Tuesday, January 06, 2009

KRA

krage (s) -en, -ar gola (s.f), colarinho (s.m)

kram (s) -en, -ar abraço (s.m)

krama (v) -r, -ade, -at, krama! abraçar

- pressa ihop (apertar (v))

kramp (s) -en, -ar cãibra (s.f)

kran (s) -en, -ar [vattenkran {= torneira (s.f)}]

- lyftkran (guindaste (s.m))

kranium (s) kraniet, kranier [huvudskål, skalle] crânio (s.m)

krans (s) -en, -ar [ring av sammanflätade blommor] grinalda (s.f) {de flores}

kras (s) [gå i kras {=gå sönder}] partir-se, quebrar-se

krasch (s) -en, -er [våldsam olycka med fordon (även om ekonomiskt)] fracasso (s.m); quebra (economia), catástrofe financeira

- flygplanskrasch (acidente (s.m) de avião (s.m))

krascha (v) -r, -ade, -at, krascha! [kollidera i en krasch] acidente com avião

krasse (s) krasse [krydd] agrião (pl. -ões)

krasslig (adj) -t, -a [lite sjuk] adoentado/a

kratta¹ (s) -n, -or [ett redskap med kort tänder för att rensa och jämna ut jord etc] tipo de vassora de ferro que usa no jardim

kratta² (v) -r, -ade, -at, kratta! [behandla (jord el. grus etc) med kratta] trabalhar a terra com a "kratta"

krav (s) ett, kravet, krav, kraven [önskemål som man ställer som villkor för något] exigência (s.f)

kravaller (s) [plural (gatu)upplopp, tumult] tumultos (plural), arruaças (plural)

kreativ (adj) kreativt, kreativa [skapande; idérik] criativo/a

kreatur (s) ett, kreaturet, kreatur, kreaturen [större husdjur (t ex kor), boskap] gado (s.m), reses (.f)

kredit¹ (s) -en, -er [(möjlighet att få) lån] crédito (s.m)

- köpa på kredit (comprar a crédito (s.m) {fiado})

kredit² (s) [inkomstdelen i bokföring motsats* # debet] saldo (s.m) {#* débito}

kredit/köp (s) -ett, -köpet, -köt, -köpen [avbetalningsköp] comprar a crédito

krematorium (s) ett, krematoriet, krematorier [bygnad för kremering] crematório (s.m)

kremering (s) -en, -ar [bränning av dödas kroppar] cremação (pl. -ões) {de cadáver}

krets (s) -en, -ar círculo (s.m), esfera (s.f), roda (.f)

grupp människor [i politiska kretsar] grupos de pessoas (ex políticos (plural))

kretsa (v) -r, -ade, -at, kretsa! [röra sig runt (något)] rodar, girar, dar voltas

- månen kretsar runt jorden (a lua gira em torno da terra)

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário