Tuesday, December 18, 2007

INH

inhemsk (adj) -t, -a [som fins el. produceras i det egna landet] produto interno, nacional, do país

- inhemska marknaden (o mercado nacional)

inhägnad (s) -en, -er cerca, cercado

inhägna (v) -r, -ade, -at, inhägna! cercar, fazer uma cerca

inhämta (v) -r, -ade, -at, inhämta! [ skaffa (sig)] aprender

- inhämta kunskaper (adquirir conhecimentos)

inifrån (adv) [från insidan] dentro de, da parte de dentro

initial (s) -en, -er inicial {ex: iniciais do nome}

initiativ (s) ett, initiativet, initiativ, initiativen iniciativa/s

injektion (s) -en, -er [insprutning av läkemedel genom huden] injeção

- injektions/spruta -n -or (seringa)

injicera (v) -r, -ade, -at, injicera! [ge en injektion] injetar {dar uma injeção}

inkalla (v) -r, -ade, -at, inkalla! convocação {para o serviço militar}

inkassera (v) -r, -ade, -at, inkassera! [ta emot el. driva in pengar] cobrar, arrecadar dinheiro

inkl (förk) [inklusive] inclusivo {inkl(abreviatura)]

inkludera (v) -r, -ade, -at, inkludera! [inräkna, inbegripa, medräkna] incluir, abranger; compreender

inklusive (prep) [medräknat] inclusive, incluíndo

inkognito (adv) [under antaget namn] incógnito

inkompetent (adj) inkompetent, inkompetenta incompetente, incapaz

inkomst (s) -en, -er [lön, intäkt] renda, rendimento, salário

- fast inkomst (renda fixa)

- årsinkomst (renda anual)

- inkomst/skat -en, -er (imposto de renda)

inkonsekvent (adj) inkonsekvent, inkonsekventa inconsequente

inkorporera (v) -r, -ade, -at, inkorporera! [förena] incorporar

inkräkta (v) -r, -ade, -at, inkräkta! [(olovlig) tränga sig in] invadir, usurpar; introduzir

- inkräkta på någons rättigheter (desrespeitar os direitos de alguém)

- inkräkta på privat område (invadir propriedade privada)

inkräktare (s) inkräktar(e)n, inkräktare, inkräktarna invasor(-es), usurpador(-es), intruso(-s)

inkubations/tid (s) -tiden, -tider período de incubação

inkvartera (v) -r, -ade, -at [ge el. skaffa tillfälligt husrum åt] alojar {por pouco tempo}

inköp (s) ett, inköpet, inköp, inköpen [det att köpa; inköpta varor] compras, fazer compras

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário