Monday, September 29, 2008

KL

klave (s) -n, -ar [
ena sidan av {svenskt} mynt] lado da moeda (cara)
kli (s) kli(e)t [skal från sädeskärnor] farelo (ex: trigo, aveia etc)
klia (v) -r, -ade, -at [irritea {huden}] coçar
- myggbetter kliar [mordida de mosquito coça]
riva [klia sig i huvudet] coçar-se na cabeça
klick (s) klicket [klickande ljud] clique
klicka (v) -r, -ade, -at, klicka! [inte gå av, inte fungera] não disparar, falhar no disparo (arma de fogo)
klient (s) -en, -er [kund hos advokat el. läkare] cliente
klientel (s) ett, klientelet, klientel, klientelen crientela
klimakterium (s) klimakteriet menopausa
klimat (s) ett, klimatet, klimat, klimaten clima
klimax (s) -en, -ar [höjdpunkt] clímax, auge, apogeu
klinik (s) -en, -er [{avdelning på ett} sjukhus] clínica, ambulatório
klipp (s) ett, klippet, klipp, klippen [resultat av klippning, urklipp] corte; recorte (ex: jornal, revista)
klippa (s) -n, -or [berg, bergknalle] rocha, rochedo, penhasco
klippa el. clippa (v) -er, -te, -t, klipp! [skära med sax] cortar (com tesoura); aparar (unhas)
- klippa håret (cortar o cabelo)
- klippa {till} en blus (cortar uma blusa)
- klippa till {=slå till} (dar uma pancada em alguém)
klippa sig (v) -er sig, -te sig, -t sig, klipp! [låta klippa håret (hos frisören)] deixar um/a cabeleiro/a cortar seu cabelo
- klippning -en, -ar (corte)
klipsk (adj) -t, -a [klartänkt, uppfinningsrik] astuto, esperto
klister (s) klistret [lim] cola, grude
klistra (v) -r, -ade, -at, klistra! [fästa med klister, limma] colar, grudar
klitoris el. clitoris (s) clitóris
kliv (s) ett, klivet, kliv, kliven [
stort steg] andar a passos largos
kliva (v) kliver, klev, klivit, kliv! [gå med stora steg; klättra]
andar a passos largos; subir a
klo (s) klon, klor [mest i plural skarp tånagel på vissa djur] garra, (casco/unha de animal)
kloak (s) -en, -er [avlopp] esgoto
klocka (s) -n, -or [ur] relógio
- Vad är klockan? (Quantas horas?)
- kyrkklocka (sino (igreja))
- ringklocka (compainha ( porta))
klock/slag (s) -ett, -slaget, -slag, -slagen [tidpunkt] em ponto (horas)
klok (adj) -t, -a [förståndig, vis {motsats oklok, dum}] inteligente; sensato; prudente
- Är du inte riktigt klok {=är du galen}? (Você não regula bem {=você é doido}?
klor (s) kloren cloro
kloster (s) ett, klostret, kloster, klostren {el. klosterna} convento, mosteiro
klot (s) ett, klotet, klot, kloten [jordklot] globo
klotter (s) klottret [slarvig el. otydlig skrift] rabisco; grafite/pichar (nos muros etc)
klottra (v) -r, -ade, -at, klottra! inscrever grafite em; pichar {palavra, frase ou desenho feitos em muro ou parede de local público}

414 ord

 

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário