Monday, August 25, 2008

Kap

kapabel (adj) kapabelt, kapabla [
som har förmåga; duglig] capaz, competente, apto
kapacitet (s) kapaciteten capacidade
kapa (v) -r, -ade, -at, kapa! [hugga el. skära el. såga av] cortar (ex: lenha)
- kapa en bräda (cortar uma tábua)
ta befäl över {flygplan, båt etc} under vapenhot (seqüestrar)
kapare -n (o/um seqüestrador(-es),{seqüestradora (s.f)} [avião (
-ões)]), [pirata (s.f) (navio/s.m)/barco (s.m)]
- flygpan (o/um avião (-ões)
- båt (navio, barco)
kapell (s) ett, kapellet, kapell, kapellen [liten kyrka] capela (s.f) [igreja (s.f) pequena]
- liten [pequeno/pequena]
orkester (orquestra (s.m)
kapital (s) ett, kapitalet, kapital, kapitalen [tillgångar som kan ge vinst] capital (s.m), fundos (plu.) (s.m)
[
huvudstad] {= a/uma capital (plu. -ais)}
kapitalism (s) kapitalismen capitalismo (s.m)
kapitalist (s) -en, -er capitalista (s.f)
kapitel (s) ett, kapitlet, kapitel, kapitlen kapítulo (s.m)
kapitulera (v) -r, -ade, -at, kapitulera! [överlämna sig till fiender; ge sig, ge upp] capitular, render-se, dar-se por vencido
- kapitulation -en, -er (capitulação (s.f) [plu. -ões], rendição (s.f) [plu. -ões]
kapning (s) -en, -ar [de att kapa] seqüestro (s.m)
kapp (s) [(springa) i kapp (=tävla om vem som springer fortast)] desafio (s.m) {desafiar alguém para correr}
kappa (s) -n, -or casaco (s.m), capa (s.f) {vestuário feminino}
kapris (s) kaprisen [krydda] alcaparra (s.f) [tempero (s.m)]
kapsel (s) kapseln, kapslar cápsula (s.f)
kapsyl (s) -en, -er tampinha (s.f) {de garrafa (s.f) de refrigerante (s.m), de cerveja (s.f) etc}
kapten (s) -en, -er capitão (s.m) {plu. -ães}
kapuschong (s) -en, -er [huva på ett ytterplagg] capuz (s.m) {capuz de uma capa/casaco etc}


Thursday, August 14, 2008

Ka

kanal (s) -en, -er [
smal konstgjord vattenväg] canal (s.m); tubo (s.m)
- TV-kanal (canal de tv)
- kanal/båt -en (canal de barco)
- Engelska kanlen (Canal da Mancha)
kanalisera (v) -r, ade, -at, kanalisera! canalizar
kanarie/fågel (s) -fågeln, -fåglar canário (s.m) (passarinho)(s.m)
- Kanarie-Öarna (ilhas Canárias)
kandelaber (s) kandelabern, kandelabrar [flerarmad ljusstake] candelabro (s.m)
kandidat (s) -en, -er candidato/a (s.m.f)
- filosofie kandidat (formado/a (s.m/f), licenciado/a (s.m/f)
kandidatur (s) -en, -er [det att vara kandidat] candidatura (s.f)
kandidera (v) -r, -ade, -at, kandidera! candidatar-se
kanel (s) kanelen [ett slags sötaktig, brun krydda] canela (tempero)
kan/hända (adv) [kanske, möjligen] pode ser, porventura
kanin (s) -en, -er coelho (animal)
kanna (s) -n, -or jarra (s.f) {garrafa (s.f) de café}
- tekanna (bule (s.m) de chá)
- vattenkanna (jarra de agua)
kannibal (s) -en, -er [männskoätare] canibal (s.m)
kanon (s) -en, -er canhão (s.m)
kanon- (förled) [mycket, enormt] {prefixo}
- kanon/bra [muito bom]
- kanon/form [muito boa forma]
kanot (s) -en, -er [smal båt som man paddlar] canoa (s.f)
kanske (adv) [möjligen, eventuellt, kanhända] talvez, por acaso, porventura
kansler (s) kanslern, kanslerer chanceler (s.m)
kansli (s) kansli(e)t, kanslier {el. kanslin} chancelaria (s.f)
kant (s) -en, -er [yttre del eller sida av något] borda (s.f), beira (s.f), canto (s.m)
- skriva i kanten av en text [escrever no canto do texto]
- komma på kant {=bli ovän} med något (zangar-se com alguém)
kantarell (s) -en, -er [matsvampen Cantharellus cibarius] cogumelo (s.m) [típico (adj) das floresta (s.f) da Suécia]
kantig (adj) -t, -a [som har {skarpa} kanter] que tem os cantos cortantes ou afiados
kantin (s) -en, -er [kafé- och matsservering på arbetsplats] cantina (s.f)
kantor (s) kantorn, kantorer [körledare i kyrka] organista (s.f) {em coro de igreja}
kaos (s) kaoset caos (s.m)
kaotisk (adj) -t, -a caótico, desordenado, confuso
Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário