Wednesday, August 22, 2007

HJ

hjälm (s) [jel:m]* -en, -ar capacete

hjälp (s) [jelp:p]* hjälpen ajuda, auxílio; socorro; assistência;

- ropa på hjälp (gritar por socorro)

- första hjälpen {= första sjukvård efter olycka etc} (primeiros socorros)

hjälpa (v) [jel:per] -er, -te, -t, hjälp! ajudar, prestar ajuda a; auxiliar, socorrer; assistir

- Vill du hjälpa mig med disken? (Você quer me ajudar a lavar a louça?)

- det hjälper inte att gråta (não adianta chorar)

hjälpa till (v) [jel:pertil:] -er till, -te till, -t till, hjälp till ! {dela någons arbete, assistera} ser útil

- min fru hjälper inte till med disken (minha esposa ñ me ajuda lavar a louça)

hjälplös (adj) [jel:plö:s] -t, -a desamparado/a

hjälp/medel (s) [jel:pme:del] -ett, -medlet, -medel, -medlen auxílio, ajuda

hjälpsam (adj) [jel:psam:] hjälpsamt, hjälpsamma prestável, complacente, prestativa

- hjälpsamhet -en (cortesia, complacência)

hjälte (s) [jel:te] -en, -ar herói

hjärna (s) [jä:rna] -n, -ar cérebro

hjärn/död¹ [jä:rndö:d] (adj) -dött, -döda morte cerebral

hjärn/död² (s) [jä:rndö:d] -döden quando o cérebro para de funcionar

hjärn/skakning [ (s) -skakning, -skakningar comoção cerebral

hjärter (s)[järt:er] hjärtern, hjärter, hjärterna copas (carta de baralho)

hjärta (s) [järt:a] ett, hjärtat, hjärtan coração

hjärt/infarkt [järt:infar:kt] (s) -infarkten, -infarkter enfarte

- hjärt/attack -en, -er (ataque cardíaco)

hjärtlig (adj) [järt:lig] -t, -a cordial, afetuoso

hjärt/lös (adj) [järt:lö:s] -löst, -lösa sem coração

P.S* {palavras que inicia com "hj" o "h" não pronuncia [=~ (j {a pronuncia do "j" tem o som do "i" em português)[iellm]}

=~ (mais ou menos)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário