Tuesday, October 28, 2008

Kom

koma (s) komat {el. koman} coma (s.f)

kombi- (förled) [avsedd för två ändamål]

- kombi/bil -en [combi (carro)]

kombination (s) -en, -er [sammankoppling av olika saker till en helhet] combinação (s.f) (-ões)

- en kombination av olika orsaker ( uma combinação de diferente causa/razão (-ões)

kombinera (v) -r, -ade, -at, kombinera! combinar

komedi (s) komedi(e)n, komedier comédia

komet (s) -en, -er cometa (s.m)

komfort (s) komforten [bekvämlighet] comforto (s.m), comodidade (s.f)

komiker (s) komikern, komiker cômico, comediante

komisk (adj) -t, -a [skrattretande, lustig]
cômico, comediante

komma¹ (s) kommat, komman, kommana [,] vírgula (s.f)

komma² (v) kommer, kom, kommit, kom! [anlända, nå {fram}, infinna sig] vir; chegar; aparecer; comparecer
- komma i tid (chegar a tempo)
- komma ihåg {=minas} (lembrar-se)
ha sitt ursprung (i)
- jag kommer från Brasilien [Eu vim do Brasil]
endast i frasen kommer att {=ska(ll)}
- jag kommer att skana dig [Eu vou sentir sua falta/ eu vou sentir saudade de você}
komma bort (v) kommer, kom, kommit [forsvinna] extraviar-se, perder-se, desparecer
komma på (v) kommer, kom, kommit [träffa på] lembrar-se, recordar-se
- komma på en idé (criar uma ideia)
komma upp (v) kommer, kom, kommit [bli behandlad] subir; (ser discutido; tratado, abordado)
komma ut (v) kommer, kom, kommit [bli publicerad] sair; (publicar {livro, materia}
- boken kommer ut i höst [o livro vai ser publicado/sair no outono]
komma åt (v) kommer, kom, kommit [
få tag på] conseguir; alcançar
- jag kan inte komma åt pengar [eu não consegui (pegar) dinheiro]
komma över (v) kommer, kom, kommit [få tag i {en vara}, lycka köpa] encontrar; achar
- jag lyckades komma över boken för ett par tior (eu encontrei o livro por uns trocados)
kommentar (s) -en, -er [uttalande (i massmedia) om något som sagts tidigare] comentário (s.m)
kommentator (s) kommentatorn, kommentatorer comentador, comentarista
- sportkommentator (comentador de esporte)
kommentera (v) -r, -ade, -at, kommentera! [ge en kommentar] comentar, fazer comentário(-s) a
kommers (s) -en, -er [försälning, handel] comércio (s.m)
kommersiell (adj) -t, -a comercial
komminister (s) komministern, komministrar vigário (s.m) {igreja}
kommission (s) -en, -er [utskott, kommiteé] comissão, comité
kommitté (s) kommittén, kommittér
comissão, comité
kommun (s) -en, -er
município [prefeitura]
kommunal (adj) -t, -a municipal (-ais)
kommunikation (s) -en, -er comunicação (-ões)
[mest i plural trafikförbindelse]
- allmänna kommunikationer ( transportes públicos)
kommunism (s) kommunismen comunismo (s.m)
kommunist (s) -en, -er comunista
kommun/styrelse (s) -styrelsen, -styrelser Assembleia Administrativa de uma Câmara Municipal
kompakt (adj) kompakt, kompakta compacto; denso, espesso
kompani (s) kompani(e)t, kompanier comandante, capitão de companhia (militar)
kompanjon (s) -en, -er sócio, associado, parceiro
komparation (s) -en, -er [gradböjning av adjektiv och adverb] (gramática) comparação {comparar; adjetivos}
kompass (s) -en, -er bússola (s.f)
komendium (s) kompendiet, kompendier [korfattad läro- el. handbok] apostila, compêndio
kompensation (s) -en, -er compensação (-ões), recompensa (s.f)
kompensera (v) -r, -at, -at, kompensera! [ge kompensation, ersätta] compensar, recompensar, indenizar
kompetens (s) kompetensen competência (s.f)
kompetent (adj) kompetent, kompetenta competente (s.m)
kompis (s) -en, -ar [kamrat, vän] colega (s.f)
komplement (s) ett, komplementet, komplement, komplementen [tillägg] complemento
komplett (adj) komplett, kompletta [fulltalig, fullständig] completo/a (s.m.f)

Tuesday, October 21, 2008

Ko

ko (s) kon, kor (a/uma) vaca

koagulera (v) -r, ade, at [stelna (om blod)] coagular (sobre sangue)

koalition (s) -en, -er [förbund mellan politiska partier] coalizão, coligação (entre partido políticos)

kock (s) -en, -ar (o/um) cozinheiro

kod (s) -en, -er [tecknsystem, chiffer] (o/um) código

- kod/nummer /numret (código número)

koda (s) -r, -ade, -at, koda! [överföra till kod; överföra till data] digitar (teclar no computador)

koffein (s) koffeinet
(s.f) cafeína

koffert (s) -en, -ar [resväska] (s.m) baú, mala grande

ko/fot (s) -foten, -fotar (el. -fötter) [verktyg] pé-de-cabra [ferramenta]

kofta (s) -n, -or casaco de lã/malha

ko/fångare (s) -fångar(e)n, -fångare, -fångarna [stötfångare på bil] pára-choque (de carro)

koj (s) en, -er [sovplats på båt] camarote [lugar de dormir no navio]

kok (s) ett, koket, kok, koken [kokning; det som kokas] cozido/a

- ett kok potatis [uma batata cozida]

kokain (s) kokainet [ett narkotisk medel] cocaína [droga]

koka (v) -r, -ade, -at, koka! cozinhar

- koka kaffe [fazer café]

- kokt fisk [peixe cozido]

vara vid kokpunkten, bubbla (cozer, ferver)

- vattnet kokar [ferver água]

kok/bok (s) -boken, böcker [bok med matreecept] livro de receitas culinárias

kokerska
(s) -n, -or [kvinnlig kock] (s.f) cozinheira (mulher)

kokos/flingor
(s) [plural flingor från kokosnöten] (s.m) coco ralado

kokos/nöt
(s) -nöten, -nötter (s.m) coco

kok/punkt
(s) -punkten, -punkter [den temperatur då en väska kokar] ponto de ebulição

kol
(s) kolet carvão mineral (pedra), vegetal (madeira)

kola
(s) -n, -or [en sötsak {av socker, smör och grädde}]

kol/dioxid
(s) -dioxiden [en färglös gas (CO2)] dióxido de carbono ou anidrido carbónico ou gás carbônico

kolera
(s) koleran [en smittsam tarmsjukdom] cólera (doença)

kol/hydrat
(s) -hydratet, -hydrater [organisk ämne om innehåller kol, väte och syre (söcker, stärkelse m m)] hidrato de carbono

kolik
(s) koliken cólica

koll
(s) -en, -ar [kontroll] (s.m)controle, (s.f)verificação (-ões)

kollaps
(s) -en, -er [(plötsligt) sammanbrött] colapso/a ter um colapso

kolla (v) -r, -ade, -at, kolla! [dkontrollera, undersöka] controlar, verificar

kollega
(s) -n, -or [yrkeskamrat] colega (de trabalho)

kollekt
(s) -en, -er (s.f)coleta (dinheiro, ex: igreja etc)

kollektion
(s) -en, -er [samling] (s.f) coleção (-ões)

kollektiv¹ (adj) -t, -a [som gäller en grupp människor (som bildar en enhet) motsats individuell] coletivo, organização coletiva

- kollektiv/trafik -en (transportes públicos)

kollektiv² (s) ett, kollektivet, kollektiv, kollektiven [en större grupp människor med gemensamma intressen] grupo de pessoas que vivem em regime coletivo

kolli (s) ett, kollit, kolli {el. kollin}, kollina [fraktgods] (s.m)volume, pacote (s.m)

kollidera (v) -r, -ade, -at, kollidera! [krocka; komma i konflikt] colidir com, chocar em
- bilen kolliderade med en älg (o carro chocou com um alce)
kollision
(s) -en, -er [krock] colisão, choque

kolon (s) ett, kolonet, kolon, kolonen [ett skiljetecken (:)] (s.m) dois pontos (s.m) (:)

koloni (s) koloni(e)n, kolonier [nybyggarsamhälle] (s.f) colónia
- engelska kolonier (colónia inglessa)

kolonial- (förled) [som avser kolinier, kolini] colonial
- koloni/lott (-lotten, -lotter) [colónia de horta muito comum da Suécia]
- koloni/stuga ((s.m) chalé de uma (s.f) colónia)

kolonn (s) -en, -er coluna (de casa, prédio)

koloss (s) -en, -er [jätte] colosso (enorme)

kolossal (adj) -t, -a colossal, enorme

kol/oxid (s) -oxiden [en mycket giftig färglös gas] óxido de carbono

kol/svart (adj) -svart, -svarta [helt svart (som kol)] preto com carvão

kol/syra (s) -syran [koldioxid] ácido carbónico

kolumn (s) -en, -en, -er [lodrät rad {i en tabell}, spalt] (s.f) coluna (em uma tabela); comentarista, cronista (jornal, revista)

581 ord


Thursday, October 16, 2008

Kn

knep² (s) ett, knepet, knep, knepen truque, jeito

knepig (adj) -t, -a [besvärlig, svår] difícil

knip (s) ett, knipet, knip, knipen [något som kniper, magsmärtor] cólica

knipa (s) -n, -or apuro, aperto, situação embaraçosa

kniv (s) -en, -ar faca, facão

knockout (s) -en, -er nocaute

knoge (s) -en, -ar [fingerled på handryggen] nó [do dedo]

knop¹ (s) -en, -ar [knut {på ett rep}] nó (em uma corda)

knop² (s) knopen, knop, knopen [1 knop = 1 sjömil i timmen]

knopp (s) -en, -ar [outslagen blomma, skott] botão; broto (nas flores)

- dörrknopp (maçaneta da porta)

knota (s) -n, -or [ben i skelettet som slutar i en led] osso (humano)

knott (s) knotten [massord myggor] mosquito

knubbig (adj) -t, -a [liten och rund] gorducho, roliço

knuff (s) -en, -ar empurrão

knuffa (v) -r, -ade, -at, knuffa! [ge en kuff, stöta till] empurrar, dar um empurrão

- han knuffade omkull mig [ele me empurrou que eu cai]

knuffas (v) knuffas, knuffades, knuffats, knuffas! [deponens verb (verbo que tem -s na raiz)] empurrar-se

knulla (v) -r, -ade, -at, knulla! [ha samlag] foder, fornicar (fazer sexo)

knut (s) -en, -ar nó; (remate)

- dubblelknut (nó duplo)

ytterhörn på hus [husknut]

knyck (s) -en, -ar [häftig, rörelse, kast, ryck] puxão

knyte (s) ett, knytet, knyten, knytena fazer uma trouxa ou paquete (amarrar)

knyta (v) knyter, knöt, knutit, knyt! [binda ihop med en knut, sammanfoga] atar, ligar

- knyta en knut (da um nó)

- knyta skorna (amarrar os sapatos)

- knyta näven (cerrar os punhos)

- knyta sig {=lägga sig att sova} (dormir-se)

- knyta upp (desatar, desamarrar)

knåda (v) -r, -ade, -at, knåda! [massera, bearbeta med händerna] amassar

- knåda en deg (amassar a massa)

knä (s) ett, knä(e)t, knän, knäna [leden mellan lår och underben] joelho

knäck² (s) -en, -ar [en slags sirapskaramell] caramelo de "karo"

knäcke/bröd (s) -brödet
pão sueco

knäcka (v) -er, -te, -t, knäck! [
bryta {hårt material} genom slag] rachar, quebrar

knäpp (adj) -t, -a [
tokig] doido, maluco

knäppa (v) -er, -te, -t, knäpp!
[ trycka på knappen] ligar ou desligar (apertando um botão)
fästa ihop {med en knapp}, knyta samman [abotoar]

käppa på (v) -er, -te, -t, knäpp! [
sätta på {genom att tryca på knapp}]
- knäppa på TV:n [ligar a TV]

knä/skål (s) -skålen, -skålar
rótula

knä/veck (s) -vecket, -veck, -vecken
curva do joelho

knöl (s) -en, -ar [
rund bildning] nó, nódulo
- fotknöl (nódulo do pé)Thursday, October 09, 2008

Klu

klubb (s) -en, -ar clube, associação
klubba (s) -n, -or [slagredskap (av trä) som är tjockare i ena ändan]
martelo (de madeira que juiz usa p/ bater no tribunal ou em leilão}
- ishockeyklubba [para jogar hóquei de patins no gelo]
klump (s) -en, -ar [stort oformligt stycke] massa
- ha en klump i halsen [ter um nó na garganta]
klumpig (s) -t, -a [som rör sig tungt {stor och otymplig}, (ofin, takklös)} desajeitado (pessoa); pesado maciço (objeto)
- klumpig möbler [móveis pesado, esquisito]
klyfta (s) -n, -or [något som skiljer, motsättning] diferências (ex: sobre desevolvimento)
- klyftan mellan i-land och u-land [diferência entre os país ricos e pobres]
- apelsinklyfta [gomo de laranja; dente de alho]
klyftig (adj) -t, -a [intelligent, klipsk] inteligente, esperto
klyva (v) klyver, klöv, kluvit, klyv! [dela i två delar] rachar (ex: lenha, arvore)
- klyva ett vedträ [rachar lenha]
klåda (s) klådan [kliande, irritation] comichão, irritação
kläcka (v) -er, -te, -t, kläck! [få en (fågel)unge att bryta igenom skalet på ett ägg] {quando aves sai da casca (ovo), nascmento de aves}
kläder (s) roupa(s), vestuário
- byxor (calças)
- kjol (saia)
- damkläder (roupa feminina)
- underkläder (roupa íntima)
- ytterkläder (ex: casaco, jaqueta, capa)
klädes/plagg (s) -plagget, -plagg, -plaggen peça de roupa/vestuário
kläd/nypa (s) -nypan, -nypor prendedor de roupa
klämma (s) -n, -or clipe (para papel)
svår situation, knipa [hamna i en klämma] aperto, apuro {estar em apuro}
klänning (s) -en, -ar vestido (s.m)
klä (v) klär, klädde, klätt, klä! [sätta kläder på; sätta tyg på] vestir (uma roupa), forrar movél com tecido
- klä på sig [vestir-se]
- klä av sig [tirar a roupa]
- klä (om) en stol [forrar uma cadeira com tecido]
- klä up sig {=förkläda si} [vestir-se com roupa elegante]
vara klädsam för, passa
- Byxorna klär dig inte! [A calça não ficou boa em você!]
klä om (v) klär om, klädde, klätt, klä! [byta kläder] trocar de roupa
klättra (v) -r, -ade, -at, klättra! [ta sig uppåt med händer och fötter; klänga] subir (trepar uma arvore)
- klättra upp på taket [subir no telhado]
klöv (s) -en, -ar casco (animal, ex: vaca)
klöver (s) klövern [en växt av släktet Trifolium] trevo (planta)
- kortspel (naipe de paus {carta de baralho})
km (förk) [kilometer] quilometro
knacka (v) -r, -ade, -at, knacka! bater
- knacka på dörren [bater à porta]
- knackning -en [batida]
knaka (v) -r, -ade, at [låta som när något (nästa) bryts av] estalar, ranger
knall (s) -en, -ar [smäll, explosion] estouro, explosão
knall- (förled) [mycket, våldsamt] detonação
knalla (v) -r, -ade, -at, knalla! [smälla] estourar, rebentar
knaper (adj) [inte helt tillräcklig] insuficiente
knapp¹ (adj) -t, -a [otillräcklig, begräsand] insuficiência
knapp² (s) -en, -ar botão (para roupa)
- sy i en knapp (pregar (costurar) um botão)
liten platta som man trycker på för att manövrera en maskin etc (botão de alguma maquina que aperta para ligar)
knappast (adv) [nästan inte] pouco, insufucientemente
knapp/hål (s) -hålet, -hål, -hålen casa de botão
knapp/nål (s) -nålen, -nålar alfinete
knappt (adv) [nätt och jämnt; knappast] pouco, insufucientemente
knaprig (adj) [som har (läcker) skorpa, spröd (om mat)] estaladinho (comida)
knark (s) knarket [narkotika] droga
knarka (v) -r, -ar, -at, knarka! [använda knark] usar droga
knarkare (s) knarkar(e)n, knarkare, knarkarna [narkoman] drogado/a, viciado/a

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário