Tuesday, November 21, 2006

ASP

Förkortningar/Abreviaturas
substativ (s), verb (v), adjektiv (adj), adverb (adv), pronomen (pro), preposition (pre), räkneord (räk), konjunktion (koj), eller (el.), förkortning (förk.)

aspekt (s) -en, -er aspecto
aspirant (s) -en, -er aspirante, candidato, pretendente
assiett el. asjett (s) -en, -er prato pequeno de sobremesa
assistent (s) -en, -er assistente
assistera (v) -r, -ade, -at assistir, auxiliar, ajudar
association (s) -en, -er associação
assyrier (s) -n, -er [folkgrupp från visa delar av Syrien, Irak, Libanon och Turkiet] assírio
aster (s) -n, astr-ar uma arvore muito comun na Suécia
asterik (s) -en, -er [*] asterisco, estrelinha
astigmatisk (adj) -t, -a astigmático (doença dos olhos)
astma (s) astman asma
astrologi (s) astrologi(e)n astrologia
astronaut (s) -en, -er astronauta
astronomi (s) astronomi(e)n astronomia
asyl (s) -en, -er asilo /refúgio
ateist (s) -en, -er ateu
ateljé (s) -n, -er estúdio, [atelier de moda]
Atlanten (namn) Oceano Atlântico
atlas (s) -en, -er atlas
atlet (s) -en, -er atleta, atlético
atmsfär (s) -er, -er atmosfera, [ambiente]
atom (s) -en, -er átomo
atom/bomb (s) -bomben, -bomber bomba atómica
¹att (infinitivmäerke) endast framför (verb) infinitv usa na frente do verbo no infinitivo
²att (koj) [allmän bisatsinledare] inicia uma "oração subordinada (bisats)
Ex:
- jag såg att han kom (eu vi quando ele chegou)
- Är du säker på att han kommer? (Você tem certeza que ele vem?)
- att du är trött kan jag förstå (eu entendo que você esteja cansado)
att: (förk.) att handläggas av i brevadress
- att: Katarina Wall
attack (s) -en, -er ataque
att attackera (v) -r, -ade, -at atacar, agredir
attentat (s) ett attentat, attentat-et, attentat, attentat-en atentado
attest (s) -en, -er atestado, certificado, certidão
attestera (v) -r, -ade, -at atestar, testemunhar, certificar

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário