Monday, December 03, 2007

ING

ingalunda (adv) [inte alls] de nenhuma maneira, de modo algum, de maneira alguma

ingefära (s) ingefäran [en krydda] gengibre {um tempero}

ingen(en-ord) (pron) inget(ett-ord), inga(plural) [inte någon] ninguém

- ingen av oss (nenhum de nós)

- jag har inga pengar (eu não tenho nenhum dinheiro)

ingenjör (s) ingenjör(e)n, ingenjörer (um) engenheiro

- civilingenjör (engenheiro civil

ingenmans/land (s) -landet (uma)terra de ninguém

ingenstans (adv) [inte på något ställe] em nenhuma parte, em parte alguma

ingenting (pron) [inte något, inget] nada

ingrediens (s) -en, -er (um) ingrediente

ingrepp (s) ett, ingreppet, ingrepp, ingreppen [inblandning, intråg] (uma) intromissão, (uma) intervenção

- ett kirurgiskt ingrepp (uma intevenção cirúrgica)

ingripande (s) ett, ingripadet, ingripaden, ingripandena (uma) intervenção, (uma) interferência, (uma) intromissão

ingripa (v) ingriper, ingrep, ingripit, ingrip! [det att ingripa i] intervir, interferir, intrometer-se

ingående (adj) [som går in i detalj, grundlig] detalhado, minucioso

ingång (s) -en, -ar (uma) entrada (ex: uma porta, um portão)

- huvudingång (entrada principal)

ingå (v) ingår, ingick, ingått, ingå! [utgöra en del, vara inräknad] fazer parte de, ser incluído em

- frakten ingår i priset (o transporte está incluído no preço)

gå in i, komma överens om, bilda

- ingå äktenskap {=gifta sig} (casar-se)

- ingå avtal {göra en överenskommelse} (fazer um contrato)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário