Monday, October 29, 2007

ID

idealisk (adj) -t, -a [perfekt, fullkomlig] idealista

ideell (adj) -t, -a [som bygger på ett ideal; icke-kommersiell] idealista

- ideella föreningar (associação de fim ñ lucrativo)

identifiera (v) -r, -ade, -at, identifiera! [känna igen, påvisa identiteten hos något el. någon] identificar (mostra sua identidade p/ alguém ou alguma repartição]

identitet (s) -en, -er identidade

- styrka sin identitet ( provar a sua identidade)

identitets/handling (s) -handlingen, -handlingar documento que prova quem é você {passaporte (pass), carteira de motorista (körkort), etc }

identitets/kort (s) -kortet, -kort, -korten [ID] carteira de identidade

ideologi (s) ideologi(e)n, ideologier [system av {politiska etc} idéer] ideologia

ideologisk (adj) -t, -a ideológico

idiom (s) ett, idiomet, idiom, idiomen [typisk el. genuint} sätt att uttrycka sig] idioma [é maneira tipica ou genuína de se expressa {definição "em sueco}, [português "idioma=língua]

idiot (s) -en, -er [mycket dum person] idiota

idiot/säker (adj) -säkert, -säkra [helt säker] descuidados

idol (s) -en, -er ídolo

idrott (s) -en, -er [sport] esporte

idrotta (v) -r, -ade, -at, idrotta! [sporta] fazer esporte

idyll (s) -en, -er idílio

ifall (konj) [om särkilt i talspråk] se, no caso de, supondo que

- ta in tvätten ifall det blor regn (pega a roupa do varal e trazer para dentro de casa, no caso de chover a noite)

ifatt el. i fatt (adv) [verbpartikel]

- hinna ifatt {=hinna fram till (genom att gå el. springa efter)} alcançar

ifråga/sätta (v) -sätter, -satte, -satt, -sätt! [ sätta under debatt, betvivla] por em dúvida, duvidar de, questionar

ifrån¹ (prep) [se/olhar "från" (labels/Fr)

ifrån² (adv) [från]

- allt ifrån (desde, a partir de)

- vara ifrån sig (estar fora de si)

- slå ifrån strömmen {=stänga av strömmen} (desligar a luz}

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário