Tuesday, October 09, 2007

HÄN

hängare (s) hängar(e)n, hängare, hängarna [krok el. galge att hänga kläder på] gancho, cabine (roupas)

hänga (v) -er, -de, -t, häng! pendurar

- hänga (upp) tvätt (pendurar roupa para secar)

- jackan hänger i hallen (pendurar o casaco na entrada)

- regnet hänger i luften {=det börjar regna när som helst} ( parece que vai chover qualquer momento)

avrätta i galge (enforcar)

- hängning -en (enforcamento)

- hänge efter (v) -er, -de, -t, häng! [inte komma ifatt] estar sempre atrás; estar atrasado

- hänga efter med hyran (estar com aluguél atrasado)

- han hänger efter henne (ele vai atras dela)

- hänga med (v) -er, -de, -t, häng! [följa med] acompanhar (alguem ou alguma coisa)

- Hänger du med på bio? (Você também vai junto para o cinema?)

- hänga på (v) -er, -de, -t [bero på] depender de...

- det hänger på dig allt går bra (depende de você......)

- hänga sig (v) -er, -de, -t, häng! [ ta livet av sig genom hängning] enforcar-se (suicidar com enforcamento)

hängig (adj) -t, -a [ur form] mole, fraco

- förkyld och hängig (resfriado e fraco)

hängiven (adj) hängivet, hängivna [entusiastisk] dedicado, afetuoso

häng/matta (s) -mattan, -mattor rede de dormir

hängsle (s) ett, hängslet, hängslen, hängslena [(mest i plural) band som håller byxor uppe] suspensórios (para calças)

hänsyn (s) hänsynen, hänsyn, hänsynen [respekt för andras önskemål] consideração, atenção

- av hänsyn till (em consideração de, por consideração a, em atenção

- med hänsyn till (no que se refere a, no que diz respeito a, respeito de)

- visa hänsyn mot ngn (ter consideração para com alguem)

- hänsyns/full -t (atencioso, delicado

- hänsyns/lös -t (falta de atenção/consideração)

hänvisa (v) -r, -ade, -at, hänvisa! [visa var man kan få hjälp] mandar, mostrar (alguém quem procurar informação etc)

hän/visning (s) -visningen, -visningar [referens] referência

- i boken finns en hänvisning till sidan fyra ( no livro tem uma referência na pagina quatro)

häpen (adj) häpet, häpna [förvånad, överraskad] assombrado, pasmo

häpnad (s) häpnaden [förvåning] assombro, estupefação, pasmo

häpnads/väckande (adj) [förvånande] assombroso

häpna (v) -r, -ade, -at, häpna! [bli häpen] ficar assombrado/pasmo

här (adv) [på denna plats, hos mig] aqui, cá

- Stanna här! (Pare aqui!)

- här inne (aqui dentro)

- här ute (aqui fora)

- här och var ( aqui e acolá)

- Här är han! (Aqui ele!)

härifrån (adv) [från denna plats, bort] daqui

- Stick härifrån! (Some daqui! Desapareça!)

Härjedalen (namn) [Ett landskap i Norrland] Comarca no norte da Suécia

härkomst (s) härkomsten [ursprung] origem

- av tysk härkomst (origem alemã)

- av brasiliansk härkomst (origem brasileira)

härlig (adj) -t, -a [mycket behaglig (för något av sinnena)] maravilhoso, esplêndido

- en härlig sommardag (um dia maravilhoso de verão)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário