Tuesday, September 23, 2008

Kla



klack (s) -en, -ar
salto (s.m) alto de sapato (s.m)

kladd¹ (s) kladdet [klotter] rascunho (s.m)

kladd² (s) kladden, kladdar [utkast, koncept] rabisco (s.m)
kladdig (adj) -t, -a [kletig] pegajoso (sujo)
klaga (v) -r, -ade, -at, klaga! [uttrycka sorg, jämra sig] lamentar, queixar, lastimar
- klaga på huvudvärk [queixar de dor de cabeça]
- klaga över somnlöshet [queixar de falta de sono, insônia]
överklaga {hos en myndighet} queixar
klago/mål (s) -ett, -målet, -mål, -målen [anklagelse, kritik] fazer uma queixa contra um vizinho/a
klamydia (s) klamydian uma doença venéria
klant (s) -en, -ar chato/a
klapp (s) -en, -ar [smekning, lätt slag] palmada (s.m) {no ombro}
julgåva (presente
(s.m) de natal)
- julklapp (presente (s.m) de natal)
klar (adj) -t, -a [ljus, lysande, genomskinlig] claro, límpido, puro, transparente
{motsats # matt, ogenomskinlig} [antônimo # fosco }
tydlig, lättbegriplig [evidente, claro, óbvio ]
{motsats # oklar, dunkel} [antônimo # obscuro }
-
klara besked [decisão (pl. -ões) clara/evidente]
- så klart {=naturligtvis} [(está) claro!]
färdig [está pronto/a]
- maten är klar [a comida está pronta]
klara (v) -r, -ade, -at, klara! [genomföra] realizar, conseguir terminar
- klara en skrivning [terminar de escrever algo...]
- klara sig {=lyckas, reda sig, rädda sig} [arranjar-se, sair bem em uma situação]
klar/göra (v) -gör -gjorde, -gjort, -gör! [förklara, utreda] esclarecer; explicar
klarhet (s) klarheten [tydlighet] clareza; esclarecimento (s.m)
klarinett(s) -en, -er [ett träblåsinstrument] claneta (s.f) (instrumento musical)
klar/lägga (v) -lägger, -lade, -lagt, -lägg! [utreda, förklara] investigar, averiguara, tirar a limpo; esclarecer
klarna (v) -r, -ade, -at [bli klar, bli tydlig] tornar-se mais claro
klarsignal (s) -signalen, -signaler [klartecken] sinal verde (sentido de lúcidez)
klar/syn (s) -synen [insikt] perspicaz
klar/text (s) -texten [uttrycka sig i klartext] expressar claramente o quer dizer ou escrever
klass (s) -en, -er [grupp av företeelser med visa egenskaper] classe
- prisklass (classe de preço)
- åldersklass [classe por idade]
skola [escola]
- går i första klasse [turma do 1.o ano]
hög standard
- hålla hög klass [classe alta (sociedade)]
klassificera (v) -r, -ade, -at, klassificera! classificar (dividir me classes)
klassiker (s) klassikern, klassiker, klassikerna clássico
klassisk (adj) -t, -a
clássico
klass/rum (s) -ett, -rummet, -rum, -rummen sala de aula

365 ord [palavras] 









No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário