Friday, June 29, 2007

HAN

handla (v) -r, -ade, -at, handla! [agera, bete sig] atuar, proceder

köpa; göra affärer ( fazer compras; negociar, fazer negócios)

med prep. "om" [ha till ämne; röra sig om] (tratar de, sobre)

- boken handlar om Brasilien (o livro é sobre o Brasil)

hand/led (s) -leden, -leder pulso

hand/ledare (s) -ledar(e)n, -ledare, -lederna orientador, instrutor

handling (s) -en, -ar [gärning] ação, ato, feito; delito, crime

- kriminella handlingar (ação criminosa)

utspelar sig (enredo, argumento, intriga {teatro, livro, filme})

akt, dokument (documento publico)

hand/lägga (v) -lagger, -lade, -lagt, -lägg! [behandla, ha hand om] tratar de, ocupar-se de, despachar

hand/löst (adv) precipitadamente

- cyklisten föll handlöst till marken (o ciclista cai de cabeça/precipitadamente no asfalto)

hand/penning (s) -penningen pagar adiantado (sinal)

hand/plocka (v) -plockar, -plockade, -plockat, -plocka! escolhido a dedo

handskas med (v) [deponens verb (s){hantera, behandla}] manejar, tratar

- handskas illa med (maltratar)

handske (s) -en, -ar luva/s

hand/skrift (s) -skriften, -skrifter manuscrito

hand/skriven (adj) -skrivet, -skrivna escrito à mão

hand/stil (s) -stilen, -stilar letra, caligrafia

hand/tag (s) -taget, -tag, -tagen maçaneta

hand/väska (s) -väskan, -väskor bolsa (de mão)

Tuesday, June 26, 2007

HAM

hamburgare (s) hamburgar(e)n, hamburgare, hamburgarna hambúrguer {ex: sanduíche do McDonald}

hamburger/kött (s) -köttet [rökt hästkött] carne de cavalo defumada

hammare (s) hammar(e)n, hammare {el. hamrar}, hammarna martelo

hamn (s) -en, -ar porto {p/ barco}

hamna (v) -r, -ade, -at, hamna! [händelsevis komma, bli placerad] vir parar, ir parar {ser transferido de um lugar p/ outro a trabalho}

han (pron) honom [böjd form används som objekt och efter preposition; anger manlig individ]ele {dele}

- detta är hans bok {-s genitiv} (esse livro é dele)

- jag såg honom igår (eu vi ele ontem)

hand (s) handen, händer {a/uma/s} mão/s

- tvätta händerna (lavar as mãos)

- sy för hand (costurar à mão)

- ta hand om (cuidar de alguém ou algo)

hand/arbeta (s) -arbetet, -arbeten, -arbetena trabalho manual

handbojor (s) [plural] algemas

hand/bok (s) -boken, -böcker manual

hand/boll (s) -bollen handebol (jogo)

hand/broms (s) -bromsen freio de mão

hand/duk (s) -duken, -dukar toalha {de rosto}

- kökshandduk (pano de prato)

- frottéhandduk (toalha de banho)

handel (s) handeln comércio, negócio(-s)

hand/fat (s) -fatet, -fat, -faten pia

han/flata (s) -flatan, -flator palma da mão

hand/gjord (adj) -gjort, -gjorda feito à mão

handikapp (s) handikappet, handikapp, handikappen deficiente físico

Wednesday, June 20, 2007

Hh

ha (v) har, hade, haft, ha! [hjälpverb före verbets supinumform] ter, haver

- ha blå ögon (ter/possuir olhos azuis)

- hon har inte tid (ela não tem tempo)

hack(1) (s) ett, hacket, hack, hacken corte (ex: fazer um corte na madeira)

hack(2) (s) seguir alguém, perseguir alg. de perto

hacka(1) (s) -n, -or enxada, picareta

hacka(2) (v) -r- -ade, -at, hacka! cortar em pedaços

- hacka lök (cortar/picar cebola {em picadinhos})

- hacka på någon (criticar alguém o tempo todo, {pegar no pé de alg.})

hacker (s) hackern, hackers [engelska] Internet/computador hacker {inglês}

hack/spett (s) [en fägel] pica-pau {um passarinho}

hagel (s) haglet {chuva} de granizo

hagga (s) -n, -or [otrevlig kvinna] uma mulher chata, rabugenta, {bruaca}

haj (s) -en, -ar tubarão

haja (v) -r, -ade, -at, haja! [förstå, bregripa] entender, compreender

haka (s) -n, -or queixo

- tappa hakan (ficar de queixo caido)

hak/lapp (s) -lappen, -lappar babador {p/ bebes}

hal (adj) -t, -a escorregadio

halka (s) halkan escorregadio

halka (v) -r, -ade, -at, halka! escorregar, deslizar, derrapar

- halka omkull i snön (escorregar e cair na neve)

hall (s) -en, -ar vestíbulo, entrada

hallick (s) -en, -ar cafetão

hallon (s) ett, hallonet, hallon, hallonen framboesa (fruta)

hallucination (s) -en, -er alucinação

hallå (interj) alô {responder no telefone}; olá, oi

halm (s) halmen palha

hals (s) -en, -ar pescoço, colo

- ont i halsen (dor de garganta, {garganta inflamada)

hals/band (s) -bandet, -band, -banden colar, gargantilha, corrente de ouro/prata etc

hals/bränna (s) -brännan azia

hals/duk (s) -duken, -dukar cachecol

halt(1) (adj) halta coxo, andar mancando, {capenga}

halt(2) (interj) [stopp (militär order}] alto! {ordem militar p/ parar}

halta (v) -r, -ade, -at, halta! [gå ojämnt] mancar, coxear; manquejar

halv (adj) -t, -a metade {50%; meio quilo}

- en halv kopp kaffe (meia xicara de café)

- halv fem {=16.30} (cinco e meia (da tarde) {16:30})

- en halv månad (quinze dias)

halv/bror (s) -brodern, -bröder meio-irmão

halvera (v) -r, -ade, -at, halvera! partir ao meio, dividir em duas partes iguais

halv/fabrikat (s) -fabrikatet, -fabrikat, -fabrikaten produto semimanufaturado

halv/lek (s) -leken, -lekar [fotboll] meio tempo (futebol)

halv/syster (s) -systern, -systrar meia-irmã

halv/tid (s) -tiden [bollspel] meio-tempo {futebol}

- halvtidsarbete (trabalho de meio expediente)

halv/timme el. halvtimma (s) -timmen, -timmar [30 minuter] meia hora (30 minutos)

halv/vägs (adv) no meio caminho

halv/år (s) -året, -år, -åren [6 månader] semestre {6 meses}

halv/ö (s) -ön, -öar ilha

Wednesday, June 13, 2007

gädda (s) -n, -or [fisk] peixe que tem nos lagos da Suécia no inverno

gälla (v) -er, -de, -t [handla om, angå] valer

- det gäller liv eller död ( é um caso de vida ou de morte)

- vad galler saken? ( de que se trata?)

Vara giltig, vara i kraft (vigorar, estar em vigor; ser válido para)

- gällande regler (regras em vigor, vigente, regras atual)

gäng (s) ett, gänget, gäng, gängen [grupp; liga] quadrilha, grupo, liga

gärde (s) ett, gärdet, gärden, gärdena cercado

gärna (adv) [komp: hellre, helst] {med nöje, villigt} de boa vontade, com muito gosto

gärning (s) -en, -ar [handling, verk] ação, ato

- en god gärning (uma boa ação)

gärnings/man (s) -mannen, -män, -männen [person som begått ett brott] criminoso, pessoa que cometeu um crime

gäspa (v) -r, -ade, -at, gäspa! bocejar

gäst (s) -en, -er hóspede, convidado

- hotellgäst (hóspede (hotel))

- hyresgäst (inquilino)

- sommargäst (hóspede de verão)

gästa (v) -r, -ade, -at, gästa! estar hospedado, ser hóspede

gäst/arbetare (s) -arbetar(e)n, -arbetare, -arbetarna estrangeiro que trabalha temporário

gästfri (adj) gästfritt, gästfria hospitaleiro

gäst/studerande (s) -studeranden, -studerande, -studerandena [utländsk som vistas i Sverige endast för att studera] estudante estrangeiro que vem "apenas" p/ estudar na Suécia {após os estudos tem de volta p/ seu país de origem}

gödsel (s) gödseln esterco, adubo

gödsla (v) -r, -ade, -at, gödsla! [sprida ut gödsel] adubar, fertilizar

gömma (v) gömmer, gömde, gömt, göm! [dölja] esconder, ocultar

göm/ställe (s) ett, -stället, -ställen, ställena esconderijo

göra (v) gör, gjorde, gjort, gör! [syssla med] fazer

- Vad gör du? ( O que você está fazendo?)

Tillverka (fazer, construir)

- göra mat (fazer comida)

- göra möbler (fazer/construir móveis)

Åstadkomma

- det gör ont i armen (eu estou com dor no braço)

- det gör ingenting {=det spelar inge roll} (não faz mal)

göra av (v) gör, gjorde, gjort, gör! [i frågor placera]

- Var ska jag göra av burken? (O que eu vou fazer com essa lata?)

- göra av med pengar (gastar dinheiro)

- göra bort sig (v) [skäms] passar vergonha

- göra om (v) [göra en gång till] fazer mais uma vez, fazer de novo

Förändra (mudar, reformar)

- vi har gjort om (i) köket ( nós reformamos a cozinha)

göra upp (v) [avsluta] terminar/acabar/finalizar alguma coisa

- hon gjorde upp affären på en timme ( ela negociou em uma hora)

Götaland (namn) [det sydligaste av de tre områden i Sverige {Götaland, Svealand och Norrland}] A Suécia é divida em três parte "Norrland (norte)", Svealand (meio), Götaland (sul)

göteborgare (s) göteborgar(e)n, göteborgare, göteborgarna pessoa que vive ou nasceu na cidade de Göteborg (Gotemburgo)

Tuesday, June 12, 2007

GY

gylf (s) gylfen, gylfar braguilha

gyllene el. gyllne (adj) dourado, de ouro

gymnasie/skola (s) -skolan segundo grau, ensino médio, colegial

gymnast (s) -en, -er ginasta ( que faz ginástica)

gymnastisera (v) -r, -ade, -at, gymnastisera! fazer ginástica

gynekolog (s) -en, -er ginecologista

gynna (v) -r, -ade, -at, gynna! favorecer, beneficiar

gynnsam (adj) gynnsamt, gynnsamma favorável

gående (s) [person som går til fots] uma pessoa que anda a pé

gå/gata (s) -gatan, -gator calçadão

gång(1) (s) -en, -ar [smal väg, stig] caminho, corredor

gång(2) (s) - en, -er [tillfälle] vez; ocasião

- en gång till (mais uma vez, outra vez)

- på samma gång (na mesma vez)

- för första gången (na primeira vez)

gång(3) (s) gången [gående, färd; sätt att gå] andar, maneira/modo de andar

gångbar (adj) -t, -a [giltig] viável, corrente

går(1) (s)

- i går (ontem)

gå (v) går(2), gick, gått, gå! andar, ir a pé, caminhar

- gå ut och gå ( sair para passear, dar um passeio)

- tiden gå ( o tempo passa)

- han har gått ( ele já foi {embora})

- gå vidare {=fortsätta} (continuar)

Fungera; avlöpa

- bilen går inte (o carro ñ funciona)

Avgå, sätta igång

- tåg går kl 10 (o trem sai as 10 hrs)

- gå igenom (v) går, gick, gått, gå! [igenom (partikelverb)] passar por

- gå igenom läxan ( fazer a lição/tarefa/deveres)

- gå in för (v) [satsa på] dedicar-se a

- gå med på (v) [acceptera] aceitar, concordar com

- jag gick med på förslaget ( eu aceitei a proposta)

- gå ned (v) [minska] descer, baixar

- gå på (v) [ hålla på, fortsätta] continuar, seguir

- gå upp (v) [öka] subir

- gå ut åt (v) [förbrukas] gastar, consumir

- gå över (v) [sluta, upphöra] passar, acabar

- min huvudvärk har redan gått över ( minha dor de cabeça já passou)

gård (s) -en, -ar fazenda, chácara

- trädgård (jardim, pomar)

- kyrkogård (cemitério)

Bondgård, lantgård, egendom (fazenda, propriedade)

gås (s) gåsen, gäss, gässen ganso

gåta (s) -n, -or enigma, mistério

gåva (s) -n, -or [ present; talang] presente; dom

Thursday, June 07, 2007

GU

gubbe (s) -en, -ar velhote, velhinho {usa tb como nome carinhoso "maridinho=gubbe"}

Gud (namn) Deus

gud/barn (s) -barnet, -barn, -barnen (a/um/s) afilhado/s

- gud/dotter (a/s)afilhada/s)

gud/far (s) -fadern, fäder (o/um/s) padrinho/s

gudinna (s) -n, -or deusa

gud/mor (s) -modern, -mädrar (a/uma/s) madrinha/s

guds/tjänst (s) -tjänsten, -tjänster missa, culto

guide (s) -en, -er guia (turismo)

- guide bok (guia, roteiro)

gul (adj) -t, -a (cor) amarelo/a

gula (s) -n, -or [det gulla i ett ägg] gema de ovo

guld (s) guldet ouro

guld/gruva (s) -gruvan, -gruvor mina de ouro (garimpo)

gullig (adj) -t, -a [rar, söt {mest i kvinnospråk}] fofinha, lindinha (palavras carinhosas)

gullviva (s) -n, -or (flor) prímula, primavera

gul/sot (s) -soten iterícia (febre amarela)

gumma (s) -n, -or velhinha, velha, anciã (usa tb como nome carinho p/ esposa)

gummi (s) ett, gummit, gummin, gummina borracha

- radergummi (borracha {p/ apagar qdo se escreve c/ lápis})

- tuggumi -t (goma de mascar, chiclete)

gunga(1) (s) -n, -or balanço

gunga(2) (v) -r, -ade, -at, gunga! balançar

gurka (s) -n, -or pepino (verdura)

Wednesday, June 06, 2007

GRÄ

grädda (v) gräddar, gräddade, gräddat, grädda! assar (no forno)

grädde (S) grädden [det feta på mjölken] nata, creme de leite (fresco)

- vispgrädde (creme de leite (fresco) p/ bater, tipo chantily, (35% a 44% de gordura)

- kaffegrädde (creme de leite (fresco) p/ colocar no café, (10% de gordura)

- grädd/fil -en (creme de leite (fresco e azedo) tipo colhada, usa p/ fazer molho gelado p/ salada, etc)

- filmjölk (coalhada)

gräl (s) ett, grälet, gräl, grälen briga, rixa

gräns (s) -en, -er fronteira {geograficamente}, limite

- vid gränsen ( na fronteira)

- sätta en gräns för ( pôr um limite a)

gräns/lös (adj) -löst, -lösa sem limite

gräs (s) ett, gräset, gräs, gräsen grama, capim

- ogräs (erva daninha {que nasce na grama})

- gräs/matta -n, -or (o/um/s gramado/s)

gräs/hoppa (s) -hoppan, -hoppor gafanhoto (inseto)

gräs/klippare (s) -klipparen, -klippare, -klipparna cortador de grama

gräslig (adj) -t, -a horrível, horroroso

gräs/lök (s) -löken, - lökar cebolinha verde

- gullök (a/uma/s cebola/s)

gräva (v) -er, -de, -t, gräv! cavar, escavar

gräv/maskin (s) -maskinen, -maskiner escavadeira

gräv/skopa (s) -skopan, -skopor pá (de escadeira)

gröda (s) -n, -or colheita

grön (adj) grönt, gröna (cor) verde

- mörkgrön (adj) (verde escuro)

- omogen; oerfaren ( inexperiente, novato)

grön/sak (s) -saken, -saker verduras, hortaliças, legumes

gröt (s) gröten mingau

Tuesday, June 05, 2007

GRUN

grund(1) (adj) grunt, grunda [inte djup] de pouca profundidade

- gå på grund (encalhar, {ex:navio, barco})

grund(2) (s) -en, -er base, fundamento; alicerce (ex: construção)

orsak, anledning (razão, motivo, causa)

grund(3) (s) ett, grundet, grund, grunden solo, terra

grunda (v) -r, -ade, -at, grunda(!) [starta] fundar, estabelecer, criar

grund/färg (s) -färgen, -färger cor basica (a primeira mão de uma pintura)

grund/lag (s) -lagen, -lager lei constitucional/fundamental, constituição

grundlig (adj) -t, -a [noggrann, ordentilig, omsorgsfull] completo, inteiro

grund/läggande (adj) fundamental, básico

grund/lös (adj) -löst, -lösa sem fundamento

grund/skola (s) -skolan [nioårig obligatorisk skola för barn som är mellan 6/7 och 15/16 år gamla] (escola obrigatória p/ todas as crianças entre 6/7 e 15/16 anos que mora na Suécia que estudar, mesmo sendo estrangeiro e já tenha estudado no país de origem.)

grund/vatten (s) -vattnet águas subterrâneas

grund/ämne (s) ett, -ämnet, -ämnen, -ämnena matéria (ex: metal, ferro, etc)

grupp (s) -en, -er grupo

gruppera (v) -r, -ade, -at, gruppera! agrupar, juntar em grupo

gruppering (s) -en, -ar agrupamento

grupp/försäkring (s) -försäkringen, -försäkringar seguro de vida coletivo

grus (s) gruset cascalho

gruva (s) -n, -or mina (ex: mina de ouro/pranta/pedras preciosas, etc)

gruvlig (adj) -t, -a horrível, terrível

grym (adj) grymt, grymma cruel

gryning (s) -en, -ar aurora, alvorada

- i gryningen (ao amanhecer)

gryta (s) -n, -or panela, caçarola

gryt/lapp (s) -lappen, -lappar pegador de panelas feito de tecido

grå (adj) grått, grå {el. gråa} cinzento

- gråhårig (de cabelo grisalho)

gråt (s) gråten [tårar] choro, pranto, lágrimas

gråta (v) gråter, grät, gråtit, gråt! chorar

Friday, June 01, 2007

GRE

greve (s) -en, -ar [en adelstitel] conde (m), (f) condessa {título de nobreza}

grill (s) -en, -ar (a/um/s) churrasqueira/s, grelha/s

grilla (v) -r, -ade, -at assar carne na churrasqueira, grelhar, fazer churrasco

grind (s) -en, -ar [ dörr i ett staket] (a/uma/s cancela/s {porteira de madeira}

grinig (adj) -t, -a [gnällig, sur, missnöjd] (o/a/um/uma/s rabugento/a/s, chato/a/s

gripande (adj) [rörande] comovedor

gripa (v) griper, grep, gripit, grip! [ta, fatta, hugga tag i] agarrar, apanhar, prender

- gripas av panik ( entrar em panico)

ta fast, fånga

- gripa en brottsling (prender um bandido)

gris (s) -en, -ar [svin] porco

- "köpa grisen i säcken" {=köpa något utan att först ha kontrollerat det}

["comprar o porco no saco" (=comprar alguma coisa sem ver/ no mofo)]

groda (s) -n, -or (a/uma/s) rã/s

grogg (s) -en, -ar [dryck av sprit blandade med läskedryck] mistura de bebida alcoólica com refrigerante

grop (s) -en, -ar [hål, håla] buraco, cova

gro (s) gror, grodde, grott [börja växa, komma upp] germinar, brotar; crescer, desenvolver (plantas, flores, etc)

grossist (s) -en, -er vender por atacado

grotesk (adj) -t, -a grotesco

grotta (s) -n, -or (a/uma/s) gruta/s

grov (adj) grovt, grova [komp: grövre, grövst] grosso, espesso

tjock, kraftig, bastant # klen, tunn (gordo, forte # magro, fino, delgado)

skrovlig, ojämn; inte bearbetad /ohyfsad, rå; # fin, slät, jämn (tosco, abrutalhado, grosseiro, rude # fino, liso)

- grovt tyg (-ett) {o/um/s tecido/s grosso}

- grovt papper {papel áspero}

grov/arbete (s) -arbetet trabalho pesado

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário