Monday, October 29, 2007

ID

idealisk (adj) -t, -a [perfekt, fullkomlig] idealista

ideell (adj) -t, -a [som bygger på ett ideal; icke-kommersiell] idealista

- ideella föreningar (associação de fim ñ lucrativo)

identifiera (v) -r, -ade, -at, identifiera! [känna igen, påvisa identiteten hos något el. någon] identificar (mostra sua identidade p/ alguém ou alguma repartição]

identitet (s) -en, -er identidade

- styrka sin identitet ( provar a sua identidade)

identitets/handling (s) -handlingen, -handlingar documento que prova quem é você {passaporte (pass), carteira de motorista (körkort), etc }

identitets/kort (s) -kortet, -kort, -korten [ID] carteira de identidade

ideologi (s) ideologi(e)n, ideologier [system av {politiska etc} idéer] ideologia

ideologisk (adj) -t, -a ideológico

idiom (s) ett, idiomet, idiom, idiomen [typisk el. genuint} sätt att uttrycka sig] idioma [é maneira tipica ou genuína de se expressa {definição "em sueco}, [português "idioma=língua]

idiot (s) -en, -er [mycket dum person] idiota

idiot/säker (adj) -säkert, -säkra [helt säker] descuidados

idol (s) -en, -er ídolo

idrott (s) -en, -er [sport] esporte

idrotta (v) -r, -ade, -at, idrotta! [sporta] fazer esporte

idyll (s) -en, -er idílio

ifall (konj) [om särkilt i talspråk] se, no caso de, supondo que

- ta in tvätten ifall det blor regn (pega a roupa do varal e trazer para dentro de casa, no caso de chover a noite)

ifatt el. i fatt (adv) [verbpartikel]

- hinna ifatt {=hinna fram till (genom att gå el. springa efter)} alcançar

ifråga/sätta (v) -sätter, -satte, -satt, -sätt! [ sätta under debatt, betvivla] por em dúvida, duvidar de, questionar

ifrån¹ (prep) [se/olhar "från" (labels/Fr)

ifrån² (adv) [från]

- allt ifrån (desde, a partir de)

- vara ifrån sig (estar fora de si)

- slå ifrån strömmen {=stänga av strömmen} (desligar a luz}

Thursday, October 25, 2007

I

i¹ (adv) [verbpartikel; anger fortgående intensiv verksamhet]

- hänga i (trabalhar intensivo)

i² (prep) [inom, inuti] {anger läge i rummet} em, a (indicar que está dentro)

- sitta i soffan (sentar no sofa) { dentro de casa sentado no sofa)

- åka i bilen (andar de carro) {dentro do carro dirigido)

- bo i Sverige (mora na Suécia) {mora em um país (Sverige)}

inom loppet av, vid [tiden] indica o tempo

- i början (no começo, no inicio)

- i morse (esta de manhã)

- i dag (hoje)

- i kväll (esta noite)

- i flera år (muitos anos)

[Mer om preposition "i" label i den andra Blog "Prepositioner" här - mais sobre a preposition "i" aqui:

i dag el. idag (adv) [denna dag] hoje

i fjol el. ifjol (adv) [ föra året] ano passado

i fred el. ifred (adv)

- lämna i fred (deixar alguém em paz)

i kraft (adv)

- avtalet är i kraft (o contrato está valendo/valido)

i kväll el. ikväll (adv) esta noite

i morgon el. imorgon (adv) [ dagen efter i dag] amanhã

i morse el. imorse (adv) [idag på morgonen] hoje de manhã

i stället el. istället (adv) [som ersättning] outro

i sänder el. isänder (adv) [åt gången, i taget] aos poucos

iakttagelse (s) -en, -er [observation] observação

iaktta (v) iakttar, iakttog, iakttagit, iaktta! [se noga på] observar, olhar com atenção

ibland (adv) [då och då, emellanåt] às vezes, de vez em quando, ocasionalmente

icke (adv) [inte, ej]

- icke/rökare -n (não-fumante)

- icke/våld (não-violência)

idé (s) idén, idéer [ plöstlig, tanke, uppslag] ideia, noção

- goda idéer (boas ideias)

- konstiga idéer (ideias estranhas)

ide (s) ett, idet, iden, idena [björnens sovplats under vintern] cova de urso; "hibernar"

ideal (s) ett, idealet, ideal, idealen [perfekt exempel, förebild] ideal

Tuesday, October 23, 2007

höger¹ (adj) högra [motsats/# vänster] direita (# esquerda)

- på höger hand ( na mão direita)

- på höger sida ( do/no lado direito)

- till höger (à direita, do lado direito)

höger² (s) [höger sida]

- bilen står till höger om huset (o carro está do lado direito da casa)

hög/ljudd (adj) -ljutt, -ljudda [bullersam] ruidoso

hög/skola (s) -skolan [organiserad utbildning och forskning över gymnasieskolas nivå; universitet] universidade, instititiução de ensino superior

Högsta domstolen (namn) tribunal superior

hög/stadium (s) -stadiet [års kurs 7-9 i grundskolan] ensino do 1.o grau os 2 últimos anos antes de começar o ensino "médio" ou 2.o grau (escola obrigatória na Suécia, na idade de 14 a 15 anos)

hög/säsong (s) -säsongen, -säsonger alta temporada/estação

hög/talare (s) -talar(e)n, -talare, -talarna caixa de som, alto-falante

högtid (s) -en, -er festa (especial)

högtidlig (adj) [allvarlig och värdig] cerimonioso

hög/trafik (s) -trafiken [rusning] rush (transito)

hög/tryck (s) ett, -trycket, -tryck, -trycken alta pressão

- arbeta för högtryck (trabalhar intensivo)

höjd (s) -en, -er altura, altitude, alto, elevado

höjd/hopp (s) -hoppet salto de altura (esporte

höjd/punkt (s) -punkten, -punkter ponto culminante, auge, apogeu

höja (v) -er, -de, -t, höj! [göra högre; öka] levantar,elevar, erguer; aumentar, fazer subir

- höja pris (aumentar o preço)

- höjning -en (aumento)

hök (s) -en, -ar gavião (ave, passaro)

höna (s) -n, -or galinha

- tupp och höna (galo e galinha)

höns (s) hönsen [plural; kollektiv masord hönor] criação de ave [ex: galo, galinha, frango]

höra (v) hör, hörde, hört, hör! [ lyssna] ouvir, escutar

- jag hör inte vad du säger ( eu ñ escutei o que vc falou)

sammanhänga /med), räknas (till) {pertencer, fazer parte}

- hör ihop med (fazer parte)

- höra hemma (ter que ver com)

- höra efter (v) hör, hörde, hört, hör! escutar; informar-se de

hör/apparat (s) apparaten, -apparater aparelho auditivo

hör/lur (s) -luren, -lurar fone de ouvido

hörn (s) ett, hörnet, hörn, hörnen esquina, canto

-affären ligger runt hörnet (a loja fica na esquina)

- hörn/soffa -n (sofa de canto)

hörna (s) -n, -or [hörn, {hörnslag (i fotboll)} escanteio (futebol)

hörn/tand (s) -tanden, -tänder (dente) canino

höras (v) hörs, hördes, hörts escutar, ouvir

- det hörs bra (escutar bem, ouvir bem)

hör/sal (-salen, salar sala de auditório

hörsel (s) hörseln ouvido, audição

-hörsel/skydd -et (proteção de ouvido)

hö/snuva (s) -snuvan rinite alergica

höst (s) -en, -ar outono

- i höst (este outono)

- i höstas (no outono passado)

- höst/säsong -en (temporada de outono)

- höst/termin -en (semestre do outono)

höstas (s)

- i höstas {=förra hösten} (no outono passado)

hövding (s) -en, -ar chefe, cacique

hövlig (adj) -t, -a [artig] educado, cortês

Tuesday, October 16, 2007

HÄR

härma (v) -r, -ade, -at, härma! [efterapa, imitera] imitar

härmed (adv) [med detta "formellt"] com isto, por este meio

härnäst (adv) [nu närmast] a próxima vez

häromdagen (adv) [för någon dag sedan, nyligen] no/o outro dia, há alguns dias

härska (v) -r, -ade, -at, härska! [utöva fullständig makt] dominar, reinar

härstamma (v) r, -ade, -at descender de, proceder de, ser originário de

- härstamning -en (ascendência)

härva (s) -n, -or [bunt med garn] meada (de lã)

häst (v) -en, -ar cavalo/s

häst/svans (s) -svansen, -svansar rabo de cavalo (quando se faz no cabelo)

- häst/sko (ferradura)

- häst/hov (casco)

hävda (v) -r, -ade, -at, hävda! [försvara] defender, sustentar

häxa (v) -n, -or bruxa, feiticeira

hö (s) hö(e)t feno (alimento para animal)

höft (s) -en, -er quadril

hög¹ (adj) högt, höga [komp: högre, högst] alto, elevado

- lång (longo, alto) # (motsats) låg (baixo)

- högt pris (preço alto/elevado)

- hög ålder (idade avançada)

hög² (s) -en, -ar montão, monte

höger (s) högern partido politico de esquerda

Tuesday, October 09, 2007

HÄN

hängare (s) hängar(e)n, hängare, hängarna [krok el. galge att hänga kläder på] gancho, cabine (roupas)

hänga (v) -er, -de, -t, häng! pendurar

- hänga (upp) tvätt (pendurar roupa para secar)

- jackan hänger i hallen (pendurar o casaco na entrada)

- regnet hänger i luften {=det börjar regna när som helst} ( parece que vai chover qualquer momento)

avrätta i galge (enforcar)

- hängning -en (enforcamento)

- hänge efter (v) -er, -de, -t, häng! [inte komma ifatt] estar sempre atrás; estar atrasado

- hänga efter med hyran (estar com aluguél atrasado)

- han hänger efter henne (ele vai atras dela)

- hänga med (v) -er, -de, -t, häng! [följa med] acompanhar (alguem ou alguma coisa)

- Hänger du med på bio? (Você também vai junto para o cinema?)

- hänga på (v) -er, -de, -t [bero på] depender de...

- det hänger på dig allt går bra (depende de você......)

- hänga sig (v) -er, -de, -t, häng! [ ta livet av sig genom hängning] enforcar-se (suicidar com enforcamento)

hängig (adj) -t, -a [ur form] mole, fraco

- förkyld och hängig (resfriado e fraco)

hängiven (adj) hängivet, hängivna [entusiastisk] dedicado, afetuoso

häng/matta (s) -mattan, -mattor rede de dormir

hängsle (s) ett, hängslet, hängslen, hängslena [(mest i plural) band som håller byxor uppe] suspensórios (para calças)

hänsyn (s) hänsynen, hänsyn, hänsynen [respekt för andras önskemål] consideração, atenção

- av hänsyn till (em consideração de, por consideração a, em atenção

- med hänsyn till (no que se refere a, no que diz respeito a, respeito de)

- visa hänsyn mot ngn (ter consideração para com alguem)

- hänsyns/full -t (atencioso, delicado

- hänsyns/lös -t (falta de atenção/consideração)

hänvisa (v) -r, -ade, -at, hänvisa! [visa var man kan få hjälp] mandar, mostrar (alguém quem procurar informação etc)

hän/visning (s) -visningen, -visningar [referens] referência

- i boken finns en hänvisning till sidan fyra ( no livro tem uma referência na pagina quatro)

häpen (adj) häpet, häpna [förvånad, överraskad] assombrado, pasmo

häpnad (s) häpnaden [förvåning] assombro, estupefação, pasmo

häpnads/väckande (adj) [förvånande] assombroso

häpna (v) -r, -ade, -at, häpna! [bli häpen] ficar assombrado/pasmo

här (adv) [på denna plats, hos mig] aqui, cá

- Stanna här! (Pare aqui!)

- här inne (aqui dentro)

- här ute (aqui fora)

- här och var ( aqui e acolá)

- Här är han! (Aqui ele!)

härifrån (adv) [från denna plats, bort] daqui

- Stick härifrån! (Some daqui! Desapareça!)

Härjedalen (namn) [Ett landskap i Norrland] Comarca no norte da Suécia

härkomst (s) härkomsten [ursprung] origem

- av tysk härkomst (origem alemã)

- av brasiliansk härkomst (origem brasileira)

härlig (adj) -t, -a [mycket behaglig (för något av sinnena)] maravilhoso, esplêndido

- en härlig sommardag (um dia maravilhoso de verão)

Thursday, October 04, 2007

häck (s) -en, -ar [tät rad av buskar] cerca, cercado (com plantas)

- häck/sax (tesoura de cortar cercado feito de plantas)

- hinder (barreira)

häcka (v) -r, -ade, -at [byga bo och lägga ägg /ex: fåglar] fazer ninho e botar ovo (ex: pássaros)

häfta (v) -r, -ade, -at, häfta! [foga samman] colar junto; fazer brochura (ex: fazer um livro, apostila, etc)

häfte (s) ett, häftet, häften, häftena [tunn bok] bloco, folheto, brochura, caderneta

- checkhäfte (bloco de cheque)

- biljetthäfte (bloco de bilhete)

- skrivhäfte (bloco para escrever)

häftig (adj) -t, -a [ kraftig och plötslig] impetuoso, veemente, brusco

- en häftig rörelse (um movimento brusco)

lättretad [om person] (impetuoso)

- ett häftig humör (um temperamento brusco/forte/violento)

tuff, modern (moderno, chic)

- ett par häftiga stövlar (um par de botas moderna/chic)

häkta (v) -r, -ade, -at, häkta! prender, deter (colocar na prisão)

häkte (s) ett, häktet, häkten, häktena detenção

häl (s) -en, -ar calcanhar

häleri (s) häleri(e)t [inköp och gömmande av tjuvgods] encobrimento (de coisas roubadas)

hälft (s) -en, -er [ halvt antal, halva] metade, meio

- min äkta hälft (a minha cara metade {esposa, mulher})

- betala hälften var (repartir igualmente)

hälla (v) häller, hällde, hällt, häll! despejar, derramar; encher .....(um copo de vinho/agua etc)

- Häll kaffe i koppen! (Enche o copo de café!)

- han hällde upp soppa i tallriken (ele encheu o pranto de sopa)

häll/regn (s) -regnet [ösregn] chuva torrencial

hälsa¹ (s) hälsan [tillstånd där man mår bra, friskhet] saúde

- ha god hälsa (ter uma boa saúde)

- hälso/dryck -en (bebida saudável)

- ohälsa (ter uma saúde ruim)

hälsa² (v) -r, -ade, -at, hälsa! [säga goddag, välkomna] cumprimentar, saudar; dar as boas-vindas

- hälsning -en, -ar (cumprimento, saudação, lembranças)

skicka bud, meddela (lembraças)

hälsosam (adj) hälsosamt, hälsosamma saudável, sadio

hämnas (v) hämnades, hämnats, hämnas! vigar-se

hämnd (s) hämnden vingança

hämta (v) -r, -ade, -at, hämta! [skaffa, gå efter] buscar, trazer

- hämta vatten (buscar/trazer água)

- hämta barn från dagis (buscar criança na creche/jardim)

- hämta läkare (chamar um médico)

- hämta sig (v), -r, -ade, -at, hämta! [tillfriskna; hämta nya krafter] refazer-se, restabelecer-se (ex: depois de ter estado doente)

händelse (s) -en, -er [något som händer, tilldragelse] acontecimento

- en historisk händelse (um acontecimento historico)

- olyckshändelse (acidente)

- händelse/lös -t (sem grandes acontecimentos)

- händelse/förlopp (decorrer dos acontecimentos)

slump, tillfällighet (casaulidade, coincidência)

- av en händelse mötte jag honom ( por acaso encontrei ele)

- händelsevis (por acaso, casualmente)

hända (v) -de, -t [ ske] acontecer, ocorrer, suceder

- det kan hända att allt går bra (pode acontecer que vai bem)

- Vad hände med din syster? (O que aconteceu com sua irmã?)

- det hände på 60-talet (aconteceu nos anos 60)

händig (adj) -t, -a [skicklig (med händerna), praktisk] ágil, hábil, habilidoso/a (com as mãos)

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário