Tuesday, December 02, 2008

Kor

kor (s) ett, koret, kor, koren coro (na igreja)

Koranen (namn) [muslimernas heliga bok] o Alcorão

koreografi (s) koreografi(e)n coreografia (s.f)

korg (s) -en, -ar cesto (s.m) [ mindre (pequeno) cesta]

- svampkorg (cesto para colocar "cogumelos")

- papperskorg (cesto de papel (lixeira (s.f))

kork (s) -en, -ar cortiça (s.f)

- flaskpropp (av kork) [rolha (s.f)]

korkad (adj) korkat, korkade [dum, ointelligent] burro/a, estúpido/a

kork/skruv (s) -skruven, -skruvar sacarolha/s (s.f)

korn (s) ett, kornet, korn, kornen grão (pl. -ões), semente (s.f)

korp (s) -en, -ar [kråkfågeln "Corvus corax] corvo (s.m) (pássaro), [pássaro pequeno (passarinho), {liten fågel}]

korporation (s) -en, -er corporação (pl. -ões)

korpral (s) -en, -er cabo (s.m) {militar}

korpulent (adj) korpulent, korpulenta [fet, tjock (om människor] corpulento, {obeso/a, gordo/a}

korrekt (adj) korrekt, korrekta [felfri, riktig {om mänskligt uppträdande hövlig} correto/a

korrespondens (s) korrespondensen correspondência (s.f)

korrespondent (s) -en, -er [jounalist som rapportera {från utlandet} til massmedia] correspondente

korridor (s) -en, -er corredor (pl. -res)

korrigera (v)-r, -ade, -at, korrigera! corrigir, emendar(-se), reparar

korrigering (s) -en, -ar [rättelse] eliminar erro, corrigir

korrosion (s) korrosionen corrosão (s.f)

korrumperad (adj) korrumperat, korrumperade corrompido/a

korrupt (adj) korrupt, korrupta
corrupto/a

korruption (s) korruptionen corrupção (s.f)

kors¹ (adv) [kors och tvärs {=i många olika riktningar, fram och tillbaka} por todo lado, em todas as direções (pl.)

kors² (interj) [utrop av förvåning] Oh!, Meu Deus!

kors³ (s) ett, korset, kors, korsen cruz; (cruzeiro)
- sitta med armarna i kors (sentar e cruzar os braços)
- krucifix (cruz (onde Jesus foi crucificado)
korsa (v) -r, -ade, -at , korsa! [rora sig el. passera tvärs över] cruzar
- korsa en gata (cruzar, atravessar uma rua)
kors/fästa (v) -fäster, -fäste, -fäst, -fäst! crucificar
korsning (s) -en, -ar cruzamento (s.m) (de ruas, estradas etc)
kors/ord (s).ett, -ordet, -ord, orden palavras cruzadas (pl.)
korståg (s) [medeltida kristna krigståg för att befria Jerusalem från muslimerna] cruzada (s.f)


 

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário