Sunday, November 05, 2006

ANN

annons (subst.) ett annons, -en, -er = anúncio, propaganda
annonsera (verb) -r, -ade, -at = anunciar
¹annorlunda (adv.) [olik, ovanlig] = de maneira (modo) diferente
²annorluda (adv.) [på annat sätt] = de outra forma
annullera (verb) [ upphäva, förklara ogiltig], -r, -ade, -at = anular, cancelar
anonym (adj.) anonymt, anonyma = anónimo
anordna (verb) [ ordna, organisera], -r, -ade, -at = arranjar, organizar
anpassa (verb) -r, ade, -at = adaptar, acomodar, adequar, ajustar
- anpassa sig till ett liv i Sverige / adaptar a vida na Suécia
anropa (verb) -r, -ade, -at [ kalla på (via radio etc] = chamar, gritar, chamar pelo radio
anseende (subst.) anseendet [(gott) rykte] = reputação
anse (verb) anser, ansåg, ansett [mena,tycka; betrakta = considerar, estimar] = achar, crer, pensar
ansikte (subst.) ett ansikte, ansikte-t, ansikte-n, ansikte-na = face, rosto, cara
ansikts/lyftning (subst.) -lyftning-en, -lyftning-ar = operação facial, cirurgia plastica facial
ansjovis = anchova (peixe)
anslag (subst.) ett anslag, anslag-et, anslag, anslag-en = subsídio, subvenção
1 affisch = cartaz, aviso
2 sätt att slå {boll, på tangenter} /toque (na bola, no teclado de computador)
3 anslags/tavla = quadro de avisos
ansluta (verb) [ förbinda, koppla samman] = aderir, unir, (associar-se, filiar-se a um clube, etc)
anslutning (subst.) en anslutning, -en, -ar = adesão, associação, filiação
anspråk (subst.) ett anspråk, anspråk-et, anspråk, anspråk-en = pretensão [krav] = exigência, reclamação, reividicação
- anspråks/full -t = pretensioso
- anspråkslös (adj.) anspråkslös-t, anspråkslös-a, [som inte har stora krav; blygsam=modesto, enkel=simples] = despretensioso, humilde
anstränga (verb) ansträger, -de, -t, ansträng (!), [ utsätta för ansträngning, trötta (ut), pressa] = cansar, fatigar; esforçar-se
- anstränga sig till det yttersta = esforçar-se ao máximo, fazer todo o possível
ansträngning (subst.) -en, -ar , [ hårt arbeta; strävan, anspänning] = esforço
anställd (adj.) anställda { substantivisk användning person som har anställning} = empregado/a, trabalhador/ra
- fabriken har 300 anställda = a fabrica tem 300 empregados
anställa (verb) -er, -de, -t, anställ(!) = empregar, dar emprego
anställning (subst.) en anställning, -en, -ar, [ arbete, jobb, plats, tjänst] = emprego, posto, colocação, cargo, estar ao serviço de....
ansvar (subst.) ansvaret = responsabilidade
ansvara (verb) -r, ade, at, ansvara(!), [ ta ansvar (för), ha ansvaret (för)] = responder por, ser responsável por
ansvarig (adj.) ansvarig-t, ansvarig-a, [ som tar ansvar (för något)] =responsável; responsabilizar por
ansvarslös (adj.) ansvarlös-t, ansvarlös-a, [ utan ansvaskänsla, oansvarig] = irresponsável
ansökan (subst.) en ansökan, ansökan, ansökningar [ (skriftlig) begäran] = pedido, solicitação, requerimento
ansöka (verb) -er, -te, -t = pedir, solicitar, requerer
antagligen (adv.) [troligen] = provavelmente, possivelmente, presumivelmente
antal (subst.) ett antal, antal-et, antal, antal-en [mängd] = número, quantidade
anteckna (verb) -r, -ade, -at [skriva upp] = anotar, escrever nota
anteckning (subst.) en anteckning, -en, -ar = anotação, apontamentos, nota
antenn (subst.) en antenn, -en, -er = antena de radio, tv
anti [mot] = contra, (prefix), ex: anti/kropp = anticorpo
- antikvariat (subst.) ett antikvariat, -et, -en = loja de livros de segunda mão, livraria de livros raros.
-antikvitet (subst.) en antikvitet, -en, -er = antiguidade
-anti/semit (subst.) -semit-en, -semit-er [pessoa som tycker illa om och har fördomar mot judar] = anti- semtismo ( pessoas que não gosta de "judeus")
-anti/septisk (adj.) -septisk-t, -septisk-a = anti-séptico
No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário