Thursday, June 18, 2009

Lu


Lucia
el. lucia (namn) Santa Lúcia ou Santa Luzia [na Suécia comemora 13 de dezembro]
- luciadagen den 13 december
lucia (s) lucian, lucior [flicka (klädd i vita kläder och med ljus i håret) som uppträder på luciadagen] {meninas e moças que vestem de branco no dia 13 de dez p/ comemorar "luciadagen"}
lucka (s) -n, -or [öppning] abertura, buraco
- biljettlucka (guiché)
mindre dörr (porta pequena)
- taklucka (abertura no teto {carro etc})
[oönskat] mellanrum, tomrum (lacuna, espaço livre)
ludd (s) luddet (penugem)
luffare (s) luffar(e)n, luffare, luffarna [person som ständigt är på vandring lösdrivare] pessoa que viaja de carona
lufsa (v) -r, -ade, -at, lufsa! [gå klumpigt {som en björn}] andar pesadamente
luft (s) luften [det man andas] ar
- vara ute i friska luften [tomar um ar fresco]
lufta (v) -r, -ade,-at, lufta! [vädra] arejar
luft/förorening (s) -föroreningen, -föroreningar poluição do ar
luftig (adj) -t, -a [som har mycket rymd]
espaçoso, amplo, largo, extenso
luft/madrass (s) -madrassen, -madrasser colchão (pl. -ões) de ar
luft/rör (s) -rören [bronker] brônquio (s.m)
luft/strupe (s) -strupen traqueia (s.f)
lugg (s) -en, -ar [hår {som hänger ner i pannan}] franja
lugn¹ (adj) -t, -a [som rör sig mycket lite (om atmosfär etc) ostörd, fridfull] calmo, sossegado, tranquilo, descansado
- en lugn gata (uma rua sossegada)
behärskad [calma]
- Ta det lugnt! {=hetsa inte upp dig} [Tenha calma! Vai devagar! (uma expressão muito usada na Suécia)]
lugn² (s) lugnet sossego, tranquilidade
- i lugn och ro (com calma)
lugna (v) -r, -ade, -at, lugna! [dämpa oro] sossegar, acalmar, tranquilizar
- Lugna dig! {=vänta lite, ta det lugnt} [Tenha calma!, Acalma-se!]
lukrativ (adj) -t, a [mycket lönande] lucrativo, proveitoso, rendoso
lukt (s) lukten [förmågan att uppfatta lukt, luktsinne] cheiro, odor
- känna lukten (sentir o cheiro de)
upplevelse av lukt, doft (sentir cheiro, doft)
- lukten av vitlök (cheiro de alho)
- röklukt (cheiro de queimado/cigarro)
lukta (v) -r, -ade, -at, lukta! [ge ifrån sig lukt, dofta] cheirar
- fisken lukta illa (o peixe cheira mal)
- du luktar rök (você cheira cigarro)
känna lukt, vädra (cheira)
- Lukta på blomman! [Cheira a flor!]

Tuesday, June 02, 2009

Lo


lock¹ (s) locket
-
med lock och pock (a bem ou a mal {uttryck (=expressão)})
lock² (s) -en, -ar [hårslinga] cacheado ( cabelo)
- hårlock (cabelo encaracolado, cacheado)
lock³ (s) ett, locket, lock, locken [på kärl, låda, etc, (lucka)] tampa (s.f)
lockande (adj) [som lockar, attraktiv] cativante, atraente
locka (v) -r, -ade, -at, locka! atrair; seduzir
- locka turister till staden [atrair turista para uma cidade]
göra el. vara lockig
- locka håret (fazer cachos no cabelo)
lock/bete (s) -ett, -betet, -beten, -betena [något som man lockar med] isca (s.f)
lockig (adj) lockigt, lockiga [som har {mycket} lockar] encaracolado, cacheado
- lockigt hår (cabelo cacheado/encaracolado)
lo/djur (s) -ett, djuret, -djur, -djuren [kattdjuret Lynx lynx] lince [família dos felinos], muito comum no norte na Suécia
lod/rät (adj) -rätt, -räta [vertikal motsats vägrät] vertical, perpendicular
loft (s) ett, loftet, loft, loften [vind] sótão (s.m)
logg/bok (s) -boken, böcker diário de bordo (ex: navio)
logi (s) ett, logi(e)t, logier {el. login}, logina [tillfällig bostad, husrum] alojamento (s.m), hospedagem (s.f)
logik (s) logiken [{läran om} konsekvent tänkande] lógica (s.f)
logisk (adj) -t, -a [som bygger på logik, följdriktig] lógico
logoped (s) -en, -er [person med utbildning inom röst- och talvård] fonologo/a [fonologia]
logo/typ (s) -typen, -typer logotipo (s.m)
lojal (adj) -t, -a [solidarisk, pålitlig] leal
lojalitet (s) -en, -er [solidaritet, pålitlighet] lealdade
lok (s) ett, loket, lok, loken [motorvagn som drar tåg, lokomotiv] locomotiva (que puxa o trem)
lokal¹ (adj) -t, -a local (s.m) [som är begränsad till en viss plats {motsats allmän; central}]
lokal² (s) -en, -er [utrymme som används för kollektiv verksamhet] local (s.m)
- vallokal (local de eleição)
lokal/bedövning (s) -bedövningen, -bedövningar anestesia local
lokalisera (v) -r, -ae, -at, lokalisera! [ange platsen för] localizar
lokal/radio (s) -radion (local radio)
lokal/samtal (s) -ett, -samtalet, -samtal, -samtalen [samtal inom ett begränsat område {motsats rikssamtal}]ligação telefonica local
lokal/vårdare (s) -vårdar(e)n, -vårdare, -vårdarna [person som städar, städare] faxineira/o
lopp (s) ett, loppet, lopp, loppen [löpning] corrida (s.f); curso (s.m), carreira (s.f)
- tävlingslopp (corrida)
{tidens} gång, förlopp (tempo {duração})
- under dagens lopp (durante o dia)
- under loppet av (durante, ao longo de, no espaço de)
- under årens lopp (com o decorrer dos anos)
loppa (s) -n, -or [en liten insekt {Pulex irritans}] pulga (s.f)
lopp/marknad (s) -marknaden, -marknader feira da pulga {feira de objetos usados}
loss (adv) [verbpartikel fri, lös] solto/a
- släppa loss fångar (libertar/soltar os prisioneiros/as)
lossa (v) -r, -ade, -at, lossa! [lösa, lösgöra] desfazer, desatar, soltar
- lossa på slipsen (soltar/desatar a gravata)
- lossa ett skott (disparar um tiro)
lossna (v) -r, -ade, -at [sluta att sitta fast, bli lös (börja fungera)] soltar-se, desatar-se, desprender-se
lossning (s) -en, -ar [det att lossa eller lossna] descarga (s.f)
lott (s) -en, -er bilhete de loteria
lottad (adj) lottat, lottade [som har det på ett visst sätt i livet] sortuda/o
- lyckligt lottad (sortuda/o)
lotta (v) -r, -ade, -at, lotta! sortear, tirar à sorte
lotteri (s) lotteri(e)t, lotterier loteria (s.f)
lott/sedel (s) -sedeln, -sedlar bilhete (s.m) de loteria
lov (s) ett, lovet, lov, loven [ledighet från skolan] ferias
- sommarlov [ferias de verão]
tillstånd, löfte (mest i fraser)
- be om lov {=fråga om man får} [pedir licença, permissão]
- Vad får det lov att vara? {=vad önskas?} [o que deseja?]
- Får jag lov? {=ska vi dansa?} [vamos dançar?]
- byggnadslov [licença para construir casa, etc]
lovande (adj) esperançoso/a, prometedor(-ra)
lova (v) -t, -ade, -at, lova! [ge löfte om, försäkra] prometer
- jag lovar att komma [eu promento que vou]
prisa, berömma (i religiöst språk) louvar
- lova Gud [louvar a Deus]
lov/orda (v) -ordar, -ordade, -ordat, -orda! [berömma] louvar

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário