Tuesday, June 02, 2009

Lo


lock¹ (s) locket
-
med lock och pock (a bem ou a mal {uttryck (=expressão)})
lock² (s) -en, -ar [hårslinga] cacheado ( cabelo)
- hårlock (cabelo encaracolado, cacheado)
lock³ (s) ett, locket, lock, locken [på kärl, låda, etc, (lucka)] tampa (s.f)
lockande (adj) [som lockar, attraktiv] cativante, atraente
locka (v) -r, -ade, -at, locka! atrair; seduzir
- locka turister till staden [atrair turista para uma cidade]
göra el. vara lockig
- locka håret (fazer cachos no cabelo)
lock/bete (s) -ett, -betet, -beten, -betena [något som man lockar med] isca (s.f)
lockig (adj) lockigt, lockiga [som har {mycket} lockar] encaracolado, cacheado
- lockigt hår (cabelo cacheado/encaracolado)
lo/djur (s) -ett, djuret, -djur, -djuren [kattdjuret Lynx lynx] lince [família dos felinos], muito comum no norte na Suécia
lod/rät (adj) -rätt, -räta [vertikal motsats vägrät] vertical, perpendicular
loft (s) ett, loftet, loft, loften [vind] sótão (s.m)
logg/bok (s) -boken, böcker diário de bordo (ex: navio)
logi (s) ett, logi(e)t, logier {el. login}, logina [tillfällig bostad, husrum] alojamento (s.m), hospedagem (s.f)
logik (s) logiken [{läran om} konsekvent tänkande] lógica (s.f)
logisk (adj) -t, -a [som bygger på logik, följdriktig] lógico
logoped (s) -en, -er [person med utbildning inom röst- och talvård] fonologo/a [fonologia]
logo/typ (s) -typen, -typer logotipo (s.m)
lojal (adj) -t, -a [solidarisk, pålitlig] leal
lojalitet (s) -en, -er [solidaritet, pålitlighet] lealdade
lok (s) ett, loket, lok, loken [motorvagn som drar tåg, lokomotiv] locomotiva (que puxa o trem)
lokal¹ (adj) -t, -a local (s.m) [som är begränsad till en viss plats {motsats allmän; central}]
lokal² (s) -en, -er [utrymme som används för kollektiv verksamhet] local (s.m)
- vallokal (local de eleição)
lokal/bedövning (s) -bedövningen, -bedövningar anestesia local
lokalisera (v) -r, -ae, -at, lokalisera! [ange platsen för] localizar
lokal/radio (s) -radion (local radio)
lokal/samtal (s) -ett, -samtalet, -samtal, -samtalen [samtal inom ett begränsat område {motsats rikssamtal}]ligação telefonica local
lokal/vårdare (s) -vårdar(e)n, -vårdare, -vårdarna [person som städar, städare] faxineira/o
lopp (s) ett, loppet, lopp, loppen [löpning] corrida (s.f); curso (s.m), carreira (s.f)
- tävlingslopp (corrida)
{tidens} gång, förlopp (tempo {duração})
- under dagens lopp (durante o dia)
- under loppet av (durante, ao longo de, no espaço de)
- under årens lopp (com o decorrer dos anos)
loppa (s) -n, -or [en liten insekt {Pulex irritans}] pulga (s.f)
lopp/marknad (s) -marknaden, -marknader feira da pulga {feira de objetos usados}
loss (adv) [verbpartikel fri, lös] solto/a
- släppa loss fångar (libertar/soltar os prisioneiros/as)
lossa (v) -r, -ade, -at, lossa! [lösa, lösgöra] desfazer, desatar, soltar
- lossa på slipsen (soltar/desatar a gravata)
- lossa ett skott (disparar um tiro)
lossna (v) -r, -ade, -at [sluta att sitta fast, bli lös (börja fungera)] soltar-se, desatar-se, desprender-se
lossning (s) -en, -ar [det att lossa eller lossna] descarga (s.f)
lott (s) -en, -er bilhete de loteria
lottad (adj) lottat, lottade [som har det på ett visst sätt i livet] sortuda/o
- lyckligt lottad (sortuda/o)
lotta (v) -r, -ade, -at, lotta! sortear, tirar à sorte
lotteri (s) lotteri(e)t, lotterier loteria (s.f)
lott/sedel (s) -sedeln, -sedlar bilhete (s.m) de loteria
lov (s) ett, lovet, lov, loven [ledighet från skolan] ferias
- sommarlov [ferias de verão]
tillstånd, löfte (mest i fraser)
- be om lov {=fråga om man får} [pedir licença, permissão]
- Vad får det lov att vara? {=vad önskas?} [o que deseja?]
- Får jag lov? {=ska vi dansa?} [vamos dançar?]
- byggnadslov [licença para construir casa, etc]
lovande (adj) esperançoso/a, prometedor(-ra)
lova (v) -t, -ade, -at, lova! [ge löfte om, försäkra] prometer
- jag lovar att komma [eu promento que vou]
prisa, berömma (i religiöst språk) louvar
- lova Gud [louvar a Deus]
lov/orda (v) -ordar, -ordade, -ordat, -orda! [berömma] louvar

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário