Saturday, October 28, 2006

AN

angränsande (adj.) som ligger intill = adjacente, vizinho
angående (prep.) om, beträffande = quanto a, a respeito de, com respeito a, acerca de
angå (verb) att angå, angår, angick, angått { gälla, röra, beträffa} = dizer respeito a,
- det angår mig inte = isso não me diz respeito, não é nada comigo
- vad mig angår = quanto a mim
- vad angår det dig? = o que você tens com isto?
anhållande (subst.) ett anhållande, -t, -n, -na /{arrestera} = detenção
anhålla (verb) anhåller, annhöll, anhållit {be, begära} = deter, prender
anhängare (subst.) en anhängare, anhängar(e)-n, anhängare, anhängar-na = partidário
anhörig (adj.) anhöriga {släkting} = parente(s)
- nära anhöriga = parentes muito chegados
animerad (adj.) animera-t, animerad-a {livlig} = animado
- animerad filme {= tecknad filme} = filme animado
anis (subst.) anisen = erva-doce
anka (subst.) en anka, -n, -or = pato/a
ankel (subst.) en ankel, ankel-n, ankl-ar = tornozelo
anklaga (verb) att anklaga, -r, -ade, -at /{ beskylla, åtala} = acusar
- den aklagade = o acusado, o réu
anklagelse (subst.) en anklagelse, -n, -er {beskyllning} = acusação
anknyta (verb) att anknyta, anknöt, anknutit, (anknyt!) { kopla samman, förbinda} = atar, juntar, unir
anknytning (subst.) en anknytning, -en, -ar {ankn el. ankn. (förk.)}/ [ anslutning, förbindelse] = ligação, conexão, junção
anknytings/fall (subst.) -fallet, -fall, -fallen {utländsk person som får bosätta sig permanent i Sverige därför att nära släkt el. make/maka finns i landet} = estrangeiro/a que pode conseguir visto permanente pelo motivo de ser "parente ou casar com estrangeiro/a que ja mora na Suécia e que tenha "visto permanente".
ankomma (verb) att ankomma, ankomm-er, ankom, ankommit, (amkom!) = chegar, vir
ankomst (subst.) en ankomst, -en, -er = chegada, vinda
anledning (subst.) en anledning, -en, -ar { skäl, orsak (=causa, motivo) grund} = razão
- med anledning av = por causa (motivo, ocasião) de, devido a,
- utan anledning = sem motivo
anmäla (subst.) en anmäla, -n, -ar {rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)} = notificar, inscrever-se como membro
- polisanmälan = entregar-se para a policia
- sjukanmälan = tirar atestando medico e avisar no trabalho
anmäla (verb) -er, -de, -t {rapportera, meddela} = denunciar, notificar, fazer saber
annan (pron.) annat, andra {inte den här; ytteligare, övrig}
- med andra ord = com outra palavra
- på andra sidan (om) huset = do outro lado da casa
- den andre pojken = outro menino
- bland annat = entre outras coisas
annandag (subst.) en annandag, -en, ar {dagen efter, jul-, påsk-, pingstdagen} = o dia seguinte depois do Natal, da Páscoa, Pentecostes
annanstans (adv.) { på annanstans}
- någon annanstans = em qualquer outra parte (lugar)
annars (adv.) { i annat fall; för övrigt (= além disso, de resto} = de outra maneira, de outro modo, alías, senãoNo comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário