Friday, July 27, 2007

HEM

¹hem (adv) [till sitt hem el. sin hemort] casa, lar

- resa hem (ir para casa)

²hem (s) ett, hemmet, hem, hemmen domicílio, casa

- arbeta i hemmet (trabalhar em casa)

- föräldrahem (casa dos pais)

- hem/arbete -t (deveres escolares)

Institution som fungera som bostad (instituição que funciona como domicílio/moradia) asilo

- vårdhem (asilo para velhos)

- daghem (creche)

- vandrarhem (alberge)

hem/bränning (s) -bränningen [framställning av sprit i hemmet] destilaçao caseira

**Olagligt i Sverige (proíbido/ilegal na Suécia)

hem/dator (s) -datorn, -datorer [dator för användning i hemmet] computator que usa em casa

hem/försäkring (s) -försäkringen, -försäkringar seguro residencial

hem/hjälp (s) -hjälpen, -hjälpar empregada doméstica

hemifrån (adv) [från hemmet, bort] de casa

- resa hemifrån (ir/viajar da casa p/ outro lugar; ir-se)

hem/komst (s) -komsten, -komster [återkomst till hemmet] volta, regresso {para casa, lar}

hem/kunskap (s) -kunskapen [ett skolämne som behandlar skötseln av ett hem, konsumentfrågor etc] matéria escolar que estuda "economia, cuidado etc, doméstica/o de uma casa" {matéria entre 7.a a 9.a 1.o grau}

hem/lagad (adj) -lagat, -lagade caseiro/a, feito em casa {ex: pão, refresco, comida etc}

hem/land (s) -landet, -länder pátria, país natal

hemlig (adj) -t, -a [dold] secreto; oculto

hemlighet (s) -en, -er segredo/s

hemlig/hålla (v)-håller -höll, -hållit, -håll! [dölja] manter secreto {em segredo}; guardar segredo sobre....

hem/lös (adj) -löst, -lösa sem casa, sem tento

hemma (adv) [i hemmet, inne] em casa, {dentro de casa}

- hon är inte hemma (ela não está em casa)

hemma/fru (s) -frun, -fruar dona de casa

hemma/gjord (adj) -gjort, -gjorda caseiro/a, feito em casa

hemma/plan (s) -planen [spelplan {i fotboll etc} där man bor] campo próprio {jogar em casa} na própria cidade

hemorrojder (s) [plural] hemorróidas (doença)

hem/ort (s) domicílio, lugar de origem

hemsk (adj) -t, -a horrível, horroroso

hem/slöjd (s) -slöjden artesanato

hem/språk (s) -språket, -språk, -språken [modersmål] língua materna

hemspråks/lärare (s) -lärar(e)n, -lärare, -lärarna {professora/o} que ensina a língua materna

hem/tjänst (s) -tjänsten [social service för äldre] assistente social para velhos

hem/väg (s) -vägen voltar para casa

hemåt (adv) [i riktning mot hemmet] para casa {sentido de estar voltando para casa}

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário