Monday, May 11, 2009

Lil

lila (adj) [violett] lilás/roxo (cor)
lilja (s) -n, -or [en växt av släktet Lilium] lírio (uma planta)
lill/finger (s) -fingret, -fingrar [handens minst finger] o quinto dedo da mão {mindinho}
lim (s) limmet [klister] cola (s.f), grude (s.m)
limma (v) limmar, limmade, limmat, limma! [klistra] colar, grudar
limpa (s) -n, -or [avlångt mjuk bröd (även föremol med liknande form)] tipo pão de forma (formato)
- en limpa cigaretter [um pacote/maço (c/ 10 carteira de cigarro)
lin (s) linet [växt av släktet Lineum] linho (s.m) (planta)
lina (s) -n, -or [{långt} rep] corda {=rep}; fio; cabo; linha
- tvättlina (varal {onde se coloca as roupas para secar}
- livlina (linha da vida)
linda (s) -n, -or [bred tygremsa, binda] faixa de tecido (s.f)
lindra (v) -r, -ade, -at, lindra! [göra lättare el. mindre kännbar] aliviar
- lindra smärtan (aliviar a dor)
- lindring -en (alivio)
lindrig (adj) -t, -a [inte allvarlig; obetydlig, lätt] leve
lingon (s) ett, lingonet, lingon, lingonen [{bär av} växten Vaccinium vitis idoa] uma "frutinha silvestre" que tem na Suécia nas floresta/bosque,
{pt. Portugal (arando, uva dos bosques)}
lingvist (s) -en, -er [språkforskare] linguista (s.f)
- lingvistik (linguística)
linjal (s) -en, -er régua (s.f)
linje (s) -en, -er linha (s.f)
- en rak linje (uma linha reta)
sträcka som trafikeras med allmänna kommunikationer [linha de ônibus, etc]
- linje/flyg -et (linha de avião)
- linje/trafik (roteiros regulares de (ônibus, avião, barco etc)
linje/domare (s) -domar(e)n, -domare, -domarna [domare {i fotboll} som bevakar planens sidlinjer] bandeirinha (fotebol)
linjera (v) -r, -ade, -at, linjera! [dra raka linjer på] pautar, riscar (fazer pauta no papel)
linne (s) linnet [tyg framställt av lin; lakan och handdukar etc] tecido de linho
lins (s) -en, -er [ljusbrytande föremol {med konvexa ytor}] lente (s.f)
- kameralins (lente de camara)
- kontaktlins (lente de contato (para os olhos))
lins (frön från) en artväxt [lentinha (s.f), tipo de grão]
lista (s) -n, -or [förteckning] lista (s.f)
- ordlista (dicionário; vocabulário)
- väntelista (lista de espera)
lista ut (v) listar ut, listade ut, listat ut, lista ut! [komma underfund med, lura ut] descobrir (com manhas)
listig (adj) -t, -a [som använder list, slug, knepig] astuto/a, manhoso/a, espetalhão/
na
lita på (v) litar på, litade på, litat på, lita på! [ha förtroende för, tro på] confiar, ter confiança em
- Lita på mig! (Confia em mim!)
lite el. litet (adv) [en aning, något] um pouco
- lite rädd (um pouco de medo)
- lite mer ost (mais um pouco de queijo)
- lite grann {=något litet} um pouquinho/bocadinho
liten (adj) litet, lilla [komp: mindre, minst {obetetydlig i fråga om storlek, ålder etc, (# stor)] pequeno/a, miudo/a; minúsclo/a, pouco/a
- en liten summa (uma soma pequena (dinheiro))
- ett litet antal (alguns)
- en liten flicka (uma criancinha/um bebé)
- i liten scala (em escla pequena)
- en liten bit (um bocadinho)
- en liten stund (um momentinho)
liter (s) litern, liter {el. litrar}, literna [ett rymdmått] litro (s.m)
- en liter mjölk (um litro de leite)
litteratur (s) -en, -er literatura (s.f)
litterär (adj) -t, -a literário
liv (s) ett, livet, liv, liven [t att leva, levand] vida (s.f); existência (s.f)
- ett långt liv (uma vida longa)
- Aldrig i livet! {= inte under några omständigheter} (Nunca na minha vida!)
- vara vid liv {vara levande} (estar vivo)
-  ta livet av sig (suicidar-se)
live (adj) [som sker el. sänds direkt {skivinspelning TV-program el. dyl} engelska] direto; ao vivo
liv/försäkring (s) -försäkringen, -försäkringar seguro (s.m) de vida
livlig (adj) -t, -a [full av liv; intensiv] animado/a, vivo/a, cheio/a de vida
liv/moder (s) -modern [organ hos kvinnan där fostret utveklas] útero (s.m)
liv/rem (s) -remmen, -remmar [bälte kring midjan] cinto (s.m)
liv/ränta (s) -räntan renda vitalícia
livs (s) [{butik som säljer} livsmedel mercearia (s.f)
livs/fara (s) -faran perigo de morte
livs/farlig (adj) -farligt, -farliga muito perigoso
livs/kvalitet (s) -kvaliteten qualidade de vida
livs/medel (s) -ett, -medlet, -medel, -medlen [mat, föda] géneros alimentícios (pl.), mantimentos (pl.)
livs/åskådning (s) -åskådningen, -åskådningar [uppfattning om livets mening] conceito de vida
liv/vakt (s) -vakten, -vakter guarda costas

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário