Wednesday, November 19, 2008

Kont

kontrakt (s) ett, kontraktet, kontrakt, kontrakten contrato (s.m)
kontrast (s) -en, -er [motsats, tydlig olikhet] contraste (s.m)
kontroll (s) -en, -er controle (s.m)
kontrollant (s) -en, -er fiscal (s.m.f)
kontroll/besiktning (s) -besiktningen, -besiktningar controle (vistoria) anual obrigatório de veículos
kontrollera (v) -r, -ade, -at, kontrollera! verificar, conferir, controlar
kontrovers (s) -en, -er [tvist] controvérsia
- kontroversiell ( controverso)
kontur (s) -en, -er [ytterlinje] contorno (s.m)
konvalescent (s) -en, -er convalescente (s.m.f)
konvalescent/hem (s) -ett, -hemmet, -hem, hemmen casa de repouso (de saúde)
konvention (s) -en, -er convenção (-ões) (s.f)
konventionell (adj) -t, -a convencional
konversation (s) -en, -er [samtal] conversação (-ões) (s.f), conversa (s.f)
konvertera (v) -r, -ade, -at, konvertera! converter
kooperation (s) kooperationen [samarbete; ekonomisk samverkan] cooperação (-ões) (s.f)
kooperativ (adj)-t, -a [som drivs som kooperation] cooperativo (s.m)
kooperativ (s) ett, kooperativet, kooperativ, kooperativen [kooperation] cooperativo (s.m)
koordinera (s) -r, -ade, -at, koordinera! coordenar
kopia (s) -n, -or cópia (s.f)
- ta en kopia av brevet (tirar uma cópia de uma carta)
kopiator (s) kopiatorn, kopiatorer máquina (s.f) de copiar, copiadora (s.f)
kopiera (v) -r, -ade, -at, kopiera! copiar
kopp (s) -en, -ar  xícara (s.f)
koppar (s) koppar(e)n [Cu] cobre (s.m)
koppel (s) ett, kopplet, koppel, kopplen coleira (s.f) (para cachorro, etc)
koppla (v) -r, -ade, -at, koppla! [ansluta, sätta i förbindelse] ligar
- koppla på strömmen (ligar eletricidade)
binda med koppel (prender com a colera, ex. cachorro)
koppla av (v) -r, -ade, -at, koppla av! [ta igen sig, vila] descansar
koppling (s) -en, -ar [förbindelse] ligação (-ões) (s.f)
anordning som reglera kraftvöverföringen i en bil (embraiagem de carro)
koppor (s) [plural; mest i sms hudutslag med blåsor]
vattenkoppor (sarampo {doença})

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário