Saturday, November 25, 2006

ATT och "Förkortningar"

Förkortningar (förk.) que uso para escrever no idioma sueco. OBS: Eu fiz minhas abreviaturas para ficar mais facil pra mim escrever.
Svenska förkortningar = (förk.) ------ Linds= (förk.) ----- Português
Adjektiv = (adj) ------------------------- (adj) ---------------- adjetivo
Adverb = (adv) -------------------------- (adv) --------------- adverbio
Exempel = (ex.) ------------------------- (ex.) ---------------- exemplo
Eller = (el.) ------------------------------ (el.) ----------------- ou
Konjunktion = (konj.) -------------------- (kj) ----------------- conjunção
Komparativ = (komp.) ------------------ (kom.) --------------- comparação
Plural/Pluralis = (plur./pl) ------------- (pl) ------------------ plural
Interjektion = (interj./itj) --------------- (itj) ------------------ interjeção
Bestämd form = (best.) ----------------- (best.)---------------- (complemento definido do substantivo)
Obestämd form = (obest.) -------------- (obest.) -------------- (complemento indefinido do substantivo)
Genitiv = (gen.) ------------------------- (gen) ---------------- genitvo (s no final dos substantivos em todas as formas [nas 4 ])
Böjlig = (böjl.) ----------------------- (böjl) ----------------- flexão, declinação, conjugação (desinência, terminação nos "tempos dos verbos, substantivos, adjektivos" no idioma sueco)
Oböjlig = (oböjl.) ------------------- (objöjl) ---------------- invariável, indeclinável ( alguns substantivos, adjetivos "que não tem "declinação" ou conjugação)
Preposition= (prep.) ---------------- (prep) ----------------- preposição
Presens = (pres.) --------------------- (pres) ----------------- (tempo (v)) presente
Preteritum = (pret.) ----------------- (pret) ----------------- (tempo (v)) pretérito
Pronomen = (pron.) ----------------- (pron) ----------------- pronome
Singularis = (sing.) ------------------ (sg.) ------------------- singular
Substantiv = (subst.) ---------------- (s) --------------------- substantivos
till exempel = (t. ex.) --------------- (t.ex.) ------------------ por exemplo
Imperativ = ( imp.) ----------------- (imp.) ------------------ imperativo
Supinum = (sup.) ------------------- (sup) ------------------- (tempo (v) supino
Räkneord = (räkn.) ----------------- (räkn) ------------------ räkneord

attityd (s) -en, -er atitude, postura inställning disposição de espirito
attrahera (v) -r, -ade, -at atrair, cativar, fascinar
attraktion (s) -en, -er atração
attraktiv (adj) -t, -a atraente, atrativo
attribut (s) ett attribut, -et, abttribut, attribut-en [1 kännetecken] atributo
2 satsdel som utgörs av en bestämning till substantiv / parte de frase que define o substantivo

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário