Tuesday, December 18, 2007

INH

inhemsk (adj) -t, -a [som fins el. produceras i det egna landet] produto interno, nacional, do país

- inhemska marknaden (o mercado nacional)

inhägnad (s) -en, -er cerca, cercado

inhägna (v) -r, -ade, -at, inhägna! cercar, fazer uma cerca

inhämta (v) -r, -ade, -at, inhämta! [ skaffa (sig)] aprender

- inhämta kunskaper (adquirir conhecimentos)

inifrån (adv) [från insidan] dentro de, da parte de dentro

initial (s) -en, -er inicial {ex: iniciais do nome}

initiativ (s) ett, initiativet, initiativ, initiativen iniciativa/s

injektion (s) -en, -er [insprutning av läkemedel genom huden] injeção

- injektions/spruta -n -or (seringa)

injicera (v) -r, -ade, -at, injicera! [ge en injektion] injetar {dar uma injeção}

inkalla (v) -r, -ade, -at, inkalla! convocação {para o serviço militar}

inkassera (v) -r, -ade, -at, inkassera! [ta emot el. driva in pengar] cobrar, arrecadar dinheiro

inkl (förk) [inklusive] inclusivo {inkl(abreviatura)]

inkludera (v) -r, -ade, -at, inkludera! [inräkna, inbegripa, medräkna] incluir, abranger; compreender

inklusive (prep) [medräknat] inclusive, incluíndo

inkognito (adv) [under antaget namn] incógnito

inkompetent (adj) inkompetent, inkompetenta incompetente, incapaz

inkomst (s) -en, -er [lön, intäkt] renda, rendimento, salário

- fast inkomst (renda fixa)

- årsinkomst (renda anual)

- inkomst/skat -en, -er (imposto de renda)

inkonsekvent (adj) inkonsekvent, inkonsekventa inconsequente

inkorporera (v) -r, -ade, -at, inkorporera! [förena] incorporar

inkräkta (v) -r, -ade, -at, inkräkta! [(olovlig) tränga sig in] invadir, usurpar; introduzir

- inkräkta på någons rättigheter (desrespeitar os direitos de alguém)

- inkräkta på privat område (invadir propriedade privada)

inkräktare (s) inkräktar(e)n, inkräktare, inkräktarna invasor(-es), usurpador(-es), intruso(-s)

inkubations/tid (s) -tiden, -tider período de incubação

inkvartera (v) -r, -ade, -at [ge el. skaffa tillfälligt husrum åt] alojar {por pouco tempo}

inköp (s) ett, inköpet, inköp, inköpen [det att köpa; inköpta varor] compras, fazer compras

Förkortningar - Abreviaturas

Svenska - sueco ---------- portugisiska - português

(s) = substantiv ---------- substantivo

(v) = verb ---------------- verbo

(adj) = adjektiv ---------- adjetivo

(interj) = interjektion ----- interjeição

(prep) = preposition ------ preposição

(adv) = adverb ----------- advérbio, adverbial

(pron) = pronomen ------ pronome, pronominal

(konj) = konjunktion ----- conjunção

(räkn) = räkneord ------- numeral


Substantiv (s) {böjning} [en-ord]

en ordlista, ordlistan, ordlistor, ordlistorna {förkortningar -n, -or, -na}

obestämd form "singular" = en ordlista {um dicionário}

bestämd form "singular" = ordlistan {o dicionário}

obestämd form "plural" = ordlistor { dicionários}

obestämd form "plural" = ordlistorna {os dicionários}


[ett-ord] {böjning} ett tåg, tåget, tåg, tågen {förkortningar -et, (-)*tåg, -en} {um trem, o trem, trens, os trens}

* algumas "ett-ord" não a "plural" (-) o plural tem a mesma forma da palavra "raiz" (grundform)


Verb (s) {böjning}

att tala, tala!, talar, talade, talat {förkortningar tala, -r, -ade, -at, tala!}

infinitv = att tala (falar)

imperativ = tala! (fala!)

presens = talar (falo........)

imperfekt = talade (falei.......)

supino = (ha, hade) talat (falava........)


Adjektiv (adj) {böjning} (forma)

(en-ord) fin, (ett-ord) fint,(plural) fina {förkortningar fin, -t, -a} {fino/a/s}


eller = el.


Quando os substantivos, adjetivos, verbos etc, são irregulares nas "formas" eu escrevo todas as formas.......


P.S. Essas são minhas "abreviaturas".

Tuesday, December 11, 2007

UPDATE av Ab, Ac, Ad, Af, Ag, Ak

Eu fiz um "Blog" com os primeiros "Posts" UPDATE av Ab, Ac, Ad, Af, Ag, Ak

Swedish -PortugueseII - Svenska -PortuguisiskaII


http://swedish-portuguesell.blogspot.com

Friday, December 07, 2007

"Update" Aa, Ab, Ac, Ad

Update av de första "Post"

Eu fiz "Update" dos primeiros "Posts", no link abaixo

Var så god!


http://docs.google.com/Doc?id=d5vpd7b_148cz74n9

Monday, December 03, 2007

ING

ingalunda (adv) [inte alls] de nenhuma maneira, de modo algum, de maneira alguma

ingefära (s) ingefäran [en krydda] gengibre {um tempero}

ingen(en-ord) (pron) inget(ett-ord), inga(plural) [inte någon] ninguém

- ingen av oss (nenhum de nós)

- jag har inga pengar (eu não tenho nenhum dinheiro)

ingenjör (s) ingenjör(e)n, ingenjörer (um) engenheiro

- civilingenjör (engenheiro civil

ingenmans/land (s) -landet (uma)terra de ninguém

ingenstans (adv) [inte på något ställe] em nenhuma parte, em parte alguma

ingenting (pron) [inte något, inget] nada

ingrediens (s) -en, -er (um) ingrediente

ingrepp (s) ett, ingreppet, ingrepp, ingreppen [inblandning, intråg] (uma) intromissão, (uma) intervenção

- ett kirurgiskt ingrepp (uma intevenção cirúrgica)

ingripande (s) ett, ingripadet, ingripaden, ingripandena (uma) intervenção, (uma) interferência, (uma) intromissão

ingripa (v) ingriper, ingrep, ingripit, ingrip! [det att ingripa i] intervir, interferir, intrometer-se

ingående (adj) [som går in i detalj, grundlig] detalhado, minucioso

ingång (s) -en, -ar (uma) entrada (ex: uma porta, um portão)

- huvudingång (entrada principal)

ingå (v) ingår, ingick, ingått, ingå! [utgöra en del, vara inräknad] fazer parte de, ser incluído em

- frakten ingår i priset (o transporte está incluído no preço)

gå in i, komma överens om, bilda

- ingå äktenskap {=gifta sig} (casar-se)

- ingå avtal {göra en överenskommelse} (fazer um contrato)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário