Tuesday, September 16, 2008

Ke

kedja (s) -n, -or [band av sammanfogade länker] corrente (s.f),; cadeia (s.f)
- cykelkedja (corrente de bicicleta)
- bergskedja (cadeia de montanhas (pl) (s.f)
kejsare (s) kejsar(s)n, kejsare, kejsarna [{titel för} en viss monark] imperador (s.m) (pl. -es)
kejsar/snitt (s) ett, -snittet, -snitt, -snitten cesariana (s.f) (operação (s.f) (pl. -ões)
kel (s) kelet [smek] carinho (s.m)
kela (v) -r, -ade, -at, kela! [smeka] acariciar, fazer carinho
kel/gris (s) -grisen, -grisar [person som man skärmmer bort, favorit] mimado/a (-s), pessoa predileta
kemi (s) kemi(e)n química
kemikalier (s) [plu. kemisk ramställda ämnnen] produtos (pl.) (s.m) químicos (pl.) (s.m.f)
kemisk (adj) -t, -a químico
kemist (s) -en, -er [fackman i kemi] químico/a (pessoal profissional em química)
kem/tvätt (s) -tvätten lavagem (s.f) a seco (s.m.f)
kem/tvätta (v) -tvättar, -tvättade, -tvättat, -tvätta! lavar a seco
kennel (s) kenneln, kennlar canil (s.m)
keps (s) -en, -ar boné (s.m)
keramik (s) keramiken cerâmica (s.f)

keramiker (s) keramikern, keramiker, keramikerna ceramista (s.f)
keso (s) keson [färsk syrlig ostmassa] queijo fresco tipo "azedo"
ketchup (s) ketchupen catchup
kex el. käx (s) ett, käxet, käx, käken bolacha (s.f)
kg (förk) [kilogram i "sifferuttryck"] quilo (s.m) (kg)
kgl (förk) [kunglig(a)] real (familia real, rei, rainha etc)
kick¹ (s) [på ett litet kick {=på ett ögonblick}] instante
kick² (s) [spark] empurro
- få kicken {=bli avskedade} (ser madando emobra do emprego, dispensado]
stimulans (estimular, impulsar)
- boken gav mig en riktig kick (o livro me deu um verdadeiro estímulo)
kidnappa (v) -r, -ade, -at, kidnappa! raptar, sequestrar
kika (v) -r, -ade, -at, kika! [titta {i smyg}, spana] olhar algo discretamente
kikare (s) kikar(e)n, kikare, kikarna binóculo (s.m)
kik/hosta (s) -hostan [en barnsjukdom ] coqueluche (doença (s.f))
kila (v) -r, -ade, -at, kila! [springa snabbt, skynda] andar depressa, estár com pressa
killa (v) -r, -ade, -at, killa! [kittla] cócegas (pl.) (s.f)
kille (s) -en, -ar [pojke] rapaz, mõço
killing (s) -en, -ar [unge av get] cabrito (s.m)
kilo (s) ett, kilot, kilo(n), kilona [ett viktmått {=1 000 gram=] quilo (s.m)
kilo/gram {=kilo} quilo(grama)
kilo/meter (s) -metern, -meter {el. -metrar}, -meterna [ett längdmått {=1 000 meter}] quilômetro
kilo/watt (s) -watten, -watt, -watten [1 000 watt] quilowat
kind (s) -en, -er bochecha (s.f)
kind/tand (s) -tanden, -tänder dente de leite (crianças tem)
kines (s) -en, -er chinês (homem), chinesa (mulher)
kinesisk (adj) -t, -a chinês
kinkig (adj) -t, -a [gnällig (om barn)] rabugento/a, resmungão/na (pl. -ões)
kiosk (s) -en, -er quiosque (s.m)
kiropraktor el. kiropraktiker (s) kiropraktorn, kiropraktorer [icke-läkare som behandlar ryggbesvär etc] profissional que faz massagem na coluna ou especialista em problemas da coluna
kirurg (s) -en, -er cirurgião (s.m) (pl. -ões), cirurgiã (s.f) (pl. -ães)
kirurgi (s) kirurgi(e)n cirurgia (s.f)
kisa (v) -r, -ade, -at, kisa! mirar com os olhos semicerrados (por ....)
kiss (s) kisset [urin] urina (s.f), chichi (s.m)
kissa (v) -r, -ade, -at, kissa! urinar, fazer chichi
kisse (s) -en, -ar gatinho/a
kittla (v) -r, -ade, -at
fazer cócegas (pl.)
kittlig (adj) -t, -a
cócegas (pl.)
kiwi (s) kiwin [frukt] kiwi [fruta]
kjol (s) -en, -ar saia (.sf)

ca 52 grundord [total 527 ord]

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário