um contrato)

4 forcera ett motstånd { inbrott} (arrombar, forçar a entrada em algum lugar)

5 {få att} gå i bitar (quebrar)

- ramla och bryta benet ( cair e quebrar a perna)

brådska (s) brådskan pressa, urgência

brådskande (adj) urgente

bråk (s) ett, bråket, bråk, bråken barulho, algazarra, briga

bråka (v) -r, -ade, -at fazer arruaça, brigar, fazer algazarra

bråttom (adv) estar apressado, com pressa

bränd (adj) -t, -a [ skada av eld el. värme; brun] queimado/a

brännbar (adj) -t, -a [som går att bränna] inflamável

bränna (v) bränner, brände, bränt, bränn! queimar, incendiar

- bränner sig (v) queimar-se

- han brände sig på spisen [ ele queimou-se no fogão]

- bränner vid (v) queimar a comida

bränn/märka (v) -märker, -märkt, -märk! (cicatriz de) queimadura

bränn/vin (s) -vinet aguardente, cachaça

bränsle (s) -ett, bränslet, bränslen, bränslena combustível

bröd (s) ett, brödet, bröd, bröden pão

bröd/rost (s) en, -rosten, -rostar torradeira (de pão)

bröllop (s) ett, bröllopet, bröllop, bröllopen [fest när man gifter sig] casamento

bröst (s) ett, bröstet, bröst, brösten peito, seio

bröst/korg (s) en, -korgen, -korgar tórax

Sunday, January 28, 2007

BRO

bro (s) en, -en, -ar ponte

- träbro ( ponte de madeira)

broccoli (s) broccolin brócolos

broder el. bror (s) en, brodern, bröder. bröderna [ manlig syskon] irmão/s (masculino)

brodera (v) -r, -ade, -at [sy mönster på {tyg}] bordar

broderskap (s) ett, broderskapet, broderskap, broderskapen fraternidade, irmandade

broms (s) en, -en, -ar freio

bromsa (v) -r, -ade, -at frear, brecar

bronkit (s) en, -en, -er bronquite

brons (s) brosen bronze

brosa (s) en, -n, -or [bror] mano (irmão)

bror/son (s) en, -sonen, -söner, -sönerna [son till någons bror] sobrinho

brosch (s) en, -en, -er broche

broschyr (s) en, -en, -er brochura, folheto

brott (s) ett, brotet, brott, brotten [1 bristning, spricka] fractura

- benbrott (fractura na perna)

2 det att bryta mot lagen, olaglig handling ( crime)

- begå ett brott (cometer um crime)

3 plats där man bryter sten ( quebrar pedras)

brottare (s) en, brotar(e)n, brottare, brotarna lutador

brottslig (adj) -t, -a [olaglig] criminoso, delinquente

brottslighet (s) brottsligheten criminalidade, delinquência

brud (s) en, -en, -ar noiva

brudgum (s) en, brudgummen, brudgummar noivo

brudtärna (s) en, -n, -or dama de honra

bruk (s) ett, bruket, bruk, bruken uso, emprego

bruka (v) -r, -ade, -at [1 ha som vana att ] usar, utilizar, empregar

- hon brukade aldrig slåss annars ( ela não tem o costume de bater em alguém)

2 använda, odla usar, cultivar (a terra) ou odla = plantar verdura, etc)

brun (adj) -t, -a castanho, moreno, (sol / bronzeado)

bruna bönor (s) feijäo (comun que tem no Brasil)

brunett (s) en, -en, -er [brunhårig kvinna] morena

brunn (s) en, -en, -ar poço (de agua); termas

brun/ögd (adj) -ögt, -ögda [som har bruna ögnon] olhos castanhos

brutal (adj) -t, -a brutal

brutto (s) -ett, bruttot, brutton, bruttona bruto

brutto/lön (s) en, -lönen, -löner salário bruto antes de descontar imposto, etc

brutto/nationalprodukt ----> BNP produto nacional bruto

Saturday, January 27, 2007

BRA

¹bra (adj) [komp.] bättre, bäst [oböjligt: god, fin, prima] bom, boa

- ett bra jobb (um trabalho bom ou um bom trabalho)

- ett bra resultat ( um bom resultado)

- en bra fotobollspelare ( um bom jogador de futebol)

- han/hon är bra på att sjunga (ele é bom cantor /ela é uma boa cantora)

²bra (adv) [komp.] bättre, bäst [fint, prima, väl] bem

- det går bra ( está bem/ tudo bem)

- bra gjort! ( bem feito! muito bem!)

- jag mår bra ( eu vou bem / eu estou bem)

- ha det bra! ( passe bem!)

brand (s) en, branden, bränder fogo, incêndio

brand/kår (s) en, -kåren, -kårer corpo bombeiros

bransch (s) en, -en, -er [affärsgren, yrkesgren, fack] ramo (de negócio)

brasa (s) en, -n, -or fogo

bravo [interj.!] [bra] bravo!, muito bem!, apoiando!, viva!

bred (adj) brett, breda [utsträckt, vid motsats smal] largo, amplo, extenso

- en bred säng (uma cama larga)

bredd (s) en, -en, -er largura, amplidão

breda (v) breder el. brer, bredde, brett, bred! espalhar; estender

- breda (=stryka smör på en smörgås) ( passar manteiga no pão/sanduíche)

brevid (prep) [vid sidan av, jämsides med, intill] junto a (de). ao lado de, perto de

brev (s) ett, brevet, brev, breven carta

brev/låda (s) en, -lådan, -lådor caixa postal (onde o carteiro coloca as cartas {as caixas fica na porta das casas})

bricka (s) en, -en, -or bandeja

brigad (s) en, -en, -er brigada (militar)

¹briljant (adj) -t, -a [lysande, utmärkt] brilhante, excelente

²briljant (s) en, -en, -er [diamant som slipas på ett specielt sätt] brilhante (pedra preciosa)

brinna (v) brinner, brann, brunnit, brinn! arder, estar em chamas

- börja brinna (pegar fogo)

brist (s) en, -en, -ter falta, carência escassez

brista (v) brister, brast, brustit [ 1 utgöra brist, fattas; sakna]

- bristande kunskaper (falta de experiência)

2 gå sönder, spricka partir-se, quebrar-se, romper-se

- isen kan brista ( o gelo pode quebrar-se)

brittisk (adj) -t, -a [som är från Storbritannien, engelsk] britânico (pessoa da Inglaterra)

Friday, January 26, 2007

BOM

bomb (s) en, -en, -er bomba

bomba (v) -r, -ade, -at bombear

bomull (s) bomullen algodão

bonad (s) en, -en, -er tapeçaria

bonde (s) -en, bonden, bönder agricultor, lavrador

bonus (s) bonusen bónus

bo (v) bor, bodde, bott, bo! [ha sin bostade] residência, lar

bord (s) ett, bordet, bord, borden mesa

- {betala} under bordet {=olagligt, svart} pagar por debaixo da mesa (ilegal, propina)

- skrivbord (escrivaninha)

- bord/tennis (s) -tennisen (tênis de mesa, pingue-pongue)

borgare (s) en, borgar(e)n, borgare, borgarna burguês

borgen (s) fiança

borgerlig (adj) -t, -a burguês

borg/mästare (s) -mästar(e)n, -mästare, -mästarna prefeito (chefe da prefeitura)

borr (s) en/ett, borren, borrar {el. borret, borr, borren} abrir um furo

borsta (v) -r, -ade, -at escovar

borste (s) en, -en, -er escova

bort (adv) fora

- ditt bort (para ali, para lá)

- långt bort ( muito distante)

- bort med dig! (fora! rua!)

borta (adv) fora, em outro lugar

bort/rest (adj) -rest, -resta estar de viagem

bort/skämd (adj) -skämt, -skämda mimado/a

bo/satt (adj) domiciliado

- familjen är bosatt i Malmö (a familia vive em Malmö)

boskap (s) boskapen gado

boss (s) -en, -ar chefe

bostad (s) en, bostaden, bostäder domicílio, habitação, residência, morada

bo/sätta sig (v) -sätter, -satte, -satt, -sätt! fixar residência, estabelecer-se

¹bot (s) boten remédio

²bot (s) boten, böter [mest i plural "böter"] = multa

botanik (s) botaniken botânica

bota (v) -r, -ade, -at curar, sarar

bote/medel (s) ett, -medlet, -medel, -medlen remédio

botten (s) bottnen, bottnar fundo

bov (s) en, -en, -ar malandro, canalha, bandido

box (s) en, -en, -ar caixa

Thursday, January 25, 2007

BO

bo (s) ett, boet, bon, bona [1 bostad för djur] ninho (casa) para animais, covil, toca

2 egendom (propriedade, bens)

- dödsbo ( bens de uma pessoa q morreu)

boa/orm (s)en, -ormen, -ormar (cobra) jibóia

boarding/card (s) ett, -cardet, -card, -carden cartão de embarque (avião)

bock (s) en, -en, -ar (animal) bode (macho)

bo/delning (s) en, -delningen, -delningar (bens que se tem quando mora junto ou sendo "casado/a" no papel)

boende (s) ett, boendet [det att bo {på ett visst sätt}] morar, viver de uma maneira

bofast (adj) -fast, -fasta com residência permanente

bog (s) en, -en, -ar lombo (grisbog = lombo de porco)

bogsera (v) -r, -ade, -at rebocar

bohem (s) en, -en, -er boémio

boj (s) en, -en, -ar bóia (bóia de salvação)

bojkott (s) en, -en, -er boicote(tagem)

bojkotta (v) -r, -ade, -at boicotar

¹bok(s) en, -en, -ar Fagus silvatica (uma arvore que tem nas floresta da Suécia)

²bok (s) en, boken, böcker, böckerna livro

- barnbok (livro para criança/s)

- bok/handel en, -handeln, -handlar (livraria)

- bok/klubb (clube de livro)

- anteckningsbok (caderno)

boka (v) -r, -ade, -at marcar, reservar

boka om (v) -r om, -ade om, -at om mudar a reserva, re-marcar

bokföra (v) bokför, bokförde, bokfört, bokför! registrar, contabilizar

bok/föring (s) -föringen contabilidade

bok/hylla (s) en, -hylla, -hyllor estante

bokstav (s) en, bokstaven, bokstäver letra/s

bokstavera (v) -r, -ade, -at soletrar

- Vill du bokstavera ditt namn! (Você quer soletrar seu nome!)

bolag (s) ett, bolaget, bolag, bolagen sociedade, companhia, firma

boll (s) en, -en, -ar bola

Wednesday, January 24, 2007

BLU

bluff (s) en, -en, -ar blefe

bluffa (v) -r, -ade, at blefar

blund(s) blunden passar a noite em claro( sem dormir)

blunda (v) -r, -ade, -at fechar os olhos, fazer a vista grossa

blus (s) en, -en, -ar blusa

bly (s) blyet chumbo

blyerts (s) blyertsen lápis

blyg (adj) -t, -a tímido, acanhado

blygsam (adj) -t, -a modesto, humilde, recatado

blå (adj) blått, blå {el. blåa) azul (cor)

blåbär (s) ett, blåbäret, blåbär, blåbären (uma frutinha "de cor azul" silvestre q existe nas floresta da Suécia)

blå/märke (s) ett, -märket, märken, märkena hematoma

blåsa (s) en, -n, -or bolha (ex: no pé)

- urinblåsa (bexiga, vesícula (dentro do corpo))

blåsa (v) -er, -te, -t soprar, ventar (fazer vento)

blås/katarr (s) en, -katarren, -katarrer inflamação da bexiga, cistite

blåst (s) blåsten vento, {ventania}

bläck (s) bläcket tinta

bläck/fisk (s) polvo, lula

bläddra (v) -r, -ade, -at virar as folhas, {folhear livros, revista, etc}

blöda (v) blöder, blödde, blött sangrar, perder sangue

blöja (s) en, -en, -or fralda

¹blöt (adj) blött, blöta molhado

²blöt (s) lägga näsan i blöt {=lägga sig i andras affärer} meter o nariz onde não se é chamado

Tuesday, January 23, 2007

BLI

blick (s) en, -en, -ar olhar

blick (v) -r, -ade, -at olhar, mirar

blind (adj) -t, -a cego

blind/tarm (s) -tarmen apêndice

bli(va) (v) blir, blivit, bli(v)! [ börja vara, komma att vara] ser

- bli sjuk (ficar doente)

- bli lärare ( ser professor)

- bli med barn (ficar gravida)

- han blev överkörd av en bil (ele foi atropelado por um carro)

bli(va) av, blir av, blev ....., blivit...... [komma till stånd] efetuar-se, realizar-se

- resan blev inte av ( a viagem não aconteceu)

bli(va) av med, blir av med, blev....., blivit....... [förlora; bli kvitt] desfazer-se de; perder

bli(va) över, blir över, blev......, blivit...... [återstå] ficar

blixt (s) en, -en, -ar relâmpago

blixt/lås (s) ett, -låset, -lås, -låsen [dragkdja] zíper

blixtra (v) -r, -ade, -at relampejar

block (s) ett, blocket, block, blocken bloco

- stenblock (bloco de pedra)

- ritblock (bloco (papel) para desenho/ar)

- politiska block (coligação política)

blockad (s) en, -en, -er bloqueio

blockerad (adj) blockerat, blockerade bloqueado

blockera (v) -r, -ade, -at bloqueiar

block/hus (s) ett, -huset, -hus, -husen [timmerhus med skottgluggar] casa de troncos de madeira

blod (s) blodet sangue

blod/brist (s) -bristen [brist på röda blodkroppar, anemi] anemia

blod/fattig (adj) -fattigt, -fattiga anémico/a

blod/förgiftning (s) en, -förgiftningen, -förgiftningar envenenamento de sangue

blod/givare (s) en, -gvar(e)n, -givare, -givarna doador de sangue

bloddig (adj) -t, -a sangrento, sanguento

blod/kropp (s) en, -kroppen, -kroppar glóbulo de sangue

blod/kärl (s) ett, -kärlet, -kärl, -kärlen vaso sanguíneo

blog/omlopp (s) -omloppet circulação do sangue

blog/propp (s) en, proppen, -proppar trombose

blod/prov (s) ett, -provet, -prov, -proven tirar sangue para fazer uma análise

blod/pudding (s) -puddingen chouriço de sangue, morcela

blod/transfusion (s) en, -transfusionen, -transfusioner transfusão de sangue

blom/kål (s) -kålen couve-flor

blomma (s) en, -n, -or flor

blomma (v) -r, -ade, -at florescer, estar em flor

blommig (adj) -t, -a florido

blond (adj) -t, -a loiro, louro

blondin (s) en, -en, -er [kvinna] loira, loura (mulher)

Sunday, January 21, 2007

BIL

biljon el. billion (s) en, -en, -er [en miljon miljoner el. tusen miljarder {1 000 000 000 000}] bilhão

billig (adj) -t, -a [som inte kostar mycket] barato

bil/provning (s) en, -provningen, -provningar [ teknisk undersökning av bil] vistoria de carro (Detran)

binda (s) en, -n, -ar [tygremsa som håller fast förband; tygbit eller liknande som suger upp vätska] faixa (de tecido), bandage

- gasbinda (bandage)

- dambinda (modess)

binde/ord (s) ett, -ordet, -ord, -orden [Konjunktion] conjunção

- binde/streck (s) ett, -strecket, -streck, -strecken [tecken (-)] hífen (traço-de-união)

bindning (s) en, -en, -ar encardenação

bingo (s) en, bingon [ett slags spel med numrerade brickor] jogo de "bingo"

bio (s) en, bion cinema

biograf (s) en, -en, -er cinema

biolog (s) en, -en, -er [ person som har biologi som vetenskap] biólogo

biologi (s) en, biologi(e)n [vetenskap om levande ting] biologia

bira (s) en, -n, -or [öl] cerveja

bisarr (adj) -t, -a excéntrico, esquisito, "bizarro"

bi/sats (s) en, -saken, -saker [underordnad sats grammatik ] oração subordinada

biskop (s) en, -en, -ar [präst som leder det kyrkliga arbetet i ett stift] bispo

bistro (s) en, -n, -er [kafé; restaurang med bar] restaurante, cafe e bar juntos, (na europa tem nos trem, aeroporto, etc)

bistånd (s) ett, biståndet, bistånd, bistånden apoio, assistência, auxilio (dinheiro)

¹bit (s) en, -en, -er [del, stycke, avsnitt] pedaço, parte, fragmento

- en bit av vägen (um pedaço da estrada)

²bit (s) en, biten, bitar {el. bits} [siffra i binärt talsystem; informationsenhet] "bit" computador, informática, matemática (termo)

bita (v) biter, bet, bitit [sätta tänderna i {för att äta, attackera etc}] morder (para comer), {inseto / picar}

biträde (s) ett, biträdet, biträden, biträden [medhjälpare, hjälpreda; expedit ] assistente, auxiliar, ajudante

bitas (v) bits, bets, bitit [ha för vana att] bita [för att skada] mest om djur ] morder (animal ex: cachorro)

- Huden bits inte! (O cachorro não morde)

bit/socker (s) -sockert açúcar em quadradinhos

bitter (adj) bittert, bittra [ besk, sharp] amargo

bjuda (v) bjuder, bjöd, bjudit [ be {någon} komma hem till sig; erbujuda {mat}, bekosta] convidar, oferecer

björn (s) en, -en, -ar urso

björn/bär (s) ett, -bäret, -bär, -bären amora (fruta)

blad (s) ett, bladet, blad, balden [löv] folha ( da planta)

bland (prep) [mellan; i kretsen av; förutom, jämte] entre, no meio de

- bland annat {=bl a} (entre outras coisas)

- bland andra (entre outros)

blanda (v) -r, -ade, -at [föra samman till ny hellhet] misturar, mesclar

- blanda kortlek (baralhar (o baralho})

- Bland saften med socker! (Misturar o suco/refresco com açúcar)

- bland sig i ( meter-se em....)

- bland sig i andras angelägenheter (meter-se na vida de outro/a )

blank (adj) -t, -a brilhante, reluzente, lustroso

blankett (s) en, -en, -er impresso, formulário

blanko el. blanco (s) [underteckna in blanko {= underteckna ett dokument som inte är ifyllt}] em branco, carta branca, plenos poderes

blask (s) blasket [ vattning och tunn dryck] bebida fraca ou aguada

- snöblask (neve parcialmente derretida)

blazer (s) en, blazern, blazrar [jacka, kavaj] casaco, jaqueta, blazer

blek (adj) -t, -a pálido

bleka (v) -er, -te, -t [ göra {ett material} blekare] branquear, embranquecer

blek/ansikte (s) ett, -ansiktet, ansikten, -ansiktena cara pálido, (rosto pálido)

Blekinge (namn) [ Ett landskap i Götland i sydsverige] nome de "estado no sul da Suécia"

blekna (v) -r, -ade, -at [bli blek] empalidecer, (cor /desbotar)

Thursday, January 18, 2007

BI

bi (s) ett, biet, bi, bina abelha

- arg som ett bi(=mycket ar) (ficar furioso)

- bi/odling (criação (cultivar) de abelha

- bi/drottning ( abelha rainha)

- bi/kupa (colmeia)

bi- (förled) [1 sido; av mindre betydelse]

- bi/person

- bi/roll

- bi/syslla

2 två-, dubbel (dois, dublo)

- bi/gami (s) bi/gami(e)n (bigamia)

- bi/lateral (adj) -t, -a (bilateral)

- bi/sexuell (adj) -sexuellt, -sexuella bisexuel

bibehålla (v) bibehåller, bibehöll, bibehållit [1 bevara, ha kvar] conservar, manter, preservar, guardar

bibel (s) en, bibeln, biblar Biblia

bibliotek (s) ett, bilbioteket, bibliotek, biblioteken biblioteca

bibliotekarie (s) en, -en, -er bibliotecário/-ria

bidrag (s) ett, bidraget, bidrag, bidragen ajuda de custo, contribuição

biff (s) en, -en, -ar bife

bifoga (v) -r, -ade, -at [ lägga till; skicka med]

bikarbonat (s) en/ett bikarbonatet el. bikarbonaten [ett jäsmedel] bircabonato (fermento)

bikini (s) bikinin, bikini {el. bikinis} biquini

bikt (s) en, -en, -er confissão (religião)

biktar (v) -r, -ade, -at [bekänna synder (för en präst = confessar um pecado a um padre)] (confessar)

bil (s) en, -en, -ar carro

bilaga (s) en, -n, -or anexo, suplemento (jornal, livros, etc)

bil/bälte (s) ett, -bätetet, -bälten, -bältena (cinto de segurança para carro)

bild (s) en, -en, -er imagen, gravura, figura, retrato, fotografia

bilda (v) -r, -ade, -at [skapa, grunda; utgöra] compor, criar, fundar

bildning (s) bildningen [kultur, kunskap] educação, instrução, cultura

bild/kärm (s) en, -en, -ar [ skärm i TV-apparat el. dator där bilder visas elektronisk] tubo de imagem da TV, monitor do computador

bilist (s) en, -en, -er [person som kör bil] pessoa que dirige um carro (motorista)

biljard (s) biljarden bilhar (jogo)

biljett (s) en, -en, -er bilhete, entrada, passagem

Wednesday, January 10, 2007

BET

betona (v) -r, -ade, -at acentuar (gramática), frisar

- betonad vokal (vogal acentuada)

betong (s) betongen concreto (cimento armado)

betoning (s) betoningen [tonvikt, accent] acentuação, acento

- i svenskan ligger betoningen oftast på första stavelsen (no idioma sueco a acentuação das palavras sempre nas primeiras silabas)

bett (s) ett, bettet, bett, betten [1 stick av en insekt; sår efter hugg av tänder ]mordida, dentada, picada

- hundbett ( mordida de cachorro)

2 det som någon biter om för att äta, tugga ( morder, mastigar)

- ta ett bett på smörgåsen ( morder um sanduiche, tirar um pedaço para comer)

betvivla (v) -r, ade, -at [tvivla på] duvidar de, pôr em dúvida

betydande (adj) [viktig; avsevärd, stor] importante, considerável

betydelse (s) en, -en, -er [1 mening, innebörd] significado, significação; sentido

- ett ord med många olika betydelser ( uma palavra com muitos significados diferentes)

- betydelse/full -t (significativo, significante

- betydelse/lös (insignificante, sem importância

betyda (v) betyder, betydde, betytt [ha betydelse, innebära] querer dizer, significar, ter importância

betydlig (adj) -t, -a [betydande] considerável, notável

betyg (s) ett, betyget, betyg, betygen [(skriftlig) omdöme om ens kunskpaer och färdigheter inom olika ämnen]

certificado, certidão, atestado (nota). "omdöme" e uma "nota" também, mas sem fazer prova ou teste, faz um curso tipo "supletivo" ou intensivo para concluir o "2.o grau" e entrar para "faculdade ou universidade")

- få bra betyg i svenska ( ter uma boa nota no idioma sueco)

beundran (s) [hög grad av gillande och aktning] admiração

beundra (v) -r, -ade, -at [vara imponerand av, se upp till] admirar

bevara (v) -r, -ade, -at [ha kvar, spara, behålla; skydda] guardar, conservar; preservar, proteger

- bevara det gamla (conservar coisas antigas/velha)

bevattna (v) -r, -ade, -at [bevattna (odlingar)] irrigar, regar, (ex: horta, plantação)

bevilja (v) -r, -ade, -at [ gå med på, medge] conceder

bevis (s) ett, beviset, bevis, bevisen [det som tydligt visar att något är sant, intyg] prova, comprovação, evidência

bevisa (v) -r, -ade, -at [visa sanningen i (ett påstående etc)] provar, comprovar

bevittna (v) -r, -ade, -at [1 vara åskådare till, se] atestar, certificar, reconhecer

2 skriftligt intyg att något är sant genom att skriva sin namnteckning (testemunhar (assinar seu nome como testemunha)

bh -->behå sutiã (soutien)

Monday, January 08, 2007

BES

bestå (v) består, bestod, bestått persistir; constar de

- det soliga vädret består under helgen ( o sol vai persistir(continuar) durante o fim de semana

beställa (v) -er, -de, -t [ i förväg be att få boka] encomendar, reservar, marcar

beställning (s) en, -en, -ar [ order, bokning] encomenda, reserva, marcação

bestämd (adj) -t, -a [ fast, resolut; tydlig, klar ] determinável

- om person (sobre pessoa /decidido, firme, resoluto)

- om sak (sobre coisas) determinado, decidido, fixo)

ex: ett bestämt svar ( uma resposta decidida)

bestämma (v) bestämmer, bestämde, bestämt [besluta, avgöra] determinar

- det är redan bestämt ( já foi decidido)

- han bestämde det mesta (ele decide quase tudo)

- hon bestämde över mig ( ela que decide por mim /ela que manda em mim)

bestämt (adv) [ av allt att döma, tydligen, troligen] decididamente, categoricamente; com certeza; provavelmente

besvara (v) -r, -ade, -at [ge svar på] responder

besvikelse (s) en, -en, -er [känsla av att något inte blev som man väntat] decepção, desilusão, desapontamento

besviken (adj) -t, -a [ledsen, på grund av sviken förhoppning] decepcionado, desiludido, desapontado

besvär (s) ett, besväret, besvär, besvären [möda, obehag, trassel, svårighet] incómodo, aborrecimento, transtorno

besvära (v) -r, -ade, -at [ vara till besvär, störa] incomodar, molestar, importunar

besvärlig (adj) -t, -a penoso, difícil, incómdo, aborrecido

besätta (v) besätter, besatte, besatt [1 inta, ockupera] ocupar

2 förse {en tjänst, en roll} med innehavare ( nomear para ...(cargo/serviço)

3 uppta (en sittplats), fylla (en teatersalong) - alla platser var redan besatta (todos os lugares estavão ocupados)

besättning (s) en, -en, -ar [personal som arbetar på ett fartig el. flygplan, manskap] tripulação ( trabalha em navio ou avião)

besök (s) ett, besöket, besök, besöken [påhälsning, visit] visita

- vi fick besök av en vän ( nós tivemos uma visita de um/a amigo/a)

besökare (s) en, besökar(e)n, besökare, besökarna visitante

besöka (v) -er, -te, -t [hälsa på, komma till] visitar, ir ver

betala (v) betalar, betalade, betalat {el. betalt} pagar

betal/kort (s) ett, -kortet, -kort, -korten [ett kontokort utan kredit] cartão de banco sem credito, para fazer pagamento à vista

betalning (s) en, -en, -ar [det att betala; pengar som betalas] pagamento

beta (v) -r, -ade, -at [ äta gräs om djur ] pastar (comer capim / vaca, cavalo)

beteende (s) ett, bettendet, beteenden, beteendena [uppförande] comportamento, procedimento, modos

beter sig (v) betedde, betett [ uppföra sig] comportar-se

Thursday, January 04, 2007

BES

beskriva (v) beskriver, beskrev, beskrivit [berätta om, redogöra för, framställa] descrever; narrar

beskrivning (s) en, -en, -ar [berättelse, redogörelse] descrição

beskydd (s) beskyddet [försvar, skydd] protecão

beskydda (v) -r, -ade, -at [försvara, ge skydd] proteger, amparar

beskylla (v) -er, -de, -t [anklaga] acusar, culpar

beskyllning (s) en, -en, -ar [anklagelse] acusação, incriminação

beskådande (s) beskådandet [det att bli beskådad] comtemplação

beskåda (v) -r, -ade, -at [se på, betrakta] contemplar, olhar

beskäftig (adj) -t, -a [ mycket tjänstvillig, fjäskig] intromedito

beskära (v) beskär, beskar, beskurit [skära av grenar på {fruktträd etc}] podar, cortar (árvore, etc)

beslag (s) ett, beslaget, beslag, beslagen [1 metallskydd {på möbler etc}] guarnição [para móveis]

2 förvar, konfiskation ( confiscação, apreensão)

beslag/ta(ga) (v) -tar, -tog, -tog, -tagit, {att ta(g)} [ta iförvar, konfiskera] confiscar, apreender, apoderar-se de

beslut (s) ett, beslutet, beslut, besluten [ något som är bestämt, avgörande, utslag] decisão, resolução

- fatta beslut (chegar a uma decisão)

besluten (adj) -t, -a decidido, resolvido

beslutsam (adj) -t, -a [handlingskraftig, bestämd] decidido, determinado, resolvido

best (s) en, -en, -ar [odjur] besta (fera), bruto

bestick (s) ett, besticket, bestick, besticken [kniv, gaffel och sked] talher (faca, garfo e colher)

bestiga (v) bestiger, besteg, bestigit [klättra upp på] subir a um monte, escalar uma montanha

bestraffa (v) -r, -ade, -at [ge straff åt] punir, castigar

bestraffning (s) en, -en, -ar [det att utdela straff; straff] punição, castigo

bestrida (v) bestrider, bestred, bestridit [1 förneka (negar) / opponera sig emot (contestar, contraditar)]

2 betala (custear)

bestryka (v) bestryker, beströk, bestrukit [ stryka (färg) på] dar uma demão de tinta

bestseller (s) en, -er, -na [bok som säljs i sotra upplagor (engelska ord)] livro de maior venda

bestulen (adj) -t, -a (ser) roubado

Tuesday, January 02, 2007

BER

¹beroende (adj) dependente

²beroende (s) beroendet [det att vara beroende, bundenhet] dependência

bero på (v) beror, berodde, berrott, [ ha till orsak] depender de

- för så vitt det beror på mig ( no que me diz respeito)

- det beror på det! ( isso depende, talvez!)

berusad (adj) -t, -a [påverkad av alkohol] bêbado, embriagado

berusning (s) en, -en, -ar [det att vara berusad] bebedeira, embriaguez

beräkna (s) -r, -ade, -at [ räkna ut ] calcular

- vi beräknar att varannan svensk har sett filmen (nós contamos que cada sueco já viu esse filme)

beräkning (s) en, -en, -ar [uträkning, kalkyl] cálculo

- ta med i beräkningen(=räkna med) cálcular, somar

berätta (v) -r, -ade, -at [tala om, meddela, skildra, beskriva] contar (história), referir (um caso), narrar

- berätta en saga (contar história para crianças)

- Berätta om när du var liten! (conta sobre a sua infância!)

berättare (s) en, berättar(e)n, berättare, berättarna [1 person som berättar] 2 författare

(1:narrador, 2:escritor)

berättelse (s) en, -er [ historia, skildring, beskrivning] narração, conto, narrativa, história

beröm (s) berömmet [ uttryck för uppskattning, lovord] elogio

- han fick beröm av sin lärare ( ele recebeu elogio da sua professora)

berömd (adj) -t, -a [ känd, rykbar] célebre, famoso, de renome, ilustre

berömdhet (s) -en, -er [ känd person, celebritet] celebridade, pessoa célebre

berömmelse (s) berömmelsen [ryktbarhet, ära] fama, renome, reputação

berömma (v) -er, -de, -t [ ge beröm] elogiar

beröra (v) berör, berörde, berört, berör! [röra vid] tocar; abordar; referir-se

beröring (s) en, -en, -ar [ det att vidröra; kontakt] toque, contato

besatt (adj) besatt, besatta obcecado

- vara besatt av en idé (estar obcecado om uma idéia)

besegla (v) -r, -ade, -at [slutgiltig avgöra] confirmar

besegra (v) -r, -ade, -at [vinna (seger) över, slå vencer, derrotar

besiktiga (v) -r, -ade, -at [kontrollera, undersöka, granska] examinar, inspecionar, vistoriar

- lägenheterna ska besiktigas ( os apartamentos vai ser inspecionados/examinados)

- bilen är besiktigad för i år (o carro foi vistoriado esse ano)

besiktning (s) en, -en, -ar [undersökning, kontroll / årlig kontrollbesiktning (usa-se para carro uma vez por ano)]

- besiktnings/man (inspector, fiscal (que faz no carro ou em moradia qdo vai vender-se) inspeção, vistoria

besk (adj) -t, -a [skarp, bitter] besk smark amargo / gosto amargo

beskatta (v) -r, -ade, -at [ ta ut skatt av] taxar, tributar, lançar impostos sobre

beskattning (s) en, -en, -ar [uttag av skatt] taxação, tributação, lançamento de impostos

besked (s) ett, beskedet, besked, beskeden [svar, upplysning] resposta, informação

beskjuta (v) beskjuter, besköt, beskjutit [skjuta på] disparar contra, bombardear

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário