Monday, May 04, 2009

Lik


likartad (adj) likartat, likartade [av samma art, liknande] similar {da mesma espécie}
likaså (adv) [på samma sätt] também, igualmente
lik/formig (adj) -formigt, -formiga [som är lika] uniforme {igual}
lik/giltig (adj) -giltigt, -giltiga [ointresserad, oengagerad] indiferente, desinteressado/a
likhet (s) -en, -er [överensstämmelse] semelhança
likhets/tecken (s) -ett, -tecknet, -tecken, -tecknen [tecknet =] sinal de igualdade =
liknande (adj) [(nästan) likadan, likartad] (quase) igual, parecido/a
likna (v) -r, -ande, -at [vara lik, påminna om] pararecer-se, com (a), ser parecido com
liknelse (s) -en, -er [jämförelse (i form av berättelse) för att förklara något] semelhança, comparação de coisas semelhantes {análogo, semelhante}
liknöjd (adj) liknöjt, liknöjda [ointresserad, likgiltig] indiferente
liksom¹ (adv) [nästan, på något sätt] quase (em português não tem "adv")
liksom² (konj) [i likhet med, på samma sätt som] como, bem como, assim com
liktorn (s) -en -ar [ömmande förtjockning på tårna] calo (s.m) {no pé}
liktydig (adj) -t, -a [som innebär samma sak] sinónimo (s.m), equivalente (s.m)
likvidera (v) -r, -ade, -at, likvidera! [betala, ge likvid {för något}] liquidar (ex: contas)
likväl (adv) [ändå, trots det] no entanto, contudo, não obstante, todavia
likvärdig (adj) -t, -a [som har liknande värde, jämngod] equivalente, de igual valor
- vara likvärdig (equivaler a)
likör (adj) [en söt spritdryck] licor (pl. -res)

1 comment:

  1. Seu material é fantástico. Tenho recorrido muito a ele para tirar dúvidas e ver mais exemplos!

    ReplyDelete

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário