Monday, September 29, 2008

KL

klave (s) -n, -ar [
ena sidan av {svenskt} mynt] lado da moeda (cara)
kli (s) kli(e)t [skal från sädeskärnor] farelo (ex: trigo, aveia etc)
klia (v) -r, -ade, -at [irritea {huden}] coçar
- myggbetter kliar [mordida de mosquito coça]
riva [klia sig i huvudet] coçar-se na cabeça
klick (s) klicket [klickande ljud] clique
klicka (v) -r, -ade, -at, klicka! [inte gå av, inte fungera] não disparar, falhar no disparo (arma de fogo)
klient (s) -en, -er [kund hos advokat el. läkare] cliente
klientel (s) ett, klientelet, klientel, klientelen crientela
klimakterium (s) klimakteriet menopausa
klimat (s) ett, klimatet, klimat, klimaten clima
klimax (s) -en, -ar [höjdpunkt] clímax, auge, apogeu
klinik (s) -en, -er [{avdelning på ett} sjukhus] clínica, ambulatório
klipp (s) ett, klippet, klipp, klippen [resultat av klippning, urklipp] corte; recorte (ex: jornal, revista)
klippa (s) -n, -or [berg, bergknalle] rocha, rochedo, penhasco
klippa el. clippa (v) -er, -te, -t, klipp! [skära med sax] cortar (com tesoura); aparar (unhas)
- klippa håret (cortar o cabelo)
- klippa {till} en blus (cortar uma blusa)
- klippa till {=slå till} (dar uma pancada em alguém)
klippa sig (v) -er sig, -te sig, -t sig, klipp! [låta klippa håret (hos frisören)] deixar um/a cabeleiro/a cortar seu cabelo
- klippning -en, -ar (corte)
klipsk (adj) -t, -a [klartänkt, uppfinningsrik] astuto, esperto
klister (s) klistret [lim] cola, grude
klistra (v) -r, -ade, -at, klistra! [fästa med klister, limma] colar, grudar
klitoris el. clitoris (s) clitóris
kliv (s) ett, klivet, kliv, kliven [
stort steg] andar a passos largos
kliva (v) kliver, klev, klivit, kliv! [gå med stora steg; klättra]
andar a passos largos; subir a
klo (s) klon, klor [mest i plural skarp tånagel på vissa djur] garra, (casco/unha de animal)
kloak (s) -en, -er [avlopp] esgoto
klocka (s) -n, -or [ur] relógio
- Vad är klockan? (Quantas horas?)
- kyrkklocka (sino (igreja))
- ringklocka (compainha ( porta))
klock/slag (s) -ett, -slaget, -slag, -slagen [tidpunkt] em ponto (horas)
klok (adj) -t, -a [förståndig, vis {motsats oklok, dum}] inteligente; sensato; prudente
- Är du inte riktigt klok {=är du galen}? (Você não regula bem {=você é doido}?
klor (s) kloren cloro
kloster (s) ett, klostret, kloster, klostren {el. klosterna} convento, mosteiro
klot (s) ett, klotet, klot, kloten [jordklot] globo
klotter (s) klottret [slarvig el. otydlig skrift] rabisco; grafite/pichar (nos muros etc)
klottra (v) -r, -ade, -at, klottra! inscrever grafite em; pichar {palavra, frase ou desenho feitos em muro ou parede de local público}

414 ord

 

Tuesday, September 23, 2008

Klaklack (s) -en, -ar
salto (s.m) alto de sapato (s.m)

kladd¹ (s) kladdet [klotter] rascunho (s.m)

kladd² (s) kladden, kladdar [utkast, koncept] rabisco (s.m)
kladdig (adj) -t, -a [kletig] pegajoso (sujo)
klaga (v) -r, -ade, -at, klaga! [uttrycka sorg, jämra sig] lamentar, queixar, lastimar
- klaga på huvudvärk [queixar de dor de cabeça]
- klaga över somnlöshet [queixar de falta de sono, insônia]
överklaga {hos en myndighet} queixar
klago/mål (s) -ett, -målet, -mål, -målen [anklagelse, kritik] fazer uma queixa contra um vizinho/a
klamydia (s) klamydian uma doença venéria
klant (s) -en, -ar chato/a
klapp (s) -en, -ar [smekning, lätt slag] palmada (s.m) {no ombro}
julgåva (presente
(s.m) de natal)
- julklapp (presente (s.m) de natal)
klar (adj) -t, -a [ljus, lysande, genomskinlig] claro, límpido, puro, transparente
{motsats # matt, ogenomskinlig} [antônimo # fosco }
tydlig, lättbegriplig [evidente, claro, óbvio ]
{motsats # oklar, dunkel} [antônimo # obscuro }
-
klara besked [decisão (pl. -ões) clara/evidente]
- så klart {=naturligtvis} [(está) claro!]
färdig [está pronto/a]
- maten är klar [a comida está pronta]
klara (v) -r, -ade, -at, klara! [genomföra] realizar, conseguir terminar
- klara en skrivning [terminar de escrever algo...]
- klara sig {=lyckas, reda sig, rädda sig} [arranjar-se, sair bem em uma situação]
klar/göra (v) -gör -gjorde, -gjort, -gör! [förklara, utreda] esclarecer; explicar
klarhet (s) klarheten [tydlighet] clareza; esclarecimento (s.m)
klarinett(s) -en, -er [ett träblåsinstrument] claneta (s.f) (instrumento musical)
klar/lägga (v) -lägger, -lade, -lagt, -lägg! [utreda, förklara] investigar, averiguara, tirar a limpo; esclarecer
klarna (v) -r, -ade, -at [bli klar, bli tydlig] tornar-se mais claro
klarsignal (s) -signalen, -signaler [klartecken] sinal verde (sentido de lúcidez)
klar/syn (s) -synen [insikt] perspicaz
klar/text (s) -texten [uttrycka sig i klartext] expressar claramente o quer dizer ou escrever
klass (s) -en, -er [grupp av företeelser med visa egenskaper] classe
- prisklass (classe de preço)
- åldersklass [classe por idade]
skola [escola]
- går i första klasse [turma do 1.o ano]
hög standard
- hålla hög klass [classe alta (sociedade)]
klassificera (v) -r, -ade, -at, klassificera! classificar (dividir me classes)
klassiker (s) klassikern, klassiker, klassikerna clássico
klassisk (adj) -t, -a
clássico
klass/rum (s) -ett, -rummet, -rum, -rummen sala de aula

365 ord [palavras] 

Tuesday, September 16, 2008

Ke

kedja (s) -n, -or [band av sammanfogade länker] corrente (s.f),; cadeia (s.f)
- cykelkedja (corrente de bicicleta)
- bergskedja (cadeia de montanhas (pl) (s.f)
kejsare (s) kejsar(s)n, kejsare, kejsarna [{titel för} en viss monark] imperador (s.m) (pl. -es)
kejsar/snitt (s) ett, -snittet, -snitt, -snitten cesariana (s.f) (operação (s.f) (pl. -ões)
kel (s) kelet [smek] carinho (s.m)
kela (v) -r, -ade, -at, kela! [smeka] acariciar, fazer carinho
kel/gris (s) -grisen, -grisar [person som man skärmmer bort, favorit] mimado/a (-s), pessoa predileta
kemi (s) kemi(e)n química
kemikalier (s) [plu. kemisk ramställda ämnnen] produtos (pl.) (s.m) químicos (pl.) (s.m.f)
kemisk (adj) -t, -a químico
kemist (s) -en, -er [fackman i kemi] químico/a (pessoal profissional em química)
kem/tvätt (s) -tvätten lavagem (s.f) a seco (s.m.f)
kem/tvätta (v) -tvättar, -tvättade, -tvättat, -tvätta! lavar a seco
kennel (s) kenneln, kennlar canil (s.m)
keps (s) -en, -ar boné (s.m)
keramik (s) keramiken cerâmica (s.f)

keramiker (s) keramikern, keramiker, keramikerna ceramista (s.f)
keso (s) keson [färsk syrlig ostmassa] queijo fresco tipo "azedo"
ketchup (s) ketchupen catchup
kex el. käx (s) ett, käxet, käx, käken bolacha (s.f)
kg (förk) [kilogram i "sifferuttryck"] quilo (s.m) (kg)
kgl (förk) [kunglig(a)] real (familia real, rei, rainha etc)
kick¹ (s) [på ett litet kick {=på ett ögonblick}] instante
kick² (s) [spark] empurro
- få kicken {=bli avskedade} (ser madando emobra do emprego, dispensado]
stimulans (estimular, impulsar)
- boken gav mig en riktig kick (o livro me deu um verdadeiro estímulo)
kidnappa (v) -r, -ade, -at, kidnappa! raptar, sequestrar
kika (v) -r, -ade, -at, kika! [titta {i smyg}, spana] olhar algo discretamente
kikare (s) kikar(e)n, kikare, kikarna binóculo (s.m)
kik/hosta (s) -hostan [en barnsjukdom ] coqueluche (doença (s.f))
kila (v) -r, -ade, -at, kila! [springa snabbt, skynda] andar depressa, estár com pressa
killa (v) -r, -ade, -at, killa! [kittla] cócegas (pl.) (s.f)
kille (s) -en, -ar [pojke] rapaz, mõço
killing (s) -en, -ar [unge av get] cabrito (s.m)
kilo (s) ett, kilot, kilo(n), kilona [ett viktmått {=1 000 gram=] quilo (s.m)
kilo/gram {=kilo} quilo(grama)
kilo/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna [ett längdmått {=1 000 meter}] quilômetro
kilo/watt (s) -watten, -watt, -watten [1 000 watt] quilowat
kind (s) -en, -er bochecha (s.f)
kind/tand (s) -tanden, -tänder dente de leite (crianças tem)
kines (s) -en, -er chinês (homem), chinesa (mulher)
kinesisk (adj) -t, -a chinês
kinkig (adj) -t, -a [gnällig (om barn)] rabugento/a, resmungão/na (pl. -ões)
kiosk (s) -en, -er quiosque (s.m)
kiropraktor el. kiropraktiker (s) kiropraktorn, kiropraktorer [icke-läkare som behandlar ryggbesvär etc] profissional que faz massagem na coluna ou especialista em problemas da coluna
kirurg (s) -en, -er cirurgião (s.m) (pl. -ões), cirurgiã (s.f) (pl. -ães)
kirurgi (s) kirurgi(e)n cirurgia (s.f)
kisa (v) -r, -ade, -at, kisa! mirar com os olhos semicerrados (por ....)
kiss (s) kisset [urin] urina (s.f), chichi (s.m)
kissa (v) -r, -ade, -at, kissa! urinar, fazer chichi
kisse (s) -en, -ar gatinho/a
kittla (v) -r, -ade, -at
fazer cócegas (pl.)
kittlig (adj) -t, -a
cócegas (pl.)
kiwi (s) kiwin [frukt] kiwi [fruta]
kjol (s) -en, -ar saia (.sf)

ca 52 grundord [total 527 ord]

Tuesday, September 09, 2008

KA

kasern (s) -en, -er [permanent byggnad för militär trupp] quartel (s.m) 
kasino (s) ett, kasinot, kasinon casino 
kass (adj) kasst, kassa [dålig, oduglig] ruim 
kassa (s) -n, -or [förråd av {kontanta} pengar] dinheiro em caixa avdelning {i affär, bank etc} där man betalar el. tar emot pengar (caixa {ex: banco, loja etc}) - kassa/kvitto -t (recibo (s.m) de pagamento, compras etc) 
kassa/skåp (s) -ett, -skåpet, -skåp, -skåpen cofre (s.m) 
kasse (s) -en, -ar [bärpåse, väska] sacola (s.f), bolsa (s.f) 
kassera (v) -r, -ade, -at [sortera bort som obrukbart] separar (coisas que não usa) 
kassett (s) -en, -er cassete - videokasssett [video cassete] 
kassör (s) -en, -er caixa (s.f) (pessoa que trabalha em caixa de supermercado, banco etc) kassörska (s) -n, -or [kvinnlig kassör] caixa (s.f) (mulher que trabalha em caixa de supermercado, banco etc) 
kast (s) ett, kastet, kast, kasten [det att kasta] ato de arremessar/lançar/atirar 
kastanj (s) -en, -er castanha (s.f) kasta (v) -r, -ade, -at, kasta! atirar, lançar, arremessar, jogar - kasta sten (jogar pedra) - kasta ett öga på {något} [=titta på] "dar uma olhada" - kasta boll (jogar à bola) kassera, slänga {bort} (jogar fora alguma coisa) - jag har kastat mina gamla skor (eu joguei fora meus sapatos velhos) - kasta vatten {=kissa} (urinar, mijar) 
kasta sig (v) -r sig, -ade sig, -at sig, kasta sig! [störa, rusa] jogar-se (de corpo e alma em alguma coisa) 
kastrera (v) -r, -ade, -at, kastrera! castrar, capar 
kastrull (s) -en, -er [kokkärl, gryta], panela(s.f), caçarola (s.f) 
kast/spö (s) -ett, -spö(e)t, -spön vara(s.f) de pescar 
katalog (s) -en, -er catálogo - telefonkatalog (lista telefónica) 
katarr (s) -en, -er [inflammation i en slemhinna] catarro (inflamação (s.f) / (pl. -ões) nos peitos) 
katastrof (s) -en, -er catástrofe (s.f) 
katastrofal (adj) -t, -a catastrófico 
katedral (s) -en, -er [domkyrka] cátedral (s.f) / (pl. -is)
kategori (s) kategori(e)n, kategorier categoria (s.f) 
kategorisk (adj) -t, -a [bestämd, ovillkorlig] categórico/a 
katolicism (s) katolicismen catolicismo
katolik (s) -en, -er católico/a 
katolsk (adj) -t, -a católico/a 
katt (s) -en, -er [kisse] gato/a 
kavaj (s) -en, -er [jacka {till en kostym}, blazer] blazer, terno 
kavaljer (s) -en, -er [partner] cavalheiro (s.m), par (s.m) / (pl -es) 
kavalleri (s) kavalleri(e)t, kavallerier cavalaria (s.f) 
kavel (s) kaveln, kavlar rolo de estender massa de pão ou de macarrão kaviar (s) kaviaren caviar (s.m) kaxig (adj) -t, -a arrogante (s.m) 

34 grundord

Monday, September 01, 2008

KAR

kar (s) ett, karet, kar, karen [
badkar] (a/uma) banheira
karaff (s) -en, -er [glasflaska (med lång hals) för vin, vatten etc] (a/uma) garrafa/jarra { par vinho, refresco, suco, agua etc}
karakteristisk el. karaktäristisk (adj) -t, -a [typisk för en person el. företelse] característica; característico, próprio
karaktär (s) -en, -er [personliga egensaper; moralisk styrka] (s.m) caráter
- ha stark karaktär (ter um caráter forte)
karaktärs/roll (s) -rollen, -roller (s.f) caracterização (pl. -ões) {interpreta um personagem de uma peça de teatro ou filme}
karamell (s) -en, -er (s.f) bala ( de chupar / caramelo)
karantän (s) -en, -er quarentena {isolamento de 40 dias p/ pessoa ou animais}
karat (s) ett, karaten {el. karatet}, karat, karaten quilate {ouro e pedras preciosas)
karate (s) karaten [
en japansk kampsport] (s.m) caratê [arte oriental]
karavan (s) -en, -er caravana
- bilkaravan (caravana de carros)
karbon/papper (s) -ett, -papperet, -papper, -papperna {el. -papperen} papel (-eis) carbono
kardemumma (s) kardemumman [en krydda (pl. -or)] um tempero muito usado na Suécia
kardinal (s) -en, -er [näst högsta titel i den katolska kyrka] (s.m) cardeal (pl. ais) {cardeal Sacro Pontifício} {* en fågel (o/um pássaro)
karies (s) cárie dentária
karikatyr (s) -en, er caricatura
(s.f)
karisma (s) karisman [personlig utstrålning] carisma (s.m)
karl (s) -en, -ar [man som har typiska manliga egenskaper] homem, sujeito, indivíduo
karm (s) -en, -ar [ram runt fönster el. dörr] alizar (s.m) { guarnição de madeira que cobre a junta entre o umbral ou marco da esquadria e a parede}
kanerval (s) -en, -er carnaval (s.m) (pl. -ais)
karosseri (s) karosseri(e)t, karosserier carroçaria (s.f)
karott (s) [skål, serveringsfat] travessa (s.f)
karré (s) karrén, karrér [kotletrad av gris] costelinha de porco {inteira}
karriär (s) -en, -er carreira (s.f)
karta (s) -n, -or mapa (s.m), carta (s.f) geográfica
kartell (s) -en, -er cartel
kart/lägga (v) -lägger, -lade, -lagt, -lägg! [beskriva systematiskt] traçar um mapa (s.m) de, fazer levantamento (s.m) de
kartong (s) en, -er caixa de papelão { ex: caixa para torta, sapato, de produtos etc}
karusell (s) -en, -er carrossel (s.m) de (circo)


Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário