Tuesday, October 16, 2007

HÄR

härma (v) -r, -ade, -at, härma! [efterapa, imitera] imitar

härmed (adv) [med detta "formellt"] com isto, por este meio

härnäst (adv) [nu närmast] a próxima vez

häromdagen (adv) [för någon dag sedan, nyligen] no/o outro dia, há alguns dias

härska (v) -r, -ade, -at, härska! [utöva fullständig makt] dominar, reinar

härstamma (v) r, -ade, -at descender de, proceder de, ser originário de

- härstamning -en (ascendência)

härva (s) -n, -or [bunt med garn] meada (de lã)

häst (v) -en, -ar cavalo/s

häst/svans (s) -svansen, -svansar rabo de cavalo (quando se faz no cabelo)

- häst/sko (ferradura)

- häst/hov (casco)

hävda (v) -r, -ade, -at, hävda! [försvara] defender, sustentar

häxa (v) -n, -or bruxa, feiticeira

hö (s) hö(e)t feno (alimento para animal)

höft (s) -en, -er quadril

hög¹ (adj) högt, höga [komp: högre, högst] alto, elevado

- lång (longo, alto) # (motsats) låg (baixo)

- högt pris (preço alto/elevado)

- hög ålder (idade avançada)

hög² (s) -en, -ar montão, monte

höger (s) högern partido politico de esquerda

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário