Tuesday, October 24, 2006

AN

analfabet (subst.) en analfabet, -en, - er = analfabeto
analys (subst.) en analys, -en, -er = análise ( fazer análise de ....)
analysera (verb) analysera-r, -ade, -at {noggrant undersöka} = analisar
ananas (subst.) en ananas, ananas, ananasen (el. ananas-er, ananas-er-na) = abacaxi
ana (verb) anar, -ade, -at { gissa, tro } = adivinhar, acreditar
- du kan inte ana vad glad jag blev = você não nem vai acreditar como eu fiquei alegre
- jag anade att det skulle bli bråk = eu pensei que poderia acontecer briga
anarki (subst.) anarki(e)n = anarquia
anatomi (subst.) anatomi(e)n = anatomia
anbud (subst.) ett anbud, andud, anbud-en {erbjudande, förlag} = oferta, oferecimento, proposta
andas (verb deponens (s)* andas, andades, andats = respirar
1 dra in luft i (och skicka ut luft ur) lungorna(= pulmões)
- andas in = inalar, aspirar
- andas ut = expirar
- andas djupt = respirar fundo
- ha svårt att andas = ter dificuldade para respirar
- andas ut (=känna lättnad) = ficar aliviado
1 uttrycka, röja
ande (subst.) en ande, -n, -ar = alma, espírito
- den Helige Ande = o Espírito Santo
ande/dräkt (subst.) andedräkt = hálito, bafo
- dålig andedräkt = mau hálito
andel (subst.) en andel, -en, -ar { del, bidrag} = parte, porção, lote
andetag (subst.) ett andetag, andetag-et, andetag, andetag-en {indrag av luf i lungorna} = respiração profunda
andning (subst.) andningen { andhämtning, respiration} = respiração
andnings/organ ( subst.) ett organ, -organ-et, -organ, -organ-en = órgões respiratorios
and/nöd (subst.) { svårighet att andas} = dificuldade de respirar
¹andra --->annan
²andra (räkn.) andre {används om manliga personer på plats nummer 2} = usa como masculino (homen) como lugar numero 2 / andra = segundo
- andra gången = segunda vez
- andra världskriget = segunda guerra mundial
- Oskar den andre. = Oscar segundo (II).
anekdot (subst.) en anektot, -en, -er = anedota
anemi (subst.) anemi(e)n {blodbrist} = anemia
anestesi (subst.) anestesi(e)n, -er = anestesia
anfall (subst.) ett anfall, anfall-et, anfall, anfall-en = ataque, acesso(doença)
anfalla (verb) anfall-er, anföll, anfallit, (anfall !) = agredir, atacar
ange(verb) anger, angav, angett, (ange !) = indicar
1 meddela, uppge
- ange bruttlönen under innevarande år
- han angav som skäl att han hade varit sjuk = han indicou o motivo porque ele esteve doente
2 anmäla (till polisen), sätta fast = denunciar (para a policia), delatar
angrepp (subst.) ett angrepp, angrepp-et, angrepp, angrepp-en { anfall, attack, skada) = ataque, agressão
angripa (verb) = angriper, angrep, angripit, (angrip!) {anfalla, ge sig på, skada} = atacar, agredir

PS: * Deponens (s-verb) / Verbo que tem (-s) em todos os "tempos", existe alguns verbos no idioma sueco, e tem também "Verb Passiv com (-s)"
Grupp 1
att andas------ andas-----andades------andats (respirar)
Grupp 2
att minnas-----minns -----mindes-------mints (lembrar-se de, recordar-se de)
att kräkas ---- kräks ----- kräktes------- kräkts ( vomitar)
Grupp 4
att finnas ---- finns ------ fanns --------- funnits {ñ tem Imperativ} = ( existir, encontrar-se, estar, haver)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário