Wednesday, March 05, 2008

JU ju

ju (adv) [inte sant, eller hr, som du vet] pois, não é

- det är ju i morgon vi ska åka (é manhã que nós vamos, não é?)

- ju mer han har, ju mer vill han ha (quanto mais el tem, mais ele quer)

jubel (s) jublet [uttryck för stor glädje] júbilo (s.m) {grande alegria}

jubileum (s) ett, jubileet, jubiller [minnesfest] jubileu {jubileu de prata}

- hundraårsjubileum ( jubileu de cem anos, {comemoração)

jubla (v) -r, -ade, -at, jubla! [ge uttryck för stor glädje] alegrar-se

jude (s) -n, -ar judeu

judisk (adj) -t, -a judaico/a, judeu

jugoslav (s) -en, -er iugoslavo (s.m) {da Iugoslávia}, [Portugal (jugoslavo (Jugoslávia)]

jugoslavisk (adj) -t, -a iugoslavo

juice (s) -n, -er suco (frutas)

jul (s) julen, jular [helgen 24-26 december] Natal {24-25 de dezembro]

- före jul [Natal do ano passado]

- Annandag jul [dia 26 depois do dia de Natal]

- jul/afton (s) -aftonen, -aftnar [véspera de Natal]

- jul/dagen (namn) [dia de Natal]

- jul/gran (s) -granen, -granar [árvore (pinheiro) de Natal]

- jul/bord (s) ett, -bordet, -bord, -borden [ smörgåsbord med julmat] ceia de Natal

- jul/klapp (s) -kappen, -klappar [presente de Natal]

juli (s) [årets sjunde månad] mês de julho (s.m)

jumpa el. jympa (s) jumpan [gymnastik] fazer ginástica

jumper (s) jumper, jumprar {el. jumpers) [(dam)tröja] pulôver, suéter {para mulher}

jungfru (s) -n, -r [oskuld] virgem, dozela

- Jungfru Maria [Virgem Maria]

juni (s) mês de junho (s.m)

junior (s) -en, -er [yngre medlem i en {idrotts} förening # senior] júnior (o filho)

juridik (s) juridiken [rättsvetenskap] direito {estudar direito}

juridisk (adj) -t, -a jurídico (legal)

jurist (s) -en, -er [person som har tagit examen i juridik] advogado, jurista

jury (s) -n, -er [*Jurysystemet används i Sverige bara i tryckfrihetsmål] júri

- jury/medlem -men (jurado)

just (adv) [precis, exakt] justamente, exatamente, precisamente

- just det! (isso mesmo!)

- jag har inte tid just nu (justamento agora eu não tenho tempo)

justera (v) -r, -ade, -at, justera! [rätta till] ajustar, corrigir, regular

juvel (s) -en, -er jóia

juvelerare (s) juvelerar(e)n, juvelerare, juvelerarna [guldsmed] joalheiro/a (s.m/f)

jägare (s) jägar(e)n, jägare, jägarna [person som jagar] caçador/a (s.m/f)

jäkt (s) jäktet [pressande brådska, hets] pressa (s.f), agitação (s.f {plu. -ões})

jäktad (adj) jaktat, jäktade [hetsad el. pressad (av tidsbrist)] apressado/a

jäkta (v) -r, -ade, -at, jakta! apressar

jämföra (v) jämför, jämförde, jämfört, jämför! comparar, conferir

jämförbar (adj) -t, a [som kan jämföras; likvärdig] comparável

jämförelse (s) -n, -r comparação (s.f) {plu. -ões}

- göra jämförelser (fazer uma comparação)

jämförelsevis (adv) [relativt, ganska] relativamente

jämför/pris (s) ett, -priset, -pris {el. priser}, -prisen comparação de preços

jämlik (adj) -t, -a [som är lika mycket värd som andra] igual

jämlikhet (s) jämlikheten [det att vara jämlika, jämställhet] igualdade

jämn (adj) -t, -a [plan, slät; rak] plano/a, liso/a, reto/a

- en jämn yta (uma área plana)

Som fördelar sig regelbundet; alltid el. överallt lika stor (repartir em parte iguais)

- med jämna mellanrum {=ofta, regelbundet} (igual, regular, uniforme)

Som väger lika

- en jämn match (jogo empatado)

Om tal {som är delbart med 2}

- jämna tal (par)

{# udda (= impar)}

Exakt, precis

- jamna pengar (ter a quantia em dinheiro exata)

- Det blir 10 kronor jämnt! (10 coroas exata!)

jämn- el jäm- (förled) [lika] igual

- jämn/gammal -t (da mesma idade)

jämn/årig (adj) -årigt, -åriga [med samma ålder] da mesma idade

jämställdhet (s) jämställdheten igualdade

jämt (adv) [alltid, ständigt] sempre

- jämt och ständigt {=hela tiden, alltid} (constantemente, continuamente)

jämte (prep) [tillsammans med] com, junto com

Bredvid (ao lado)

- Kom och sätt dig jämte mig! (vem e senta do meu lado!)

Jämtland (namn) [ett landskap i Norrland] uma região no norte da Suécia

jämvikt (s) jämvikten equilíbrio

järn (s) ett, järnet ferro

- stykjärn (ferro de passar roupa)

Läkmedel som innehåller järn (medicamento que contém ferro)

järn/grepp (s) ett, -greppet, -grepp, -greppen [mycket fast och hårt grepp] agarrar com a mão de ferro

järn/handel (s) -handeln, -handlar loja de ferragens e ferramentas

järn/nätter (s) [frostnätter på sommaren] noites de geada no verão

järn/väg (s) -vägen, -vägar [bana för tåg, tågräls] estrada de ferro, ferrovia

jäsa (v) jäser, jäste, jäst fermentar

jäsning (s) -en, -ar fermentação

jäst (s) jästen fermento

jätte (s) -en, -at gigante

jätte- (förled) [mycket stor] grande, gigante

Mycket, fantastisk (muito, fantastico)

- jätte/bra (muito bom, estupendo)

- jätte/snygg -t (muito bonito/lindo)

jätte/lik (adj) -likt, -lika [stor som en jätte, enorm] gigantesco, enorme

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário