Tuesday, January 22, 2008

INN

insamling (s) -en, -ar [samlande av frivilliga {särskilt pengar}] arrecadar, fazer uma cota [dinheiro] {fazer uma vaquinha]

- klädinsamling [ajuntar roupas para doação]

- namninsamlig [lista de nomes]

insats (s) -en, -er [det man sätter på spel, satsning] entrada, aposta [em jogo]

[åtgärd, prestation] (contribuição)

insekt (s) -en, -er inseto {myra(-or) (formiga(-s)), fluga(-or) (mosca(-s))}

inse (v) inser, insåg, insett, inse! [förstå] compreender, entender, ver

insida (s) -n, -or [sida som är vänd inåt] parte de dentro, lado de dentro

- handens insida (a palma da mão)

insikt (s) -en, -er [förståelse (i plural även) kunskaper] entendimento, compreensão; {kunskaper (conhecimentos)}

insinuation (s) -en, -er [kränkande antydan] insinuação

insinuera (v) -r, -ade, -at, insinuera! [antyda på ett kräkande sätt] insinuar

insistera (v) -r, -ade, -at, insistera insistir

- insistera på (insistir em)

insjukna (v) -r, -ade, -at [ bli sjuk] adoecer

insjö (s) -n, -ar [sjö] lago

inskrivning (s) -en, -ar [registrering (av elever, värnpliktiga etc)] inscrição {escola, etc}

inskränka (v) -er, -te, -t, inskränk! [begränsa] restringir, limitar

inskränkning (s) -en, -ar [begränsning] restrição, limitação

inskränkt (adj) inskränkt, inskränkta [som är begränsad] restrito, limitado

[fördomsfull, dum] (estúpido)

inslag (s) ett inslaget, inslag, inslagen

in/snöad (adj) -snöat, -snöade [isolerad på grund av snöoväder] ficar retido pela neve

inspektera (v) -r, -ade, -at, inspektera! [ kontrollera, granska, undersöka] inspecionar, verificar

inspektion (s) -en, -er inspeção, verificação

inspektör (s) -en, -er inspetor

inspelning (s) -en, -ar filmagem, produção; gravação {CD, cassete, DVD, etc}

inspiration (s) -en, -er inspiração

inspirera (v) -r, -ade, -at, inspirera! inspirar

installation (s) -en, -er instalação

-elinstallation (instalação elétrica)

installera (s) -r, -ade, -at, installera! instalar; {empossar}

instans (s) -en, -er [beslutande myndighet på en viss nivå (inom rättsväsendet)]instância {recorrer (por apelação) no tribunal de instância superior}

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário