Tuesday, July 03, 2007

HAN

hane el. hanne (s) -n, -ar [djur av manligt kön # hona] macho (animal)

[hane # hona {macho # femea}]

hangar (s) -en, -er [garage för flygplan] hangar (garagem p/ avião)

hangar/fartyg (s) -fartyget, -fartyg, -fartygen porta-aviões (navio)

hantera (v) -r, -ade, -at, hantera! [behandla, sköta] manejar, manusear, tratar

- hantera en konflikt ( tratar um conflito)

hant/verk (s) -ett, -verket, -verk, -verken [arbeta som görs for hand] ofício, trabalho manual (todo trabalho feito à mão)

hant/verkare (s) -verkar(e)n, -verkare, -verkarna trabalha com pedreiro, marceneiro etc; artesão, artesã (que faz artesanato, também é um "hantverkare")

hare (s) -n, -ar lebre

harem (s) haremet, harem, haremen harém

harmlös (adj) -t, -a inofensivo, inocente

harmoni (s) harmoni(e)n, harmonier harmonia

harpa (s) -n, -or harpa

hasa (v) -r, -ade, -at, hasa! [släpa] escorregar

- släpa fötterna efter sig ( arrastar os pés)

hasch (s) haschen {el. haschet} maconha

hassel/nöt (s) -nöten, -nötter avelã

hast (s) [fart, brådska] pressa

hastig (adj) -t, -a [snabb] rápido, apressado

hastighet (s) -en, -er velocidade, rapidez

- hastighets/begränsning -en (limitação da velocidade)

- hastighets/mätare -n (velocímetro)

hat (s) hatet ódio, rancor

hata (v) -r, -ade, at, hata! [avsky] odiar, ter ódio

hatt (s) -en, -ar chapéu

hav (s) ett, havet, hav, haven mar

- världshav (oceano)

havande (adj) [gravid] grávida

havandeskap (s) ett, havandeskapet, havandeskap, havandeskapen [graviditet] gravidéz

haverera (v) -r, -ade, -at naufragar

haveri (s) haveri(e)t, haverier naufrágio

havre (s) havren aveia

havre/gryn (s) -grynet [ mest dom massord {flingor av havre}] flocos de aveia

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário