Thursday, July 12, 2007

HE

hebreiska (s) hebreiskan [officiellt språk i Israel] hebraico {língua do país de Israel}

heder (s) hedern honra

- på heder och samvete! (pela minha honra!)

hederlig (adj) -t, -a [ärlig] honesto, correto, honrado

heders/ord (s) -ordet, -ord, -orden palavra de honra

hedra (v) -r, -ade, -at, hedra! [bevisa heder] honrar, venerar, respeitar

hej (interj] [hälsningord] olá, oi

- Hej då! (tchau, adeus)

heja(1) (interj) torcer por (ex: futebol)

heja(2) (v) -r, -ade, -at, heja! [säga hej {till} ngt] cumprimentar

hejda (v) -r, -ade, -at, hejda! [stoppa, hindra] parar, deter

hejsan (interj) [häsningsord] olá, oi {usa p/ cumprimentar pessoas amigas, conhecidas}

hektar (s) ett, hektaret, hektar, hektaren [ett ytmått {=10 000 kvdratmeter}] hectare {medida agrária de 100 ares}

hektisk (adj) -t, -a agitado, excitado, febril

hekto (s) ett, hektot, hekto, hektona [ett vikmått {=100 gram}] cem gramas, hectograma {medida de 100 gramas}]

hel (adj) helt, hela [odelad, fullständig] todo, inteiro, integral, total

- en hel vecka (a semana inteira, toda a semana)

- en hel del {=mycket, många} (boa parte, grande parte)

- på det hela taget {=i stort sett} (duma maneira geral, dum modo geral)

oskadad # trasig, sönder (intacto, inteiro # quebrado, despedaçado)

hel/försäkring (s) -försäkring, -försäkringar seguro total (ex: p/ carro)

helg (s) -en, -er [veckslut, högtider] fim de semana, feriado

- julhelg (feriado de Natal)

- långhelg (semana Santa)

helg/dag (s) -dagen, -dagar [söndag el. annan kyrklig högtid # vardag] dia feriado, {dia santo}

helgon (s) ett, helgonett, helgon, helgonen santo da igreja católica

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário