Wednesday, April 22, 2009

Ll

lej

lejd (s) lejden [garanti] salvo conduto

- fri lejd {=garanti (för någon) att passera fritt genom fientligt område} (licença escrita para alguém viajar ou transitar livremente)

lejon (s) ett, lejonet, lejon, lejonen [Felis leo] leão (pl. -ões)

lek (s) -en, -ar jogo (s.m), brincadeira (s.f)

- kortlek (jogo de cartas {baralho (s.m)})

leka (v) leker, lekte, lekt, lek! brincar, jogar

lekis (s) ett, lekiset, lekis, lekisen [ lekskola vardagligt] jardim (escola)

lek/kamrat (s) -kamraten, -kamrater campanheiro/a de brincadeiras

lek/man (s) -mannen, -män, -männen leigo (s.m)

lek/plats (s) -platsen, -platser parque infantil

lektion (s) -en, -er [undervisningstimme {i skolan}] lição (pl. -ões), aula (s.f)

lektor (s) lektorn, lektorer [titel för högre lärare vid gymnasieskolan el. högskolan] professor/a

lem (s) lemmen, lemmar [arm el. ben, extremitet] membro (s.m), extremidades (plural)
len (adj) lent, lena [mjuk och skön] macio, liso, suave
le (v) ler, log, lett, le! [se road el. se glad ut] sorrir (-se)
lera (s) leran, leror barro (s.m), argila (s.f)
-ler/kruka (vaso de barro)
ler/gods (s) -goset [keramik {t ex tegel, kakel] ceramica, barro {ex telha (s.f), azulejo (s.m)}
lesbisk (adj) -t, -a [homosexuell (kvinnor)] lésbica (s.f) {homossexualismo feminino}
leta (v) -r, -ade, -at, leta! [försöka hitta, söka] procurar, buscar
lett¹ -> leder (v)
lett² -> ler (v)
lett³ (s) -en, -er [person från Lettland] letão, leto ou letoniano {pessoa da Letônia}
leva (v) lever¹, levde, levt, lev! [vara vid liv, existera] viver, existir, estar vivo
- Lever dia föräldrar? (Seus pais estão vivos?)
- levande ljus {=stearinljus etc} (vela (acesa))
leve (s) levet, leven [hurrarop] viva!, hurra!
- leve konungen! (viva o rei!)
leve/bröd (s) -brödet [förutsättning för att leva] ganha pão, sustento
lever² (s) levern, levrar [ett inre organ i kroppen] fígado (s.m)
leva ut (v) lever ut, leved ut, levt ut, lev ut! [ge fritt utlopp åt]
leverans (s) -en, -er entrega (s.f), fornecimento (s.m), abastecimento (s.m)
- leverans/tid -en ( prazo (s.m) de entrega (s.f))
leverantör (s) -en, -er fornecedor/a, abastecedor/a
leverera (v) -r, -ade, -at, leverera! fornecer, abastecer, entregar
levnad (s) levnaden [livstid] vida, existência
- levnads/kostnad -en (custo de vida)
- levnads/standard -en (padrão de vida)
lexikon (s) ett, lexikonet, lexikon {el. lexika}, lexikonen [ordbok, ordlista] dicionário, vocabulário

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário