Tuesday, December 16, 2008

KOR

kort¹ (adj) kort, korta [som har liten längd (om tid och rum)] curto/a
- korta ben (perna curta)
- korta sträckor (passos curtos)
- på kort tid (tempo curto)
- kort sagt {=kortfattat, i korthet} (falou pouco)
- inom kort {=snart} (em pouco tempo (=logo))
- kort/film (filme de curta metragem)

kort² (s) ett, kortet, kort, korten cartão (s.m), carta (s.f) de jogar, postal (s.m), fotografia (s.f)
- kontokort (cartão de banco)
- lånekort (cartão de biblioteca {para emprestar livros})
- spelkort (cartão para jogar {em casa de loteria})
foto, bild (foto, fotografia)
- ta kort (tirar fotografia)
kort/byxor (s) [(plural) byxor som slutar ovanför knäna /shorts}] calções; shorts
kort/fattad (adj) -fattat, -fattade [med få ord] resumido (em poucas palavras)
korthet (s) [=i några få ord] em resumo; resumido
kort/klippt (adj) -klippt, -klippta [som har kort hår] ter cabelo curto
kort/siktig (adj) -skitigt, -skitiga [på kort sikt] a curto prazo
kort/slutning (s) -slutningen, -slutningar curto circuito
kort/synt (adj) -synt, -synta [som tar hänsyn endast till den närmaste framtiden] com falta de visão
kort/varig (adj) -varigt, -variga [som inte varar länge, övergående] breve, de pouca duração
korv (s) -en, -ar salsicha (s.f)
- varm korv (salsicha quente (fervida))
kosmetika (s) [(massord) shönhetsmedel] cosmética (s.f); cosméticos (s.m)
kosmopolitisk (adj) -t, -a [internationell] cosmopolita
kosmos (s) [universum] cosmos, universo
kossa (s) kossan, kossor [ko (barnord)] vaquinha (s.f) (fala de criança), vaca (s.f)
kost (s) kosten [mat, föda] alimento, comida
- kost och logi {=mat och uppehälle} (cama, mesa e roupa lavada)
kosta (v) -r, -ade, -at [ha som pris] custar
- Vad kostar äpplena? (Quanto custar as maçãs?)
kostnad [utgift, omkostnad]cálculo das despesas
kostnads/fri (adj) -fritt, -fria [gratis] grátis, de graça, gratuito
kostsam (adj) kostsamt, kostsamma [som kräver stora kostnader, {alltför dyrbar}] (muito) caro
kostym (s) -en ,-er terno (s.m)
- byxor och jacka {för herrar} (terno)
- klädedräkt {på teater} (traje (.sm))
kota (s) -n, -or [ben i ryggraden] vértebra {nas costa}
kotlett (s) -en, -er [köttskiva från ryggpartiet på gris, kalv etc] costela (s.f) de boi, {costelinha de porco}
krabba (s) -n, -or caranguejo (fruto do mar)
kraft (s) -en, -er [styrka, energi] força (s.f), vigor (s.m), energia (s.f)
- vattenkraft (usina hidrelétrica)
kraftig (adj) -t, -a [som har {fysisk} kraft, stark #svag] forte, robusto/a {# franco/a}
kraft/ledning (s) -ledningen, -ledningar linha elétrica
kraft/verk (s) -verket, -verk, -verken central elétrica (usina)

Tuesday, December 02, 2008

Kor

kor (s) ett, koret, kor, koren coro (na igreja)

Koranen (namn) [muslimernas heliga bok] o Alcorão

koreografi (s) koreografi(e)n coreografia (s.f)

korg (s) -en, -ar cesto (s.m) [ mindre (pequeno) cesta]

- svampkorg (cesto para colocar "cogumelos")

- papperskorg (cesto de papel (lixeira (s.f))

kork (s) -en, -ar cortiça (s.f)

- flaskpropp (av kork) [rolha (s.f)]

korkad (adj) korkat, korkade [dum, ointelligent] burro/a, estúpido/a

kork/skruv (s) -skruven, -skruvar sacarolha/s (s.f)

korn (s) ett, kornet, korn, kornen grão (pl. -ões), semente (s.f)

korp (s) -en, -ar [kråkfågeln "Corvus corax] corvo (s.m) (pássaro), [pássaro pequeno (passarinho), {liten fågel}]

korporation (s) -en, -er corporação (pl. -ões)

korpral (s) -en, -er cabo (s.m) {militar}

korpulent (adj) korpulent, korpulenta [fet, tjock (om människor] corpulento, {obeso/a, gordo/a}

korrekt (adj) korrekt, korrekta [felfri, riktig {om mänskligt uppträdande hövlig} correto/a

korrespondens (s) korrespondensen correspondência (s.f)

korrespondent (s) -en, -er [jounalist som rapportera {från utlandet} til massmedia] correspondente

korridor (s) -en, -er corredor (pl. -res)

korrigera (v)-r, -ade, -at, korrigera! corrigir, emendar(-se), reparar

korrigering (s) -en, -ar [rättelse] eliminar erro, corrigir

korrosion (s) korrosionen corrosão (s.f)

korrumperad (adj) korrumperat, korrumperade corrompido/a

korrupt (adj) korrupt, korrupta
corrupto/a

korruption (s) korruptionen corrupção (s.f)

kors¹ (adv) [kors och tvärs {=i många olika riktningar, fram och tillbaka} por todo lado, em todas as direções (pl.)

kors² (interj) [utrop av förvåning] Oh!, Meu Deus!

kors³ (s) ett, korset, kors, korsen cruz; (cruzeiro)
- sitta med armarna i kors (sentar e cruzar os braços)
- krucifix (cruz (onde Jesus foi crucificado)
korsa (v) -r, -ade, -at , korsa! [rora sig el. passera tvärs över] cruzar
- korsa en gata (cruzar, atravessar uma rua)
kors/fästa (v) -fäster, -fäste, -fäst, -fäst! crucificar
korsning (s) -en, -ar cruzamento (s.m) (de ruas, estradas etc)
kors/ord (s).ett, -ordet, -ord, orden palavras cruzadas (pl.)
korståg (s) [medeltida kristna krigståg för att befria Jerusalem från muslimerna] cruzada (s.f)


 

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário