Thursday, August 20, 2009

Lu

lumpen (s) [militärtjänsten] servir no exército
lunch (s) -en, -er [måltid mitt på dagen] almoço (s.m)
- lunch/rast -en [hora do almoço]
lunga (s) -en, -or [andningsorgan hos människan] pulmão (s.m)
- lung/cancer -n (câncer pulmonar)
lung/inflammation (s) -inflammationen [inflammation i lungorna] pneumonia (s.f)
lur (s) -en, -ar [den del av en telefon som man håller mot örat] aparelho de telefone (s.m)
lura (v) -r, -ade, -at, lura! [använda lögn för att vinna fördel] mentir
lurig (adj) -t, -a  engando/a [enganar alguém]
lus (s) lusen, löss, lössen [(mest i plural) insekt som lever i människors el. djurs skinn, el. år] piolho (s.m), chato (s.m)
lussa (v) -r, -ade, -at, lussa! [uppvakta med lucia] festejar no dia de "sta Lucia no dia 13 de dezembro na Suécia"
lusse/katt (s) -katten, katter [en slags vetebulle som äts på luciadagen] um paõzinho doce que se come no dia de Sta Lucia
lust (s) lusten [önskan att pröva {något intressant}] desejo, vontade; (desejo, prazer)
- Har du lust att följa med och bada? (Você tem vontade de ir comigo até o rio tomar banho?)
- jag har inte lust att städa (eu não estou vontade nenhuma de fazer faxina)
lust/gas (s) -gasen [narkosmedl {vid förlossning}] gás {usa para "parto normal"}
lust/gård (s) -gården, -gårdar [paradis; vacker trädgård] Jadim do Éden, paraíso
lust/hus (s) -huset, -hus, -husen [litet hus för avkoppling i trädgård el. park] coreto (s.m) [que existem em praças ou parque
lustig (adj) -t, -a [rolig, komisk] engraçado, divertido
lust/spel (s) -ett, -spelet, -spel, -spelen [komedi {med enkelt innehåll}] comédia (s.f)
luta (v) -r, -ade, -at, luta! [stå snett] inclinar
- tornet lutar (a torre inclina)
lut/fisk (s) -fisken [torkado fisk {Traditionell julrätt}] peixe seco {tipo bacalhau} (come-se no Natal)
lutning (S) -en, -ar [det att luta; sluttning] inclinação (pl. -ções)
luva (s) -n, -or [en slags stickad mössa] gorro (s.m)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário