Tuesday, February 26, 2008

JO jo

jogga (v) -r, -ade, -at, jogga! [springa för motionens skull] correr

joker (s) jokern, jokrar [spelkort som ersätter alla andra kort] curinga [carta de baralho]

joller (s) jollret [spädbarns försök att tala] bebé tentando falar

jord¹ (s) jorden [planeten Tellus, jordklot, värld; fast mark] terra, mundo

- åka jorden runt (dar volta ao mundo, viajar no mundo inteiro)

- nyheten spred sig över hela jorden (a notícia espalhou-se no mundo inteiro)

jord² (s) jorden, jordar [odlat markmråde] terra, solo

- gräva i jorden (cavar no solo/terra)

- äga jord (ter uma propriedade)

- odlad jord (terra plantada {onde tem plantação})

jord/bruk (s) ett, -bruket, -bruk, -bruken [det är att odla jorden, åkerbruk] agricultura, lavoura

Plats där man odlar jorden, lantbruk, bondgård (agricultura, lavoura)

jord/brukare (s) -brukar(e)n, -brukare, -brukarna [bonde, lantbrukare] agricultor, lavrador

jord/bävning (s) -bävningen, -bävningar [kraftig skakning i jordytan] terremoto, tremor de terra

jord/fästa (v) -fäster, -fäste, -fäst, -fäst! [utföra jordfästning av] enterrar um defunto, fazer um enterro

jord/fästning (s) -fästningen, -fästningar [begravningsceremoni] cerimonia do enterro

jord/gubbe (s) -gubben, -gubbar morango/s

- jordgubbs/land -et (plantação de morangos)

- jordgubbssylt (doce de morango)

jord/skalv (s) ett, -skalvet, -skalv, -skalven [jordbävning] tremor de terra

jord/skred (s) ett, -skredet, -skred, -skreden [desabamento de terra]

jour (s) jouren estar de plantão

jour/havande (adj) [som har jour, tjänstgörande, vakthavande] plantonista, estar de plantão

- jourhavande läkare (médico de plantão)

journal (s) -en, -er [dagbok för löpande anteckningar ex: på sjukhus] jornal do paciente no hospital

Tidskrift; nyhetsmagasin {i radio el. TV} (jornal, revista (no radio ou TV ))

journalist (s) -en, -er jornalista/s

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário