Thursday, August 14, 2008

Ka

kanal (s) -en, -er [
smal konstgjord vattenväg] canal (s.m); tubo (s.m)
- TV-kanal (canal de tv)
- kanal/båt -en (canal de barco)
- Engelska kanlen (Canal da Mancha)
kanalisera (v) -r, ade, -at, kanalisera! canalizar
kanarie/fågel (s) -fågeln, -fåglar canário (s.m) (passarinho)(s.m)
- Kanarie-Öarna (ilhas Canárias)
kandelaber (s) kandelabern, kandelabrar [flerarmad ljusstake] candelabro (s.m)
kandidat (s) -en, -er candidato/a (s.m.f)
- filosofie kandidat (formado/a (s.m/f), licenciado/a (s.m/f)
kandidatur (s) -en, -er [det att vara kandidat] candidatura (s.f)
kandidera (v) -r, -ade, -at, kandidera! candidatar-se
kanel (s) kanelen [ett slags sötaktig, brun krydda] canela (tempero)
kan/hända (adv) [kanske, möjligen] pode ser, porventura
kanin (s) -en, -er coelho (animal)
kanna (s) -n, -or jarra (s.f) {garrafa (s.f) de café}
- tekanna (bule (s.m) de chá)
- vattenkanna (jarra de agua)
kannibal (s) -en, -er [männskoätare] canibal (s.m)
kanon (s) -en, -er canhão (s.m)
kanon- (förled) [mycket, enormt] {prefixo}
- kanon/bra [muito bom]
- kanon/form [muito boa forma]
kanot (s) -en, -er [smal båt som man paddlar] canoa (s.f)
kanske (adv) [möjligen, eventuellt, kanhända] talvez, por acaso, porventura
kansler (s) kanslern, kanslerer chanceler (s.m)
kansli (s) kansli(e)t, kanslier {el. kanslin} chancelaria (s.f)
kant (s) -en, -er [yttre del eller sida av något] borda (s.f), beira (s.f), canto (s.m)
- skriva i kanten av en text [escrever no canto do texto]
- komma på kant {=bli ovän} med något (zangar-se com alguém)
kantarell (s) -en, -er [matsvampen Cantharellus cibarius] cogumelo (s.m) [típico (adj) das floresta (s.f) da Suécia]
kantig (adj) -t, -a [som har {skarpa} kanter] que tem os cantos cortantes ou afiados
kantin (s) -en, -er [kafé- och matsservering på arbetsplats] cantina (s.f)
kantor (s) kantorn, kantorer [körledare i kyrka] organista (s.f) {em coro de igreja}
kaos (s) kaoset caos (s.m)
kaotisk (adj) -t, -a caótico, desordenado, confuso
No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário