Tuesday, November 06, 2007

IG

igelkott (s) -en, -ar ouriço {um bichinho igual o porco espinho cheio de espinho}

igen (adv) de novo, novamente, outra vez

- om igen (mais uma vez)

- han har börjat dricka igen (ele voltou a beber de novo)

- känna igen {=identifiera} (reconhecer)

igenom (adv) [verbpartikel genom; går igenom, slår igenom] através de

- genom (prep) por; através de, por meio de; com, por intermédio e, durante

- gå in genom en dörr (passar pela porta (entrar ou sair)

- resa genom Sverige (viajar dentro da Suécia)

- genom åren {el. tiderna} (durante os anos)

- spara pengar genom investering (economizar dinheiro através de investimento)

- genom att lära andra lär man sig själv (através de ensinar outras a gente ensina a nos mesmo)

ignorera (v) -r, -ade, -at, ignorera! [inte bry sig om] ignorar, ñ fazer caso de, ñ se importar com

igång el. i gång (adv) [verbpartikel i rörelse, i farten]

- få igång bilen (ligar o carro)

- komma igång med ett arbete (começar um trabalho)

igår el. igår (adv) ontem

ihjäl (adv) [verbpartikel till döds]

- skjuta ihjäl [atirar para matar]

- slå ihjäl [matar às pancadas]

- arbeta ihjäl sig [matar-se de trabalhar]

- skratta ihjäl sig [morrer de rir]

ihop (adv) [verbpartikel tillsammans, samman] juntos, juntamente

- vara ihop med barnen [estar junto com as crianças]

- plocka ihop sina saker [ajuntar suas coisas]

- slå ihop två företag [ ajuntar duas empresas]

ihåg (adv)

- komma ihåg {=minnas} lembrar-se, recordar-se de alguma coisa ou alguém

ihärdig (adj) -t, -a [ uthållig, envis] persistente

ikapp el. i kapp (adv) [ifatt] correr atrás

- springa ikapp bussen [correr atrás (pegar o) do ônibus]

ikon (s) -en, -er [grekisk-ortodox bil av helig person] ícone

il- (förled) [prefixos]

i-land (s) ett, i-landet, i-länder [land med utvecklad industri, industriland #(motsats u-land)] país industrializado {ex: EUA/USA} {u-land, ex: Brasil, Índia}

illa (adv) [komp:. värre, värst] [inte bra, dåligt] mal, mau, ruim

- höra illa [ouvir mal]

- tycka illa om (não gosta de)

- lukta illa {=ha dåligt lukt} (cheirar mal)

- må illa (passar mal, ter náuseas)

- råka illa ut (ter problemas, estar em maus lençois)

- tala illa om {=förtala} (falar mal de )

- vara illa ute {=vara i en farlig situation} (estar em mau situação)

- det var inte illa! (não é nada mau)

illamående¹ (adj) [som mår illa] mal-estar, indisposto

illa/mående² (s) -måendet [det att må illa, kväljningar] ter náuseas, ânsia de vomito

ill/dåd (s) ett, -dådet, -dåd, dåden [brott] crime

illegal (adj) -t, -a [icke laglig, olaglig] ilegal

illusion (s) -en, -er [inbillad föreställning] ilusão

illustration (s) -en, -er [bild; exempel] ilustração

illustrera (v) -r, -ade, -at, illustrera! ilustrar; demostrar, esclarecer

ill/vilja (s) -viljan [ond avsikt, elakhet]má vontade

ilska (s) ilskan [ vrede] ira, cólera, raiva

ilsken (adj) ilsket, ilskna [som visar ilska] furioso/a, raivoso/a

No comments:

Post a Comment

Tack! Obrigado! Thanks!

Link - Länk

Andra Blog svenska-portugisiska grammatik. Sueco-Português (gramática)

Substantiv svenska substantiv - sueco-português

UPDATE of "Swedish-Portuguese Dictionary-Lexikon-vocabulário