Tuesday, May 19, 2009

Lj


ljud (s) ett, ljudet, ljud, ljuden [
det som hörs] barulho, ruído
ljud/band (s) -ett, -bandet, -band, -banden fita cassete {P.S.: "a palavra "FITTA"{é orgão genital da mulher "no idioma sueco"} por isso não se deve "falar" "fita" c/ sueco/a ou na Suécia}
ljuda (v) ljuder, ljöd, ljudit [höras, låta] soar
ljud/lös (adj) -löst, -lösa [som inte hörs, tyst] silencioso
- utan buller (sem ruído)
ljuga (v) ljuger, ljög, ljugit, ljug! [inte tala sanning, luras] mentir
ljum (adj) ljumt, ljumma [halvvarm] morno/a
- ljumt vatten (água morna)
- ljumma vindar (vento brando)
ljumske (s) -en, -ar virilha (s.f)
ljung (s) ljungen [växten] uma planta "silvestre da floresta", de inverno, existem em varias cores
ljus¹ (adj) -t, -a [som är upplyst; som ger ifrån mycket ljus {bildligt hoppfull (motsats mörk)}] claridade; luz
- ljusa färger (cores claras)
ljus² (s) ett, ljuset, ljus, ljusen [det som gör att man kan se, sken] luz
- ljus och mörker (luz e claridade)
- dagsljus (claridade do dia)
- ljus/signal -en (sinal de luz)
ljuskälla, belysning (lâmpada)
- Tänd ljuset! (Acenda a luz!)
- stearinljus (vela)
ljusna (v) -r, -ade, -at, ljusna! [bli ljusare, klarna] clarear
- det ljusnar ute (clarea lá fora)
- en ljusnande framtid (um futuro claro)
ljus/stake (s) -staken, -stakar [hållare för ljus] castiçal (s.m), candelabro (s.m)
- adventsljusstake (um castiçal que coloca nas janelas antes do Natal (4 semanas))
ljus/år (s) -ett, -året, -år, -åren ano luz
ljuv (adj) ljuvt, ljuva [behaglig för kropp och själ] suave; doce
- leva ljuva livet (viver uma vida suave)
ljuvlig (adj) -t, -a [mycket behaglig för sinnena] delicioso
- ett ljuvlig sommarväder (um verão delicioso (tempo))

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário