Saturday, January 10, 2009

KRI

 

krig (s) ett, kriget, krig, krigen guerra (s.f)

- vara i krig (estar em guerra)

- inbördeskrig (guerra civil)

kriga (v) -r, -ade, -at, kriga! fazer guerra, guerrear

krigare (s) kriga(e)n, krigare, krigarna gueireiro (s.m), soldado (s.m),combatente (s.m)

krigs/markt (s) -markten [ett lands stridskrafter] as forças armadas (plural)

kriminal- (förled) [brotts-, brottmåls-]

- kriminal-/assistent -en (assistente criminal)

kriminalisera (v) -r, -ade, -at, kriminalisera! cometer (v) crime (s.m)
kriminalitet (s) kriminaliteten criminalidade (s.f)
kriminell (adj) kriminellt, kriminella [brottslig] criminoso/a
kring (prep) [runt (om)] à volta de, em torno de, ao redor de
- i trakterna kring Göteborg (em torno (da cidade de) Göteborg
- en lön kring 35 kronor i timmen (um salário em torno de 35 coras por hora)
kringla (s) -n, -or [ett bakverk med viss form] rosca (s.f), rosquinha (tipo pão doce)
kris (s) -en, -er [svår eller kritisk situation] crise (s.f)
- en ekonomisk kris (a crise econômica)
- människa i kris (pessoa em crise)
kristall (s) kristallen cristal (s.m)
- kristall/glas (vidro de cristal)
- kristall/krona (lustre de cristal)
kristen (adj) kristet, kristna cristão (-ões)(s.m), cristã (s.f)
kristendom (s) kristendomen cristianismo (s.m)
Kristi Himmelsfärdag [helgdag 40 dagar efter påsk] dia da Ascenção
krita (s) -n, -or giz (s.m)
kriterium (s) ett, kriteriet, kriterier critério (s.m)
kritik (s) kritiken crítica (s.f)
kritiker (s) kritikern, kritiker crítico (s.m)
kritisera (v) -r, -ade, -at, kritisera! [rikta kritik mot (någon)] criticar, censurar
kritisk (adj) -t, -a crítico
kroat (s) -en, -er [person från Kroatien {i Jugoslavien}] croata {pessoa do país da Croácia}
krock (s) -en, -ar [sammanstötning, kollision] choque (s.m), colisão (pl. -ões)(s.f)
krocka (v)-r, -ade, -at, krocka! [stöta ihop, kollidera] colidir, chocar (ex. dois carros)
krog (s) -n, -ar [restaurang {med spritservering}] restaurante (.m) com bar (s.m)
krok (s) -en, -ar gancho (s.m)
krokig (adj) -t, -a [krokiga vägar] estrada com curvas
krokodil (-en, -er crocodilo (s.m)
krokodil/tårar (s) -tårarna [falska tårar] lágrimas (plural) de crocodilo
krokus (s) -en, -ar uma planta da (primavera na Suécia)
krom (s) kromen {el. kromet} [ett blankt metalliskt grundämne] cromo (s.m), {metálico, Cr}
kromosom (s) -en, -er cromossomo (s.m)
krona (s) -n, -or [ett mynt {100 öre} i bl a Sverige, Norge, Dammark och Island; ena sidan av {svenskt} mynt] coroa (moeda)

- krona o. klave (cara ou coroa)
kronisk (adj) -t, -a crónico (doença crónica)
krono/fogde (s) -fogden, -fogdar [person som företräder en statlig myndighet {kronofogdemygheter}] SPC
kronologisk (adj) -t, -a  cronológico (s.m)
kron/pris (s) -prinsen, -prinsar príncipe (s.m) herdeiro (s.m) {kron/prinsessa (princesa herdeira)}

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário