Tuesday, September 25, 2007

hångla (v) -r, -ade, -at, hångla! [leka sexuellt utan att ha samlag] acariciar (quando namora)

hår (s) håret cabelo

- blont hår ( cabelo loiro)

- tvätta håret (lavar o cabelo)

hård (adj) -t, -a [okänslig (om person) *# mjuk] duro; rígido {rude, severo, rigoroso (sobre pessoa) # suave }

- en hård arbetsgivare (um chefe rigoroso, severo)

påfrestande

- en hård vinter (um inverno rigoroso)

- hårt arbete (trabalho duro)

- hårt väder ( mau tempo)

kraftig # lätt, lös { duro # suave, fácil}

- hårda vindar (ventos fortes)

hård/kokt (adj) -kokt, kokta [kokt till dess gulan stelnat (om ägg)] duro, { cozido até ficar duro (ovo)}

känslolös, hård (om person) { rude, rigoroso (sobre pessoa)}

hårdna (v) -r, -ade, -at, hårdna! [bli hård{are}] endurecer, enrijar, tornar-se duro

hård/smält (adj) -smält, -smälta [svår att smälta (om mat)] indigesto (sobre comida)

hård/vara (s) -varan, -varor peças para computadores

hårig (adj) -t, -a peludo, cabeludo

hår/tork (s) -torken, -torkar secador de cabelo

*# motsats = antonym = antônimo

Friday, September 21, 2007

hål (s) ett, hålet, hål, hålen [öppning = abertura, orifício] buraco, furo

- nyckelhål (buraco de fechadura)

- knapphål (casa {de botão de roupa})

- göra hål på (i) {furar, fazer buraco)

håla (s) -n, -or [fördjupning; ointressant ort] cova; lugarejo {=ort}

- armhåla (suvaco)

hål/fot (s) -foten, -fötter [en fot = pé, fötter = pés ] cavidade da planta do pé

håll¹ (s) ett, hållet, håll, hållen [rikning från en viss utgångspunkt] direção; lado

- på alla håll ( em toda a parte /por todos os lados)

- Åt vilket håll ska du? (Qual a direção/lado que você vai?

- åt var sitt håll (cada um para seu lado)

avstånd (distância)

- på långt håll (de longe)

- på nära håll (de perto)

hållbar (adj) -t, -a [som inte lätt förstörs] resistente

- ett hållbart tyg (um tecido resistente)

hålla (v) håller, höll, hållit, ²håll! [ha i handen, gripa, fatta] ter; segurar; manter, etc

- hålla (i) en spade (segurar uma enxada/pá)

- hålla ögonen öppna (ter os olhos abertos, ficar de olhos abertos)

hindra från att ändra läge; kvarhålla (conservar; guardar, segurar)

- Håll hunden tills jag kommer! (Segura o cachorro até eu voltar!)

- hålla sitt ord (comprir a sua palavra)

- hålla farten (manter a velocidade)

- hålla i minnet (=komma ihåg) {lembrar(-se)}

- hålla i sig [=fortsätta] {continuar(-se)}

inte bli förstörd, inte gå sönder {durar, resistir, aguentar}

- tyget har hållit i många år {o tecido tem resistido muitos anos}

- mjölken håller sig en vecka {esse leite dura uma semana}

hålla med partikelverb

- hålla av [ tycka om, älska] (gostar de, amar]
Min dotter håller mycket av si farmor. ( Minha filha gosta muito (ama) seu avô materno.)
- hålla om [krama] (abraçar)
Flickan höll om sin katt när hon skulle somna. ( A menina abraça o seu gato quando ela vai dormir.)
- hålla ihop [ vara tillsammans] ( juntos)
Per och Anita har hållit ihop i tretton år nu. ( O Per e a Anita estão juntos há trinta anos.)
- hålla med [ tycka samma som] (concordar com.....)
Jag håller med om allt du säger. Du har rätt. ( Eu concordo com tudo que você fala. Você esta certo.)
Vi måste byta soffa. Håller du inte med mig? ( Nós precisamos trocar o sofa. Você não concorda comigo?)
- hålla på med [ göra, vara upptagen med] ( estar a, estar ocupado com algo)
Grannen håller på med sin bil varje kväll. ( O vizinho vive ocupado com seu carro toda noite.)
Vad håller du med? ( No que você esta ocupado / o que você está fazendo?)

- hålla till [uppehåla sig, hålla hus] ( estar, encontra-se)
Vi höll mest till i köket. ( Nós estamos sempre na cozinha.)

hållet (adv)

- helt och hållet {=fullständigt} (expressão: concordar com algo/alguém)

håll/fast (adj) -fast, -fasta [stark] sólido, firme

hållning (s) -en, -ar [ ställning; inställning, attityd] postura, porte, atitude

håll/plats (s) [stoppställe för buss, tåg etc] parada de ônibus, trem etc

håll/punkt (s) -punkten, -punkter [fast punkt] base, fundamento, ponto de referência

hål/timme (s) -timmen, -timmar [ledig timme mellan två lektioner] pause entre duas lições

Monday, September 17, 2007

HY

hy (s) hyn pele do rosto

hyacint (s) -en, -er [doftande lökväxt av släktet Hyacinthus] jacinto, hiacinto {uma flor perfumada que usa no Natal na Suécia, tem a cor "azul/roxa"}

hyckla (v) -r, -ade, -at, hycklat! [förställa sig, låtsa] fingir

- hycklare -n (hipócrita)

- hycklareri -en (hipocrisia)

hydda (s) -n, -or cabana, choupana, palhoça (favela)

hydraulisk (adj) -t, -a hidrálico

hyena (s) -n, -or [ett djur ssom lever på döda djur] iena {animal}

hyfsad (adj) -t, -a [ganska bra] otimo resultado (ex: resultado de teste ou prova)

hygglig (adj) -t, -a [kamratlig (om person)] simpático, amável, honesto (sobre uma pessoa)

ganska bra - ett hyggligt resultat (um bom resultado)

hygien (s) hygienen higiene

hygienisk (adj) -t, -a higiénico

hylla¹ (s) -n, -or prateleira

- bokhylla (estante)

hylla² (v) -r, -ade, -at, hylla! [fira, uppvakta] felicitar; homenagear

- hyllning -en (felicitação (-ões), homenagem

hyper- (förled) [alltför; mycket]

- hyper/nervös -t nervosíssimo

- hyper/modern -t ultramoderno, moderníssimo

hypnos (s) -en, -er hipnose

hypotek (s) ett, hypoteket, hypotek, hypoteken [pant, inteckning] hipoteca

hypotes (s) -en, -er [teori] hipótese

hyra¹ (v) hyr, hyrde, hyrt, hyr! alugar

hyra² (s) -n, -or aluguel

hyres/gäst (s) -gästen, -gäster inquilino

hyres/hus (s) -ett, -huset, -hus, -husen prédio de apartamento para alugar

hyres/kontrakt (s) -ett, -kontraktet, -kontrakt, -kontrakten contrato de aluguel

hysteri (s) hysteri(e)n histeria

hysterik (adj) -t, -a histérico

hytt (s) -en, -er [litet rum] camarote, cabina (ex: navio)

hyvel (s) hyveln, hyvlar lamina (ex: lamina de barbeador)

Thursday, September 13, 2007

HU

hur (adv) [på vilket sätt?; i vilken utsträckning? {används i frågor}] como {usa para perguntar "qual a maneira, como é??}

- Hur står det till? ( Como vai você? Como você está? {formal (pgt educadamente)}

- Hur mår du? (Como vai você?/ como está?)

- Hur mycket kostar det ? (Quanto custa isso/isto?)

- Hur så? (Como? / O quê?)

- Eller hur ? [=inte sant] (Não e assim? / Não é verdade?)

- Hur mycket? (Quanto?)

- Hur många? ( Quantos?)

- Hur ofta? (Quantas vezes?)

- Hur som helst (De qualquer maneira / seja como for)

- Hur mycket han än arbetar är han inte rik ( Por mais que ele trabalhe ele não é rico)

hurdan (en-ord) (pron) hurdant (ett-ord), hurdana (plural) [frågande av vilket slag, vad för slags] {usa para perguntar o "estado" {como é sua professora (simpática, chata, arrogante)????} /como está o tempo (chovendo, frio, quente ???}

- hurdan är hon? (como é ela?)

- hurdant är vädret? (como está o tempo?)

hurra (interj) [utrop av glädje eller för att hylla någon] Viva!

- Hurra, vi får ledigt imorgon! (Viva, amanhã estaremos de folga!)

hurså el. hur så (adv) [frågande varför {säger du det}?] {usa para perguntar "por que"?]

hus (s) ett, huset, hus, husen casa

hus/djur (s) -ett, -djuret, -djur, -djuren {djur (pronuncia "jur" (d) é mudo)} animal doméstico

hushålls/papper (s) -papperet toalha de papel (usa na cozinha)

husmans/kost (s) -kosten [enkel (svensk) mat, vardagsmat] comida caseira

hus/rannsakan (s) -rannsakan, -rannsakningar [husundersökning vid misstanke om brott] busca domiciliar (pela policia)

husse (s) -en, -ar [en hunds ägare, herre, husbonde] dono/a de um cachorro ou cadela

hustru (s) hustrun, hustrur [fru, maka] esposa, mulher

hus/vagn (s) -vagnen, -vagnar [litet hus på hjul att dras efter bil] caravana ou "caravan" / "trailer"(EUA)

huv (s) -en, -ar [skydd över något, kåpa] cobertura

- motorhuv (cobertura de motor ex: carro)

huva (s) -n, -or [skydd för huvudet] capuz, touca

huvud (s) ett, huvudet, huvud, huvuden cabeça

- ont i huvudet (dor de cabeça)

huvud- (förled) {palavra que uso como prefixo para formar outras palavras}

- huvud/gata -n (rua principal)

- huvud/ansvar -et (responsavel)

- huvud/byggnad (prédio principal)

- huvud/person (pessoa principal)

- huvud/roll (pessoa principal, ator principal (ex: filme, novela, teatro etc)

huvud/bonad (s) -bonaden, -bonader veu (usa p/ cobrir a cabeça)

huvud/man (s) -mannen, -män, -männen chefe, pessoa principal, responsavel

huvud/sak (s) -saken, -saker [det viktigaste] o essencial, o principal

huvud/stad (s) -staden, -städer [Stockholm - Sverige] capital {capital da Suécia - Stockholm (Estocolmo)}

huvud/värk (s) -värken [ont i huvudet] dor de cabeça

Monday, September 10, 2007

HU

hud (s) -en, -ar pele; cútis, epiderme

- djurhud (couro {animal})

- hud/sjukdom -en (doença da pele)

- hud/färg -en (cor da pele)

- hud/läkare (dermatologista)

hugg (s) ett, hugget, hugg, huggen golpe (com uma faca, punhal, etc)

- knivhugg (facada)

hugga (v) hugger, högg, huggit, hugg! cortar; derrubar; abater

- hugga ved (cortar lenha)

- hugga en julgran (derrubar um pinheiro {de Natal})

hugg/orm (s) -ormen, -ormar cobra {huggorm é única cobra venenosa da Suécia}

huller om buller (adv) [i oordning] em desordem, desordenadamente

human (adj) -t, -a [mänsklig] humano

humanistisk (adj) -t, -a humanista

humanitär (adj) -t, -a humanitário

humla (s) -n, -or abelhão (inseto)

humle (s) humlen uma semente que faz cerveja na Suécia

hummer (s) hummern, humrar lagosta

humor (s) humorn humor

humoristisk (adj) -t, -a humorístico

humör (s) humöret humor, disposição

- vara på gott humör (estar bem disposto / de bom humor)

- vara på dåligt humör (estar mal disposto / de mau humor)

hund (s) -en, -ar cachorro (maskulinum), cadela (femininum), cão {pl. -ães}

hundra (räkn) [100] cem, cento (100)

hundra/del (s) -delen, -delar [en av 100] centésimo, centésima parte

hundra/lapp (s) -lappen, -lappar [ sedel med 100 kronors värde] nota de cem coroas

hundratals (adv) [flera hundra] centenas

hunger (s) hungern fome

- hunger/strejk -en (greve de fome)

hungra (v) -r, -ade, -at, hungra! ter fome

hungrig (adj) -t, -a [som känner hunger] com fome

Tuesday, September 04, 2007

HOR

hora (s) -n, -or [prostituerad kvinna] prostituta

horisont (s) -en, -er horizonte

horisontell (adj) -t, -a horizontal

hormon (s) ett, hormonet, hormon {el. hormoner} hormônio

horn (s) ett, hornet, horn, hornen chifre

- slags blåsinstrument (clarineta, corneta {instrumento musical})

horoskop (s) ett, horoskopet, horoskop, horoskopen horoscópio, horóscopo

horribel (adj) horribelt, horribla [helt orimlig, förskräcklig] horrível

hos (prep) [i anslutning till]

- han är på besök hos sin syster (ele está visitando a irmã dele)

- hemma hos (em casa de)

hosta¹ (s) hostan tosse

hosta² (v) -r, -ade, -at, hosta! tossir

- hosta anfall (ataque de tosse)

- hosta upp {pengar} [=betala ut {pengar}] pagar, fazer pagamento

hot (s) hotet ameaça

hota (v) -r, -ade, -at, hota! ameaçar

hotell (s) ett, hotellet, hotell, hotellen hotel

- hotell/ägare -n (proprietário/dono de hotel, hoteleiro)

- hotell/rum (quarto de hotel)

hotelse (s) -en, -er ameaça

hov¹ (s) -en, -ar [på djur] casco {animal}

hov² (s) ett, hovet, hov, hoven [en kungs hushåll] corte [casa do rei]

hov/mästare (s) -mästar(e)n, -mästare, -mästarna chefe de restaurante

hov/rätt (s) -rätten, -rätten Tribunal de Segunda Instância

hr (förk) [herr] abreviatura(-s) [hr = herr (senhor = sr.)]

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário